20210128 Over de laatste acte

Like A Rolling Stone

Bob Dylan

Once upon a time you dressed so fine

Threw the bums a dime in your prime, didn’t you?

People call say ‘beware doll, you’re bound to fall’

You thought they were all kidding you

You used to laugh about

Everybody that was hanging out

Now you don’t talk so loud

Now you don’t seem so proud

About having to be scrounging your next meal

How does it feel, how does it feel?

To be without a home

Like a complete unknown, like a rolling stone

Ahh you’ve gone to the finest schools, alright Miss Lonely

But you know you only used to get juiced in it

Nobody’s ever taught you how to live out on the street

And now you’re gonna have to get used to it

You say you never compromise

With the mystery tramp, but now you realize

He’s not selling any alibis

As you stare into the vacuum…

Like a Rolling Stone (Nederlands vertaling)

Artiest: Bob Dylan

Als Een Zwerver, vertaler Albert Braam

Er was een tijd dat je zo mooi gekleed ging.

Je gooide een geldstuk naar de daklozen in je beste tijd, toch?

De mensen riepen: zeg, let op poppie, zo ga je vast ten onder.

Jij dacht dat ze allemaal maar een grapje maakten.

Jij lachte vroeger iedereen uit,

die daar rondhing.

Nu heb je niet meer zoveel praatjes.

Nu lijk je er niet meer zo trots op te zijn,

dat je je volgende maaltijd nog op moet scharrelen.

Hoe voelt dat

om zonder een thuis te zijn.

Als een compleet onbekende.

Als een zwerver.

Ja zeker, je ging naar de beste school, Juffrouw Eenzaam

Maar je weet dat je er alleen maar opgefokt raakte.

Niemand heeft je ooit geleerd op straat te leven.

En nu zul je er aan moeten wennen.

Je zei dat je je nooit zou aanpassen

aan de geheimzinnige landloper, maar nu besef je

dat hij geen alibi’s verkoopt.

Als jij in de leegte van zijn ogen staart

en hem vraagt of hij een deal met je wil maken.

Hoe voelt dat

Hoe voelt dat

om alleen te zijn

Zonder dat je weet hoe je thuis moet komen

Als een compleet onbekende.

Als een zwerver.

Je lette nooit op de afkeurende blikken van de jongleurs en de clowns als ze allemaal hun trucjes voor je kwamen doen.

Je begreep nooit wat er niet goed was.

Je moet andere mensen niet laten opdraaien voor jouw plezier.

Je reed toen op het paard van chroom (motor) met je diplomaat,

die een Siamese kat op zijn schouder droeg.

Is het niet moeilijk om te ontdekken,

dat hij eigenlijk niet zo geweldig was,

nadat hij alles van je had gepakt dat hij kon stelen

Hoe voelt dat

Hoe voelt dat

om alleen te zijn

Zonder dat je weet hoe je thuis moet komen

Als een compleet onbekende.

Als een zwerver.

Prinses op de toren en alle mooie mensen

drinken en ze denken dat ze het gemaakt hebben.

Ze geven elkaar dure cadeaus en zo…

Maar je kunt je diamanten ring beter af doen, ga hem maar verpanden, liefje. Je moest vroeger zo lachen

om Napoleon in zijn vodden en de taal die hij gebruikte.

Ga nu naar hem toe, hij roept je, je kunt het niet weigeren,

als je niks te verliezen hebt.

Je bent nu onzichtbaar, je hebt geen geheimen te verbergen

Een rauw lied komt weer boven in een tijd dat velen niet meer de huur of de hypotheek kunnen betalen. En niet meer weten hoe het verder zal gaan met hun leven omdat hun zaak, hun bedrijf, het niet zal redden. Er is steun maar de grote golf ellende wordt wat langer uitgesteld.

We kennen de echte cijfers niet omdat ze ons niet worden gegeven.

En omdat de waarheid verdraaid wordt.

Ik las een prachtig stuk bij Paul Craig Roberts :

In Amerika is de waarheid het moeilijkste om te vinden

Ook hier is het zo, hoewel de rauwe ellende en de discriminatie ( het oneveneredige geweld wel tegen de een en niet tegen de ander) wel steeds meer naar buiten komen omdat tegenwoordig alles wordt vastgelegd. Ook hier leven al veel mensen op straat. Een schande voor onze wereld. De rijkste paar mensen op de wereld kunnen iedereen onderdak en voedsel geven. Maar ze doen het niet. En velen die dachten: “dat overkomt mij niet”, worden nu geconfronteerd met kwade machten die hen alles afnemen.

