20210217 Over kennis 5

Mattheüs 5, 31-32: Er is ook gezegd: Wie zijn vrouw verstoot, moet haar een echtscheidingsbrief geven. Maar Ik zeg u dat wie zijn vrouw verstoot om een andere reden dan hoererij, maakt dat zij overspel pleegt; en wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel.

Dit gaat over liefde en de bescherming daarvan. Het heeft vaak voor ophef gezorgd en werd bestempeld als ouderwets en achterhaald. Bekijk dit in het licht van de baäl religie en het wordt heel anders. De vrouw was vaak “onderdeel” van hoererij en Jezus beschermde de vrouw en wilde de liefde binnen een relatie beschermen. “Zij” willen hoererij tot op de dag vandaag. Eerst was het in het verborgene en nu is het open en bloot. De vrouw wordt het liefst wulps afgebeeld en ook in die rol gedwongen. De waakzame burger belicht dat vaak.

Ook nu weer in een artikel over een nieuw album in de muziekindustrie van ldr

Kijk naar foto’s en je ziet waarvoor de vrouw bedoeld is in hun ogen. Het zijn altijd blanke vrouwen en vaak ook zwarte vrouwen die wulps moeten zijn. Maar het zijn nooit “dochters van hen”.

En onze kinderen kijken daarnaar, luisteren ernaar en voor die kinderen zijn dit rolmodellen.

Het gaat altijd over seks en bloed (rituelen) en het concept “slavernij”. De “kinderen” uit de muziekindustrie zijn slaaf van “hen” in ruil voor roem en geld tot ze afgedankt worden of ver(zelf)moord.

“Het kernconcept van de video draait om chemtrails die boven Lana worden gespoten. Deze chemtrails veranderen het weer en veroorzaken een tornado. De video maakt duidelijk dat de tornado een metafoor is voor Lana’s mind control, waar ze zich distantieert van haar kernpersoonlijkheid. Met andere woorden, ze is zichzelf niet. De chemtrails vertegenwoordigen dat zij bestuurd wordt van “boven”: de occulte elite.

Omdat we allemaal dezelfde lucht inademen, kan de video ook de wereld als geheel weergeven die wordt bestuurd door de occulte elite. Door constante hersenspoeling (chemtrails) wordt de massa naar de omhelzing ( aanvaarding) geduwd van alles wat slecht, verwrongen en zelfvernietigend is. Ondertussen lachen ze ons uit achter hun gaasmaskers.”

Het oude testament staat vol met voorbeelden van strijd tussen goed en kwaad en tussen de regels door kun je lezen dat baal steeds wint. Mozes blijft te lang boven op de berg en als hij beneden komt heeft het volk alweer een gouden stier gemaakt ( symbool voor baäl / lucifer) Mozes wil het volk uit de verdorvenheid halen want hij gelooft in Ik Ben maar het volk gelooft in de heidengod Jahwe. In het oude testament (dat corrupt is door “hun ingrijpen”) zien we steeds de verwisseling tussen God ( Ik Ben Die Ik Ben) en Jahwe.

Het christendom is geïnfiltreerd door “hen” en de evangelische en zionistische christenen geloven in een doorgaande lijn van Jahwe naar Jezus naar nu.

De infiltratie is wereldwijd en we leven in een satanische wereld, de wereld van lucifer. De wereld die geregeerd wordt door “hen”.

“Het individu is gehandicapt door oog in oog te staan met een samenzwering die zo monsterlijk is dat hij niet kan geloven dat die bestaat”, J. Edgar Hoover

“Het is net zo moeilijk voor de goeden om het kwaad te vermoeden, als voor het kwaad om het goede te vermoeden.” Marcus Tullius Cicero staatsman, redenaar, schrijver (106-43 v.Chr.)

De beste verdediging van het kwaad is de ontkenning van het bestaan ervan door de mens, meestal onder de termen samenzwering of paranoïde samen met de propaganda dat mensen in wezen slecht zijn. De straf die goede mensen betalen voor onverschilligheid jegens openbare aangelegenheden, wordt bepaald door slechte mensen. Plato

“Symbolen zijn erg belangrijk. Als je het niet denkt, doe dan een swastika om je arm, loop een synagoge binnen en kijk wat voor reactie je krijgt. Symbolen lokken emotionele reacties uit bij mensen. Nog belangrijker is dat symbolen hun eigen spirituele aanwezigheid hebben. Ze vertellen je dingen. ” Jordan Maxwell, lezing over oude symbolen en verborgen betekenissen

Occultisten geloven dat symbolen bij hun creatie een bovennatuurlijke kracht krijgen. Er wordt ook aangenomen dat deze kracht toeneemt naarmate de niet-ingewijden onwetend blijven over de ware betekenis van het teken. Volgens het boek Magic Symbols van Fredrick Goodman wordt een occult symbool gedefinieerd als: “… een beeld dat een innerlijke betekenis verbergt. Deze betekenis is meestal sluw verborgen achter een vorm …” —- How Satan Turned America Against God; door Dr. William P. Grady

