20210206 Over het kwaad 3

“Toen zei God: ‘Laten we de mensheid maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis , zodat ze kunnen heersen over de vissen in de zee en de vogels in de lucht, over het vee en alle wilde dieren, en over alle schepselen. die over de grond bewegen. ‘ Dus God schiep de mensheid naar Zijn eigen beeld, naar het beeld van God schiep Hij hen; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij ze. God zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk; vul de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen in de zee en de vogels in de lucht en over elk levend wezen dat op de grond beweegt. ” (Genesis 1: 26-28)

De individuele mens werd soeverein (onafhankelijk) gemaakt in de tuin van Eden. Door God zelf.

Maar er was nog dat jaloerse schepsel dat God wilde overtreffen. Die een wereld voor zichzelf wilde en hij schiep tweespalt. Tussen de engelen, tussen God en de engelen en tussen God en de mens en tussen mensen onderling.

De een gelooft dat de aarde ongeveer 6000 jaar oud is, de ander denkt in miljarden jaren enz.. In feite is dat niet belangrijk. Wat wezenlijk is, is het verhaal van de mens met God.

God maakte zich kenbaar, gaf een ordening maar de mens was vatbaar voor de leugen. Wie weet hoeveel keren zich dit drama heeft afgespeeld. Wanneer God dan weer de aarde schudde, waardoor er weer leegte en duisternis was. Ook dat is niet belangrijk. Waar het nu om gaat is dat we in een wereld van het kwaad leven en dat we nu de gereedschappen en kennis hebben om er een einde aan te maken. Om te kiezen. De boekdrukkunst was al een vorm van licht, internet is zoveel meer licht. De waarheid kan zich nu supersnel verspreiden. De kennis van God met de mens kan nu wereldwijd gedeeld worden evenals de kennis van de kwade technieken van lucifer, van zijn listen en van zijn bedrog.

Er is een rode draad van Eva, die viel voor het bedrog, naar de wereld van nu.

Het oude testament staat vol met oorlog en geweld en list en bedrog en uitbuiting. Hoe meer mensen er na de zondeval kwamen, hoe meer twist er tussen hen ontstond over wie soeverein zou zijn over wie. Zo werd moord en oorlog door de mens op aarde ingesteld, en begon de mens zich tegen zichzelf te keren.

Met de politieke partijen en politieke macht kwam er gif en streven naar totale politieke macht in één hand. Het streven naar het versmelten van alles tot een wereldoverheersing.

En dat is allemaal weer terug te voeren tot die ene lucifer die zijn uiteindelijke handlangers gevonden heeft in “zij die zich joden noemen en het niet zijn”. En die handlangers die dan weer hun marionetten vinden omdat ze gevoelig zijn voor bedrog en uiteindelijk vallen voor de mammon en zo hun ziel verkopen. De hele strijd vanaf het oude testament tot nu toe gaat over de macht van de een over de ander, over het dienen van God of het dienen van mammon.

Ik heb er al veel keren over geschreven: over de khazarenmaffia en het infilteren van hen in de vrijmetselarij, religies, politieke partijen en instituties. Zij zijn een samenwerking aangegaan met kabbalitische joden. Ze helpen elkaar en gebruiken elkaar. De een voor macht en geld en de ander om een wereld te krijgen waarin zij “hun messias” kunnen afdwingen naar de aarde terug te keren. Zij geloven in een messias die als wereldse vorst zal heersen en iedere “jood” 2000 slaven zal geven. Veel gewone joden weten dit niet. Het is het geloof van babylonische talmoed joden die dit “spel” beheersen. Het is het farizeese geloof waarmee de farizeeërs en de priesterklasse van de levieten de gewone mens al eeuwenlang onderdrukt. Zij geven het gewone volk de thora maar hanteren voor zichzelf de babylonische talmoed. De khazaren hebben hun occulte bezigheden vermengd met deze babylonische talmoed en uit dit giftige mengsel is hun geloof ontstaan dat zij de wereldelite zijn die recht hebben op de macht en de eenwereldregering.