En wat daar nu al is, komt ook hier.

We beleven de laatse acte van het drama geschreven door “hen”. Zij die aan de touwtjes trekken spelen hun laatste kaart. Er zijn acteurs op het toneel die het drama voelen en de angst neemt toe. Daarom omringen zij zich met soldaten.

Uit het artikel van Roberts:

…De FBI en een vooraanstaande Amerikaanse advocaat, Michael Sherwin, zitten achter Trump-aanhangers aan. De FBI heeft 150 mensen gearresteerd vanwege hun vermeende rol in de vermeende “Capitol-rel”. Het feit dat er geen oproer in het Capitool was, doet er niet toe. Geen feiten zijn belangrijk. Dit is een sluiting-alle-oppositie-tegen-The Establishment-operatie. Sherwin doet zijn best om een ​​”samenzweringszaak” tegen de gearresteerden te verzinnen, aangezien de gearresteerden zich nergens schuldig aan maken. Niemand heeft ingebroken in het Capitool. Een paar werden binnengelaten door de politie van het Capitool. Op video’s is te zien hoe de politie de deuren opent, mensen die in één bestand binnenkomen, rondlopen en weer naar buiten gaan. Een video toont een zwarte politieagent die mensen de trap opdaagt, waar een paar selfies maakten in de stoel van Nancy Pelosi. Dat was de omvang van de ‘bestorming van de hoofdstad’. Maar wetshandhavers zeggen dat hun onderzoek naar de Trump-samenzweerders een van de meest uitgebreide in de geschiedenis van de FBI is, vergelijkbaar met de bomaanslag in Oklahoma City en de Boston Marathon-bomaanslag, twee vermoedelijke valse vlagoperaties.

Uit video’s blijkt ook dat Antifa-personeel en een CNN-journalist onder degenen waren die de politie het Capitool binnenliet. Ze vieren dat ze erin geslaagd zijn om wat Trumpers binnen te krijgen en het op video vast te leggen als bewijs dat het Capitool werd bestormd. Ik heb deze video’s of links ernaar eerder gepost.

…We kunnen niet weten wat er echt is gebeurd, omdat het verhaal is vastgelegd als een wapen tegen Trump en zijn kiezers.

Schakel nu versnellingen. Herinner je je de gewelddadige rellen, plunderingen van miljarden dollars en vernietiging van zakenwijken in Minneapolis, Chicago, Atlanta, Seattle, Portland, New York en vele andere steden? Deze gewelddadige rellen waren duidelijk een georganiseerde samenzwering. Er is geen FBI- en US Attorney-onderzoek naar deze echte rellen, echte vernietiging en echte moorden. Dit was geen denkbeeldige “Trump-opstand”. Het was echt. En er is geen FBI-onderzoek. Geen enkele Amerikaanse advocaat die een aanklacht wegens samenzwering opstelt.

…Wat moet je nog meer weten? De FBI is op zoek naar gewone, goede, fatsoenlijke Amerikanen die van alles kunnen worden beschuldigd en de presstituees zullen het als feit melden. De FBI heeft geen interesse in echte rellen, materiële schade, echte moord. De FBI en de waarnemend Amerikaanse advocaat Sherwin dienen geen aanklacht in tegen Antifa en Black Lives Matter. Ze dienen aanklachten in tegen Trump Americans en tegen de Proud Boys.

Reuters meldt dat Enrique Tarrio, leider van de Proud Boys en duidelijk geen blanke supremacist , een undercover politie-informant is. Dit kan wel of niet waar zijn. Het lijdt geen twijfel dat de Proud Boys zijn geïnfiltreerd door politiebureaus. We kunnen niet eens weten dat de organisatie niet is gevormd door undercoveragenten van de FBI. Aan de andere kant kan Tarrio gewoon worden opgezet door de FBI, zodat hij uit de leiding wordt verwijderd. Aangezien de Proud Boys door de pers en de Democraten worden gedemoniseerd als “een extremistische organisatie”, past het hebben van een Hispanic aan het hoofd niet bij The Establishment Narrative. Het etablissement moet Tarrio laten verwijderen en een blanke man in zijn plaats zetten. Aangezien alle blanken “systemische racisten” zijn, verandert de Proud Boys, zodra ze worden geleid door een blanke man, in een “extremistische blanke suprematieorganisatie” en maakt ze zich per definitie aan alles schuldig.

