20210217 Over kennis 4

Mattheüs 5, 27-30:

U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult geen overspel plegen. Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft.

Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg, want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt.

En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u weg, want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt.

Wat ons hier geleerd wordt, is zelfbeheersing.

Dit staat in tegenstelling tot de wereld van het oude testament. Dat is het verhaal van de strijd tussen goed en kwaad, het verhaal van oorlog, bedrog, misleiding en slavernij. Het is de wereld waarin lucifer steeds weer won. God maakte zich kenbaar en hielp de mens maar die wees Hem steeds weer af. Met de komst van Jezus en Zijn leringen werd de mens duidelijk gemaakt in welke werkelijkheid hij eigenlijk leefde en waaruit hij een ontsnappingsmogelijkheid kreeg. En Jezus was niet alleen de verzoener. Hij was ook het zoenoffer. Met Zijn kruisdood werd satan verslagen en kreeg hij nog een laatste kans. Die nu aan het aflopen is. Dit wordt de eindtijd genoemd.

We leven nog steeds in een satanische wereld waaruit we kunnen ontsnappen maar de tijd dringt. We zijn omgeven door het satanisme maar we weten het niet want het is ons niet geleerd. We hebben geen begrip gekregen van wat er werkelijk speelt. Onze instituties, onze kerken zijn allemaal geïnfiltreerd. Maar door internet ontstaat er kennis waardoor de mensheid kans heeft te ontsnappen.

Het zal voor velen onbegrijpelijk in de oren klinken omdat we tot “deugers” worden “opgevoed”. Dat betekent dat we moeten geloven dat de meeste mensen deugen en dat we allemaal wel wat goeds in ons hebben. Dat eerste is niet waar dat tweede wel maar we snappen niet goed dat die strijd tussen goed kwaad niet alleen in de buitenwereld plaatsvindt maar ook in ons binnenste en dat de verleidingen en misleidingen juist die verkeerde kant in ons aanwakkeren waarvan we dan denken dat het toch goed is.

Jezus leert ons onszelf te beheersen want in de luciferiaanse wereld moet “alles kunnen” en worden natuurwetten door God gegeven daarom steeds meer overtreden.

Juist om wat Jezus leerde, is het Christendom gehaat. Gehaat door hen die juist niet aan zelfbeheersing willen doen en dat beschouwen als juk. Dan kan een openlijke travestiet openlijk onderminister van gezondheid worden in de V.S. Dit staat symbool voor de “overwinning” van hen. We kunnen en willen niet zien dat dit degeneratie (slechter worden) is, ontaarding. De luciferiaanse levenswijze is een ontaarde levenswijze. Die was eerst nog aan het oog onttrokken maar wordt ons steeds meer openlijk opgedrongen.

Uit de bijbel kennen we het verhaal van de “goden van de heidenen” maar het volk dat er bij vandaan moest komen en een taak had, heeft zijn taak verwaarloosd want ze bleven gevoelig voor die goden van de “buren”. Het waren allemaal luciferiaanse goden en baälvereringen al heette het soms anders maar het kwam allemaal op hetzelfde neer: de jaloerse god eiste zijn deel en beloofde van alles. Ik heb er vaker over geschreven dat het christendom geïnfiltreerd is door “hen” en onze bijbel vaak verkeerd vertaald is. Jahwe is niet de god van de christenen. De God van de christenen is “Ik Ben Die Ik Ben”. Geef Mij geen naam. En wat doen zij? Zij geven God veel namen en verwisselen God met lucifer.

Het gewone volk wist en weet dat allemaal niet. De meeste christenen geloven in een “joods-christelijke” God en maken een ernstige fout. Van het volk was niet veel overgebleven ( de stammen waren opgenomen in andere volken) en de gewone Judaieten die r nog waren werden getiranniseerd door de farizeeën en de hogepriesters. (denk aan de tempeluitdrijving)

Wat nu jodendom heet is farizeeëndom en de Thora is geen leidraad voor deze “elite” maar de babylonische Talmoed die ongeveer in de 5 en 6 de eeuw ontstond. Dit is een occultboek dat stoelt op de baäl religie. Gewone mensen weten dat niet. En de mensen van dat boek die dus luciferiaans zijn, ofwel satanisch, zijn de wereldoverheersers. Zij begonnen via Rome de wereld te veroveren en ze werden als kameleons om hun zin te krijgen. Zo werden ze makkelijk Rooms, of Jezuïet of moslim enz. Uit hun koker is de islam ontstaan en zij hebben de Rooms Katholieke kerk tot “hoofdkerk” gemaakt die volkomen luciferiaans is geworden. Zo hielden ze controle over het christendom met de Jezuieten als een soort CIA. De meeste mensen weten dat niet.

De christelijke denominaties zijn geïnfiltreerd en “joods-christelijk” geworden of “zionistisch christelijk”. Ook vrijmetselarij is gekaapt en alles wordt nu beheerd door “hen of hun stromannen, stropoppen, marionetten”.

