Als je tot hier gekomen bent met lezen, weet je dat je begint te ontwaken.

Anders had je deze schrijfsels allang weggelegd, met het idee dat het allemaal maar onzin is. Maar ergens ben je gegrepen en wil je meer weten.

Je weet dat de demiurg als gevallen engel een god wilde zijn en zijn eigen wereld schiep met daarin mensen om hem als god te aanbidden. De Ware God, onze Vader in de hemel, schept uit vreugde en heeft ons de godsvonk ingeblazen zodat we weten waar we vandaan komen. De demiurg wil niet dat we kennis krijgen. Maar onze Vader heeft er voor gezorgd dat we een natuurlijke drang hebben tot weten. Hij heeft ons nieuwsgierig gemaakt. De demiurg heeft niet geschapen uit vreugde maar uit jaloezie en hij moet zich voeden met negatieve energie. Wij zijn geschapen naar zijn beeld. Hij wilde ons als slaaf en om te manipuleren. Daarom moet hij constant onze angst voeden. Dat is zijn voedsel. God heeft echter met Zijn Godsvonk ons een element van licht meegegeven. We krijgen zo de kans om ons te herinneren wat ons Thuis is. Om dat we echter ook geschapen zijn door de demiurg die ons voor zich zelf wil houden, is er voortdurend strijd in ons. En daarom is er ook voortdurend strijd buiten ons. De strijd zien we ook overal in de natuur: strijd om voedsel, om territorium, om macht. Overal zien we de strijd van het recht van de sterkste. Daarom is er altijd oorlog. Daarom worden er steeds weer groepen tegen elkaar opgezet. De strijd in ons gaat steeds weer om goed en kwaad. Om de demon in ons t.o. het goede van God. Deze strijd kunnen we nooit alleen winnen. Dat is het verhaal van de zonde. We zijn zondig geboren en blijven dat. Iedere dag is er wel verleiding, iedere dag is er wel een moment dat we bij ons zelf te rade moeten gaan: was ik niet te hooghartig, te jaloers, te snel met mijn oordeel? Heb ik wel voor het goede gekozen of me laten verleiden tot de makkelijkste weg? God wist dat en heeft daarom Zijn Zoon gestuurd. Deze kreeg de opdracht te worden zoals de mens. Zo kon Hij ervaren hoe de mens verleid wordt door de demiurg. Jezus, de Messias, moest ervaren hoe de demiurg de mens in zijn greep wil krijgen. Zo kon Hij nee zeggen en Zijn grote offer brengen. De demiurg eist steeds de grootste offers. Jezus is verleid na zijn 40 daagse vasten in de woestijn. ( Mt 4, 1-11) En later vele malen uitgedaagd door o.a. de Farizeeën. Tot het moment van zijn kruisdood.

De demiurg is een vernieler en dat deel dragen wij in ons mee. God is een creatieve schepper. Dat deel dragen we ook in ons mee. Alleen is er in ons een voortdurende strijd tussen opbouwen en afbreken. De eerste stap op weg naar “genezing” is dit te erkennen. De volgende stap is de erkenning dat we het niet alleen kunnen. Te aanvaarden dat dit duistere deel van ons is en dat dit alleen met hulp van God bevochten kan worden. Dit kan alleen als je erkent dat Jezus het grootste zoenoffer heeft gebracht om jou te redden uit de macht van de demiurg. Als je dat niet erkent, blijf je in het rad van wedergeboorte net zolang tot je het begrijpt en gekozen hebt. Maar dit proces zal niet eeuwig duren. God heeft de demiurg beperkte tijd gegeven voor zijn zielenoogst. Hij weet dat.

Dat is de herkansingsbelofte van de terugkeer van de Messias.

Een belangrijke stap is de stap om uit de matrix te stappen, uit het web van de demiurg zodat hij geen vat meer kan krijgen op jou. En je kennis vergroten. Dat bedoelde Jezus met: wie heeft,. zal gegeven worden. Dat gaat niet om materiële zaken maar om geestelijke. Als je begint met kennis vergaren, krijg je meer kennis. Dat is ook het verhaal van de talenten. Je krijgt kans op kans om te ontsnappen uit de wereld van de demiurg maar wil je dat niet, dan zal de kennis je ontnomen worden. Marcus 4:25: Want wie heeft, hem zal gegeven worden; en wie niet heeft, ook wat hij heeft zal hem ontnomen worden. Je moet aan de slag als je kennis hebt!

“Hij gaf aan de een vijf talenten, aan een ander twee, aan weer een ander één.” Mt 25,15.

Als je niets doet met de talenten jou gegeven dan zondig je tegen de Heilige Geest. Je krijgt kennis, doe er wat mee, deel ze. Vermeerder je kennis, laat God steeds meer toe in je leven en laat zien hoe te leven zoals God dat wilt. En hoe je ook faalt, het is je bij voorbaat vergeven als je Jezus als je verlosser toegelaten hebt. Hij weet als geen ander wat verleiding is. Dat is de genade waar je deelachtig van bent geworden. Verspeel het niet, verspil net niet. Word de wachter op de toren. Op verschillende plaatsen in de bijbel roept God ons op om waakzaam te zijn. Om alert te zijn en te zien wat er om ons heen gebeurt. Jezus heeft daar ook diverse keren toe opgeroepen: “waak dan teallen tijde en bid..’ (Lc. 21,36).

Dat betekent niet dat we bij elke aardbeving of bij elke oorlog omhoog moeten kijken of de Heer al terugkomt, maar dat we scherpzinnig moeten zijn. Van een wachter wordt gevraagd om scherp op te letten (Jesaja 21: 7) en te melden wat hij waarneemt. Scherpzinnigheid betekent dat je de strategie van de tegenstander kunt ontdekken. Dat je kunt onderscheiden welke plannen hij heeft en waar hij de strijd wil voeren.

Wij hoeven niet alleen een strijd te voeren maar ook te kijken en te delen. Het is ons gelukt bewust te worden, laat ons anderen ook bewust maken.