Eerder schreef ik al over het feit dat de mens misleid is en dat nog steeds wordt.

De machtigen der aarde besluiten wat we wel en niet mogen weten. De overwinnaars schrijven de geschiedenis. De gewone, nieuwsgierige mens moet leren lezen tussen de regels door en leren dat de waarheid meestal tegengesteld is van wat er beweerd wordt. Ook moet de waarheidzoeker er van bewust zijn dat goed en kwaad met elkaar verbonden worden zodat er een dwaalspoor is om dan het goede ook maar als slecht te zien. We werden er voor gewaarschuwd in de bijbel: “wee hen die het goede kwaad noemen en het kwade goed” en in romans van bv Huxley en Orwell. ( zij waarschuwen voor het feit dat machthebbers ons willen doen geloven dat 1 en 1 niet 2 is maar bv 3 en dat oorlog vrede is. Steeds weer wordt de religie met de doodsverheerlijking de religie van de vrede genoemd.) Ook Jezus waarschuwt en heeft het over zij die zich Joden noemen maar dat niet zijn. Ook Hij waarschuwt voor de synagoge van de satan. ( nu de tempel van de satan of de satanskerk). (Openbaringen/Apocalyps 3,9) Altijd zijn er mensen die ergens bij willen horen om er beter van te worden. Denk aan de Chazaren.(Cryptojoden die veel onheil aanrichten, en ook het joodse volk zo besmeuren).

De machthebbers bepalen wat het nieuws is en wat er in het onderwijs geleerd mag worden. Dit is toenemende mate het geval. Maar het is altijd zo geweest.

“Rome” bepaalde hoe het evangelie er uit moest zien. Het werd urgent bij de uitvinding van de boekdrukkunst en de verspreiding van de bijbel onder het volk. Na de reformatie, die zo goed begon, gingen dominees bepalen wat we wel en niet mochten geloven. Afhankelijk van de denominatie. En bij twist stichtten ze gewoon weer een nieuwe kerk.

Als u de bijbel niet goed kent, heeft u vast niet van Henoch gehoord. Dat had ik ook niet. De naam komt terloops voor in Genesis. Wij kennen de geschiedenis van God met de mens vanaf Genesis. Nu zo’n 6000 jaar oud. Maar er is een geschiedenis daarvoor. De aanloop naar de zondvloed, naar het waarom. De kennis mochten wij niet hebben. Hoewel veel bekend werd door opgravingen, werd gedaan alsof de wereld toen niet bekend was met God. Henoch komt terloops voor in Genesis 5, 21-25. Henoch wandelde met God. Wie was die man? Als er geen Dode Zee rollen waren geweest, zouden we het misschien nooit weten. Want er blijkt een boek Henoch te zijn, die niet in onze bijbel werd opgenomen. Er zijn 3 boeken van Henoch in de 18 de eeuw gevonden in Ethiopië door een Ierse ontdekkingsreiger. Maar toen werd er nog niet veel meegedaan. De vondst van de Dode Zee Rollen (waar veel meer aan evangelie materiaal werd gevonden) heeft daar meer verandering ingebracht. Nu je de term de Boeken van Henoch kent, kun je op internet makkelijk de zoekterm intypen en de Boeken van Henoch vinden. Maar als je geen zoekterm kent, kun je niet vinden. En met alleen een naam in Genesis zou je niet op het idee komen.

Henoch wandelt met God staat er. Wat betekent dat? Wat mochten we niet weten? Als je de boeken leest, lees je een geschiedenis van God met de mens vóór Genesis. Lees je waarom er een zondvloed moest komen. Henoch krijgt kennis over God, goden/aartsengelen/engelen. Henoch wordt naar de hemel gehaald en weer teruggebracht. Hij krijgt uitleg over de strijd in de hemel van de afvalligen tegen God en de wens tot macht van Lucifer. Hij krijgt uitleg over Lucifer die meent recht te hebben op zijn eigen schepping en zijn eigen heerschappij en hoe hij met de gevallen engelen uit de hemel wordt verwijderd. En hoe dan de geschiedenis van lucifer en zijn bemoeienis met de schepping en zijn creatie van zijn mens is. En hoe de maatschappij die hij schiep verdorven raakt en dat God besluit tot ingrijpen. Dat is het ingrijpen met de zondvloed. Dat is niet een verzonnen verhaal of symbolisch verhaal uit de bijbel. Veel volken kennen zondvloedachtige verhalen. God laat ook weten dat dit het eerste ingrijpen is en verder geeft hij visioenen aan Henoch. Er zal een Messias komen die komt om te verlossen maar die niet door iedereen (h)erkend wordt. Na de dood van deze Messias zal de Geest komen tot de terugkomst van Messias en het definitieve ingrijpen van God met vuur i.t.t. de eerste keer (met water). Henoch krijgt alles te zien en zal later alles opschrijven. De toekomst die hij te zien krijgt lijkt op de openbaring van Johannes.

Waarom mochten we deze kennis niet krijgen? Veel is daarover gepubliceerd. En velen laten hun fantasie daarover gaan. Natuurlijk wil de demiurg niet dat we kennis hebben van zijn kwade bedoelingen. Hij leeft op angst en op “verdeel en heers” en zijn marionetten moeten dat in stand houden. Maar misschien nog meer mogen we geen kennis krijgen over leven elders in het universum. Maar we zijn natuurlijk allemaal al lang zo ver dat we begrijpen dat de aarde niet de enige planeet is waar leven is. We snappen allang hoe mooi en onmetelijk het universum is.

We mogen misschien niet teveel onze fantasie laten gaan hoe Henoch dan naar de hemel ging. Maar kunstenaars doen dat natuurlijk toch. Waren het ruimte schepen? Mogen we daarom niets weten van de reizen van Henoch?

Ik weet het niet. God wil dat we weten waarom hij ingrijpt maar Hij wil ook dat we bepaalde dingen niet doen. Daar kom ik nog wel op terug. Ik wil niet teveel mee in speculaties en fantasie. Mijn houvast is de bijbel en ik probeer te lezen wat daar staat. En ik leerde al mijn hele leven: “kijk maar, er staat niet wat er staat”. Ik heb Henoch 2 keer gelezen en erken het als verloren Bijbelboek. Ik snap nog beter waarom de zondvloed kwam en begrijp dat de eindtijd geen fantasie is.

Ik doe het boek “Openbaringen” niet af als symbolisch. Dat doe ik ook niet met Henoch. Hoe moet iemand uit 6000 voor Chr. beelden duiden van dingen die hij nu gezien heeft in een visioen en die in zijn tijd niet voorkwamen? Zo kom je makkelijk op “witte paarden met een bek waar vuur uit komt”. Dat kunnen in het visioen gevechtsvliegtuigen zijn. Maar die waren er niet in zijn tijd dus zoek je een omschrijving. Het is te simpel om iets af te doen als symbolisch. We moeten erkennen dat er dimensies zijn die we niet snappen en dat er uitleg is voor dingen die we nu niet snappen maar ooit wel.

We moeten aanvaarden dat de bijbel spreekt over goden en halfgoden en God. Het joodse volk aanvaardt dat het kennen van God een brug te ver is voor ons en noemt Hem het onnoembare. Wij kunnen piketpaaltjes slaan met onze kennis en iets (voorlopig) voor waar aannemen. Desnoods voorlopig als dogma. maar het is niet verboden om te blijven denken en zoeken. Het joodse volk heeft dat goed begrepen. Zij studeren iedere dag. Bekvechten met elkaar over iedere letter en er is geen taboe. Zij “lernen”. Bij de Christenen was er vaak de rem om te onderzoeken want niet gewaardeerd door “Rome” en ook niet door conservatieven. En anders bepaalden dominees wel wat we mogen of moeten geloven. Maar we moeten het waarmaken: onderzoek alles maar behoud het goede. Daarvoor hebben we de Geest gekregen.

Waar je boeken van Henoch kunt vinden en vrij als PDF kunt downloaden:

http://wimjongman.nl/artikelen/henoch-nl.html
http://www.creabel.org/het_boek_henoch.html
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=13047:waarom-het-boek-van-henoch-niet-in-de-bijbel-mocht-vers