20210305 Over een dodelijk bedrog

Een bericht dat al wereldwijd op alternatieve media werd gedeeld, valt vandaag ook te lezen bij Xandernieuws. Over een poolse arts die spotte met “antivaxxers” en een paar dagen na zijn vaccinatie plotseling stierf.

Er zijn mensen die dat niet zonder leedvermaak lezen maar het is natuurlijk treurig dat artsen zelf niet wat kritischer zijn en zo in de greep van big pharma zijn. Hier wordt ook weer bevestigd dat mensen die vragen stellen meteen als “anti” worden bestempeld of als “domme complotgekkies”

worden weggezet.

Uit het artikel:

De Poolse arts dr. Witold Rogiewicz maakte een video van zichzelf op het moment dat hij zich met een corona vaccin liet injecteren. Ondertussen dreef hij openlijk de spot met antivaxxers en ‘anticoviders’. Een paar dagen later overleed hij. Officiële oorzaak: hartfalen, maar het lijkt overduidelijk waar hij echt aan is bezweken, namelijk de ergst mogelijke bijwerking van deze vaccins: de dood.

‘Laat je vaccineren om jezelf, je geliefden, vrienden en ook patiënten te beschermen,’ zei Rogiewicz tegen de kijkers. ‘En even snel: ik heb info voor antivaxxers en anticoviders. Als jullie contact willen opnemen met Bill Gates, dan kan dat via mij. Ik kan jullie helpen via mijn link met het 5G netwerk. Sorry dat ik een poosje niets heb laten weten, maar ik was autisme aan het krijgen.’

Enkele dagen later stierf hij aan de gevolgen van de valselijk als ‘vaccins’ verpakte experimentele Covid-19 gentherapie, kortweg genetische manipulatie. Zijn collega’s reageerden geschokt, maar weigerden natuurlijk een link te leggen met zijn inenting. (Wie zijn hier nu de echte ‘vaccinatiegekkies’?)

Dodelijk bedrog dreigt nog kwaadaardiger te worden

Dat is exact hoe de autoriteiten waar dan ook ter wereld reageren op de grote aantallen bejaarden die in verpleeghuizen kort na gevaccineerd te zijn het loodje leggen. Of in Israël, het meest tegen Covid gevaccineerde land ter wereld, waar nota bene op basis van de officiële overheidscijfers een tientallen tot honderden keren hoger sterftepercentage werd vastgesteld nadat was begonnen het Pfizer mRNA ‘nano vaccin’ aan de bevolking te verstrekken.

Dit even schaamteloze als dodelijke bedrog dreigt nog veel kwaadaardiger te worden, want de kans bestaat dat juist mensen niet willen meedoen met dit grootste medische experiment aller tijden, straks de schuld van deze ziekte- en sterfgevallen gaan krijgen. En dat dit er onvoorstelbaar veel kunnen gaan worden, werd al door diverse onafhankelijke wetenschappers, artsen en andere experts van naam voorspeld.

En:

Wetenschappers en artsen die beweren dat het onmogelijk is dat je na enkele dagen of weken alsnog door een vaccin sterft, praten klakkeloos de hen aangeleerde propaganda na, of liegen. Deze mRNA en adenovirus vaccins brengen namelijk genetische instructies in je lichaam die zowel je DNA als RNA kunnen wijzigen, en daarom ernstige auto-immuunziekten kunnen veroorzaken, zelfs na vele jaren. Het is daarom volstrekt onbekend wat de gevolgen op de middellange en lange termijn zijn. Zelfs Mark Zuckerberg gaf dat in de zomer van 2020 in een onlangs gelekte video toe.

Er is zoveel bedrog en het doet mij pijn steeds maar weer te merken dat mensen klakkeloos alles geloven wat de MSM hen voorkauwt. Maar gelukkig zijn er wel steeds mee mensen die ergens genoeg van krijgen.

Bij Jongman een artikel gelezen van Dennis McGowan over

fraude met Covid-overlijdensgegevens. Ook daar is in de alternatieve media al veel over geschreven. Hier in dit artikel staat het nog eens kort en bondig.

Sterven mét COVID en sterven áán COVID zijn twee totaal verschillende dingen.

Wat werkelijk schandalig is dat de overheid geen advies willen opvolgen over vitamine D.