…Schakel over naar Covid. De hele wereld is betrokken bij lockdowns, verplicht dragen van ineffectieve maskers, overhaaste vaccinatie met een niet-getest vaccin. De PCR Covid-test is door de maker afgewezen als een misleidende test voor Covid. Alle sterfgevallen door andere oorzaken worden gerapporteerd als sterfgevallen door Covid. Massa’s mensen zijn hun baan kwijtgeraakt door lockdowns en kunnen hun schulden niet betalen. Gevallen van seizoensgriep worden niet langer gemeld en worden samengevoegd met gevallen van Covid. In al deze verwarring is de vraag waar Covid vandaan komt niet onderzocht.

Het maakt natuurlijk deel uit van de Chinese demonisering om China de schuld te geven. De feiten lijken anders en ondersteunen het verhaal niet. Er is overvloedig bewijs dat Dr. Fauci van de National Institutes of Health in het Wuhan-laboratorium in China winst-van-functie-onderzoek naar het Coronavirus heeft gefinancierd. Dit is geen complottheorie. Dit zijn geregistreerde gegevens.

Onderzoek naar functiewinst heeft te maken met het gemakkelijker verspreiden van een virus. Waarom werd dit onderzoek gedaan? Het antwoord van het establishment is dat het onderzoek nodig is om wetenschappelijk inzicht te krijgen in de voorbereiding op een dodelijke pandemie. Eerst creëer je een zeer besmettelijke ziekteverwekker en dan zoek je kennis over hoe je een vaccin kunt bedenken dat ertegen beschermt.

…Onderzoek om virussen besmettelijker te maken, grenst aan biowarfare, een illegale onderneming. Heeft Fauci het onderzoek naar China verschoven om te voorkomen dat de biowarfare-conventie wordt geschonden? Is het virus ontsnapt uit het Wuhan-lab of was de financiering van het onderzoek in China door de VS zo opgezet dat wanneer het virus werd vrijgegeven om meer controle over de bevolking te krijgen, China de schuld op zich zou nemen? Telkens als er geen goed onderzoek is, duiken complottheorieën op.

Dit klinkt allemaal misschien vergezocht, en daar ben ik het mee eens. Maar we zijn omringd door complottheorieën. Welke zijn onwaar en welke zijn waar? We hebben de samenzwering van 9/11 dat een man die zich verstopt in een grot in Afghanistan het World Trade Center en een deel van het Pentagon heeft vernietigd. De samenzwering tegen Saddam Hoessein van “massavernietigingswapens”. De samenzwering tegen Assad van “Assad’s gebruik van chemische wapens.” De samenzwering tegen Rusland van “Russische invasies” en “inmenging in Amerikaanse verkiezingen”. We hebben de “Russiagate” -samenzwering tegen Trump. En nu de samenzwering van de “gewelddadige bestorming van het Capitool”.

De reden dat democratieën falen, is dat desinformatie dodelijke aanvallen op de democratie en burgerlijke vrijheid veroorzaakt die niet door de mensen worden herkend.

Wat is er nodig om mensen ertoe te brengen te eisen dat hun regering gelijkelijk onderzoek doet naar echte Antifa- en BLM-rellen als naar een “bestorming van het Capitool” door Trump-aanhangers die gestoord zijn door wat zij beschouwen als gestolen verkiezingen?

…Wat is er nodig om mensen ertoe te brengen te weten waarom de Amerikaanse National Institutes of Health het onderzoek financierden dat Covid besmettelijk en gemakkelijk te verspreiden maakte?

Waarom weten we niet hoe Covid is ontstaan?

Is het geen samenzwering dat de media met één stem spreken – de stem van The Establishment? Waarom worden verklaringen gecontroleerd en alternatieve verklaringen gecensureerd? Dit is duidelijk een samenzwering.

Dit is wat “zij” willen. Eerst de chaos en dan hun “wederopbouw”. Een nieuw maatschappij onder heerschappij van een werelddictatuur met hun slaven die over gebleven zijn na hun poging tot vermindering van de wereldbevolking.

Maar de geest is uit de fles en mensen worden wakker. Steeds meer wordt blootgelegd wie ze zijn en wat ze doen. Zij hebben onze maatschappij eeuwenlang kunnen ondermijnen en in deze slotacte zien we de spelers die zij manipuleren: de MSM, Hollywood, politici, opnieuw opgerichte tijdelijke groepen enz. Zij die overal zijn doorgedrongen in de haatvaten van elk land dat ze willen, waar ze onderwijs ondermijnden, religie aanvielen en probeerden de samenhang van een samneleving kapot te maken. In dit slotakkord zie je hoe ze dat doen. We kunnen niet meer zomaar bij elkaar komen, zijn gemuilkorfd en het middenstandsbedrijf wordt kapot gemaakt. De kurk waarop de maatschappij drijft is al bijna kapot. Zij zijn georganiseerd via hun vrijmetselaarsloges en hun leden die moeten doen wat “zij” willen want zij hebben nu eenmaal hun eed gezworen. Denk niet dat het onschuldige verenigingen zijn want dat zijn niet. Eenmaal erin, er moeilijk weer uit. En ze zitten overal. Zij bepalen waar wie een baan krijgt, of iemand nu geschikt is of niet.

