20210311 Over complotten

Er is iets raars aan de hand als mensen die ergens kritiek op hebben altijd de mond wordt gesnoerd.

Niet alleen machthebbers kunnen niet tegen de waarheid maar ook de doorsnee mens wil liever niet geconfronteerd worden met wat zij beschouwen als “moeilijke zaken”. Liever de MSM geloven zodat hun wereld “in orde” kan blijven dan horen dat de wereld toch anders in elkaar zit dan wordt geloofd. Ik begrijp dat wel. Zo was ik zelf ook. Enerzijds op zoek naar waarheid en gerechtigheid, anders gelovend dat er echt wel politici en schrijvers waren die de omslag in het denken zouden bewerkstelligen en daarmee een verandering ten goede. Nu begrijp ik dat dat enerzijds een vorm van geestelijke (en soms lichamelijke) luiheid is en anderzijds een onterecht vertrouwen in “wereldse mensen en wereldse zaken”. Bovendien: wat is een verandering ten goede? Nu begrijp ik dat dat niet vertaald kan worden naar de wereldse politiek van vandaag omdat het uitgangspunt verkeerd is. En als ik naar de wereldse politiek kijk, kan ik iedere dag wel huilen. De VVD stijgt weer in de peilingen. Ik begrijp het niet. Je kunt liegen, bedriegen, mensenlevens kapot maken en toch gekozen worden. Satan lacht in zijn vuistje.

We geloven dat de wereldse problemen kunnen worden opgelost met wereldse middelen maar zolang we niet snappen wat het leven werkelijk behelst, zullen we blijven falen.

Door misleiding zijn de meeste mensen gaan geloven dat het leven een toevallige voorbijgang is op deze aarde: je wordt geboren en na een tijdje ga je dood.

We kunnen inmiddels weten dat Darwin met zijn evolutie theorie een satanische vrijmetselaar was en dat deze theorie ontwikkeld werd om het geloof in God te ondermijnen. De familie Darwin waren vrijmetselaars en we kunnen nu weten dat dat luciferianen zijn. Als we zoeken, kunnen we vinden. Maar willen we dat ook? Onze wereld willen we in stand houden, we hebben geen tijd enz. Maar als wij niet willen, “zij”willen wel. Uiteindelijk staan ze bij iedereen op de stoep.

We kunnen nu weten dan er een complot is tegen de mensheid en dat dat complot een luciferiaans complot is. Daar gaat de bijbel over: het gezag van God werd uitgedaagd door lucifer en satan nam de wereld over. God heeft dat tijdelijk toegestaan om de mensen (en de gevallen engelen) de kans te geven voor Hem te kiezen of voor de satan, d.w.z. voor een eeuwig leven in Zijn Koninkrijk of voor het leven van de dood. De grote tragedie is dat de meeste bijbelleraars ons dat allemaal niet geleerd hebben. Ook zij zijn voor de machten gevallen tegen welke ze hadden moeten opstaan.

Mensen die het willen doen voorkomen of complotten niet bestaan, hebben het leven en de zin van het leven niet begrepen. De bijbel begint ermee en staat er vol mee.

Vanaf ons eerste begin wonen we dus in een wereld van complotten.

Een complot in onze wereld is een geheime samenwerking tussen mensen met een kwaadaardig doel. Maar niet alleen tussen mensen. Als je alleen gelooft in een materiële wereld zul je alleen de wereldse complotten kunnen gaan zien. Dat is het begin. Maar we leven in een wereld die omringd wordt door een “geestelijke” wereld die we nu niet zien maar die er wel is.

Efeziërs 6:12

want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

We moeten leren zien dat “zij” alles omdraaien: wat licht is, is in feite duisternis en wat zij duisternis noemen is het ware licht. Lucifer was eens de morgenster, was eens licht maar hij heeft de weelde niet kunnen dragen.

Luciferianen zijn meesters van de duisternis.

Mensen die beginnen te zien en te delen worden al gauw in de hoek gezet met alle mogelijke namen: complotgekkies, aluhoedjes, viruswappies, foben, racisten, antisemieten enz.,

Labels worden te pas en te onpas geplakt op mensen die kritisch zijn en van wie de mening niet politiek correct is. Je wordt tegenwoordig ook gecensureerd en bijvoorbeeld van facebook of twitter geschorst.

Als je Covid-19 gelijk stelt aan een ernstige griep word je direct een virusontkenner of een wappie genoemd. Als je corona als een ernstige griep beschouwt, bevestig je het bestaan ervan maar je wilt het dus net als een griep behandeld hebben. Ten onrechte wordt griep als onschuldig beschouwd en corona als gevaarlijk. Griep is niet onschuldig. Het is iets dat een jaarlijks in meer of minder ernstige mate terugkomt. ( ik kan daar zelf van mee praten). Mensen die echter de economie niet willen afsluiten voor een ernstige griep, zijn daarmee geen complotgekkies. Ze zien de grote schade en ze zien de verkeerde invloed van de verkeerde mensen op onze samenleving.

