20210225 Over de oorlog tegen de mensheid 3

Er zijn verschillende lagen van de illuminatie-elite: grote politici en bureaucraten, waaronder presidenten, premiers, kanseliers, enz., evenals enkele CEO’s van bedrijven, financiers, mediamagnaten en anderen. Dit zijn grote spelers, maar ze zijn dupes (dwazen, ze zijn de pineut) omdat er een geheime, onzichtbare, mysterieuze of verborgen “Inner Circle” is die achter de schermen werkt en deze grote spelers vertelt wat ze moeten doen.

Dit hogere niveau van de illuminatie-elite heeft zichzelf historisch gezien als The Builders. Er is zelfs een klassiek Masonic-leerboek met deze titel.

De bouwers zijn boos omdat elke keer dat ze hebben geprobeerd de wereld samen te brengen als één en naar hun eis en wens, ze door God zijn gedwarsboomd . Al hun uitverkoren discipelen, de keizers, Karel de Grote, Napoleon, Hitler, Stalin, Mao, zagen hun grootse veroveringsplannen in een nederlaag eindigen. Maar toch streven ze ernaar om hun toegewezen missie (opdracht van lucifer) te voltooien.

Nu is het de New World Order die ze in gedachten hebben. De Verenigde Naties moet worden “hervormd”, dat wil zeggen: versterkt. De weinige schurkenstaten die overblijven, moeten worden aangepakt.

De economieën van alle naties moeten gelijk worden gemaakt, ondernemingen moeten worden vernietigd, grondwetten moeten worden gewijzigd of genegeerd, privé-eigendom moet in beslag worden genomen of moet streng worden gereguleerd, religies moeten worden getransformeerd, enz. Dat zijn de doelen.

Met andere woorden, om hun Nieuwe Wereldorde op te bouwen , is de elite van plan de bestaande Wereldorde te vernietigen. Het oude moet plaats maken voor het nieuwe. Het is het hegeliaanse dialectische proces dat wordt gebruikt om dit hoofddoel te bereiken. Wat boven is, moet worden wat beneden is, stelt de illuministische wet van alchemistische transmutaties.

Zoals Michael Hoffman en een paar andere scherpzinnige waarnemers hebben opgemerkt, was het Atoombom-project, de omzetting van materie in intense vormen van energie, lange tijd een alchemistisch doel van de illuminatie-magiërs. Net als van de Hindoe God Krishna die hen vertegenwoordigt, is het de dierbaarste wens van deze goddeloze, nihilistisch mannen dat ze de vernietiger van de wereld worden. Oppenheimer zou geroepen hebben: nu ben ik de vernietiger van de wereld geworden bij de ontploffing met de paddestoelenwolk. Dit komt uit de “Bhagavad Gita,”

De profetische bijbel geschriften vertellen ons dat dit grandioze plan (het Grote Werk van de illuminatie) nooit volledig zal uitkomen. Het Koninkrijk zal niet het domein worden van de opstandige illuminatie en hun duistere, occulte meester, satan

Openbaringen 11, 15-18:

15En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

16En de vierentwintig ouderlingen, die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God,

17en zeiden: Wij danken U, Heere, God de Almachtige, Openb. 1:4,8; 4:8; 16:5Die is en Die was en Die komt, omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent.

18En de volken zijn toornig geworden, en Uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden.

Gods onvergelijkbare wil en plan zullen zegevieren. Zijn Christus en Zijn volk zullen voor altijd triomfantelijk regeren, en het kwaad zal geoordeeld worden. En hoe zit het met de illuminatie, de vernietigers van de aarde? De Schrift geeft getuigenis van hun lot; ook zij zullen worden geoordeeld, zodat God “hen vernietigt die de aarde vernietigen”.

Aleister Crowley , hoofd van de occulte orde, Ordo Templi Orientis, ging er prat op de “slechtste man op aarde” te zijn. Crowley predikte dat satanisten maar één gebod hadden: “Doe wat je wilt, dat zal de hele wet zijn.”

Alleen God kan doen wat Hij wil. Dat vertaalt zich in geweldige kracht. De werkelijkheid veranderen door de kracht van iemands wil is in feite de essentie van magie.

Het is opwindend voor de egomaniakale illuminatie dat zij beseffen dat ze zo’n ontzagwekkende kracht bezitten en uitoefenen binnen het planetaire rijk. Kracht is verslavend.

