20210215 Over kennis 2

Een goede manier om te weten of iets goed of slecht is, is door te kijken naar wat de reguliere media erover zeggen. Omdat ze volledig worden gecontroleerd door de goddelozen (= Cabal, Deep State, NWO, enz.), Die het gebruiken om de geesten van de mensheid te manipuleren, kunnen we precies weten wie hun vijanden … en vrienden zijn. Hier is de sleutel: hun vrienden zullen altijd worden geprezen, beschermd en positief gepresenteerd. De vijanden van de goddelozen echter … zullen altijd worden belasterd, tot zwijgen gebracht en onderdrukt door de reguliere media. Deze gouden regel helpt je te onderscheiden wie wie is in de wereld van misleiding.

De reguliere media (MSM) zijn het belangrijkste instrument van de goddelozen om tegen de mensheid te liegen, te controleren wat we moeten geloven en de koers van ons bestaan te sturen.

Tegen het einde van 2020 explodeerden de reguliere media in een totale heksenjacht tegen Q, waardoor ze op alle mogelijke manieren in diskrediet werden gebracht. De meeste Q-platforms werden verwijderd, iedereen die erover praatte, werd gecensureerd en duizenden sociale media accounts van Q-volgers werden geannuleerd.

(NB.: ik heb het zijdelings gevolgd en ik weet nog steeds niet wat ik ervan moet denken. Het is weggezet als “Hopium”, als hoopporno enz.)

Deze massale aanval op Q laat één ding zien: degenen die de reguliere media bezitten, zijn doodsbang voor Q.

Wat zegt dat ons?

Men zegt dat het een anonieme groep patriotten is van de militaire inlichtingendienst in de V.S. van het hoogste niveau, die de wijdverbreide corruptie in de Amerikaanse regering, Big Media, Big Pharma, Big Tech en eigenlijk in elk aspect van onze samenleving blootlegt. Dit blootleggen gebeurt op platforms zoals Qalerts.pub.

De belangrijkste missie van Q is om het onwetende publiek wakker te schudden voor wat er achter de schermen van het mediatheater gebeurt.

Alle reguliere media en overheidsinstanties krijgen een strikt verhaal dat ze aan het publiek moeten presenteren. Op die manier kunnen de goddelozen de geesten van de massa manipuleren. Hun grootste angst is dat het publiek wakker wordt van deze misleiding en voor zichzelf gaat nadenken. Daarom moedigt Q mensen over de hele wereld aan om onderzoek te doen en de feitelijke aspecten over wat er gaande is te verspreiden. Q noemt deze onderzoekers ‘burgerjournalisten’, ‘digitale soldaten’ of ‘middernachtrijders’.

Zij zeggen: uw vermogen om informatie over het digitale slagveld te verspreiden en hun controle te omzeilen, is wat ze vrezen (dan mislukt hun verhaal] en daarom zullen ze er alles aan doen om valse etikettering te geven van de controle (dat is hun dagelijkse aanval) , zullen ze censuur toepassen, beëindiging, regeringshoorzittingen verstoren enz..

Q bracht een wereldwijd leger van ‘Midnight Riders’ op de been. Volgens Webster Dictionary is een Midnight Rider lid van een geheime band die ’s nachts gemaskerd rijdt en gewelddadige handelingen verricht om het kwaad te straffen of te terroriseren. Het “geweld” in dit geval is de waarheid die de leugens van de media neerhaalt.

Q legde uit dat zodra het grote publiek een bepaald niveau van ontwaken heeft bereikt, ze naar de volgende fase van hun plan kunnen gaan: het internationale netwerk van corruptie neerhalen, dat aanwezig is in elke hoge positie van onze wereld.

Q legde uit dat zodra het grote publiek een bepaald niveau van ontwaken heeft bereikt, ze naar de volgende fase van hun plan kunnen gaan: het internationale netwerk van corruptie neerhalen, dat aanwezig is in elke hoge positie van onze wereld.