De illuminatie oefenen in buitengewone mate invloed uit op populaire visuele media. Elk belangrijk filmscript dat zich in de pre-productiemodus bevindt, wordt voorgelegd aan belangrijke illuminatie-ondergeschikten wier rol het is om het script te beoordelen op mogelijke wijzigingen of invoegingen. Deze wijzigingen kunnen groot of klein zijn, afhankelijk van het materiaal van het script. Door Aspen bij henrymakow.com

Naast Makow heeft Texe Marrs veel over dit onderwerp geschreven. Hij is een gepensioneerde officier van de Amerikaanse luchtmacht, heeft lesgegeven aan de Universiteit van Texas in Austin en is verschenen op radio- en tv-talkshows in heel Amerika. Helaas onlangs overleden. Hij is auteur van meer dan 37 boeken. Ik heb regelmatig stukken van hem gelezen. Heel bekend van hem: Codex Magica

Uit het boek:

“Ze zijn overal. Slim vermomd. Op tv, ingebed in tijdschriften en op de loer in krachtige advertenties. Soms zijn ze subtiel of subliminaal, soms direct, provocerend en geestverruimend van kracht. Vreemde symbolen, tekens, talismannen en handdrukken die onze geest programmeren en beheersen. Henry Makow , scherpzinnige onderzoeker en essayist, zegt dat ze sleutelcomponenten zijn van de satanische samenzwering die ons nu confronteert met maximale kracht en kwaad. “Deze satanische samenzwering”, waarschuwt Makow, “slaagt alleen omdat mensen niet kunnen geloven dat zoiets kolossaals en monsterlijks werkelijk bestaat.”

De wereld is een strijd om onze ziel. De mensen die deze producten, geweld en seks promoten, opereren niet willekeurig.

We zijn aan alle kanten omringd door kwaad – letterlijk daarin ondergedompeld – maar de goddelozen en de bedriegers willen dat we geloven dat kwaaddoen uitzonderlijk is. Van kinds af aan is ons geleerd dat kwaad en corruptie het werk is van weinigen, dat de meeste mensen deugdzaam, eerlijk en goed zijn, dat de meeste van onze politici echt onze belangen voor ogen hebben, dat het sociale systeem, met uitzondering van een paar devianten en criminele types, in wezen gezond is

Met dergelijke verzekeringen slaken de meeste mensen een diepe zucht van verlichting. ‘Maak je geen zorgen, wees gelukkig’.

Het is tenslotte niet leuk om negatief te zijn, om een scepticus te zijn te midden van een natie van wannabe blije gezichten.

Helaas is de massa die in deze onzin gelooft, opgeslokt en voorbestemd om zeer binnenkort een ruwe schok en een abrupt ontwaken te ontvangen.

Waarom hechten de illuminatie zo veel waarde aan geheimhouding? Waarom alle mysterieuze, gecodeerde tekens, handdrukken, symbolen, taal en codes? Er zijn veel redenen voor. Ten eerste lijkt de psychopaat – dit zijn het soort mensen dat illuministen zijn – aangetrokken te worden tot de duisternis, tot mysterieuze perversiteiten en diep occultisme.

Zoals je zult ontdekken bij het bestuderen ervan hebben de illuminatie zeker veel te verbergen. Gezien hoe de leiders van deze beruchte organisatie verantwoordelijk zijn voor ontberingen , bloedvergieten en revolutionaire terreur op wereldschaal , als hun geheimen zouden worden ontdekt, zou er een hel zijn om te betalen. Als de massa’s ooit uit hun trance zouden ontwaken en zouden beginnen te begrijpen hoe vreselijk ze bedrogen zijn, zouden ze woedend ontwaakt worden en de elite ophangen aan de dichtstbijzijnde lichtmast.

Vrijmetselarij is een broederschap binnen een broederschap – een uiterlijke organisatie die een innerlijke broederschap van de uitverkorenen verhult. De onzichtbare samenleving is een geheime broederschap gewijd aan een geheim.

Het smerigste geheim is dit:

Dat de onbekende ‘ God ‘ die door de vrijmetselaars werd aanbeden en met zulke vage namen als de Grote Architect van het Universum en met codenamen als Abaddon, Mahabone en Jahbuhlun werd genoemd, is eigenlijk niemand anders dan satan of lucifer.

Dat is het grootste geheim dat de illuminatie aan het zicht wil onttrekken.

De verlichte (zogenaamde “verlichte”) man die dit duisterste geheim kent, wordt onderwezen door zijn superieuren en gaat geloven dat iedereen die het geheim kent op de een of andere manier verfijnder, wereldser, intelligenter en spiritueel scherpzinniger is dan de ongemanierde, vulgaire en grove mensen die dom de God van de Bijbel volgen . Domme mensen verdienen het om bedrogen te worden, zeggen de vrijmetselaars en illuministen.