Deze mannen verlangen naar macht, en het overbrengen van geheime boodschappen die onverstaanbaar zijn voor de onwetende massa, moet hen grote emotionele vreugde schenken. Het wekt bij hen het verlangen op om nog grotere occulte doelen te bereiken.

Een pervers gevoel van valse trots is een belangrijke factor die mannen motiveert om actief te zijn als illuminatie-agenten en om te communiceren door middel van geheime handdrukken, tekenen en door andere occulte media.

Zelfvoldaan zichzelf voorstellen als superieur in verlichting, in klassenstatus, in sociale connecties en in andere kunstmatige aspecten, is gebruikelijk bij de elite. De promotie geleidelijk naar boven van de ingewijde is met opzet bedoeld om de indruk te wekken dat hij kennis verwerft die verboden is voor de onverlichte menigten buiten de orde. Een systeem van onderscheidingen, te dragen juwelen, geheime handdrukken en cryptische tekens die worden gedeeld, versterkt ook de ideologie dat het individu speciaal en superieur is.

Afgebeeld worden in een landelijk verspreid tijdschrift is genoeg voor de illuminist om zijn ego te bouwen. Maar om je te identificeren met leden van een exclusieve en machtige geheime organisatie door opzettelijk een geheim handteken te geven op die foto en te beseffen dat alleen andere elite ‘in’ de grap zijn, om zo te zeggen – dat kan inderdaad een golf van perverse tevredenheid en hooghartige trots teweegbrengen.

Controle is het gedeelde doel van deze talrijke samenzwerende individuen, groepen en regeringen, en in die zin werken ze samen, werken hier samen, werken daar individueel, en creëren een zich ontwikkelende strop van moorddadige technologische expertise die snel om de keel van de mensheid gaat. Overdreven, in zichzelf gekeerde trots wordt vooral slecht en gevaarlijk wanneer trotse mannen macht verwerven. Macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut. Oneerlijk trotse mannen zijn doordrenkt met dat onrechtvaardige temperament omdat ze vaak onbelemmerde toegang hebben tot macht, macht over mensen, over organisaties, over hulpbronnen en over naties. Kracht om uitverkoren discipelen, vrienden of vijanden te belonen of te straffen, zelfs kracht om het leven te nemen. De Amerikaanse regering had bijvoorbeeld voorkennis van de bomaanslagen van 9/11 op het World Trade Center en het Pentagon. Het massale verlies aan mensenlevens vormde geen belemmering voor de elite.

Hun koelbloedige agenda is berekend om chaos en vernietiging te veroorzaken in een nooit eindigend, alchemistisch proces om Ordo ab Chao (orde uit chaos) te brengen. Voor de elite is moord business as usual.

Nauw verbonden met hun perverse en overdreven trots is de corrupte realiteit dat de mannen van de illuminatie inderdaad de meeste dingen in de samenleving beheren. Ze zijn de elite en helaas kampen ze met elitarisme. Ze krijgen een oneerlijk voordeel en een verheven status in de samenleving. Helaas zijn de verstomde massa’s dol op de mannen en vrouwen van de elite. Elitarisme ( Elitarisme is de opvatting dat een elite binnen een groep de meeste inspraak moet hebben in die zaken waarin zij het meest serieus wordt genomen en dat alleen deze elite geschikt is om te regeren) is een ziekte. De mannen (en vrouwen) die worden afgebeeld met het geven van geheime tekens en het delen van geheime handgrepen, genieten ongetwijfeld van een zelfgenoegzaam bevredigend gevoel van perversiteit door te weten dat ze degenen bedriegen die, zo worden ze overtuigd, de onwetenden en onwetende menigten zijn.

De elite van de illuminatie is zelf verdeeld door rang en autoriteit. Er is een verborgen binnenste cirkel, gevolgd door een kern van honderden leden. Vervolgens hebben we misschien drie tot vijfduizend in een grotere invloedssfeer, en dan tenslotte nog eens tienduizend poppen /marionetten.

De laatste groep, de poppen, heeft geen echte invloed op zaken die van belang zijn. Deze groep omvat beroemdheden, mediavertegenwoordigers, onderwijzers en anderen die zich slechts vaag bewust zijn van het bestaan van een elitaire wereldwijde samenzwering. Ze weten gewoon dat ze de ‘partijlijn’ moeten volgen. De marionetten beseffen ook dat ze een strikte vorm van politieke correctheid moeten handhaven door globalisme en de goedgekeurde socialistische agenda te promoten. Ze moeten zich strikt houden aan het verstrekte “script” en loyaal het individuele “masker” blijven dragen dat ze hebben gekregen.