Maar hun mening wordt geridiculiseerd of voorgesteld als extreem en dat is een gebruikelijke tactiek bij het ontbreken van echte argumenten. Er zijn geen argumenten en het is een zwaktebod.

De MSM moet braaf de propaganda uitdragen van de machthebbers. Dus de MSM moeten de afwijkende denkers ook wegzetten als gekkies.

Er wordt gesjoemeld met waarheid en cijfers en leugens worden herhaald omdat de agenda van de machthebbers moeten worden uitgevoerd. Eerst is er wereldwijd bezuinigd op de gezondheidszorg en daarna werd er een gezondheidsprobleem gecreëerd. We hebben geen coronaprobleem, we hebben een gezondheidszorgprobleem. Met de wegbezuinigde bedden van 2015 was er nu geen probleem geweest. Het is echt geen toeval. Zoals er bijna nooit toeval is omdat het georkestreerd wordt.

Ik heb er al vaak over geschreven dat de aanval op de mensheid een satanische aanval is en dat de illuminati de luciferianen zijn die de aanval uitvoeren. Daarmee ben ik geen “platte aarde gelover” of wat voor gekkie dan ook, die niet realistisch is.

Mijn hart huilt iedere dag als ik het nieuws lees, als ik in de alternatieve media wel veel meer lees over de slechte gevolgen van de vaccins en de wanhoop van artsen en gezondheidswerkers die proberen het schandaal bloot te leggen. En al die bloggers die wereldwijd proberen te waarschuwen.

Het is duidelijk dat veel mensen zullen doen wat hen wordt opgedragen en alles wat als cool wordt gepresenteerd, zullen imiteren. Ze hebben nog niet geleerd de media, de overheid en het onderwijs te wantrouwen.

Alles wat ons is voorgespiegeld na de tweede wereldoorlog en vooral vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw als zijnde vooruitgang, was gebaseerd op leugens.

Het was bedoeld om de samenleving te ondermijnen en dat was een paar eeuwen daarvoor met de organisatie van de illuminati ingezet. Met het voeren van twee wereldoorlogen dachten “zij” die achter de schermen aan de touwtjes trekken een grote stap te zetten, evenals met de communistische overname van Rusland. Het was voor hen de stap naar de wereldovername. Hun plan moet resulteren in een overname van de wereld en grote bevolkingsafname. Met de overname willen zij een werelddictatuur nastreven met een rijke bovenlaag en een arme onderlaag: het werkvee. Alleen het werkvee mag leven, de andere nutteloze opvreters dienen te verdwijnen. De wereld is op weg naar een onmenselijke en harde en wrede totalitaire maatschappij. Corona is de laatste fase en de “crisis” die zij gebruiken om de mens definitief te knechten en uit te roeien.

De iIlluminati-communisten hebben hun plan na de tweede wereldoorlog voortgezet door een beleid van verdeel en heersen na wereldoorlogen, klassenoorlogen , rassenoorlogen nu als laatste de genderoorlog. Misdaad, corruptie, disfunctioneren en decadentie zijn andere wapens in hun geheime oorlog die tegen de mensheid wordt gevoerd. Ik huil als ik zie hoe jonge vrouwen zich verlagen door “seksbommen” te worden, verleidelijk met opgespoten lippen enz. Het zijn geen vrouwen meer maar seksuele marionetten die weggehaald zijn bij wat zij eigenlijk zouden moeten zijn. Velen zetten hun lichaam, hun seks in als verdienmodel.

Als je het geloof in God kapot maakt, kun je mens daarna alles laten geloven. Als je gezinseenheid kapot maakt, maak je eenheid kapot die nodig is om een samenleving in stand te houden.

Het doel van empowerment van vrouwen is om het gezin te ontbinden en om onze afhankelijkheid van de media en de overheid te vergroten, die beide eigendom zijn van en gecontroleerd worden door agenten van illuminati-bankiers.

Empowerment van vrouwen is een wrede hoax. Het vleit en lokt jonge vrouwen met geld en erkenning, en schildert huwelijk en gezin af als onderdrukking. Zo wordt aan veel vrouwen een leven lang liefde van echtgenoot en kinderen ontnomen.

Gelukkig worden steeds meer mensen wakker en vechten steeds meer mensen tegen dictatoriale maatregelen.

Steeds meer mensen zien gelukkig ook dat deze wereld niet de definitieve bestemming van de mens is en zij spreken zich ook steeds meer uit.

Efeze 6:

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.

Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.

En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

Lees over vaccins hier

Lees over Brave New World en de gevolgen van de angstcultuur hier

Lees over Darwinisme hier en hier

Lees over samenzweringen mijn pagina’s hier en hier