Het satanisme is in iedere vezel van de elite aanwezig. Een kenmerk daarvan is het kind / mensoffer dat nog rechtstreeks stamt uit de baälperiode die tot op de dag van vandaag voortduurt.

Kinderen worden ontvoerd, gemarteld, verkracht en geofferd in de naam van puur kwaad.

Het offeren van kinderen is het kenmerk van het hoogste niveau van kwaad ter wereld. Deze praktijk gaat duizenden jaren terug, tot vele oude culturen.

Al in de geschiedenis van de mensheid kunnen we de vreselijke praktijk zien van het offeren van kinderen aan kwaadaardige entiteiten.

Een van de bekendere demonische entiteiten die kinderoffers eisen, wordt baäl of moloch genoemd, een “god”van de oude Kanaänieten en Feniciërs. Deze entiteit wordt afgebeeld als een stier met een menselijk lichaam.

D e vooruitgang van het christendom heeft deze praktijk uit de publieke sfeer geëlimineerd, zoals die duizenden jaren in de open lucht was, over de hele wereld.

Christelijke missionarissen maakten een einde aan openbare slavernij, kannibalisme en mensenoffers, en leerden de mensheid een God van liefde te dienen.

In de schaduw van onze samenlevingen bleven deze vreselijke praktijken echter op de loer liggen en begonnen ze zich zelfs te verspreiden. De mensen die in het geheim betrokken bleven bij de oude duisternis, concentreerden zich op het verkrijgen van controle over het financiële systeem van de wereld, het onderwijs in de wereld, de gezondheidszorg in de wereld en de regeringen van de wereld. Uiteindelijk werd de hele wereld beheerst door deze slechte entiteiten, die een wereldwijd spinnenweb van satanische kindermisbruik en opoffering creëerden.

Q opende de ogen van miljoenen over de hele wereld voor dit intense kwaad en riep de digitale krijgers op om onderzoek te doen en deze diepe duisternis bloot te leggen.

De Rothschilds gebruikten een simpele strategie om controle over de wereld te krijgen: eeuwen geleden begonnen ze geld te lenen aan koninklijke families voor hun oorlogen.

Als gevolg hiervan werden deze koninklijke families onderworpen aan de Rothschilds, omdat ze hun grote sommen geld schuldig waren.

Daarna begonnen ze controle te krijgen over de internationale handel in goud en zilver, waardoor ze nog meer macht kregen. De Rothschilds begonnen toen het geld van hele naties te beïnvloeden, totdat ze de centrale banken (= boven commerciële banken) bezaten in niet minder dan 165 landen!

Zonder medeweten van het publiek, dat denkt dat ze worden bestuurd door “gekozen” politici, beheren de Rothschilds in feite bijna de hele wereld, door hun eeuwenlange strategische vergroting van hun greep op de financiële stroom van de wereld. Ze begonnen de wereldoorlogen en financierden beide partijen om zichzelf te verrijken.

Bijna elke oorlog heeft dezelfde mensen achter zich, die deze oorlogen creëren om mensen te vernietigen en hun eigen rijkdom te vergroten.

Deze kwaadaardige wezens (ze kunnen nauwelijks ‘mensen’ worden genoemd) manipuleren presidenten, ministers en benoemen in feite beide zijden van veel regeringen: de zittende regering en de oppositie. Het publiek heeft geen idee dat het allemaal een show is, die zich voor hun ogen afspeelt om hen de illusie te geven een stem te hebben via hun politieke partijen. In werkelijkheid zijn ze allemaal benoemd door verkiezingsfraude, omkoping, moord en manipulatie door kwaadaardige entiteiten zoals de Rothschilds, Rockefellers, Bill Gates, George Soros, Klaus Schwab en anderen zoals zij.

Zij brengen pornografie in de wereld, zij knechtende mensheid met perversie, ze zijn het achter de hele transgender agenda om de identiteit van de jongens en meisjes te vernietigen, zij zijn degenen die met behulp van entertainmentindustrie de moraal van de mensen breken, ze verbergen ware geschiedenis en vervangen het door onware verhalen en zij brachten de evolutiegeschiedenis tot leven wat bewezen fraude is, enzovoort.