Er bestaat niet zoiets als een onafhankelijke pers. Ik heb daarover al meer geschreven en verwezen naar “gekochte” journalisten. Het is de taak van de journalist om de waarheid te vernietigen, ronduit liegen en om te verdraaien en te belasteren en om aan de voeten van de mammon te kruipen en zijn land en zijn ras en zijn cultuur te verkopen voor zijn dagelijks brood.

Wij zijn de instrumenten en vazallen voor rijke mannen achter de schermen. Wij zijn de marionetten, zij trekken aan de touwtjes en we dansen. Onze talenten, onze mogelijkheden en ons leven zijn allemaal eigendom van andere mannen. We zijn intellectuele prostituees.

Deze mannen worden zelf door Lucifer misleid, en dus blijven ze anderen misleiden en bedriegen. Er is dus een groepsgeest in al deze mensen of een illuminist nu lid is van de binnenste cirkel of een eenvoudige marionet is.

Het is niet voor niks dat Adam Weishaupt medeoprichter van de klassieke Orde van de Illuminati (1 mei 1776), zijn sekte Orde van de Bijen noemde.

De ondergeschikten van de illuminatie zijn in feite verachtelijke en belachelijke lafaards, die van angst en terreur kruipen voor hun illuministische leiders; toch gedragen ze zich in het openbaar alsof ze superieure wezens zijn. Omdat ze in hun eigen opgeblazen eigenwaarde geloven, beschouwen ze zichzelf als leden van een hogere kaste, terwijl ze de massa buiten hun groep categoriseren als zoveel runderen of schapen of zelfs als ‘nutteloze eters’. (gojim) Ze kijken neer op de inferieure Gojim. Dat is de vertekende kijk van de joodse illuminatie die denigrerend naar heidenen verwijzen als de gojim ( vee ) Wijlen Dr. Israel Shahak , professor aan de Hebreeuwse Universiteit in Israël, was een constante criticus van zo’n afwijkende houding van superioriteit. Shahak merkte op dat veel zionistische joden onbeschaamde voorstanders van menselijke slavernij zijn. Talmoedisch onderwijs leert dat niet-joden de slaaf van joden zouden moeten zijn, omdat joden de elite van het menselijk ras zouden zijn. Daarom verdienen ze het om slaven te hebben, en deze slaven moeten niet-joden zijn

Begrijp van hieruit de aanval op de zgn. blanke suprematie die aan afleiding is van de joodse suprematie. De blanken zijn verantwoordelijk voor alles maar dat is een afleiding voor hun aanvallen op de mensheid.

Volgens de Talmoed , zijn heidenen zelfs geen mens: “De gojim (heidenen) zijn geen mensen, maar beesten” (Baba Mezia fol. 1146).

Er moet verder worden opgemerkt dat de Encyclopedia Britannica zegt:

“De Talmoed is nog steeds de gezaghebbende en praktische gids van de grote massa Joden.”

(Uit de 9-delige Duitstalige vertaling van The Babylonian Talmud in the Library of Congress, Washington, DC)

Geen wonder dat ze zonder geweten moorden door hun aanzet tot wereldoorlogen, door het initiëren van regionale conflicten en door moorden en andere criminele daden. De elite beraamt en voert gruwelijke terroristische daden uit en veroorzaakt financiële crises en culturele omwentelingen om het Hegeliaanse dialectische proces op het gewenste pad naar een New Age New World Order te dwingen. Sterfgevallen zijn “aanvaardbare verliezen” en pijn en lijden zijn noodzakelijk om de vereiste veranderingen in de samenleving te laten plaatsvinden, vinden “zij”.

Het Malthus-principe ( In 1798 publiceerde Malthus het pamflet An Essay on the Principle of Population, waarin hij stelde dat de bevolkingsgroei de economische groei voor zou blijven; hij voorspelde op basis van een eenvoudig model hongersnood op grote schaal. De bevolkingsgroei zou exponentieel zijn, die van de voedselproductie lineair.) suggereert aan hen dat het periodiek verdunnen van de wereldbevolking een goede zaak is . Evolutie, zo denken ze, vraagt om de survival of the fittest, en ze beschouwen zichzelf als superieur en het meest geschikt om te regeren.

