20210129 Over wijsheid

De laatste tijd spelen 2 liedjes vaker door mijn hoofd dan me soms lief is. Soms krijg je deuntjes niet meer weg. Misschien willen ze wat vertellen?

Old and Wise

The Alan Parsons Project

As far as my eyes can see

There are shadows approaching me

And to those I left behind

I wanted you to know

You’ve always shared my deepest thoughts

You follow where I go

And oh, when I’m old and wise

Bitter words mean little to me

Autumn winds will blow right through me

And someday in the midst of time

When they asked me if I knew you

I’d smile and say you were a friend of mine

And the sadness would be lifted from my eyes

Oh, when I’m old and wise

As far as my eyes can see

There are shadows surrounding me

And to those I leave behind

I want you all to know

You’ve always shared my darkest hours

I’ll miss you when I go

And oh, when I’m old and wise…

https://youtu.be/DU7l5p1gaSgen

The Logical Song

Supertramp

When I was young, it seemed that life was so wonderful

A miracle, oh it was beautiful, magical

And all the birds in the trees, well they’d be singing so happily

Oh joyfully, playfully watching me

But then they send me away to teach me how to be sensible

Logical, oh responsible, practical

And they showed me a world where I could be so dependable

Oh clinical, oh intellectual, cynical

There are times when all the world’s asleep

The questions run too deep

For such a simple man

Won’t you please, please tell me what we’ve learned

I know it sounds absurd

Please tell me who I am

I said, watch what you say or they’ll be calling you a radical

Liberal, oh fanatical, criminal

Won’t you sign up your name, we’d like to feel you’re acceptable

Respectable, oh presentable,…

Ik hou niet van alles van deze nummers, met name de drukke muzikale tussenstukken maken dat ik gauw door wil spoelen.

Toch zeggen deze nummers wel wat en af en toe moet ik ze weer horen om te denken: o, ja, daar gaat het ook over. Maar ik houd van de stilte en na een tijdje muziek luisteren, wordt het me al weer gauw te druk. Alleen in de stilte kan ik wonen en zijn en verwonderen en alleen in de stilte kan ik muziek van binnen horen en de aanwezigheid van God daadwerkelijk proeven. Maar door deze songs word ik wel weer even teruggeroepen naar die andere werkelijkheid die er ook is. En dan komen de vragen:

Vragen we ons af of we met al onze kennis wel (levens) wijsheid hebben opgedaan?

Hebben we geleerd wat verwondering is en hebben we geleerd daarvoor te danken?

Kun je volwassen zijn en veel kennis bezitten en toch niet weten wat wijsheid is?

Heb je je schaduwen, je demonen begrepen?

Ik denk dat veel mensen nu in deze coronatijd veel stilte ervaren die ze niet gewend zijn. Hoewel velen bang zijn voor stilte en die gauw willen opvullen met het gebruikelijke lawaai zullen er toch weer mensen door de opgedrongen gesloten wereld misschien geraakt worden door waarheid binnenin, wijsheid binnenin.

Misschien is dit een tijd om je af te vragen: leef ik zoals het moet? Kan of wil ik iets veranderen? En kan ik dit los zien van het lawaai van de wereld om mij heen. Los van alle indoctrinatie? Los van alles wat ze me in mijn jeugd leerden en wat een leugen bleek te zijn? Wat was eigenlijk waarheid? Wat was leugen? Zie ik wel een rechtvaardige wereld? Wil ik daarover wel nadenken?

Of zijn liedjes alleen maar deuntjes?

Dit is een gevecht dat je niet moet uitstellen tot je oude dag, tot je sterfbed. (het schijnt dat Old en Wise geliefde muziek is voor uitvaarten). Dit is een gevecht dat je moet voeren in je jonge volwassenheid. De balans van je leven kun je beter regelmatig opmaken dan op je einde want dat kan wel eens erg laat zijn.

“Mijn volk, uw leiders zijn verleiders en zij maken de weg die u tot pad moest zijn, tot een doolweg”. (Jesaja 3:12)

Ik heb er vaker over geschreven: zij die bovenonsgesteld zijn en ons daarom hadden moeten dienen, hebben dat niet gedaan en doen dat niet.

De wooncrisis in ons land wordt steeds duidelijker en we weten dat er inmiddels 40.000 daklozen zijn in ons land. In ons land!

