20210125 Over dood door toeval

Steeds weer verschijnen in alternatieve media berichten over bijwerkingen van de coronavaccins. Ook wordt er melding gemaakt van sterfgevallen. In de MSM vind je daarover niet veel of iets in de trant van “niets aan de hand”, geen bewijs voor …enz.

Frontnieuws meldt hierover en ik wil dat graag delen.

Vaccins: “Dood door toeval” – Robert F. Kennedy Jr.

Uit het artikel:

…Verklaringen van gezondheidsfunctionarissen en vaccinproducenten dat sterfgevallen en kwetsuren na Covid-vaccinaties toevalstreffers zijn, beginnen een patroon te worden. Ze ontnemen mensen ook de informatie die ze nodig hebben om weloverwogen beslissingen te nemen.

De officiële afhandeling vorige week van de dood van twee Denen en een arts in Miami na hun Covid-vaccinaties laat de gapende gaten zien in het bewakingssysteem van de overheid voor het opsporen van reacties op vaccins na het onder het publiek te verspreiden, schrijft Robert F. Kennedy Jr.

Deze incidenten suggereren dat gezondheidsambtenaren het publiek waarschijnlijk geen authentieke risicoprofielen zullen geven voor de gehaaste nood Covid-vaccins. Nauwkeurige risicoprofielen stellen regelgevende instanties in staat te bepalen of een medische interventie meer kwaad dan goed doet en stellen consumenten in staat rationele keuzes te maken over hun eigen gebruik van een product.

Regelgevende instanties ontwikkelen gewoonlijk risicobeoordelingen tijdens preklinische proeven door de gezondheidsresultaten van personen die de behandeling krijgen te vergelijken met een placebogroep. Dergelijke studies moeten groot genoeg zijn om zeldzame letsels op te sporen en lang genoeg duren om aandoeningen met een lange diagnosehorizon aan het licht te brengen.

…Toeval blijkt dodelijk te zijn voor degenen die een Covid-vaccin hebben gekregen.

…Kort na de melding van de Deense sterfgevallen en voordat er autopsie was verricht, vertelde Tanja Eriksen, waarnemend hoofd van het Deense Agenstschap voor Geneesmiddelenbewaking, aan de Deense krant EkstaBladet dat het Deense Geneesmiddelenbureau had vastgesteld dat toeval waarschijnlijk de dood had veroorzaakt van de twee Deense burgers die na hun vaccinatie waren overleden.

Een van de sterfgevallen betrof een burger die een “ernstige longziekte” had. Het bestaan van de comorbiditeit suggereerde dat het overlijden dus toeval was. De tweede burger kreeg het vaccin op “zeer hoge leeftijd” en overleed dus ook door toeval.

Wanneer gevaccineerd wordt in kwetsbare groepen, moet men verwachten dat er sterfgevallen zijn”, verklaarde Eriksen, gebruik makend van een logica die zelden door gezondheidsambtenaren wordt toegepast op sterfgevallen ten gevolge van het Covid-19 virus. “Dit zal gebeuren ongeacht of ze gevaccineerd zijn of niet”.

…Deze simplistische verklaringen – dat sterfgevallen en letsels ongerelateerde toevalligheden zijn – beginnen een patroon te worden.

…Op 1 januari overleed Sonia Acevedo, een 41-jarige Portugese verpleegster en moeder van twee kinderen, twee dagen nadat ze het Pfizer/BioNtech-vaccin had gekregen. Haar vader vertelde de Daily Mail dat ze nooit alcohol dronk en kerngezond was. Niettemin deed de Portugese gezondheidsautoriteit haar dood af als een triest toeval.

Israël meldde ook twee sterfgevallen als gevolg van de toevalspandemie: een bij een 75-jarige man in Beit She’an en de andere bij een 88-jarige man. Beiden stierven twee uur na de vaccinatie. Israëlische gezondheidsfunctionarissen waarschuwden het publiek de sterfgevallen niet aan het vaccin toe te schrijven.

…Op 3 januari overleed Dr. Gregory Michael, een geliefde gynaecoloog uit Miami en enthousiast Covid-19 vaccin pusher, aan een hemorragische beroerte nadat hij het vaccin van Pfizer/BioNtech had gekregen. Dr. Michael ontwikkelde acute idiopathische trombocytopenische purpura (ITP) – een bekende bijwerking van het vaccin – onmiddellijk nadat hij de prik had gekregen. Zijn aantal bloedplaatjes daalde van 150.000 tot nul en herstelde zich niet meer.