Hun doel was en is om de wereld tot slaaf te maken aan hun leugens, om ze te beheersen. Een bedrogen volk is een zwak volk.

Als we eenmaal begrijpen wie er achter al dit kwaad zit, beginnen we duidelijk te zien in deze wereld.

Hun macht is enorm gegroeid door wijdverspreide infiltratie van gezondheidsorganisaties, de farmaceutische industrie, onderwijs, technologie, wetenschap, enz.

Ze voeren een meedogenloze oorlog tegen de waarheid. Waarom? Omdat de waarheid mensen vrijmaakt, hen sterk en gezond maakt, en ze doet opstaan tot de koninklijke individuen waarvoor ze geschapen zijn. Waarheid verbindt ons ook met onze goddelijke bron, doel en bestemming en stelt ons in staat om kwaad en goddeloosheid te verslaan.

Waarheid is leven. Waarheid is vrijheid. Waarheid is macht.

Q heeft een belangrijke rol gespeeld bij het ontwaken van de mensheid voor dit wrede energiesysteem, dat het huidige netwerk van onze wereld vormt. Begrijp je nu waarom de reguliere media met hen in oorlog zijn gegaan om iedereen ervan te overtuigen dat Q een hoop onzin is? Dat is wat ze altijd doen met de waarheid: de wereld vertellen dat ze hun krankzinnige leugens moeten geloven, en de waarheid beschouwen als dwaze dingen voor domme ganzen. De CIA heeft het

woord “samenzweringstheorie”uitgevonden om degenen te bespotten die begonnen te ontdekken wat er aan de hand is, en hen te bestempelen als idioten die “onbewezen” samenzweringen geloven.

Decennia lang werd de Nieuwe Wereldorde beschreven als een van deze complottheorieën, totdat de Verenigde Naties openlijk zeiden dat ze de Nieuwe Wereldorde ZIJN.

Of neem bijvoorbeeld de “complottheorie” dat Google met opzet hun zoekresultaten manipuleert, om de waarheid voor de wereld te verbergen en alleen hun versie van de werkelijkheid toont. Wie geloofde dat soort onzin een paar jaar geleden? Nu zien honderden miljoenen met eigen ogen hoe krankzinnige censuur de wereld overneemt, met artsen, wetenschappers en experts op welk gebied dan ook, die worden geannuleerd door sociale media, omdat ze niet instemmen met het script van de goddelozen .

Dit is keer op keer het geval geweest: moedige onderzoekers die de slechte plannen achter de theaterpodia van onze wereld aan het licht brachten, werden bespot als “complot-idioten”, totdat … datgene waarvoor ze waarschuwden zich voor de ogen van de onwetende massa ontvouwde.

Het doel van deze kliek of internationaal netwerk van rijke criminelen is altijd geweest om ervoor te zorgen dat de mensheid alleen naar HEN luistert, en degenen die de waarheid onthullen in diskrediet te brengen.

Q is er echter in geslaagd een wereldwijde revolutie te ontketenen, die niet te stoppen is: honderden miljoenen mensen begonnen voor zichzelf te denken, deden onderzoek, stelden vragen, ontwaren de misleiding op televisie en het nieuws en kwamen weer in contact met hun eigen innerlijke stem en geweten . Uiteindelijk maken ze weer verbinding met de bron van alle liefde, waarheid en goedheid. Deze oorsprong van liefde en goedheid wil ons allemaal gebruiken om deze prachtige wereld te genezen.

Niet door gecontroleerde religie, maar door open harten die willen dat liefde regeert.

Waar de cabal, deep state, elite, de 1%, de Illuminati, en hoe we ze ook noemen, de machten van het kwaad aanbidden, zei Q herhaaldelijk dat Jezus Christus onze redder is, die vecht voor de bevrijding van de mensheid door zijn dappere krijgers. Q roept daarom herhaaldelijk mensen op om te bidden en naar God op te zien , voor onze redding.

Het is letterlijk het epische conflict tussen goed en kwaad, licht en duisternis.

