20210125 Over de avondklok

Mijn argwanendheid is altijd groot geweest t.a.v. de maatregelen voor “corona”. Ik vond de maatregelen niet in verhouding staan tot het probleem. Je maakt geen economie van een land moedwillig kapot. Daar zit een duistere agenda achter maar door de MSM word je niet voorgelicht. Je moet dus informatie elders zoeken. Maar vanaf het eerste moment zijn er wel dappere beroepsmensen geweest die aan de bel trokken waarmee ze alles riskeerden. Iemand die ook aan de bel trekt is Maurice de Hond. Iemand die met cijfers kan omgaan en ook nog goed kan schrijven. In het begin werd hij weggezet als iemand die ook zo nodig zijn zegje moest doen en hij werd genegeerde en / of belachelijk gemaakt. Maar hij blijft stug doorgaan. Ik ben het niet met alles van hem eens maar ik deel hem graag.

Hij vindt dat we de avondklok zijn ingerommeld. Dat vind ik ook. Alles gebeurt omdat het moet gebeuren op EU niveau en wereldniveau omdat “zij” dat willen. Politiek is een marionettentheater en de poppen dansen aan het touw van de machthebbers. Dus wat meneer de Hond ook voorrekent. De touwtrekkers op de achtergrond trekken zich er niets van aan want de reset moet doorgaan. En het protest moet in de kiem gesmoord.

Maurice de Hond:

Met deze twee grafieken zijn we een avondklok in gemanipuleerd

uit het artikel:

…Samenvatting van het artikel

Alle cijfers zijn in de afgelopen maand steeds gunstiger geworden. Met als bizarre resultaat dat de maatregelen zijn verzwaard en een avondklok wordt ingevoerd. Alle leden van het OMT die in de media verschenen hebben de afgelopen week op die trommel geslagen. Wezen naar de ontwikkelingen in Londen en Ierland. En met hun grafieken manipuleerden ze de regering, de politiek en de burgers de avondklok in.

Lees volledig artikel

Leestijd: 5 minuten

De afgelopen maand zijn de cijfers in Nederland geleidelijk aan steeds gunstiger geworden. Het dagelijkse aantal positieve testen nam af. Het aandeel positieve testen nam af. Het aantal ziekenhuisopnames nam af. Deze grafiek laat dat verloop zien.

…Kuipers’ verbijsterende grafiek

Kuipers was dinsdagavond bij Op1. Hij toonde deze grafiek op het scherm. En legde uit wat je daar zag.

…Binnen dat scenario liggen er half maart 1700 coronapatiënten op de intensive care. Dat is meer dan tijdens de eerste golf toen er 1400 lagen. Ziekenhuizen kunnen dat niet aan.” Deze zin is het ultieme bewijs hoe hij met foute informatie de media, de burgers en de regering manipuleert.

…Dus als de R van de nieuwe variant 1,17 zou zijn en deze Britse variant (die nu op 10% van alle besmettingen wordt geschat) gaat echt de overhand nemen dan nog gaat het niet om 1700 IC-patienten op de IC’s maar dan ligt dat aantal ergens tussen de 900 en 1000! Maar zelfs als je die 1,3 van Kuipers gewoon aanhoudt dan geeft deze grafiek aan dat je dan op 1000 a 1100 IC-opnames zit en niet 1700.

…Van Dissels “geen lente” grafiek

Bij Van Dissel zien we een andere variant van een bangmaak-grafiek.

…Maar waar bij deze grafiek geen rekening meer wordt gehouden is dat vanaf de tweede helft van maart (waar volgens die lijn de IC-bezetting rond de 500 ligt en niet op de 1700 van Kuipers) het weer gaat verbeteren en alleen daardoor al de reproductiefactor (fors) gaat dalen. Dus die aangegeven stijging die dan eind april door de 1000 gaat bij Van Dissel (nog steeds beduidend lager dan het maximum begin april 2020) is eerder een forse overschatting dan onderschatting.