Het doet pijn om deze geschiedenis bloot te leggen en de rode pil te slikken maar als je alles leest, kun je niets anders meer dan voor jezelf toegeven: inderdaad we leven in de wereld van lucifer. Je kunt je ogen niet meer sluiten en hoe meer ze open gaan hoe meer je ziet. We worden omringd door een satanische wereld.

Alle satanisten geven zichzelf wel een keer bloot (al dan niet onder dwang). Ik heb daarover meer keren geschreven en ook verwezen naar sites als de waakzame burger

De christelijke wereld ligt onder vuur omdat Christus de waarheid bracht maar die werd afgewezen door “hen”. Zij willen een wereldse messias die als een koning regeert en die het goijm als slaaf zal laten werken. Doe dit niet af als “samenzweringsgeloof” maar ga kijken naar de werkelijkheid en laat je kennis toenemen. Voor je eigen bestwil en zielenrust.

De wereld is door hen gekaapt en als je dat niet snapt, zul je de komende jaren steeds meer geconfronteerd worden met een wereld die je niet snapt en die je doet snakken naar “vroeger” en dat komt niet meer terug.

Wereldwijd zijn er mensen bezig om waarheid te achterhalen en misdaden bloot te leggen. Ze kunnen niet anders maar allemaal hebben ze het zwaar. Het zijn geen “wappies” of wat dan ook ook al zal de “tegenpartij” daarmee wel infiltreren. Het goede proberen ze altijd met het kwade te vermengen.

Ook heb ik al diverse keren verwezen naar Makow die als jood de moeilijke taak op zich genomen heeft de ware geschiedenis bloot te leggen. Zoals ik gisteren liet zien bij Michael Hoffman . Makow wordt gedwarsboomd ( pas weer een week van twitter geschorst) maar hij gaat door. Hoffman had een heel andere carrière kunnen hebben.

Ze hebben allemaal “hun kruis” op zich genomen. Lucas 9:23-24:

Daarna zei Hij tegen allen die bij Hem waren: ‘Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf niet belangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven vanwege Mij verliest, zal het behouden.

Makow laat ook regelmatig zien wie er lijdt onder het systeem maar toch niet anders kan dan de waarheid vertellen.

Lees bij hem over de dappere neuroloog Andrew Moulden

die uitlegde met bewijs dat vaccins de hersenen beschadigen. De man leeft niet meer door “zelfmoord”. De NWO vermoordt alle effectieve dissidente stemmen. Dat doen ze bij iedereen. Of het nu in de gezondheidswereld is in de politiek of bij “Hollywood”. Vertel de waarheid en je bent je leven niet meer zeker.

Ook op het niveau van staten en landen werkt dat zo. Die kunnen een ërnstige waarschuwing” krijgen.

Het werkt altijd even maar toch blijven er altijd weer mensen opstaan omdat ze niet anders kunnen:

Aaron Swartz

was al jong een expert op het gebied van internetinformatie en werd een bedreiging voor “hen” en werd zo een ook een slachtoffer van een NWO “zelf” moord.

Bij SOTN kun je vandaag een artikel lezen van een moedige piloot die vertelt over het bestaan van chemtrails en hoe het dag in dag uit wordt toegepast. Mensen die erover vertelden werden “aluhoedjes” enz. genoemd maar niemand kan meer om de waarheid heen. Steeds weer zijn dappere mensen die de kennis van hun medemens willen vergroten en misdaden blootleggen.

Maar: “De wereld is verdeeld in drie soorten mensen: een heel kleine groep die dingen laat gebeuren; een wat grotere groep die toekijkt hoe dingen gebeuren; en een grote menigte die nooit weet wat er is gebeurd, ” (Nicholas Murray Butler)

Het gaat erom dat je dingen niet meer laat gebeuren en dat je niet wegkijkt. Het kan niet meer. Op een dag dringt het kwaad definitief blijvend ieders wereld binnen. Er is geen weg terug.

Zie voor meer kennis over aluminium in vaccins

Iedere dag kan ik voorbeelden aandragen van dapper mensen die onze kennis willen vergroten, die hun nek uitsteken, die niet anders kunnen omdat de waarheid vrij maakt.

Ik geef ook nog een verwijzing naar een artikel van off guardian over 5 vragen voor uw vrienden die van plan zijn om het Covid-vaccin te krijgen

dat ook interessant is voor jezelf.

Dat is de site sowieso kijk bijvoorbeeld naar de kooi die voor is gebouwd

OffGuardian werd gelanceerd in februari 2015 en ontleent zijn naam aan het feit dat de oprichters allemaal waren gecensureerd op en / of verbannen uit de Guardian’s ‘Comment is Free’-secties. De redacteuren en beheerders zijn gevestigd in de VS, het VK en Europa.

OffG is toegewijd aan open discours en vrije meningsuiting, en zal vaak artikelen over beide kanten van een bepaald onderwerp hosten.

Ook zij dus: verbannen omdat zij het vrije woord hoogachten en niet willen buigen.

Tenslotte wat 5 keer voorkomt in de bijbel:

Mattheüs 10, 28:

En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard.