20210221 Over de oorlog tegen de mensheid

Het plan van lucifer (de koning van Babylon in Jesaja 14) is om als God te zijn of zelfs hoger dan God. Hij wil de aanbidding van de hele schepping voor zichzelf ontvangen. Wat naar het beeld van God de Heer is gemaakt, wil hij in zijn eigen beeld herscheppen. Zijn agenda is een complete herplaatsingsagenda – hijzelf voor de allerhoogste God, zijn antichrist, zijn eniggeboren zoon van god, voor de messias.

Het was echter niet helemaal het niveau van succes dat hij in gedachten had. Terwijl het zaad van de slang mocht leven, kwam de God tussenbeide door verzoening te doen voor de zonde van de mens en hem van de boom des levens te weren, en door de activiteit en invloed van de slang te beperken.

Er is de strijd van het zaad van de slang en het zaad van Adam. Deze strijd begint in Genesis en gaat door tot nu. Tussentijds heeft God ingegrepen (o.a. de zondvloed) en Hij zal het nog een keer definitief doen.

Mattheüs 13, 24- 30:

24 Jezus legde hun een andere gelijkenis voor, zeggende: ‘Het koninkrijk der hemelen kan vergeleken worden met een man die goed zaad in zijn akker zaaide.25 Maar terwijl zijn mannen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe, en ging weg. 26 Maar toen de tarwe ontsproot en graan voortbracht, werd ook het onkruid zichtbaar.27 De slaven van de landeigenaar kwamen en zeiden tot hem: “Heer, hebt u geen goed zaad in uw akker gezaaid? Hoe heeft het dan onkruid? “ 28 En hij zei tegen hen: “Dit heeft een vijand gedaan!” De slaven zeiden tegen hem: “Willen jullie dan dat wij ze gaan halen?”29 Maar hij zei:”Nee, want terwijl u het onkruid verzamelt, mag u de tarwe ermee ontwortelen.30 Laat beide samen opgroeien tot de oogst; en in de tijd van de oogst zal ik tegen de maaiers zeggen:Verzamel eerst het onkruid en bind ze in bundels om ze te verbranden; maar verzamel de tarwe in mijn schuur. ”

Wie zijn het zaad van de slang? Wie is het onkruid tussen de tarwe? Ik denk dat er verschillende groepen mensen zijn die daarvoor in aanmerking komen. Het is te gemakkelijk om te zeggen: de jood, of de vrijmetselaar enz. Wel is het zo dat in allerlei geheime groepen deze “slangenmensen” voorkomen. Meestal alleen in de hoogste regionen, daaronder zijn het de “willige slaven”. Bijvoorbeeld iemand die door zijn zoektocht naar de zin van zijn leven zomaar verdwaald raakt in een vrijmetselaarclub en oprecht denkt dat hij de grote bouwer van de wereld dient en dan niet weet dat hij lucifer dient. De grote machtsgroepen hebben de verzamelnaam illuminatie en daarin zijn samenwerkingsvebanden van khazarenmaffia met sabbateeërs en zionisten enz. Het slangenzaad is overal geïnfiltreerd en onze wereld is er door vergiftigd. Zij beheersen de wereld al bijna helemaal omdat zij de financiële wereld en de media in handen hebben.

In George Orwells boek 1984 blijkt dat het hele afschuwelijke totalitarisme dat de held verpletterde, gebaseerd is op het beëindigen van een simpele, nutteloos klinkende vrijheid; “Vrijheid”, zegt het, “is de vrijheid om te zeggen dat twee plus twee vier is.”

Nu moeten we vaak al gedwongen zeggen dat 2 en 2 5 is en dat oorlog vrede is. Onze wereld is op zijn kop gezet omdat zij dat doen. Zij spiegelen de wereld ook want dat is wat lucifer wil. Dat is de betekenis van spiegels in hun films, videoclips enz. en in sprookjes als Alice in Wonderland. Het spiegelen is om de mens op het verkeerde been te zetten en te leren dat goed kwaad is en kwaad goed. Dat is de wereld van de illuminatie, van lucifer.