…Het publiek kan meer van deze strategische chicanes verwachten: toen een gezonde 32-jarige Mexicaanse arts in het ziekenhuis werd opgenomen met encefalitis – een ontsteking van zijn hersenen en ruggenmerg – nadat hij het Pfizer/BioNtech-vaccin had gekregen, deden de Mexicaanse artsen af alsof het letsel niets te maken had met de vaccinatie, met als argument dat de aandoening niet was ontdekt in de klinische proeven van Pfizer/BioNtech.

Deze week meldde een verpleeghuis in Auburn, New York, zonder enige duidelijke ironie, dat 32 van de 193 bewoners zijn overleden sinds de instelling op 21 december is begonnen met het toedienen van het Pfizer-vaccin. Het bedrijf beweert dat zijn cliënten sterven aan Covid-19 infecties, niet aan het vaccin.

…De routine om verdachte sterfgevallen en kwetsuren reflexmatig af te doen als zijnde niet gerelateerd aan vaccinatie doet niet alleen de officiële gegevens over letsels door vaccins in twijfel trekken, het staat ook in schril contrast met de gewoonte van volksgezondheidsfunctionarissen om elk sterfgeval met gezag toe te schrijven aan Covid-19 zolang de overledene positief testte op Covid binnen 60 dagen van het overlijden met behulp van een PCR-test die berucht is voor het produceren van valse positieven.

…In feite heeft de 48 miljard dollar kostende Covid-vaccinonderneming drie kenmerkende eigenschappen gemeen met elk nieuw vaccin dat sinds 1986 is geïntroduceerd:

1. Systematisch overdrijven van het risico van de doelziekte. (Pharma noemt dit project “Disease Branding.”)

2. Systematische overdrijving van de werkzaamheid van het vaccin.

3. Het systematisch bagatelliseren van de risico’s van vaccins.

…De praktijken van het systematisch overschatten van de veiligheid van vaccins, het onderschatten van het aantal sterfgevallen door vaccins, en het overdrijven van de risico’s van Covid-19 ontnemen het publiek in feite het recht op geïnformeerde toestemming.

…Volksgezondheidsfunctionarissen en woordvoerders van de farmaceutische industrie zeggen graag dat de risico’s van ernstige verwondingen door vaccinatie “één op één miljoen” zijn. In de eerste week van de distributie hebben Amerikanen echter 200.000 Covid-vaccins ingenomen en 5.000 “ernstige” (d.w.z. gemiste werkdagen of vereiste medische interventie) letsels gerapporteerd.

Dit is een letselpercentage van 1 op elke 40 vaccinaties. Dit betekent dat de 150 injecties die nodig zijn om één licht geval van Covid af te wenden, bij ten minste drie mensen ernstige verwondingen zullen veroorzaken.

…Holocaust-overlevende Vera Sharav van de Alliance for Human Research Protection heeft opgemerkt dat “iedereen die een van deze vaccins krijgt, deelneemt aan een groot medisch experiment”.

…Gezondheidsfunctionarissen zijn het er in het algemeen over eens dat het verlenen van “toestemming voor noodgebruik“ voor het op de markt brengen van experimentele vaccintechnologieën met slechts een paar weken veiligheidstests, twee jaar voor de geplande voltooiing van fase 2 tests, een groot menselijk experiment is, waarbij miljoenen proefpersonen betrokken zijn.

Bron

zie ook

Niburu heeft er ook een artikel over:

Nederlandse arts waarschuwt voor catastrofale gevolgen vaccin

Uit het artikel:

…Artsen in ons land die hun mond open durven doen zijn te vaak nog steeds als een roepende in de woestijn. Het cordon van collega’s dat zich netjes aan het script houdt zal hen verketteren en het liefst zien dat ze worden geschrapt als arts.

En toch is het broodnodig dat vooral mensen met medische kennis zich uitspreken en hun mening geven over wat er nu gebeurt in ons land en eigenlijk de rest van de wereld.

Daarom volgt nu hier de boodschap van arts Roger Crijns.

…En ondertussen gaat onze demissionaire regering onder aanvoering van vrijmetselaar Rutte verder met het vernietigen van ons land en gaat hij er prat op nu meer macht te hebben dan voordat hij en zijn kabinet hun ontslag indienden. Iets waarover wij eerder uitgebreid hebben geschreven.

Lees het bericht en kijk zelf wat hier van vindt.

Zie ook: geen woord over de dood van honkballegende

en vaccins zorgen voor zieke mensen: