20210212 Over het kwaad 5

Als het kan. volg ik Chuck Baldwin en ik wil dit graag delen. Ik ben het niet altijd volledig met hem eens maar dat mag. Ik bewonder zijn dapperheid en de mate waarin hij ook anderen die bijna overal miskend worden, aan het woord laat. Machthebbers zijn bang voor de waarheid dus er zijn ook in ons zgn. “vrije” westen mensen van wie de mond gesnoerd wordt. “Zij” kunnen niet tegen de waarheid en “zij” willen niet dat wij hun leugens en verdorvenheden doorzien. Gelukkig zijn er mensen die het nog steeds zien en blootleggen.

Internet is voor met licht geworden waarmee ik mijn kennis kon vergroten.

Mattheüs 5, 14: U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.

Christenen moeten proberen het licht van de wereld te zijn. Het zout is een verborgen kracht, het licht is een openbare kracht. We kunnen één van beide zijn, of soms allebei. Achter de schermen ben je het zout maar je kunt ook in het volle licht een mooie kracht zijn. Zo beschouw ik Baldwin en Michael Hoffman die hij noemt. Hoewel ze ook voor mij het zout van het christendom zijn dat op veel plekken zijn smaak heeft verloren. Deze mannen zijn een geestelijk licht in ons nu duister wordende leven.

Baldwin heeft gekeken naar de kwaadaardige krachten van 2020. Hij legt het kwaad bloot en we hoeven niet te oordelen. God laat soms ook kwaad toe om doelen te bereiken. Dat moeten we niet vergeten.

Baldwin: ( de lijst is op de V.S. toegespitst maar soms kun je dingen naar Nederland of de EU vertalen of de invloed zien op het leven bij ons. Nb. Google translate gebruikt)

De top tien van meest kwaadaardige mensen in 2020

Gepubliceerd: donderdag 11 februari 2021

Het kiezen van de top tien van meest kwaadaardige mensen in 2020 is een bijna onmogelijke taak, omdat de lijst met kandidaten bijna eindeloos is.

De criteria voor de onderstaande lijst zijn gebaseerd op verschillende sleutelfactoren:

1. De omvang van hun slechte invloed, die grotendeels wordt bepaald door de posities die ze innemen. Een machtiger ambt leent zich voor veel grotere rampen door hun slechte beslissingen.

2. De voortzetting van hun slechtheid gedurende een bepaalde periode. Hoewel zelfs goede, goedbedoelende mensen fouten kunnen maken die tot ernstige gevolgen kunnen leiden, hebben de mensen op deze lijst een trackrecord van eeuwigdurend kwaad.

3. Het kwaad zelf. Zoals onze Heer zei: “Aan hun vruchten zult u ze kennen.” (Mattheüs 7:20)

En hier is de aanklacht van de apostel Paulus:

Hun keel is een open graf; met hun tongen hebben ze bedrog gebruikt; het gif van de aspen is onder hun lippen: wiens mond vol vloek en bitterheid is; hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; vernietiging en ellende zijn in hun wegen; en de weg van vrede hebben zij niet gekend: er is geen vrees voor God voor hun ogen. (Romeinen 3:13 – 18)

De slechte praktijken die de volgende mensen op deze lijst hebben geplaatst, worden op de bovenstaande schaal gewogen, samen met de diepte en breedte van hun slechte machinaties.

Oke. Daar gaan we.

1. Bill Gates

Het kwaad dat dit monster de wereld aandoet, is niet te overzien. Zijn obsessie met eugenetica en vaccinaties waarbij gevaarlijke en experimentele medicijnen worden gebruikt, grenst aan waanzin. Als er zoiets als een kwaadaardig genie in deze wereld bestaat, dan is het wel Bill Gates.

Gates ‘duivelse verliefdheid op geneesmiddelen (hij is geen dokter of wetenschapper) maakt hem tot een flagrant symbool van het Babylonische beestachtige systeem dat in Openbaring 18 wordt gevonden . Het Griekse woord dat in dat hoofdstuk wordt gebruikt om de werktuigen van het antichristelijke systeem te beschrijven, is “pharmakeia” of “farmaceutisch”. De vertalers van King James gebruiken het Engelse woord ‘tovenarij’.

Gates is echt een moderne antichristelijke tovenaar.

Er is gedocumenteerd dat de vaccin-experimenten van Gates duizenden mensen over de hele wereld hebben gedood. Zijn extreme rijkdom – die wordt gebruikt om regeringen te manipuleren, medische instellingen te corrumperen en dood en verderf op wereldschaal toe te brengen – plaatst hem gemakkelijk op de eerste plaats op onze lijst.

Ik dring er bij lezers sterk op aan om Robert Kennedy Jr.’s diepgaande onderzoek naar de kwaadaardige hulpmiddelen van Bill Gates te lezen.

2. Anthony Fauci

Anthony “Heil Hitler” Fauci is de gemene kleine pad van Bill Gates. Samen bedachten ze de grootste hoax in de wereldgeschiedenis – een hoax die wordt gebruikt om de hele vrije wereld tot slaaf te maken.

Zoals Robert Kennedy Jr. schrijft:

De wereldwijde lockdowns die Bill Gates [en Anthony Fauci] hielpen orkestreren en cheerleaden, hebben alleen al in de VS meer dan 100.000 bedrijven failliet gemaakt en een miljard mensen in armoede en dodelijke voedselonzekerheid gedompeld die, naast andere verwoestende schade, maandelijks 10.000 Afrikaanse kinderen doden .

In een rechtvaardige samenleving zouden Gates en Fauci worden berecht voor fraude op wereldschaal, manipulatie van voorkennis voor persoonlijk gewin, misdaden tegen de menselijkheid en massamoord. En ik weet zeker dat een agressieve aanklager minstens een dozijn andere misdrijven kan bedenken waaraan hij zich schuldig maakt. En na veroordeling zouden ze standrechtelijk worden geëxecuteerd.

3. CEO’s van Big Tech

Ik heb het over mannen als Mark Zuckerberg (Facebook) en Jack Dorsey (Twitter).

Deze mannen zijn de hedendaagse equivalenten van de Duitse Paul Joseph Goebbels. Met de hulp van rijke zionisten en politici in Washington, DC, hebben deze mannen communicatiemonopolies gecreëerd die bezig zijn de vrijheid van meningsuiting in dit land te ontkrachten. Terwijl Gates en Fauci de vrijheid van aanbidding van het Eerste Amendement in Amerika vernietigen, vernietigen Zuckerberg en Dorsey de vrijheid van meningsuiting van het Eerste Amendement in ons land.

4. De reguliere media (MSM)

Over het geheel genomen en op enkele uitzonderingen na, wordt de MSM in Amerika gecontroleerd door anti-Amerikaanse zionisten die vastbesloten zijn de christelijke fundering van ons land uit te wissen en deze natie in een totalitaire staat te veranderen. Big Media en Big Tech (en je kunt ook Big Religion erin gooien) zijn echt niets meer dan propagandisten voor Big Government.

5. Koning Salman bin Abdulaziz Al Saud en prins Mohammad Bin Salman Al Saud

De koning en prins van Saoedi-Arabië zijn puur kwaadaardig. Hun handen druipen van het bloed van duizenden onschuldigen in het hele Midden-Oosten – vooral in Jemen. Met de hulp van de Verenigde Staten (onder zowel Republikeinse als Democratische regeringen – inclusief Donald Trump) heeft het Huis van Saud de grootste humanitaire crisis van de 21e eeuw gecreëerd .

Saudi-Arabië en Israël – niet Iran – zijn de grootste exporteurs van terrorisme in het Midden-Oosten. Met hulp van de Amerikaanse CIA en de Israëlische Mossad creëerden Saoedische geld- en Wahhabi-jihadisten de terreurgroepen ISIS, ISIL, Daesh, al Qaeda, et al.

6. Benjamin Netanyahu en het zionistische Israël

Netanyahu is een massamoordenaar en oorlogsmisdadiger. Hij en zijn voorgangers leidden een etnische zuivering en genocide tegen het Palestijnse volk die de misdaden van het nazi-regime in Duitsland overtreft.

Meer dan 5 miljoen Palestijnen zijn vermoord door de Israel Defense Forces (IDF). Miljoenen Palestijnen zijn ontheemd, vernederd, verkracht, gemarteld, gedwongen in militaire gevangenissen, uitgehongerd, geslagen en als vee behandeld door de eerste ministers van Israël (inclusief Netanyahu) en de IDF.