Het is een vaststaand historisch feit dat Khazaria werd vernietigd door zowel Rusland als Perzië (nu Iran) in ongeveer 1250 na Christus, en met goede reden.

Vele jaren van eerdere zeer strenge waarschuwingen waren door Rusland en Perzië gegeven zonder veranderingen door de Khazarianen. De heersers en het volk negeerden deze waarschuwingen.

Khazarianen stonden bij degenen die in aangrenzende landen woonden bekend als over het algemeen leugenaars, bedriegers, oplichters, rovers, straatrovers, verkrachters, pedofielen, moordenaars, identiteitsdieven en sociale parasieten van de ergste soort. En tot overmaat van ramp deed hun heerser, koning Bulan, niets om dit ongedaan te maken, omdat ook hij op hen leek.

Toen het probleem epische proporties aannam en niet langer geaccepteerd kon worden door de omringende naties en volkeren, vormden de Russische en Perzische leiders een coalitie en stelden ze een streng ultimatum aan de Khazariaanse koning Bulan.

Dit ultimatum was dat Khazaria als een natie onmiddellijk haar wegen moest veranderen, en om dit te doen, moest koning Bulan een van de drie Abrahamitische religies selecteren en deze instellen als de officieel vereiste Khazariaanse staatsgodsdienst. Koning Bulan werd in niet mis te verstane bewoordingen verteld dat de gekozen religie bij alle Khazarianen geïndoctrineerd moest worden om te dienen als gedragsregels en als basis voor integriteit en ethiek die voorheen volledig afwezig waren. Koning Bulan ging akkoord en koos het Tora-jodendom als de officiële religie van Khazaria. Dit werkte een tijdje enigszins, maar al snel dwaalden Khazarianen terug naar hun oude manieren van nationale banditisme, moord en grove parasitisme van anderen uit omringende naties.

Toen Khazaria uiteindelijk in ongeveer 1250 na Christus door Rusland en Perzië werd verwoest, terroriseerde, beroofde, moorden en parasiteerde het buren en reizigers al meer dan 500 jaar.

Deze endemische Khazariaanse criminele gedragingen werden institutioneel ondersteund door hun leiders en door de Khazariaanse cultuur. Er was geen rechtsstaat in Khazaria, alleen de regel van manipulatie, sociopathie, macht, geweld en kwaad.

Het is nu met zekerheid bekend uit door vakgenoten beoordeelde genetische studies uitgevoerd bij Johns Hopkins dat Khazarianen absoluut geen oud Hebreeuws bloed dragen en helemaal geen Semieten zijn, en dat ook nooit waren. Hoewel hun leiders gewoonlijk beweren oud Hebreeuws bloed te dragen en Semieten te zijn, terwijl ze helemaal geen Semieten zijn en absoluut geen voorouderlijke rechten hebben op welk land dan ook in het Midden-Oosten.

Ongeveer 80% van de Palestijnen heeft oud “Hebreeuws” bloed en zijn dus echte Semieten.

In plaats van te werken aan het vestigen van moraal en ethiek in zijn natie door een serieuze poging te doen om het Thora-judaïsme te beoefenen, werden koning Bulan en zijn naaste bestuurders feitelijk ingewijd in de zwarte kunsten en zwarte magie van het Babylonische Talmudisme, beter bekend als Baälaanbidding of Satanisme. Het thora judaïsme werd als dekmantel gebruikt.

Uiteindelijk, rond 1250 na Christus, werd de situatie volkomen onaanvaardbaar voor zowel Rusland als Perzië en ze besloten gezamenlijk Khazaria binnen te vallen en het van onder tot boven te vernietigen.

De huidige koning en zijn hof werden gewaarschuwd door zijn spionnen, en de top van de Khazariaanse adel was in staat om met hun grote rijkdom aan zilver en goud te vluchten voor de invasie en vernietiging van Khazaria.

Het is moeilijk om alle details te weten over waar deze Khazariaanse Royalty naartoe ging, maar het lijkt erop dat ze doorgingen met het beoefenen van de zwarte magie / occulte kunsten van het Babylonische Talmoedisme en migreerden naar Italië en andere West-Europese landen.