Wat triest dat de meeste mensen, door hun laffe stilzwijgen, geheime medewerkers worden, die in hun eigen slavernij berusten. Wat een wonderbaarlijke wereld zou dit zijn als slechts een kleine groep eerlijke en bedachtzame, moedige mannen en vrouwen de onthullende en provocerende foto’s, illustraties en bewijzen zou zien en met alle macht zou uitroepen met een luide, luide stem tegen iedereen. binnen gehoorbereik:

“Ik zie het. Ik zal niet langer gebonden blijven door de opzettelijke onwetendheid die de menigten bindt. Ik zal het anderen vertellen. Ik zal me uitspreken totdat, op een dag, misschien binnenkort, het hele, verrotte occulte illuminatie-establishment instort!”

Waarom doen de illuminatie wat ze doen? Het zijn psychopaten en als zodanig lijden ze aan de gevaarlijke ziekte grootheidswaanzin.

Het kwaad is puur een parasitair zonder enige spirituele kracht, daarom heeft het de controle over de geest nodig.

“De wereldorde is alleen parasitair … dus er is geen reden om bang voor ze te zijn. Wij zijn degenen die de leiding hebben en er zijn maar een paar gewetensvolle mensen nodig, die zich concentreren op de oplossingen voor problemen, om dingen om te keren.” – Don Croft

“De schade die psychopaten aanrichten aan de wereldeconomie en de menselijke beschaving in het algemeen, is niet te overzien.” – Robert D. Hare

Ze lijken vast te zitten in verveling , niet in staat om te voelen en puur op emoties te draaien , te leven. Vandaar de (bezeten) interesse in sex, “maffia industrie” van Hollywood enz.

De hele wereld is een podium, en hij is het publiek. En hij is ook de scriptschrijver, de poppenspeler. Noch tevreden noch ontevreden. Hij verdraagt dingen. Is doelloos en werkt niet normaal. De wereld is hun speeltje, de mensen zijn hun slaven. In de muziekindustrie en de Hollywoodindustrie zie je hoe ze hun slaven behandelen.

Als je iets wilt bereiken in veel segmenten van de wereld zul je je moeten onderwerpen aan hun eisen. Kinderen wordem geseksualiseerd, jonge meisjes worden wulpse vrouwen en velen moeten plastische chirurgie ondergaan die hen lelijk maakt, zoals “zij” dat willen. Het veranderen van mensen is een geliefde bezigheid. (denk aan bevorderen van transgenderisme)

“Werk behoedt ons voor drie kwaden: verveling, ondeugd en behoefte” Voltaire.

Zij zijn leeg en hebben een niet te verzadigen behoefte aan iets dat zij niet kennen: liefde

De leegte zien we overal terug. Onze min. pres. Mark Ruttes is 33 graads vrijmetselaar. Hij zit er tot zijn nek in en je kunt aan alles merken dat hij leeg is. Hij heeft geen visie en draait altijd zo dat hij aan de macht blijft. Hij wil macht en niet het beste voor het land. Hij doet charmant maar is het niet. Hij doet joviaal maar is het niet. Hij liegt en komt er mee weg. Zijn zogenaamde lach is intussen steeds meer een grimlach, verkrampt en onecht. Veel mensen vallen voor de charme van de psychopaten en krijgen vaak (te) laat door hoe ze door hen gebruikt worden.

Deze mensen zijn vaak pedofiliepatiënten, ze mishandelen en martelen kleine kinderen en leren hen onder dwang zelf dader te worden vanaf hun vroege jeugd. Dit alleen al betekent dat ze moeten worden gestopt.

Ze runnen de porno-industrie, ze verdienen enorme hoeveelheden geld met drugssmokkel, vuurwapens en menselijke slavernij.

Ze zijn extreem verwikkeld in kwaad en geld verdienen en maken winst op menselijk lijden.

Ze zijn binnengedrongen in de regeringen van elk land ter wereld, en in de gerechtelijke en juridische systemen. Ook in de media. Ze runnen onze financiële instellingen. Ze zijn meedogenloos, ambitieus en zullen niet stoppen met het doden van degenen die ze tegenwerken. Ze hebben MK-Ultra uitgevonden met de hulp van de CIA.