Hoe voelt het, beste lezer, om te beseffen dat de slechte mannen van de illuminatie en van de loge en andere geheime genootschappen jou, mij en iedereen buiten hun eigen speciale domein beschouwen als ‘godslasterlijk, onzedelijk en onwaardig’?

Symbolen als geheimen om hun verrotte en corrupte geheimen in stand te houden, gebruiken de illuminatie-leiders en groepen . De riten, ceremonies, handtekens en grepen van de illuministen zijn gebaseerd op de wetenschap en kunst van symboliek. Er wordt gezegd dat symboliek begon zoals opgetekend in het Bijbelboek Genesis, toen God een “merkteken” of teken plaatste op Kaïn die zijn broer Abel had gedood. Door de geschiedenis van de mensheid heen werden tekens, afbeeldingen en hiërogliefen gebruikt om woorden, ideeën, concepten en geheimen over te brengen.

Voor de man wiens hele leven is ondergedompeld in magische symbolen, tekens en codes, en die een plechtige eed heeft afgelegd om geheimhouding te bewaren uit angst voor onthulling, krijgt de wereld een bovennatuurlijke, paranoïde kwaliteit. Dergelijke mannen zijn inderdaad schizofreen en worden verscheurd tussen hun rol in de normale wereld van alledag en hun ondergrondse bestaan in de smerige wereld van hun occulte broederschap. Illuministen zijn inderdaad zeer gevaarlijke mannen.

Er is onderzocht dat hun tekens en symbolen uit Babylon kwamen . De Bijbel waarschuwt dat de oude mysteriereligie van het goddeloze Babylon in de laatste dagen terug zal keren naar demonische overheersing (zie Openbaring 13, 17 en 18)

Wanneer we ons realiseren dat, voor de elite, wordt beweerd dat hun symbolen doordrenkt zijn met dynamisch leven – dat het echte dingen zijn, actieve beelden die maken en getuigen en creëren, beginnen we de krachtige en explosieve betekenis te begrijpen waarmee de illuminatie hun tekenen en symbolen dienen.

Voor hen zijn dit niet alleen geometrische vormen, architectonische patronen, lijnen en cirkels. Hun tekens en symbolen leven en bezitten creatieve kracht. Het zijn archetypen en gedachtevormen. Kortom, het zijn echte dingen die presteren.

Helena Blavatsky , medemetselaar en grondlegger van de theosofie , was ongewoon openhartig toen ze ooit opmerkte:

‘Wat moet iemand doen als het, om over mensen te heersen, nodig is om hen te misleiden? … Want hoe eenvoudiger, dwaas en hoe grover het fenomeen, hoe groter de kans dat het slaagt. “

Waarom zijn de illuministen er tot nu toe in geslaagd hun misleidende werk te doen? Is het niet vanwege de goedgelovigheid van het grote publiek? Er wordt wel gezegd dat “de meeste mannen een leven van stille wanhoop leiden”. Dit is waar, en zo is het dat de meesten in hun stille moeras van wanhoop hun zinnen proberen te verdoven door middel van alcohol, drugs, seks en amusement. Van binnen gekweld, maar hun uiterste best doen om een glimlach op hun gezicht te houden, niet in staat de waarheid onder ogen te zien, te bang om zelfs maar aan zichzelf toe te geven dat er iets mis is, weten de meeste mannen niet eens wie hun kwelgeesten werkelijk zijn.

Degenen die de verschillende aspecten van de samenzwering niet onderzoeken, zullen niet in staat zijn de wereld te begrijpen .

Het is betreurenswaardig dat de massa een de ongebreidelde onwetendheid heeft en geen of weinig begrip van het enorme kwaad dat voor hun deur staat en op het punt staat de deur open te breken en erin binnen te gaan. Onwetendheid dient het kwaad.

Historici zijn, net als andere gevestigde “experts”, nauwelijks te vertrouwen zijn, want ze schrijven altijd een geschiedenis die ze graag zouden willen geloven.

Ze beperken zich tot het rapporteren van alleen datgene wat in overeenstemming is met en overeenstemt met de sociaal aanvaarde kijk op geschiedenis en ‘waarheid’. Als een reeks feiten onaangenaam of ongemakkelijk is voor de officieel goedgekeurde mantra of versie van gebeurtenissen, moet de realiteit eronder lijden. Feiten moeten non-feiten worden en leugens moeten worden omgezet in “betrouwbare waarheden”.

In George Orwells boek 1984 blijkt dat het hele afschuwelijke totalitarisme dat de held verpletterde, gebaseerd is op het beëindigen van een simpele, nutteloos klinkende vrijheid. “Vrijheid”, zegt het, “is de vrijheid om te zeggen dat twee plus twee vier is.”