De Khazariaanse geschiedenis is zorgvuldig weggehaald uit de meeste bibliotheken in de westerse wereld en men moet graven om het te vinden. Gelukkig heeft Solzjenitsyn een behoorlijke hoeveelheid Khazariaanse geschiedenis gedocumenteerd voordat hij stierf.

De waarheid over de vernietiging van koning Bulan en Khazaria door Rusland en Perzië vanwege het onberouwvolle kwaad is zelfs vandaag de dag een goed bewaard Khazariaans geheim, en Khazariaanse leiders zijn zeer bang voor de onthulling hiervan aan de massa.

Deze Khazariaanse royals die zich specialiseerden in Babylonische Talmoed satanisme namen deel aan het offeren van kinderen omdat ze geloofden dat het hen steeds meer satanische krachten zou geven.

Deze top Khazarianen werden bekend als ’s werelds grootste bedriegers, meestal verstopt (of geïnfiltreerd) in andere groepen door te beweren deel uit te maken van het genetische en culturele erfgoed van die groep.

Uiteindelijk werden deze Khazariaanse Royals bedreven in Babylonische Talmoedische “geldmagie”, dat wil zeggen, geld verdienen uit het niets door het gebruik van verderfelijke woeker. (waar Jezus tegen optrad in de tempel). Ze namen vaak de identiteit van Judaïsten aan en beweerden oud Hebreeuws bloed te hebben, terwijl ze er geen hadden en alleen Khazariaans bloed hadden (maar Turks / Mongools) .

Al snel werden ze de bankiers van het vaticaan en stonden ze bekend als “Hof Juden” of “Hofjoden” door de verschillende koningen, koninginnen en royalty’s van de Europese naties.

Ze werden gemakkelijk geaccepteerd door de oude zwarte Europese adelijke families die het vaticaan kaapten, die ook babylonische talmoedisme beoefenden en macht verwierven van de satanische, duistere kant door middel van geheime kinderoffers.

Deze Khazarianen werden gemakkelijk geaccepteerd door de oude zwarte adel omdat ze satan aanbaden net zoals zij, en deelden in de geheime zwarte kunsten en occulte rituelen zoals het offeren van kinderen. Al snel vonden de Khazarianen hun weg naar de Britse koninklijke families en andere Europese koninklijke families.

Deze top Khazariaanse leiders werden bekend om hun expertise in politieke intriges, menselijke compromissen en chantage. (eigenlijk zoals je ook leest in het oude testament en waar steeds maar weer werd tegen opgetreden)

Ze kregen de controle over de City of London toen Napoleon werd verslagen, en gingen uiteindelijk door met het verwerven van controle over alle monetaire creatie- en distributiesystemen van de westerse wereld.

Deze occulte meesters kaapten het Amerikaanse monetaire creatie- en distributiesysteem door hun eigen zogenaamde private banksysteem op te zetten – het Federal Reserve System in 1913. Dit werd gedaan door geavanceerde omkoping, chantage en menselijke compromissen te gebruiken om voldoende stemmen krijgen in het Congres en de steun van de president om deze duidelijk onwettige, ongrondwettelijke afwijking, de grootste financiële misdaad in de geschiedenis, te doorstaan.

Toen de Khazariaanse Kingpins (een kingpin: een schurk die als middelaar geldt) eenmaal een bruggenhoofd hadden gevestigd in Amerika, waren ze in staat om bijna alle gekozen en aangestelde functionarissen op te kopen, om te kopen of een menselijk compromis te sluiten. Degenen die niet gehoorzaamden werden buitenspel gezet of verdreven door concurrenten te steunen die waren gekozen door de Khazariaanse Kingpins.

Al snel werden alle Amerikaanse politieke, overheids-, bedrijfs-, wetshandhavings-, militaire en Intel-systemen gekaapt met behulp van dezelfde methoden. Dit heeft de Khazariaanse Kingpins in staat gesteld om Amerika te parasiteren, wat in de praktijk betekent dat van de meeste Amerikanen lijfeigenen en loonslaven worden gemaakt met weinig middelen.