Maar ze zijn ook arrogant, en dit zou hun ondergang kunnen zijn. Ze zien de gewone mensen als “schapen” zonder intelligentie. Ze zijn vol trots, geloven dat ze onkwetsbaar zijn. Arrogante mensen maken fouten en ze worden de laatste jaren schaamtelozer en opener. Ze doen alles recht in ons gezicht.

duivelsteken gemaakt door de vorige paus
omgekeerd kruis is satanisch

Ze geloven dat ze God kunnen overwinnen, wat een grote vergissing is. God kan de hand van de geschiedenis tegenhouden en heeft dat tot nu toe gedaan, in de hoop dat er meer uit deze groep naar buiten komen, omdat Hij barmhartig is.

Dit is ook wat Mattheüs 5, 43-45 ons leert:

U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten. Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen;zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is,

want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

Je vijand liefhebben wil niet zeggen dat je zijn daden goedkeurt maar dat je hem de gelegenheid geeft uit zijn kwade wereld te treden door jouw liefde te laten zien.

Veel christenen begrijpen dit verkeerd net als je andere wang toekeren. Het wil niet zeggen dat je het kwaad accepteert. Het wil zeggen dat je het kwaad niet tolereert maar een gelegheid geeft tot uittreden uit de wereld van de liefdeloze satan. Liefde is hier de tactiek tegenover de slechtheid van de satan want die kan niet tegen liefde. Die brengt juist het liefst tweespalt en de christen moet proberen dat op te heffen. Dat is ook het geduld van God.

De meesten van “hen” zijn gewonde, mishandelde slachtoffers, die niet beseffen dat het mogelijk is om de groep te verlaten. Er is veel onvrede in de gelederen, en er zou een massale uittocht zijn als de leden geloofden dat het echt mogelijk was om eruit te komen (en te leven)

De grootste wortelen die worden aangeboden aan degenen die doorgroeien in de groep is dat je mensen geen pijn meer hoeft te doen en dat je niet kunt worden misbruikt (het is waar: alleen degenen die hoger zijn dan jij in de groep kunnen je misbruiken dus iedereen wil omhoog, waar de pool van kandidaten kleiner wordt) . Natuurlijk kunnen mensen ervoor kiezen om iemand onder hen te misbruiken, en dat motiveert sommigen (maar niet alle)

De psychopaat heeft een duidelijk beeld van de werkelijkheid – hij weet heel goed wat hij doet – maar hij weigert zich te houden aan de moraal van de samenleving. In plaats daarvan streeft hij persoonlijke bevrediging na in zaken als criminele handelingen, drugsverslaving en seksuele perversie.

Gecombineerd met gevoelens van grootheidswaanzin heeft de psychopaat visioenen van zijn eigen almacht – hij denkt dat hij een God is – en heeft hij grootheidswaanzin. Omdat hij ervan overtuigd is dat hij goddelijk is en niet gebonden is aan de regels die gelden voor andere, minder goddelijke wezens, is de psychopaat inderdaad een gevaarlijk persoon.

De psychopaat is een ontwrichtende, parasitaire, immorele invloed in een groep en kan grote schade aanrichten.

De gelederen van de maçonnieke orde zijn beladen met gevaarlijke psychopaten. De organisatie van de Verenigde Naties is een kolkende beerput van onberouwvolle psychopaten.

satansteken door Bush
hetzelfde door Clintons

Er is gezegd dat als iemand echt een groot geheim wil verbergen, hij het in het volle zicht moet verbergen. Dat doen de mannen van de illuminati. Het is niet rationeel om te doen wat deze mannen in het openbaar doen, in het volle zicht, maar ze doen het en verwachten ermee weg te komen. En ze komen ermee weg!

Waarom alle occulte rituele rompslomp? Waarom nemen sommige van ’s werelds rijkste en invloedrijkste mannen de risico’s die ze nemen door hun demonische magische handelingen in het volle zicht uit te voeren?