Ook schreef ik bij eerder optimisme van onze overheid al dat gratis geld niet bestaat. “Zij” willen een schuldenmaatschappij. Welnu, die hebben ze gecreëerd. En die schulden moeten natuurlijk afbetaald worden.

Er zijn nu al bijna 190.000 banen verloren gegaan. Door het geven van staatssteun ( nu al 60 miljard) is de staatsschuld al over de Europese norm gestegen. Dat geld moet hoe dan ook een keer terug betaald worden. En dan moet de echte klap nog komen.

Wie denkt er nog:”dit overkomt mij niet?”

Wie ziet patronen?

Is het wel waar wat ze ons geleerd hebben in onze jeugd? Hebben we wel geleerd wat de eenvoudige rechte weg is? Hebben we wel echt geleerd wat goed en kwaad is?

Ouders passen hun kinderen aan en de maatschappij heeft dat ook gedaan. Makow die ik regelmatig deel, heeft daar veel over geschreven. Maar kinderen hebben nog de ware wijsheid en weten vaak nog te leven totdat ze in de mal van de ouders vervormd zijn om te passen in een vervormde maatschappij die satanisch bezeten is.

De mens wil het niet weten want als je die kennis hebt opgedaan, zul je merken dat je zelf verantwoordelijk wordt voor je leven en dat je er niet voor toegerust bent. Je moest passen in de wereld die niet meer is zoals hij bedoeld is en aan die wereld komt nu langzaam een eind.

Er is een nieuwe toren van babel gebouwd die binnenkort in elkaar zal storten maar niet nadat “zij” triomfantelijk denken dat ze gewonnen hebben en vele zielen in hun val zullen meesleuren.

Mattheüs 16, 26: Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?

We waren bestemd om priesters en koningen voor God in zijn koninkrijk te zijn maar we zijn veranderd in een pan met kikkers die langzaam aan de kook gebracht is.

We konden niet meer met liefde worden grootgebracht omdat “zij” ons met hun cultuur marxisme hebben opgevoed. Zij hebben onze instituties en onze religieuze hulpbronnen vergiftigd met hun addergebroed. Dat is de slechte boodschap. De goede is dat er een Tuinman is die onze Tuin op orde houdt in hun chaos en uiteindelijk zal opkomen voor het verloren gegane paradijs.

En nee, dat is niet meneer Klaus Schwab van de WEF die een boek schrijft en daarin gewoon uit de doeken doet dat we nooit meer onze oude wereld terugkrijgen:

In zijn boek Covid-19: the Great Reset, schreef hij:

“Op het moment van schrijven (juni 2020), blijft de pandemie zich wereldwijd verergeren. Velen van ons vragen zich af wanneer alles weer normaal zal worden. Het korte antwoord is: nooit. Niets zal ooit terugkeren naar het ‘gebroken’ gevoel van normaalheid dat vóór de crisis heerste, omdat de pandemie van het coronavirus een fundamenteel keerpunt markeert in ons mondiale traject.”

Hij doet zich voor als de messias die de wereld zal redden. Hij spreekt over een gebroken wereld die hersteld moet worden. Dit is messiaanse taal.

En of dat niet genoeg is, geven ze een video uit met de boodschap:

“Vertrouw ons! We zijn niet slecht”, (Davos WEF Great Reset Promo Video):

De Great Reset is gewoon “een kans om een betere wereld op te bouwen.” Ze zijn niet slecht, als mensen er anders over denken, is het allemaal de schuld van het ‘gebroken systeem’ en de ‘pandemie’. Ze denken een wereld op te bouwen zonder God. Het zal ze niet lukken.

Maar wat als de meeste mensen eigenlijk geen ‘nieuw normaal’ willen, maar zo snel mogelijk hun oude leven willen terugkrijgen? Noch Schwab, noch de mensen die de Grote Reset promoten, lijken dit te willen begrijpen. Dat kan ook niet. Zij hebben meegeholpen deze wereld verder te breken.

En ze moeten nu steeds maar weer de boodschap overdrijven omdat ze weten dat ze liegen.

Ze zijn kinderen van de vader die vanaf het begin een leugenaar was. En we weten nu dat lucifer zijn laatste strijd strijdt en dat er Iemand is die hem nog een keer zal verslaan maar dan voorgoed.