Momenteel zit Netanyahu de grootste gevangenis ter wereld voor, waarin het Palestijnse volk in Gaza en de Westelijke Jordaanoever gevangenen zijn in hun eigen land.

Wat je ook leest dit jaar, zorg ervoor dat je het boek The Ethnic Cleansing Of Palestine van Ilan Pappe leest .

7. Joe Biden

Het is overbodig om zelfs maar te vermelden dat Joe Biden tot het Clinton Criminal Cartel behoort. Hij is zo vies als zij zijn. Als Donald Trump het moeras serieus had willen laten leeglopen, zou hij jaren geleden met Biden en Clinton te maken hebben gehad, en het hele verkiezingsdebacle van 2020 zou nooit hebben plaatsgevonden. Trump heeft niemand anders dan zichzelf de schuld te geven van wat er afgelopen november is gebeurd.

Het lijdt geen twijfel dat Biden een totale aanval zal leiden tegen ons Tweede Amendement. Er worden al wetsontwerpen ingediend bij het door de Democraten gecontroleerde Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Alleen al de wet van Sheila Jackson Lee zou miljoenen gezagsgetrouwe wapenbezitters van de ene op de andere dag in misdadigers veranderen. Wapenregistratie in een nationale database, gewetenloze belastingen op elk vuurwapen, confiscatie van wapens, vereiste licenties om wapens en munitie te kopen, enz., komen eraan.

Ik dring er bij de lezers op aan om het boek te krijgen dat ik samen met mijn advocaat-zoon heb geschreven, getiteld To Keep Or Not To Keep: Why Christians should not give their guns .

Ik verzoek u ook dringend om mijn bericht A Biblical Portrait Of The Righteousness And Requirement of Bear Arms te bekijken .

Ongelooflijk genoeg behoren voorgangers en kerken tot de meest apathische mensen als het gaat om het recht om wapens te houden en te dragen. Het boek en de dvd-boodschap hierboven geven de bijbelse plicht tot zelfverdediging weer die God ieder van ons heeft gegeven.

Christenen moeten in opstand komen tegen de aanstaande aanval op onze 2 e amendementvrijheden. Minder doen is onze kinderen verdoemen tot een leven van tirannie en onderdrukking.

Word wakker, Christen! Vrijwel elke door God gegeven vrijheid die in onze Bill of Rights wordt beschermd, is al ontwricht. Het tweede amendement is het enige dat nog overeind staat. De kerk heeft de macht om deze kwaadaardige anti-vrijheidsagenda te stoppen. En als het niet lukt, zullen onze kinderen onze herinnering vervloeken – samen met onze lafheid en zelfgenoegzaamheid.

8. Donald Trump

Hoewel veel christenen en conservatieven Donald Trump bijna als een god beschouwen, is precies het tegenovergestelde waar.

Zoals met elke president sinds Ronald Reagan, is Donald Trump een massamoordenaar en internationale oorlogsmisdadiger. Hij liet meer bommen vallen en vermoordde meer onschuldige mensen dan al zijn voorgangers tijdens een eerste termijn. Hij vermoordde koelbloedig een buitenlands staatshoofd, de Iraanse Qasem Soleimani. Tijdens zijn hele presidentschap voerde Trump een meedogenloze oorlog tegen Syrië, Afghanistan en Somalië. Hij heeft de olievelden van Syrië illegaal in beslag genomen en bezet. En hij gaf gratie aan moorddadige oorlogsmisdadigers.

Trump verleende gratie aan zionistische spionnen en internationale gangsters. Hij bespotte gerechtigheid door gratie te verlenen aan een litanie van zionistische onverlaten, velen van hen op aandringen van ultra-zionist Alan Dershowitz.

Bovendien zette Trump de oorlog tegen Amerika’s ongeboren baby’s voort door toe te staan dat meer belastinggeld aan Amerika’s grootste abortusaanbieder, Planned Parenthood, zou worden gegeven dan Barack Obama.

Donald Trump en zijn propagandamachine QAnon bedrogen miljoenen christenen en conservatieven met hun anti-Deep State retoriek, terwijl ze het moeras dieper dan ooit tevoren maakten.

Trump verdiende zijn plaats op deze lijst.