Elitarisme is zeker een ziekte, een mentale ziekte, en degenen die eraan lijden, ervaren geen enkele schuld bij het uitvoeren van allerlei soorten magische rituelen om hun elitestatus te versterken en te accentueren en om hun superieure ‘kennis’ aan hun occulte leeftijdsgenoten te laten zien.

Ze lijken geobsedeerd te zijn door te pronken met hun speciale banden met elkaar en met hun lidmaatschap van de Broederschap van de elite in het algemeen.

In feite voeren de mede-samenzweerders een psychische vorm van magie uit. Door de combinatie in de etherische wereld van miljoenen rituele handelingen van individuen, wordt aangenomen dat er een collectieve transformatie van mens en aarde zal plaatsvinden. Wanneer een kritische massa is bereikt, zal spontaan een kwantumsprong in bewustzijn plaatsvinden. Het katalytische proces van magie op een massale, voortdurende schaal zal helpen dit proces tot voltooiing te brengen. Dan en alleen dan zal de Universele Geest, lang een gekoesterd doel van de elite, gerealiseerd worden, zo denken illuministen. Ze zijn ervan overtuigd dat dit de wereld zal katapulteren in een wereldwijde zionistische staat, geregeerd door een verlichte dictatuur die bestaat uit maçonnieke opperheren. Aan de top van hun verenigde piramide staat natuurlijk de controlerende entiteit met het alziende oog: lucifer.

Wat zou volwassen mannen ertoe dwingen zich te gedragen als onvolwassen, tweeslachtige toneelspelers, die hun vingers, handen en lichamen verdraaien en vervormen tot belachelijke symbolische gebaren in wat een belachelijke campagne lijkt te zijn om magische verandering af te dwingen of om geheime boodschappen over te brengen via de media voor mede-samenzweerders die even gehersenspoeld zijn? De meeste van deze mannen zijn rijk. Is dat een factor? Geeft rijkdom een man de onbetamelijke kwaliteit van domheid? Is het in het geheim coderen en verzenden van berichten, in woord en beeld, een proces of activiteit van domme, goddeloze rijke mannen? Niet alle slechte en machtige mannen zijn rijk, maar velen zijn dat wel. Hun ijdele levensstijl en rijkdom vormen vaak een belemmering voor hun morele ontwikkeling en voor hun mogelijke oefening van gezond verstand. Dit geldt in het bijzonder voor leden van de familiebanden van de “dynastie”: de Bushes , Kennedys, Clintons, Roosevelts, Bronfmans, Rothschilds , de koninklijke families in Europa , enz.

Rijkdom en luiheid leiden tot verveling, en verveling tot idioot en afwijkend, bizar gedrag. Maar hoewel we kunnen lachen om wat lijkt op de komische en onvruchtbare pogingen van de elite om gecodeerde berichten en symboliek te gebruiken in tijdschriften, kranten, op tv en in andere media, is dit voor hen geen lachertje. Het is een serieuze zaak. Het is rituele hekserij en zonder dat zou hun leven terugkeren naar het alledaagse. Omdat hekserij en magie een essentieel onderdeel van hun leven zijn geworden, zijn ze verslaafd en moeten ze doorgaan.

De Bijbel zegt dat de liefde voor geld de wortel is van alle kwaad. Niet alleen van een of ander kwaad, maar van alle kwaad. De concentratie van rijkdom in steeds minder handen vertaalt zich in de concentratie van het kwaad in steeds minder handen.

Tragisch genoeg zijn deze mannen, hoewel vaak dwaas en saai, gevaarlijk voor ons allemaal.

Dat geldt voor mannen wier bank-, financiële en zakelijke beslissingen hele naties in een wanhopige situatie van bankroet en ondergang kunnen dompelen.

Zelden verdienen de mannen aan de top van de illuminatie hun krachtige en invloedrijke posities op basis van verdienste. Hun heerschappij is gebaseerd op ten eerste erfelijkheid en vervolgens op vriendjespolitiek. Overleven en promotie zijn niet afhankelijk van survival of the fittest, maar van de meest welvarende en meest begunstigde.

Soms kijkt de moderne mens naar oude journaalbeelden van monsters als Lenin, Stalin, Mao, Hitler, Castro en Mussolini, en ze vragen: hoe konden hele naties ooit in zulke cartooneske, zelfs bizarre karakters hebben geloofd? Maar bedenk dat we deze mannen alleen achteraf zien, en we denken dat we te slim zijn om ooit door zulke vreemde persoonlijkheden te worden misleid en verleid.

