20210210 Over het kwaad 4

Ik deel graag het artikel van Vic Biorseth via

Over het doordringende kwaad van georganiseerde wetteloosheid en wanorde in de cultuur.

Ik lees regelmatig op deze blog en ik vind het een interessant blog. Omdat ik veel deel over het kwaad vind ik dat dit er ook bij hoort. We moeten het kwaad zien en begrijpen.

…Is georganiseerde wanorde geen oxymoron? (oxymoron: een stijlfiguur die een verbinding van twee tegenovergestelde begrippen bevat. Voorbeeld: `”Het nut van het nutteloze” is een oxymoron.) Natuurlijk; maar de wanordelijke slachtoffers worden niet verondersteld te weten dat hun wanorde een criminele samenzwering was en crimineel uitgelokt. Het doordringende kwaad in de menselijke cultuur kan alleen doordringen als het niet als kwaad wordt herkend. Menselijke culturen zijn crimineel, samenzweerderig en langzaam tot een alomtegenwoordig kwaad verziekt.

Twee principes definiëren alomtegenwoordig goed en alomtegenwoordig kwaad:

God is de waarheid. Alles wat van de werkelijkheid is, is van God.

Satan is onwaar. Wat er aan valsheid ook is, het is van Satan.

…Als we vandaag aan “georganiseerde misdaad” denken, beperken we dat denken over het algemeen tot grote of kleine netwerken van criminele families of criminele organisaties, zoals de maffia.

…Wat vals is, is slecht; de vraag is op welk punt valsheid crimineel wordt in een bepaalde cultuur.

…Marxisme of het nu communisme, nazi-fascisme of vriendjeskapitalisme is, is vals en daarom slecht. Het marxisme belooft ten onrechte utopie; het levert alleen dystopie op. Het beweert de arbeidersklasse te verdedigen; het is bedoeld om de “burgerlijke” werkende middenklasse te vernietigen. Het belooft de vrijheid en onafhankelijkheid van de burger; het levert de semi-slavernij op en de totale afhankelijkheid van de burger van de staat. Het belooft gelijkheid aan iedereen; het levert gunst en rijkdom aan de heersende klasse en armoede aan de arbeidersklasse. Het belooft een gelukkige cultuur; het levert een gecontroleerde bevolking op die met ijzeren vuist wordt geregeerd.

…Het marxisme is crimineel binnen de katholieke kerk omdat het marxisme, in elke bekende variantvorm, het geloof in God, de natuurwet en elk gebod van God tegenwerkt. Het marxisme verzet zich tegen het gezag van het gezin en de ouders over hun eigen kinderen, het recht op leven en het recht op persoonlijk bezit,

Het marxisme is crimineel in de VS omdat het marxisme, in elke bekende variantvorm, alles in de grondwet en alles in de Bill of Rights tegenwerkt, die toevallig de hoogste wet van het land in de VS bevat. ( NB.: ook in de EU, ook in Nederland)

Wij stellen dat het marxisme, in elke variant, een georganiseerd crimineel samenzweerderig systeem

is. Het veroorzaakt en verspreidt op criminele wijze alomtegenwoordig kwaad in de cultuur, waardoor sociale chaos en dystopie worden veroorzaakt, zodat een tiran van de ‘ machiavellistische verlosser ‘ opportunistisch kan opstaan om de dystopie en sociale chaos (die hij hielp veroorzaken) te vernietigen en de heerser te worden, tot luide toejuiching. van de “geredde” bevolking.

…En daarom raden we aan het marxisme te verbieden , en dit is het waarom het lang geleden, door meerdere pausen in de katholieke kerk verboden werd en werd veroordeeld.

…De islam – of het nu soennieten, sjiieten of een andere variant is – is vals en daarom slecht.

De islam beweert een religie te zijn. Het is niet. De islam is een kwaadaardige politieke beweging gericht op het bereiken van uiteindelijke wereldheerschappij.

…Wij stellen dat de islam, in elke variant, een georganiseerd crimineel samenzweerderig systeem is. Het probeert op criminele wijze zichzelf stilletjes te laten groeien in gastlanden, vermomd als een “religie van vrede”, totdat het sterk genoeg is om de gastcultuur met geweld te veroveren door middel van oorlog.

…Politieke partijen – hoe ze zichzelf ook noemen – zijn vals en daarom slecht.

Politieke partijen beloven het leven in landen te verbeteren; wat ze eigenlijk zoeken en bereiken is rauwe politieke macht, puur en simpel. Ze beweren misschien dat ze de burgerij verdedigen, maar wat ze het eerst verdedigen, zijn zichzelf, en alles wat ze als lichaam willen bereiken, is pure heersende macht. Politieke partijen komen uiteindelijk alleen voorstander van populaire of winnende kiezerskwesties als een secundaire, vaak onaangename maar nog steeds noodzakelijke weg om politieke macht te vergaren. Politieke partijen proberen de nationale regeringen absoluut te controleren, zelfs ondanks grondwetten.

…En zodra een politieke partij de absolute controle over een natie krijgt, kunnen de kiezers wat de voorzitter van de partij betreft verdoemd worden.

…Welkom in de harde, koude realiteit.

Het enige dat de Waarheid voor Hem in deze wereld heeft, zijn wij .

Het herstel van Waarheid = Werkelijkheid in de harten en geesten van mensen is nu volledig afhankelijk van jou en mij; als we het niet doen, wordt het niet gedaan.