Amerika werd vervolgens omgevormd tot het hulpmiddel van de Khazariaanse Kingpins om de rest van de hele wereld te parasiteren, zoals zo goed beschreven door John Perkins in zijn klassieke boek, Confessions of an Economic Hitman.

Het motto van de Khazariaanse Kingpins: koop iedereen indien mogelijk, zet ze anders op een zijspoor of dood ze.

Geldcreatie- en distributiesystemen werden gekaapt door de Khazariaanse Kingpins (door insiders “de Moneychangers” genoemd) in elke westerse natie van de wereld.

De islamitische naties weigerden banksystemen op te zetten met verderfelijke woeker en daarom zijn islamitische naties sindsdien het doelwit van vernietiging door de Khazariaanse leiders.

De V.S. worden nu gebruikt om elke natie zoals Rusland en China en sommige landen in het Midden-Oosten te provoceren die weigeren de Khazarianen hun bankzaken te laten doen.

Khazariaanse Kingpins worden de leiders van de Rothschild Khazariaanse maffia genoemd, omdat dat is wat het is, een Khazariaanse maffia gerund door de Rothschild familie Banksters waarvan wordt beweerd dat ze hoge satanische meesters zijn.

Sinds Khazaria werd vernietigd in ongeveer 1250 na Christus, hebben meer dan 150 naties de Khazarianen ( men zei: “joden”want daarmee werden ze vermengd en zo gingen zij zich noemen) hun land uitgegooid vanwege hun slechte manieren. Nu, vanwege het internet, is er een groeiend besef dat top Khazarianen anti-menselijke dieven, massamoordenaars, bedriegers en parasieten zijn over de hele wereld.

De Boycot, Divest, Sanction-beweging (BDS) is het bewijs van dit groeiende bewustzijn. Het lijkt erop dat de hele wereld binnenkort de acties van Rusland en Perzië zal herhalen in de omgang met de Khazarianen.

(Maar daarom zijn Rusland en Perzië / Iran de eeuwige vijanden en daarom moeten deze volken zo lijden, evenals christenen omdat Christus het waagde hun verderfelijke leer en leven aan de kaak te stellen. )

De hele wereld wordt snel geïnformeerd over dit Khazariaanse probleem, ’s werelds grootste probleem ( en dus niet niet het joodse probleem ook al wordt het vaak zo genoemd, het is vermengd nu met het zionistische jodendom en het kabbalistische jodendom) en heeft zo ongeveer genoeg van het misbruik en de onmenselijkheid van de Khazarianen.

Khazariaanse Kingpins koesteren altijd hun tijdloze, intergenerationele wrok. De bolsjewistische revolutie was wraak tegen Rusland voor de vernietiging van Khazaria in ongeveer 1250 na Christus.

Ongeveer 80% van de bolsjewieken waren goddeloze Khazarianen die meer dan 100 miljoen niet-Khazariaanse Russische burgers verkrachtten, plunderden, martelden en vermoordden. Deze bolsjewieken deden hetzelfde met Duitsers toen ze aan het einde van de Tweede Wereldoorlog Oost-Duitsland binnenkwamen. Het is een feit dat het bolsjewisme een vermomd Khazarisme was. Hetzelfde geldt voor het maoïsme.

Amerika is geïnfiltreerd en gekaapt door de Rothschild Khazariaanse maffia, die vastbesloten is het christelijke en deïstische erfgoed van de grondleggers te vernietigen, samen met de economie, grenzen, taal, culturele rollen en huwelijk.

Khazarianen zijn de vernietigers van de samenleving geworden en alles wat van nature gebeurt, dat wil zeggen, de natuurlijke orde der dingen.

Zij gaan tegen God in die de natuurlijke orde der dingen geschapen had maar waar lucifer zich tegen verzette. De khazarianen zijn luciferianen, d.w.z. kinderen van lucifer zoals Jezus ze noemde.

In tegenstelling tot de meeste volkeren van vandaag, laten de overblijfselen van Khazaria het verleden niet voorbijgaan. Ze hebben zich voorbereid op de grote oorlog. Ze hebben alle instellingen van de wereld geïnfiltreerd.

