Over “waarover ik het liever niet wilde hebben” 3

Dit vind ik het moeilijkste om over te schrijven.

Als je alle voorafgaande stukken hebt gelezen weet je dat de satan een entiteit is die zijn wereld heeft geschapen om te worden geëerd als een god. Hij deed dat met kompanen die de hemelse sferen hebben verlaten omdat zij dachten God te kunnen evenaren. Zij wilden god zijn. Satan (de demiurg/lucifer/de vorst van de wereld/de morgenster) heeft een satanische religie aan de mensen gegeven om verzekerd te zijn van zijn blijvende “voeding”.In de satanische erediensten (satanische missen) worden offers gebracht. Satan voedt zich met negatieve energie, de offers moeten dus “negatief”uitpakken. Alle volken kennen de scheppingsverhalen zoals wij die kennen uit de bijbel. Alle volken kennen verhalen over mensenoffers, kinderoffers en dierenoffers. ( “De geheime geschiedenis van de wereld”, Jonathan Black. Kosmos ISBN 978 90 215 4794 7. Geheime genootschappen 3000 v. Chr. tot nu.) Het zijn niet zomaar verhalen. De mensen die ze doorgaven, wilden ons iets vertellen. Ook al willen andere mensen ons doen geloven dat het maar verhalen zijn net als de bijbel en dat je die je allegorisch (symbolisch) moet lezen. We mogen het liefst geen kennis krijgen. Dat was het verbod in de bijbel OT) om niet te eten van de boom van kennis. Dat was dus een verbod van satan. Als je alles af doet als “maar verhalen” of als je mensen afdoet als “complotdenkers” kun je veel kwaad heel lang bedekken. Maar dankzij internet en dankzij moedige mensen die de waarheid onder ogen zien en dat delen, komt er steeds meer kennis. Satan heeft op aarde hulp nodig om zijn voeding te krijgen. Stel je een piramide voor. Aan de top het alziende oog van de satan en daaronder een smalle laag, daaronder een bredere tot op de basis van de piramide. De basis zijn wij: het volk (vee) dat uitgezogen moet worden. Dat kan alleen als er boven ons mensen zijn die daarvoor zorgen. Onder het alziende oog van de satan zit de wereldelite. (cabal, illuminatie, khazaren, deep state). De wereldelite bestaat uit een paar zeer rijke families. De rijkdom en macht verkregen zij door hun ziel te verkopen aan de satan. Die vraagt er wat voor terug. Dat werkt door in steeds diepere lagen. Mensen krijgen posities, macht, rijkdom, aanzien als ze aan dit satanische spel meedoen. De eisen zijn: meedoen met de satansreligie. Dat betekent meedoen met (seks) orgies, meedoen met pedofiele praktijken en moord. Kinderen zijn door de eeuwen heen de grootste slachtoffers. Tot op de dag van vandaag verdwijnen er meisjes, kinderen, jongetjes die nooit meer gevonden worden. Het zijn geen enkele gevallen. Het is een systeem en iedereen die erin zit, kan/wil niet meer terug. Want er wordt gezorgd voor chantagemateriaal. Als er al eens iets naar buitenkomt, zijn er doofpotten. Of mensen wordt het werken onmogelijk gemaakt, of klokkenluiders verdwijnen. Wat je ook vindt van Trump, hij probeert zijn zuidgrens te sluiten vanwege het grote probleem van kindersmokkel. Niet alleen vanwege illegalen, drugshandel en wapenwandel. Juist vanwege niet te beteugelen kinderhandel (en orgaanhandel). En dat is er wereld wijd. ( Elsevier 20190402: Harbers, roep meedogenloze kinderhandel halt toe…De verdwijning van Vietnamese kinderen uit de azc’s heeft niets te maken met asielproblematiek, maar alles met meedogenloze en hondsbrutale kinderhandel) ( Yvonne Keuls “Annie Berber”1985 heeft geprobeerd de jongetjeshandel en prostitutie bloot te leggen maar ze werd niet geloofd en tegengewerkt en er waren zgn. onderzoeken die niets opleverden)

Ik heb tijd om veel te lezen en getuigenissen op you tube te bekijken. Je wilt het niet lezen, horen, zien maar de waarheid moet verteld worden. Mensen die die tijd niet hebben en zich niet kunnen inlezen, kunnen zich misschien niet voorstellen in wat voor wereld ze leven. Ze willen het misschien ook niet weten, En als ze al kennis krijgen kunnen ze het niet geloven. Je wilt niet geloven dat de boven jou gestelden, die jouw belangen zouden moet behartigen, dit zouden kunnen doen. Geen kennis hebben, is dan makkelijk want dat houdt je leven overzichtelijk. Mensen hebben het druk, moeten hard werken voor hun hypotheek. Ze willen geen problemen. Totdat de problemen misschien bij hun op de stoep staan.

God heeft steeds ingegrepen en de mensen duidelijk gemaakt dat niet Hij het was die deze eisen stelde maar iemand die zich als god {jahwe, allah, kali) voordoet. De kinderen (nakomelingen) van Ismael en Izaak zijn ernstig misleid. Maar ook Christenen zijn uiteindelijk misleid door o.a. het vaticaan. Ik kom daar nog wel op terug. God beloofde zijn Zoon te zenden om de mensheid de kans te geven zich van de satan te verlossen. Maar velen wezen Hem en Zijn Kruisoffer af. Daarom is de Geest beloofd en een terugkeer van Jezus die de Christus is. Je hoeft niet te wanhopen of depressief te worden van de wereld waarin je leeft. Als je zorgt dat je wel in maar niet van de wereld bent, als je zorgt dat je de praktijken van de satan in de matrix herkent en daarbij vandaan gaat, ben je op de goede weg. Daarnaast is het van belang dat je leert wat de boodschap was van je Verlosser zodat je jezelf kunt bevrijden. Je bent je eigen kerk, je eigen tempel met daarin je eigen altaar waarop je je oude ik (de oude mens) offert. En je een nieuw mens wordt. (wedergeboren, opnieuw geboren, niet meer dood maar levend).

De wereld om ons heen functioneert steeds slechter en tegelijkertijd wordt veel kennis openbaar. De elite wordt machtelozer en zal proberen steeds meer chaos te creëren om dan na een “roep om een sterkte man” een eind te maken aan de chaos die ze creëerden. Dan komt de antichrist in beeld met een wereldregering en een wereldreligie. Dat is een ultieme test. Helaas zullen veel mensen die antichrist geloven. Bedenk dat de antichrist nooit zal erkennen dat er een God is met een Zoon. De nieuwe messias, die de antichrist is, zal beweren dat er geen zoon is. Dit alles is voorzegd en ontrolt zich steeds meer voor onze ogen. We kunnen mededogen voelen voor alle mensen die ziende blind en horende doof zijn. We kunnen mededogen voelen voor die mensen die zwaar misleid hun rol moeten spelen op het wereld toneel. Bid niet alleen voor jezelf en de jouwen. Bid voor de wereld. Dank God als je wakker wordt, dank God voor Zijn Zoon en probeer een zegen voor je medemens te zijn. Voor iedereen is er een rol.