Zij zijn bijna bij hun doel. Misschien is daar de derde wereldoorlog openlijk voor nodig, misschien blijft die een beetje onzichtbaar. Hun macht is groot.

Maar de duistenis zal verdwijnen.

De oorsprong van de vrijmetslarij is een beetje duister, hoewel er steeds meer duidelijk wordt.

Iemand die er veel over schrijft is H. Makow. Zijn analyse over het stadium waarin we nu zitten, heb ik al eens gedeeld:

De mensheid is satanisch bezeten

en

9-11 Opnieuw, Behalve dat WE ZIJN opgesloten op de 94e verdieping

Uit het artikel:

…Illuminati insider Chaim Rakover (Christian Rakowsky) verwijst naar de Grote Depressie als een ‘Amerikaanse revolutie’. Het werd opzettelijk neergeslagen door de Illuminati voor winst, om het “klassieke Amerikaanse” karakter te breken en om politieke macht te grijpen. Evenzo heeft het Coronavirus bewezen dat westerlingen geen onderscheidingsvermogen of moed hebben. Ze zullen doen wat hen wordt opgedragen:

Draag gekke maskers, sluit het bedrijf, ontsla de werknemers en laat je zonder morren of vragen in hun huizen opsluiten. In feite zullen ze andersdenkenden intimideren en schreeuwen om draconischer maatregelen.

Met cultuur marxisme is de maatschappij kapot gemaakt en dit is de slotfase.

Door de monsterlijke overdrijving van de interpretatie van de woorden: vrijheid, gelijkheid, broederschap, werden de teugels van de menselijke moraal losgemaakt. Het was de vrijmetselarij die ongehoorzaamheid aan hun plichten bij vrouwen verspreidde, met als doel extremisme, corruptie en prostitutie te verspreiden.

Inmiddels is de wereld van corruptie en van Sodom en Gomorra in de V.S. aan de macht.

Maar kwaad brengt niets dan kwaad voort. Zo is het steeds gegaan. Ze kochten de wereld of ze veroverden de wereld, ze stalen alles bij elkaar maar nu zijn ze aan de bodem van de samenleving gekomen waar kennis is die zich zal vermenigvuldigen. Want zoals kwaad, kwaad voortbrengt zo zal goed ook goed voortbrengen.

Zij hebben het christendom / de christelijke wereld bevochten om hun maffia te behouden maar het christendom wordt gekenmerkt door de leer van Jezus die de mens echt vrij maakte. Jezus maakte de mens tot individu die vrijwillig kan kiezen. En hoewel het christendom bijna succesvol is bestreden, is de geest van het christendom bewaard gebleven.

De vrijheid van Jezus was gematigd, welwillend en vruchtbaar. De vrijheid van de vrijmetselaars is extremistisch, zonder grenzen, vrijheid van godslasteringen en bedrog, vernietigend voor karakters, religies, rijkdom, levens en gezinnen.

Wat Jezus leerde was puur en menselijk; het predikt broederschap onder mensen. Het legt hen wederzijdse liefde op en vervreemdt hen van haat en kwaad. Vrijmetselaars, oefenen een broederschap vol egoïsme en voorrechten uit. Onder hen heerst persoonlijke liefde, de liefde voor wraak, verdeeldheid en eindeloze conflicten. Verraad, agressie, diefstal, trots, ontheiliging en nihilisme heerst onder hen en komt nu in al zijn lelijkheid naar buiten.

De gelijkheid van Jezus is rechtvaardig en legaal voor de wet en religie. In de vrijmetselarij betekent ‘gelijkheid’ het verdwijnen van alle orde. Met deze veronderstelde gelijkheid gaan de teugels van vrijheid alle orde te boven, waarbij alles in verwarring raakt en de ware waarden verloren gaan. Zij zijn meesters in het scheppen van wanorde om daarna hun orde op te leggen.

Maar met de roep om orde en de verschijning van hun heerser en hun antichrist zal de wereld de ommekeer meemaken. Het is iedereen gegund om nu al de ommekeer bij zichzelf te bewerkstelligen. Weg van de lelijkheid en terug naar de waarheid.