Het diepe duistere geheim van de occulte ceremonies was dat ze allemaal gebaseerd waren op de oude baäl-aanbidding, ook wel bekend als de aanbidding van de uil.

De Khazaren vallen waarschijnlijk samen met de Ashkenazim, de afstammelingen van de niet-Joodse Ashkenaz.

“De zonen van Jafeth waren Gomer, Javan … De zonen van Gomer: Askenaz, Riphath en Togarma.” Genesis 10, 2 – 3 ( we beginnen nu te begrijpen waarom die bloedlijnen in de bijbel zo belangrijk zijn. We moeten weten waar wat vandaan komt en dat gaan we nu begrijpen. Bij de zonen en dochters van Noach was toch een “onzuivere” bloedlijn mee gaan te scheep voor de zondvloed en deze onzuivere lijn -d.w.z. nakomelingen van mensen en “zonen van de goden”, d.w.z. kinderen waarmee het dna vermengd werd en wat God niet had toegestaan. En dat was de reden van de zondvloed. Maar toch zaten zaten er een paar in het schip. Zij werden weggestuurd. Ook hier weer list en bedrog. En uit een van hen kwam nimrod voor, de toekomstige baäl. Hierover heb ik al eens geschreven)

“Van hen stammen de mensen af die zich over de kustlanden van de volken verspreid hebben, in hun landen, elk overeenkomstig zijn taal, overeenkomstig hun geslachten, onder hun volken”

Genesis 10, 5

Ze zijn veerkrachtige, zwervende Turkse mensen. Ze hebben de gave om zichzelf opnieuw uit te vinden. Ze doken voor het eerst op in wereldannalen als de notoir barbaarse Scythen of Sakadeërs, afhankelijk van de regionale fonetiek.

De Scythen vestigden zich in Centraal-Eurazië, dat ze veroverden met hun heidense broer Togarmath en verschillende andere neven, en breidden zich uit over een uitgestrekt stuk land dat delen van het huidige Turkije en Iran omvatte, maar niet beperkt was. Hun heidense broer Riphath vestigde zich samen met de nakomelingen van hun oom Javan in Griekenland.

Later vonden ze zichzelf opnieuw uit en vestigden ze zich in een land dat ze Khazaria zouden noemen – van het woord Qasar , met zijn Turkse wortel Qaz, wat zwerven betekent – na het uiteenvallen van het West-Turkse Steppe-rijk. Toen bekeerde het land zich massaal tot het judaïsme / farizeïsme ergens tussen 740 en 920 na Christus, zodat ze onafhankelijk konden blijven van de twee concurrerende rijken van die tijd, het christendom en de islam.

Vervolgens vernietigde Sviatoslav I van Kiev Khazaria rond 1048 (zie hierboven) en nam het op in Kievan Rus ‘ , een gebied dat later een deel van het Russische rijk zou worden.

In het keizerlijke Rusland werden de Ashkenazim onder strikte controle gehouden en opgesloten in het Vestigingsgebied . Iets wat de Ashkenazim Rusland nooit vergeven hebben.

Ze wachtten hun tijd af, koesterden hun haat en beraamden hun wraak samen met een nieuwe heruitvinding. Zij werden de macht achter de gruwelijke bolsjewieken die in de jaren 1910 de Russische regering overnamen, 66 miljoen christenen vermoordden , waaronder 200.000 leden van de christelijke geestelijkheid, en 40.000 kerken verwoestten.

‘U moet begrijpen dat de leidende bolsjewieken die Rusland overnamen geen Russen waren. Ze haatten Russen. Ze haatten christenen. Gedreven door etnische haat hebben ze miljoenen Russen gemarteld en afgeslacht zonder ook maar een greintje menselijk wroeging. Het kan niet genoeg worden benadrukt. Het bolsjewisme pleegde de grootste menselijke slachting aller tijden. Het feit dat het grootste deel van de wereld onwetend en onverschillig is over deze enorme misdaad, bewijst dat de wereldwijde media in handen zijn van de daders ”, aldus de beroemde christelijke Russische schrijver Alexandr Solzjenitsyn.