Q wijst erop dat het niveau van corruptie niets minder is geworden dan puur kwaad. Wat er gebeurt achter de gesloten deuren van regeringen, media, grote bedrijven, enzovoort, is letterlijk te gruwelijk voor woorden. Toch moet de wereld zich ervan bewust worden, zodat wij als mensheid het kunnen beginnen af te breken.

Kiezen voor onwetendheid, is in feite toestaan dat deze wrede goddeloosheid onschuldige kinderen en mensen over de hele wereld blijft vernietigen. Dit is het moment om wakker te worden.

Licht overwint duisternis.

De geschiedenis laat zien dat de machten van de duisternis altijd verliezen als God op het toneel verschijnt. Toen de eerste missionarissen tweeduizend jaar geleden zich over de aarde begonnen te verspreiden, verdreven ze de wrede beestachtigheid die elke afzonderlijke oude cultuur kenmerkte. Licht verdrijft duisternis! Zoals Christus zei: “Jij bent het licht van de wereld.”

Helaas werd de realiteit van liefde en goedheid in veel gevallen door de goddelozen veranderd in een dode, onderdrukkende religie, waardoor veel mensen ervan weggingen en terugkeerden naar het rijk van de duisternis.

Maar gedurende de afgelopen tweeduizend jaar geschiedenis zien we een toename van welzijn over de hele aarde, waar mensen een Schepper van liefde en goedheid ontdekten, die tot hen kwam in Jezus Christus.

Mensen hoefden niet langer in versterkte steden te wonen, geteisterd door plagen en corruptie, want buiten de steden was alleen geweld, dood en wreedheid. Er werden niet langer mensen gemarteld op de marktplaatsen van de steden. Niet langer aten mensen elkaar op en offerden ze in het openbaar hun baby’s aan demonische goden.

Toen het rijk van liefde en licht doorbrak, dankzij de moedige missionarissen, werd de afgelopen eeuw letterlijk de meest welvarende tijd in de geschiedenis, met betaalde vakanties, gezondheidszorg, overvloedig voedsel, veilige reizen, vrije tijd om echt van het leven te genieten ( wat in het verleden ongehoord was, waar mensen altijd hard moesten werken om te overleven), enzovoort.

Maar de vooruitgang van liefde en goedheid, werd echter gesaboteerd door de kinderen van de duisternis die een voet aan de grond kregen in onze samenleving. Door de media en het amusement te beheersen, introduceerden ze de oude heidense praktijken opnieuw, vernietigden ze gezonde gezinnen, bevorderden ze seksuele perversie en maakten ze de wereld verslaafd aan televisie.

Ze hebben de eens christelijke samenlevingen weer effectief heidens gemaakt door het gebruik van media, onderwijs, amusement en valse wetenschap.

De Bijbel werd strategisch verkeerd vertaald, en enkele verzen werden uit hun verband gehaald om de nieuwe denkwijze van de opname te introduceren. In plaats van de duisternis uit deze wereld te verdrijven en de mensheid te genezen, een betere wereld voor onze kinderen te bouwen, geloofden miljoenen christenen wereldwijd opeens dat ze moesten uitkijken naar een gemakkelijke ontsnapping van de opname.

Dit zorgde ervoor dat de (evangelische)kerk afstand nam van een krachtige invloed van liefde en barmhartigheid in de wereld, en zich in plaats daarvan concentreerde op “hier wegkomen”.

Deze “escapisme-doctrine” werd in de Amerikaanse kerk geïnjecteerd door CI Scofield, die werd gefinancierd door de Illuminati, om de Scofield Study Bible te publiceren en vrijelijk te verspreiden. Duizenden evangelische predikanten in Amerika ontvingen een gratis exemplaar van deze Bijbel, die de hele theologie van Amerika veranderde.

Tienduizenden valse profetieën over het einde van de wereld, de opname en de fysieke terugkeer van Christus overspoelden de wereld, waardoor de hele evangelische wereld verschoof van een bevrijdingsdenken (het kwaad uitdrijven en het koninkrijk van liefde vestigen) naar een ontsnappingsmentaliteit (sta het kwaad toe, en hoop weg te worden opgenomen).