Is het dat ze een unieke smaak hebben voor bedrog? Of wordt de prestatie in het volle zicht bereikt omdat wordt aangenomen dat het kracht en meesterschap inbrengt in hun nagestreefde doelen?

Genieten ze er gewoon van om ons te bespotten en bedriegen?

Bedenk dat de psychopaat immoreel is, egoïstisch, zich niet aan maatschappelijke zeden houdt, infantiel van persoonlijkheid is, waanvoorstellingen heeft en gevoelens van grootsheid en almacht heeft. Mannen die denken dat ze de almachtige God zijn, moeten er buitengewoon behagen in scheppen de massa dingen op te leggen die zij als minderwaardig en onmenselijk beschouwen.

Magie is een occult ritueel. Bij dit occulte ritueel gelooft de “magiër” de Illuminist, (of hoe we ze ook noemen, maar het zijn alle leden van allerlei occulte groepen) dat hij ‘menselijke of natuurlijke gebeurtenissen kan beïnvloeden. Dus zien we de illuminatie afgebeeld die geheime tekens geeft, verborgen grepen en handdrukken deelt, symbolen laat zien en verborgen boodschappen communiceert. We beseffen dat bij het uitvoeren van deze magische werken, de illuminist in feite gelooft dat hij menselijk gedrag beïnvloedt of anderszins ervoor zorgt dat echte gebeurtenissen plaatsvinden op een bepaalde, geplande manier of bedoelde manier.

vrijmetselaarshandteken door de paus
allemaal vrijmetselaars

Nu kan de illuminist zich voorstellen dat hij slechts toegang heeft tot de “kosmische energiekracht” of dat hij een “vierde dimensie” of de “etherische atmosfeer” aanboort. Dat wat deze mannen doen (in sommige gevallen bewust, in andere onbewust) is aanroepen, het is het aanroepen van duivels uit een onzichtbaar rijk (“buiten de gewone menselijke sfeer”). Het is de sfeer van lucifer.

Het is niets minder dan het aanroepen of uitnodigen van duivels, demonen of gevallen engelen of hoe je ze ook noemen wilt.

Dit is inderdaad een zeer gevaarlijke activiteit; toch heeft de illuminatie zijn vele rituelen, tekens, codes, symbolen, architectuur, kunst en andere apparaten zo ontworpen dat de wereld om ons heen een waar groot theater van het occulte is geworden. Vanwege de Illuminati is de hele wereld “betoverd”, duister van het bovennatuurlijke, en degene die de prins van de kracht van de lucht wordt genoemd, ook wel satan en lucifer genoemd, moet erg trots zijn op zijn menselijke volgelingen.

Ieder jaar een raadselachtige voorpagina voor het
nieuwe jaar met verborgen boodschappen

Er zijn er die denken dat wij nu permanent in de greep van satan zijn omdat zijn nieuwe wereldorde in feite al bestaat en wij er dus nooit meer uitkomen.

Een schokkend document getiteld “Silent Weapons for Quiet Wars” (Silent Wars) bevestigt dat een satanische sekte met het hoofdkantoor in de City of London de mensheid in slavernij houdt door middel van psychologische oorlogsvoering.

“Het publiek kan dit wapen niet bevatten en kan daarom niet geloven dat ze worden aangevallen en onderworpen door een wapen”, zegt het rapport uit 1979 dat in 1986 werd aangetroffen in een IBM-kopieerapparaat dat bij een overtollige verkoop was gekocht.

Het is het product van een discipline genaamd “Operations Research”, ontwikkeld tijdens de Tweede Wereldoorlog om vijandige bevolkingsgroepen aan te vallen met behulp van social engineering en psychologische oorlogsvoering.

Volgens het document besloot de “internationale elite” in 1954 om een “stille oorlog” te voeren tegen het Amerikaanse volk met als doel de rijkdom van “de onverantwoordelijke velen” in de handen van de “verantwoordelijke en waardige weinigen” te verschuiven.