9. George Soros en Sheldon Adelson

Miljardair-zionisten Soros en Adelson speelden beide uiteinden van het politieke spectrum tot in de perfectie. Soros financierde links; en Adelson financierde Rechts. Maar beide mannen werkten voor Tel Aviv. Tussen hen (en anderen) stopten ze praktisch heel Washington, DC, in hun heupzak.

10. Het Amerikaanse Congres

Op een paar uitzonderingen na wordt ons Amerikaanse congres gekocht en betaald door het militair-industriële complex, Big Oil, Big Business, Big Pharma en de Israëlische lobby.

Beide grote partijen in het Congres zijn schuldig aan de dood van miljoenen onschuldige mensen die zijn omgekomen in Amerika’s voortdurende “oorlog tegen terreur”. Beide partijen in het Congres zijn schuldig aan de dood van meer dan 60 miljoen ongeboren baby’s. Beide partijen in het Congres zijn schuldig aan het verdiepen van de Amerikaanse staatsschuld en de tekortuitgaven. Beide partijen in het Congres zijn schuldig aan het financieren van Amerika’s duikvlucht in socialisme en totalitarisme. Beide partijen in het Congres zijn schuldig aan het bevorderen van de grote misleiding van 2020: de zogenaamde Covid-pandemie. Over het algemeen zijn ze een zielige, psychotische en rottende groep mensen.

Amerika kan het beslist beter doen.

Ons land zal niet worden gered door partijpolitiek. Het zal worden gered door mensen met nederigheid, integriteit, moed en begrip. En voordat we kunnen verwachten die kenmerken te zien bij mensen in machtsposities, moeten we eerst die kenmerken bij onszelf zien. Leiders zijn een weerspiegeling van de mensen die hen in leiderschapsposities hebben geplaatst.

Vrijheid in stand houden is moeilijk en zwaar werk. Het vereist de toepassing van hart, verstand en kracht. Vrijheid is belangrijker dan een Super Bowl-spel of een golfspel of een vissentoernooi of een bowlingcompetitie of een kast vol dure kleren of grote huizen of chique auto’s of andere afleiding.

Vrijheid en constitutionele overheid zijn onze zaken – al onze zaken. Amerikanen hebben deze heilige juwelen te lang aan corrupte politici toevertrouwd.

Thomas Jefferson zei: “De God die ons het leven gaf, gaf ons vrijheid.” Bingo! En de God die vrijheid gaf aan een altijd waakzaam, vrijheid liefhebbend, godvrezend volk, kan het ook wegnemen van een traag, in zichzelf gekeerd en arrogant volk.

En het zou zeker leuk zijn als Amerika’s predikers ons zouden helpen in deze strijd. Koloniaal Amerika had Jonas Clark, John Witherspoon, James Caldwell en John Leland. Modern Amerika heeft Robert Jeffress, Franklin Graham, John Hagee en Jerry Falwell Jr.

Misschien zegt dat alles.

PS Ik ben verheugd om aan te kondigen dat de toespraken van Liberty Fellowship’s 10th Anniversary Celebration nu beschikbaar zijn. Twee van Amerika’s grote geleerden spraken tijdens die conferentie. Honderden mensen uit het hele land vulden de zaal.

Professor Thomas DiLorenzo sprak over het onderwerp Het probleem met Lincoln is het probleem met Amerika . Niemand in Amerika is zo goed thuis in het onderwerp Abraham Lincoln als professor DiLorenzo.

In feite hebben we vóór de conferentie contact opgenomen met elke grote universiteit en vele hogescholen in de staat Montana met het verzoek geschiedenisprofessoren te debatteren over de heer DiLorenzo, en geen enkele professor in de hele staat was bereid met hem te debatteren. Nadat je naar zijn presentatie hebt geluisterd, begrijp je waarom.

Onze tweede spreker was Michael Hoffman. Zonder twijfel is de heer Hoffman de meest vooraanstaande christelijke geleerde op het gebied van de Joodse Talmoed die vandaag de dag leeft. Terecht sprak hij over het onderwerp The Talmud: Its Impact On America Contrast With The Ethics Of Jefferson .

Ik beloof je: je zult in je hele leven nooit een meer wetenschappelijke, diepgaande presentatie horen over het onderwerp van de Joodse Talmoed dan deze toespraak van Michael Hoffman. Zijn onderzoek naar en bekendheid met de Talmoed is ongeëvenaard. Dit adres zal – zoals ze zeggen – je versteld doen staan.