Op een dag zal er een boze komen die zo slecht en duivels zal zijn dat hij overal door de massa zal worden vereerd en geëerd als een ‘heilige boven de heiligen’: dat is de anti christ. De Schrift zegt dat vrijwel de hele wereld in hem zal geloven en hem zal volgen. De Illuminatie-elite zal deze kwaadaardige tiran zeker al hun trouw geven. Zij zullen, samen met de gedupeerde massa, ten prooi vallen aan de sterke waan , ze zullen de leugen geloven en ze zullen verdoemd worden.

Hun meester, lucifer, een plezier te doen, is de hoogste prioriteit van de illuminatie-elite, van de luciferianen. Tegen de massa wordt gezegd dat “zij” God aanbidden, maar ze aanbidden lucifer.

Eliphas Levi , de kabbalist en kunstenaar zegt dat lucifer is goddelijk en aards. Hij is de heilige geest en de lichtdrager in ons. Het is onze geest, zegt hij.

Hij is geïntegreerd in en is één met de geest van de mannen die de illuminatie-elite vormen. Lucifer en deze mannen zijn het eens. Dit verduidelijkt de profetieën van Openbaring 17waarin ons wordt verteld dat de samenzwering van de elite in de eindtijd zal bestaan uit wereldleiders die “één geest zullen hebben, want zij zullen al hun macht en kracht aan het Beest geven”.

Sommige illumisten aarzelen om satan als hun heer te identificeren . In plaats daarvan wijzen ze naar de grote architect van het universum als hun godheid, of naar een wazige en vage, naamloze God. De vrijmetselaarsloge verloochent niet alleen publiekelijk de aanbidding van satan, maar probeert ook tevergeefs lucifer, pseudoniem voor de duivel, in de vorm van een goede engel te gieten, zogenaamd hier op aarde gezonden om de mens te helpen en de mens kennis te laten maken met de betere engelen.

Er wordt aangenomen dat er bepaalde buitenaardse spirituele hiërarchieën bestaan, entiteiten die de elitairen helpen een krachtig effect op de wereld te creëren. Dit kennen we ook als hekserij. Dat heeft ook in Nederland zijn weg gevonden via new age. Mensen roepen geesten aan en denken het goede te dienen. Ze worden misleid en dienen uiteindelijk het kwade.

Er bestaat gewoon macht om te worden aangeboord om goed of kwaad te doen. Er zijn bepaalde entiteiten die je zullen helpen bij je” spreuken”. Je kunt deze entiteiten God , geesten of toeschouwers noemen, of ze depersonaliseren als machten. of krachten.

Het is geen toeval dat er wordt gezegd dat op de laatste dag, de wereldheerser in de eindtijd en zijn aardse menselijke metgezellen, de ” God van de Krachten” aanbidden . Als een aanvaarde discipel eenmaal definitief het werk ter voorbereiding op zijn inwijding heeft ondernomen, is er voor hem geen weg meer terug. Hij heeft de stem van zijn Meester gehoord. Occulte gehoorzaamheid maakt plaats voor verlichte wil. Hij kan nu worden vertrouwd om alleen te lopen en te werken, omdat hij onveranderlijk één is met zijn groep, met de Hiërarchie en tenslotte met Shamballa (hel) Zo zien we dat de top van de elite de wortel- en stokbenadering gebruikt. Als de jonge ingewijde afdwaalt van de kudde, of, erger nog, een van de geheimen van de Broederschap onthult, zal hij de straf krijgen. Maar als hij meewerkt, wordt hij beloond. Hij zal zich in de benijdenswaardige positie bevinden waarin hij wordt geprezen als mede-schepper van de wereld die wordt geboren.

Een van de grote lessen van de Schotse ritus is deze: we erven de wereld niet, we creëren haar.

Bij het beoefenen van magie door gebruik te maken van geheime tekens, het delen van geheime handdrukken, het gebruik van krachtaantrekkende symbolen, het gebruik van verborgen codes en andere rituele middelen, gelooft de misleide ingewijde dat hij helpt om die Brave New World op te bouwen een ‘betere’ nieuwe wereld.

Beter, dat wil zeggen, voor hem en zijn magische metgezellen. Hij werkt als een lid van de Groep om de samenleving op alchemistische wijze af te breken en weer op te bouwen in een nieuwe orde van zaken. Zoals we zullen zien, houdt hij zich bezig met de rabbijnse en kabbalistische praktijk van Tikkun Olam , het herstel en de wederopbouw van de wereld.