Het doel was om een economie tot stand te brengen die “volledig voorspelbaar en manipuleerbaar” is. De massa zal moeten worden “getraind en een juk toegewezen … vanaf zeer jonge leeftijd …”

Om een dergelijke overeenstemming te bereiken, moet de “gezinseenheid uiteenvallen door een proces van toenemende bezorgdheid van de ouders en de oprichting van door de overheid geëxploiteerde kinderdagverblijven voor de beroepsweeskinderen”.

Dit wordt bereikt door middel van “stille wapens” (propaganda en social engineering) die in de media en op scholen worden toegepast.

“Wanneer het stille wapen geleidelijk wordt toegepast, past het publiek zich aan … totdat de druk te groot wordt en ze barsten … Daarom is het stille wapen een soort biologische oorlogvoering … Het valt aan … hun bronnen van natuurlijke en sociale energie en hun fysieke, mentale en emotionele sterke punten … “

De schrijver van het rapport zegt: “Deze hersenloze school van kwallen, vader, moeder, zoon en dochter, worden nuttige lastdieren …”

Het document spreekt van “controle krijgen over het publiek” door hen “ongedisciplineerd, onwetend, verward, ongeorganiseerd en afgeleid” te houden.

“Houd het publiek weg van” de echte sociale kwesties en gefascineerd door zaken die niet van belang zijn. “” Saboteer hun mentale activiteiten “door een” constant spervuur van seks, geweld en oorlogen in de media “, dwz” mentale en emotionele verkrachting. “

Geef ze “junkfood tot nadenken” en ontneem ze wat ze echt nodig hebben, “vooral een gedegen opleiding.” “Houd het openbare amusement onder het niveau van de zesde klas. “

De algemene regel: “er is winst in verwarring; hoe meer verwarring, hoe meer winst. Daarom is de beste aanpak om problemen te creëren en vervolgens oplossingen te bieden.”

De “menselijke god” is de politicus die de wereld belooft en niets levert. Dit openbare gedrag is “overgave geboren uit angst, luiheid en opportuniteit. Het is de basis van de verzorgingsstaat als een strategisch wapen, nuttig tegen een walgelijk publiek”.

Het gebrek aan verzet van het publiek is een teken dat het “rijp is voor overgave en instemt met slavernij en juridische inbreuk. Een goede … indicator van de oogsttijd is het aantal burgers dat inkomstenbelasting betaalt ondanks een duidelijk gebrek aan wederkerigheid of eerlijke service van de overheid. “

Mensen kunnen tegenwerpen dat dit document weer een vervalsing is. Bewuste mensen kunnen echter zien dat deze blauwdruk al is uitgevoerd.

Het promoten van homoseksualiteit onder het mom van ‘tolerantie’ en ‘gelijkheid’ is een voorbeeld van het stille wapen.

De vergelijking van het homohuwelijk met het heterohuwelijk is een brutale ontkenning van het unieke karakter van heteroseksualiteit. Terwijl ze schreeuwen over mensenrechten, vallen ze de gezondheid en het geluk van 97% van de bevolking venijnig aan.

Het verschil tussen heteroseksualiteit en homoseksualiteit is één woord: kinderen . Homoseksuelen hebben geen biologische kinderen. Ouders worden is een essentiële stap in de heteroseksuele ontwikkeling. Dit vereist dat we een permanente band vormen die uniek is voor ons. Dit is ook wat God heeft gewild en dit is het drama van de tuin van Eden waar deze verwarring werd gezaaid en waar satan dit promootte. Dis is ook onderdeel van de orgies van de baälvereringen en het verhaal van Sodom en Gomorra. Iedere keer weer grijpt God is en dan is er satan weer die de twijfel zaait.

Homoseksuelen kunnen een speciale huwelijksklasse hebben met allemaal dezelfde rechten en plichten. Maar ze worden gebruikt om de meerderheid in verwarring te brengen, zodat we ons niet binden en als gevolg daarvan een gestagneerde ontwikkeling ondergaan.