De grote meerderheid van deze wrede bolsjewieken waren Asjkenazische joden zoals Vladimir Lenin, Leon Trosky. Ze werden gefinancierd door Asjkenazische bankiers uit New York en Londen, zoals Rothschild Bank en Jacob Schiff van Kuhn en Loeb & Co.

Khazaria overlapt Oekraïne en de Krim.

Tegenwoordig ligt Rusland onder vuur vanwege het conflict in Oekraïne. Een conflict dat werd begonnen door de neocon Ashkenazi Victoria Nuland van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, met haar neocon Ashkenazische echtgenoot Robert Kagan.

De Ashkenazi George Soros droeg ook financieel bij aan de Oekraïense Maidan “Revolutie”.

Veel van de deelnemers aan de ‘EuroMaidan’-demonstraties in Kiev waren lid van door Soros gefinancierde ngo’s en / of werden door dezelfde ngo’s getraind in de vele workshops en conferenties die werden gesponsord door Soros’ International Renaissance Foundation (IRF) en zijn verschillende Open Society-instituten en stichtingen. Met andere woorden, de Ashkenazim of de Joodse neocons prikkelen de Russische beer door met de Amerikaanse hond te kwispelen.

Hun enige doel is om Rusland opnieuw te vernietigen door brand te stichten in zijn onderbuik, Oekraïne. Een brand die ze van plan zijn zich via militaire en economische oorlogvoering naar Rusland te verspreiden. Waarom? Omdat Rusland het lef heeft gehad om op te staan uit zijn nog steeds warme, door Ashkenazi geïnduceerde as. En omdat Rusland het lef heeft gehad om hun goedgeplaatste dieven, bekend als “oligarchen”, te arresteren, terwijl sommigen het land ontvluchtten. En omdat Rusland het lef heeft gehad om de Amerikaanse oorlog in Syrië te belemmeren , dat werd georkestreerd “hen” ten behoeve van Israël.

Na de vernietiging van Khazaria, verspreidden de khazaren / de Ashkenazim zich over heel Europa naar Oost en West en vonden ze zichzelf opnieuw uit als dolende joden of zwervende joden – dat wil zeggen zwervende (Khazariaanse / Sakadeïsche of Scythische) joden. Dat label joden had niets te maken met een verlangen naar Palestina, maar een verlangen naar Khazaria of misschien een verlangen naar een nieuw land.

In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog assimileerden een groot aantal zich met tegenzin in heel Amerika. De overgrote meerderheid migreerde echter naar Palestina, waar ze veel terroristische groeperingen oprichtten , zoals de Irgun , de Stern-bende en Haganah . Ze terroriseerden de Palestijnse bevolking, doodden duizenden en duizenden en dwongen honderdduizenden uit hun huizen en naar aangrenzende Arabische landen. Bijgevolg stalen ze Palestina en noemden het Israël om zichzelf opnieuw uit te vinden als Hebreeën en bedrieglijke goedgelovige christenen in het Westen steunden ze. (De evangelische / zionistische christenen zullen heel veel hete aardappelen moeten doorslikken. Ze zijn massaal misleid. Ook door de “aangepaste” Scofieldbijbel )

“Het is zeker dat er geen etnisch of raciaal continuüm is tussen de Bijbelse Israëlieten en de (Ashkenazische) Khazarianen die de Joodse staat leiden,” legde Gilad Atzmon uit , Joodse schrijver en muzikant. (NB. Israëlieten waren nakomelingen van Jakob, die later Israël werd genoemd)

In hun adoptielanden buiten Israël, inclusief de VS en Europa, zijn de Ashkenazim / khazaren financiële en invloedrijke grootmachten geworden, niet omdat ze Joden zijn – in wezen is de meerderheid van hen helemaal niet religieus en kan het hen niets schelen – maar omdat ze een slim volk zijn . Ze hebben veel geleerd van hun omzwervingen door de geschiedenis heen, en ze assimileren zichzelf snel en hard. Ze zijn de ultieme nomaden.

Zou het nu kunnen dat, na twee opeenvolgende ideologische mislukkingen in de vormen van het communisme en de huidige slow-motion vernietiging van het zionisme in Israël, ergens diep in de hoofden van die-hard Ashkenazische leiders een plan ligt voor een nieuwe heruitvinding?