De verlichte elitair persoon beschouwt zichzelf niet als een mens, maar als een God . Als zodanig is hij in feite een rebel, verwikkeld in opstand tegen de ene, ware God . Gezamenlijk beschouwt de elite zichzelf als God.

Hier vinden we dus een arrogante uitdrukking van hoogmoed, trots en vooral rebellie. Opstand tegen God , tegen Zijn Waarheid en tegen Zijn volk. De Illuminatie zijn revolutionairen. Hun opstand heeft geen rationele oorzaak. De Illuminist streeft naar vrijheid en vervulling van eigenbelang en wil los van God en Zijn Wil zijn. Daarom zijn deze broederschap van boosdoeners rebellen, tegenstanders van het goede. De neiging van de illuminatie om in opstand te komen tegen God, hun land en zelfs de georganiseerde beschaving zelf blijkt uit de innerlijke betekenis van hun eeuwenoude strijdkreet: ‘Vrijheid, gelijkheid, broederschap’, waarvan de esoterische betekenis vrijheid van de dictaten van God is , gelijkheid van alle mensen alleen in de dood, en de eenheid van boosdoeners.

Het idee dat we via onze ziel een verbinding met God hebben, is de basis van de westerse beschaving. Deze opvatting die de basis is van het christendom en de ware religie is uitgewist door de kabbalisten (satanisten) die onze geest beheersen.

Het punt van de New World Order is om God te vervangen door Satan. Dit gebeurt voor onze ogen. We zijn op het moment van afrekening gekomen. Dienen we God of dienen we Satan?

Mattheüs 16, 26: Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel?

De samenleving moedigt elke soort zonde aan. Het credo van de vrijmetselaar is: “Wij corrumperen om controle te hebben.” Het is dus niet verwonderlijk dat het concept van zonde, d.w.z. “verboden gedrag”, is verdwenen. Ze verlammen ons door ons te corrumperen (hebzucht, porno, promiscuïteit.) De meeste van onze “leiders” zijn criminelen.

Zonde is als het zoeken naar vervulling uit elke bron (zoals geld) in plaats van zoeken naar vervulling van binnenuit, vanuit je ziel naar God. De ziel is een vuur in de kern van ons wezen dat vreugde en vrijheid uitstraalt. We hoeven ons leven alleen maar aan God te wijden door de zonde in zijn talloze vormen te mijden.

Iedereen heeft een goddelijke taak. (Neem bijvoorbeeld het ouderschap, het leraarschap enz.) Je kunt God en de Mammon niet dienen.’ (Mattheüs 6, 24) Kies je meester. Zult u Gods dienstknecht of satans slaaf zijn?

Met God in ons hart hebben we weinig meer nodig. Anders zijn we geketend aan resultaten. We offeren onze gemoedsrust op en worden poppen aan een touwtje. Goed en kwaad worden niet bepaald door winst en verlies. Uiteindelijk is goed winstgevender omdat we de valstrikken van de wereld vermijden.

We zijn omringd door mensen die hun ziel aan de duivel hebben verkocht. De hele zwendel wordt gedreven door hebzucht. Ziekenhuispersoneel krijgt grote financiële prikkels om te liegen, en bedreigingen als ze dat niet doen. Evenzo werden de verkiezingen van 2020 in de V.S. gekocht.

Vrijheid ligt niet in het vergaren van geld, maar in het verzaken ervan. Over het algemeen ligt vrijheid in zelfreiniging, alles afzweren behalve Gods Wil. Kijk of je een nieuwe onmiddellijke innerlijke vrijheid niet herkent.

Alle mensen hebben een vonk van goddelijkheid in hun ziel. Vervulling ligt in het cultiveren ervan.

We zijn verwikkeld in een spirituele oorlog: goed versus kwaad, een oorlog van bewustzijn.

God is Bewustzijn, een dimensie waarin spirituele idealen zoals waarheid en goedheid vanzelfsprekend zijn.

Door zelfreiniging, door elke gedachte, woord en daad waardig te maken voor onze goddelijke afkomst, kunnen we onszelf bevrijden en onze gemoedsrust vinden.

De aard van de werkelijkheid (God) is dat zondaars zichzelf vernietigen. Het hele punt van satanisme is de dood. Gelovigen worden beloond in de valuta van de echte wereld, de kennis van God.

Bronnen

Codex Magica door Texe Marrs

Makow