Feminisme is een ander voorbeeld. Door gezonde natuurlijke heteroseksuele rollen te ontkennen, nemen vrouwen de plaats van mannen over als zorgverleners voor het gezin met hun gezinsinkomen en krijgen ze weinig of geen kinderen, vaak als alleenstaande ouders. Mannen worden overbodig of ‘echtgenotes’. Het gezin wordt vernietigd en de samenleving wordt gedestabiliseerd.

De massamedia en het onderwijs misleiden, manipuleren, leiden af en vervormen. “Mentale en emotionele verkrachting”, noemen ze het. Hoewel we het materieel in overvloed hebben, hongeren onze geest en ziel naar de waarheid .

We zijn geconditioneerd om aan trivia te denken of de werkelijkheid helemaal te ontwijken. Er is geen berichtgeving of er wordt geen debat gehouden gegeven over de verraderlijke vooruitgang van de wereldregering en de uitholling van de nationale onafhankelijkheid.

Omdat er geen zinvolle natie of democratie zal zijn, worden de jongeren geen geschiedenis of burgerdeugden geleerd. Seks wordt gepromoot als een levenslange obsessie. Pornografie is wijdverbreid. Het is niet de bedoeling dat we volwassen zorgen maken, zoals over het soort wereld dat onze kinderen zullen erven.

De mensheid heeft de intelligentie om een wonderlijke wereld te creëren. We worden gesaboteerd. Satans discipelen zijn verantwoordelijk voor de moord op tientallen presidenten en andere leiders, voor depressie, genocide en oorlog, inclusief de “Koude Oorlog” en de opvolger ervan de “War on Terror”. Alle oorlogen zijn tegen de mensheid georganiseerd door deze satanische sekte.

Onze politieke, economische en culturele “leiders” hebben hun ziel verkocht en de samenleving verraden. Ze zijn letterlijk dienaren van satan. Anders zouden ze niet tolereren dat bijvoorbeeld presidentskandidaten lid zijn van een satanisch geheim genootschap als de Skull and Bones. Ze zouden de voor de hand liggende list die plaatsvond op 11 september niet 2001 niet tolereren. Ze denken dat ze bevoorrecht zullen zijn in de Nieuwe Wereldorde. De geschiedenis heeft aangetoond dat iedereen vervangbaar is.

Terwijl de mens naar Gods beeld werd gemaakt, was het menselijk leven heilig. Toen we het erover eens waren dat God dood was, werden we vervangbaar. Daarom kan de auteur van “Silent Wars” naar ons verwijzen als “lastdieren” en de “darwinistische strijd” gebruiken om slavernij en genocide te rechtvaardigen. (al het gepraat over de slavernij van toen is een afleiding)

Satan wil ons niet fysiek te vernietigen. Hij heeft tegen God gezegd dat hij het beter kan en God heeft hem enige tijd gegeven om dat waar te maken. We leven nu in de gruwleijke wereld van satan die onze ziel wil oogsten. Maar Jezus heeft gezegd dat er in het tarweveld goede tarwe staat naast het onkruid. Zijn we gemaakt naar Gods beeld of niet? Om te winnen, moet satan bewijzen dat we niets anders zijn dan domme dieren. We zijn in deze wereld terecht gekomen omdat we in de gevallen wereld geboren zijn en God vraagt ons om tarwe te worden en weg te gaan bij het onkruid.

We hoeven de strijd niet alleen te voeren maar we moeten wel iedere dag weer hulp vragen aan God. De tijd van lucifer raakt op en wij maken het drama van de slotakte mee. Het is aan ons hoe we kiezen: zijn we gemaakt naar het beeld van God of naar dat van de satan?

We hoeven onszelf niet te haten dat we “schapen”zijn. Dat is een truc van de satan. We weten dat Jezus de herder is naar elk verloren schaap op zoek gaat. We moeten echter Jezus wel vragen of Hij

onze herder wil zijn.

Bronnen

Illuminatie Conspiracy Archive

Makow

Codex Magica door Texe Marrs

Snippits-and-slappits.blogspot.com handteken

Snippits-and-slappits.blogspot.com cabala

Over het vernietigen van het intellect van een volk:

de moord op 20.000 Polen in W.O.2 in Katyn