Ook daar is wereldwijd al veel over gezegd. Niburu besteedt er in dit artikel aandacht aan.

Uit het artikel:

Al lange tijd roepen grote groepen artsen en wetenschappers op om Vitamine D te gebruiken bij mensen die corona hebben of die risico lopen dit te krijgen.

Nu komt de Gezondheidsraad met het bericht dat er op geen enkele manier is aangetoond dat vitamine D een belangrijke rol speelt bij corona.

Vol smart hebben talloze wetenschappers en artsen zitten wachten op een positief advies van de Gezondheidsraad voor wat betreft de heilzame werking van vitamine D bij coronapatiënten. Of, beter gezegd, het gebrek aan vitamine D dat kan zorgen voor talloze complicaties bij allerlei soorten symptomen zoals luchtweginfecties.

Symptomen die in de mainstreammedia onmiddellijk in verband worden gebracht met covid-19, maar die uiteraard ook gewoon van toepassing zijn bij de griep. Een ziekte die nu niet meer voorkomt omdat het nu corona heet.

Al sinds oktober vorig jaar roepen wetenschappers op om mensen preventief vitamine D te laten slikken, maar daar werd niets mee gedaan. Rond kerst trokken ze weer aan de bel, met onder andere de volgende argumenten.

Bijna twee maanden geleden riepen experts in deze krant iedereen op om vitamine D te gaan slikken tegen corona. Deze groep experts kreeg veel bijval van onder meer huisartsen, longartsen en andere hoogleraren. Zo zegt de vooraanstaande hoogleraar voeding en gezondheid Jaap Seidell van de Vrije Universiteit: ,,Wachten op absoluut bewijs bij vitamine D lijkt onverstandig gezien het grote aantal mensen met lage vitamine D spiegels en de belangrijke rol die vitamine D speelt in het immuunsysteem.’’ Hij is – in lijn met onder meer dit wetenschappelijke artikel uit The Lancet – voor het uit voorzorg slikken van vitamine D.

Sinds de oproep van de deskundigen, verschenen er bovendien meer studies die wijzen op het nut van vitamine D bij corona. Hoogleraar Gezond Ouder worden Manfred Eggersdorfer van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) wijst op een studie van de vooraanstaande Duitse kankeronderzoeker Herman Brenner: ,,Daarin staat dat vitamine D-tekorten verantwoordelijk kunnen zijn voor bijna negen van de tien coronadoden. Dat is een geweldig groot aantal!’’ Uit een overzicht van allerlei wetenschappelijke artikelen over het effect van vitamine D op corona, blijken steeds meer positieve resultaten.

En dan komt eindelijk het advies waar reikhalzend naar werd uitgekeken:

Er zijn onvoldoende aanwijzingen dat het slikken van extra vitamine D helpt bij de preventie van corona, zegt de Gezondheidsraad. Het adviesorgaan deed in opdracht van de staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoek naar vitamine D, en concludeert dat er nog te weinig bruikbaar onderzoek beschikbaar is.

Deze uitspraak mag je met recht crimineel noemen. De overheid zal op basis van het advies uiteraard mensen niet adviseren om vitamine D te slikken en de meeste mensen zullen dit lezen alsof het helemaal niets uitmaakt of ze nu wel of niet voldoende vitamine D slikken, want het maakt toch niet uit volgens de Gezondheidsraad.

Wel wordt er nog even op gewezen dat het gevaarlijk kan zijn als je er teveel van slikt:

Het slikken van vitamine D is inderdaad pas gevaarlijk als je er te veel van binnenkrijgt, legde Iris Groenenberg, expert voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum, eerder al uit. “Dan kan het calcium in je bloed te hoog worden en dat slaat neer in je nieren of bloedvaten. Mogelijk kan dat problemen geven, zoals nierstenen.”

en:

De reden dat de Gezondheidsraad dit zegt is uiteraard een heel eenvoudige: Er mogen geen “genezingen” komen voor covid-19 alias de griep, want dan zou de dodelijke corona vaccinatiecampagne volledig in het water vallen.

Dat betekent dan niet alleen dat vitamine D in de prullenbak verdwijnt, maar ook dat andere natuurlijke middelen die heel goed werken bij griep/coronaklachten eveneens in de prullenbak verdwijnen en zeker nooit aandacht zullen krijgen..Zoals quercetine.