Zal die heruitvinding de herverovering zijn van hun Khazar Khaganate – een land dat diep in Rusland ligt en Oekraïne en de Krim omvat ? Is dat de reden waarom Poetin de Krim plotseling weer aan Rusland heeft gehecht?

Zou het kunnen dat het plan van de Ashkenazim is om hun oude Khazaria terug te nemen en opnieuw te vestigen na de val van apartheidsstaat Israël ? Is het de reden waarom de naar behoren gekozen president van Oekraïne met geweld werd verwijderd om een marionettenregering te installeren met een nieuwe premier genaamd Arseniy Yatsenyuk, die volgens The Guardian zijn Joodse wortels bagatelliseert (Arseniy Yatsenyuk werd onlangs vervangen door een andere Jood, Volodymyr Groysman )?

Zullen ze tevereden zijn met alleen Oekraïne? De hele wereld met Jeruzalem als hoofdstad?

Wraak Ronde 3? Bereid je dan voor op de derde wereldoorlog. Is dat wat ze willen de totale macht via deze derde wereldoorlog, die ze al geruime tijd aan het uitlokken zijn?

Herziene statenvertaling, Het boek Psalmen:

Psalm 73:

Toch dicht bij God

Een psalm van Asaf.

Ja, God is goed voor Israël,

voor hen die zuiver van hart zijn.

Maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden,

mijn schreden waren haast uitgeschoten,

want ik was jaloers op de dwazen,

toen ik de vrede van de goddelozen zag.

Tot aan hun dood zijn er immers geen boeien,

en hun kracht is fris.

Zij verkeren niet in moeiten, zoals andere stervelingen,

en worden niet gekweld met andere mensen.

Daarom hangt de hoogmoed hun als een ketting om de nek,

het geweld bedekt hen als een mantel.

Hun ogen puilen uit van vet,

zij hebben de inbeeldingen van hun hart overtroffen.

Zij spotten en spreken boosaardig van onderdrukking,

zij spreken uit de hoogte.

Zij zetten hun mond op tegen de hemel,

hun tong wandelt honend rond op de aarde.

Daarom kan Gods volk ertoe komen,

wanneer er een volle beker water voor hen uitgeperst wordt,

dat zij zeggen: Hoe kan God het weten?

Zou de Allerhoogste er weet van hebben?

Zie, dezen zijn goddeloos,

toch hebben zij in de wereld rust en vermeerderen hun vermogen.

Ja, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd

en mijn handen in onschuld gewassen.

Want de hele dag word ik gekweld

en mijn bestraffing is er elke morgen.

Als ik zou zeggen: Ik zal ook zo spreken,

zie, ik zou ontrouw zijn aan al Uw kinderen.

Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen,

maar het was moeite in mijn ogen,

totdat ik Gods heiligdom binnenging

en op hun einde lette.

Ja, U zet hen op gladde plaatsen,

U doet hen in verwoesting vallen.

Hoe worden zij in een ogenblik tot een verwoesting!

Zij worden weggevaagd, komen om door verschrikkingen.

Zoals een droom vervaagt bij het ontwaken,

zult U, Heere, als U wakker wordt, hun beeld verachten.

Toen mijn hart verbitterd was

en ik in mijn nieren geprikkeld werd,

hoe onverstandig was ik toen, ik wist niets!

Ik was een redeloos dier bij U

Ik zal echter voortdurend bij U zijn,

U hebt mijn rechterhand gegrepen.

U zult mij leiden door Uw raad,

daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen.

Wie heb ik behalve U in de hemel?

Naast U vind ik nergens vreugde in op de aarde.

Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart,

dan is God de rots van mijn hart

en voor eeuwig mijn deel.

Want zie, wie zich ver van U houden, zullen omkomen;

U verdelgt allen die als in hoererij U verlaten.

Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn.

Ik neem mijn toevlucht tot de Heere HEERE,

om al Uw werken te vertellen.

“Wij Joden, wij, de vernietigers, zullen voor altijd de vernietigers blijven”. Maurice Samuel

bron en hier