Het was een zeer strategische zet van de Rothschilds, want toen het leger van licht eenmaal was ontwapend, was het gemakkelijk voor hen om het christendom uiteen te drijven en de oude duisternis weer in te luiden. Zoals elke bewuste waarnemer zal hebben opgemerkt, zijn de afgelopen decennia de praktijken van hekserij, tovenarij en magie massaal opnieuw geïntroduceerd in onze culturen.

God is niet langer de bron van hoop, leven en redding, maar nu wordt de mensen weer geleerd, net als onze voorouders uit de oudheid, dat we demonen moeten aanbidden, magie moeten beoefenen, raad moeten zoeken bij geesten, mediums moeten raadplegen, enzovoort.

Het duistere rijk dat door de kinderen van het licht was uitgeworpen, kreeg weer vrij toegang.

De covid pandemie, en de komende geplande pandemieën, dienen om onze wereld te vernietigen en ons tot slaaf te maken aan de klauwen van de goddelozen. Hun strategie is simpel: de wereld “waarschuwen” voor een gevaar, het laten gebeuren, en dan zeggen:

“Zie je wel, we hebben je gewaarschuwd. Luister nu naar ons, en laat ons uw leven in eigen hand nemen om u te beschermen.”

Het lijkt misschien onmogelijk om terug te vechten tegen multimiljonairs en zelfs triljonairs, die bijna elke regering en media wereldwijd bezitten. Toch liet Q de mensheid zien dat er hoop is. Deze experts van de militaire inlichtingendienst van het hoogste niveau hebben niet voor de duisternis gebogen, maar houden sterk vast aan Christus.

Zoals de Bijbel zegt:

“De Heer gebruikt alle dingen voor het welzijn van degenen die hem liefhebben.

De goddelozen zullen in hun eigen zwaarden vallen!”

Gebed:

Versterk mijn geloof, Heer. Vergeef mijn zonden, zodat ik rein mag zijn in uw gerechtigheid.

Maak me moedig, zodat ik kan staan en de spirituele veldslagen in mijn leven en in onze wereld kan voeren. Geef me Uw wijsheid en onderscheidingsvermogen, zodat ik niet overrompeld word.

Samen, Heer, zullen we winnen, want in werkelijkheid hebt U dat al gedaan. Terwijl het kwaad nog steeds ronddoolt, stijgt de kracht van Uw naam en Uw bloed op om ons te verslaan en de overwinning te brengen tegen elk kwaad dat tegen ons is gepland. Hoewel kwaadwillende daden ons kunnen storen, gebruiken we de wapenrusting van God die U ons hebt gegeven om stand te houden.

U zult te zijner tijd gerechtigheid brengen voor al het kwaad en het onnodige geweld dat tegen Uw kinderen is gericht. Tot die tijd blijven we in Uw aanwezigheid, afgestemd op Uw doeleinden, en we zien naar U toe als onze Allerhoogste Commandant en Beschermer.

Help ons om verleiding te vermijden en verlos ons van het kwaad, Heer. U bent de Machtige, Degene die uiteindelijk al het kwaad aan het licht zal brengen. Bij U, Jezus, zijn we veilig. Amen.

Bron

lees over evolutie als vervangingsreligie

( Nb.: ik ben het niet met alles eens van deze site. m.n. niet over het ontkennen van complotten en m.n. niet over het “gemak van aanvaarden van vaccins” in deze huidige moeilijke discussie.)

Lees over waarheid en mediarol o.a. bij Frontnieuws over de advocaat van Trump

die er genoeg van heeft:

en bij Unzreview over het verslaan van het kwaad bij de laatste overwinning van Trump . Zo lees je het niet in de Nederlandse MSM

en lees bij Niburu over opmerkelijke overlijdensgevallen na vaccins. Ik kan zoveel van dit soort berichten delen dat ik niet waar te beginnen.

en bij Makow over geneeskunde gebaseerd op macht, geld en controle en dat de agenda genocide is