…Zo neem je geen ingrijpende beslissingen

Met deze kwaliteit van informatieverstrekking (Kuipers) en prognotisering (Van Dissel) en het eenzijdig interpreteren van de ontwikkelingen in Ierland en Londen, mag en kan je niet zulke ingrijpende beslissingen nemen als een avondklok. Juist omdat de cijfers omlaag gaan en we vanuit de kerncijfers van de GGD (percentage besmette mensen) slechts een achterstand hebben van 10 dagen, kunnen we in ieder geval op tijd genoeg ingrijpen als de Britse variant echt voor onacceptabele stijgingen zorgt. Dat zie je ook goed bij de grafiek van Van Dissel die tot eind maart IC-cijfers lager laat zien dan nu!

…Maar Kuipers, Van Dissel en de OMT-leden halen letterlijk alles uit de kast, om het angstgevoel bij burgers en politici verder op te voeren, waardoor er onverantwoorde beslissingen worden genomen, zonder dat men aandacht schenkt aan de grote nevenschades. In mijn gesprek met Prof. DeSmet, waar ik nog apart op terug kom, legt hij uit welke mechanismes daar de oorzaak van zijn (kernwoorden: “massavorming” en “expert-blindness)

In een volgend artikel van hem:

deze link die ik had werkt niet meer, ook zoeken op zijn pagina leverde niets op

Nogmaals: de “bijzondere” grafiek van Ernst Kuipers

Uit het artikel:

…Samenvatting van het artikel

De vele reacties op het blog van gisteren over o.a. de grote fouten bij de grafiek van Kuipers nopen mij ertoe beter uit te leggen wat die fouten zijn. Want als zelfs een professor, die bij het CBS werkt, niet onderkent dat er fouten, zijn gemaakt, is dat blijkbaar hard nodig.

Lees volledig artikel

Leestijd: 5 minuten

Fascinerende reacties

Het is fascinerend om de reacties te lezen op mijn blog van gisteren over de ernstige rekenfouten van Ernst Kuipers bij de prognose van de benodigde IC-capaciteit in maart mocht de Britse variant de overhand krijgen.

…Het laat prima zien dat ratio en logica bij deze crisis volledig verdwenen zijn. Niet alleen bij veel Nederlanders, maar ook zeker bij de experts. In het interview dat ik had met professor Mattias DeSmet legt hij goed uit welke mechanismen daar aan ten grondslag liggen: “massavorming” en “expert-blindness”. Daarbij is er sprake van een collectieve bewustzijnsvernauwing, waarbij we ons alleen richten op het tegengaan en doen verdwijnen van de -overigens reëele- dreiging van het virus, en geen enkele aandacht hebben voor de gigantische nevenschade. Zoals ook weer blijkt uit de keuze voor een avondklok.

…Die proces gaat zover dat de expert (in dit geval Ernst Kuipers) met een model aan de gang gaat, waarin diverse fouten worden gemaakt, en daardoor een conclusie trekt, waarvan hij zou moeten weten dat die onzin is. En als ik vervolgens dat aan de kaak stel, omdat die conclusies een grote rol spelen bij de opinievorming onder de bevolking en besluitvorming in de politiek, blijken er nogal wat hulptroepen bereid te zijn om te zeggen dat Kuipers toch wel degelijk gelijk heeft en om mij vervolgens te diskwalificeren. Nu trek ik me van het laatste heel weinig aan, zeker als dat gebeurt in dezelfde tweet waarin men aangeeft dat Kuipers gelijk had.

…Een goede vertegenwoordiger van die hulptroepen is Prof. Ruben van Gaalen (Universiteit van Amsterdam/CBS). Die schreef over mijn stuk van gisteren: “Deze “kritiek” staat bol van de domme fouten: het is ook bijzonder lastige materie voor de gemiddelde selfmade viroloog. ( NB.: dit vind ik zeer denigrerend want M.de Hond presenteert zich niet uit als viroloog. Hij is cijferman) .Laat staan dat men er bij de 5-uur show doorheen prikt. Met alle respect voor de 5-uur show hoor. Maar vraag toch vooraf even na bij Kuipers of een andere échte expert wat hij verkeerd begreep. Dat is namelijk bijna altijd het geval.”

Je zou toch hopen dat een professor, die bij het CBS werkt, zich serieus in mijn blog heeft verdiept (want ik neem aan dat hij wel wat van statistiek en grafieken begrijpt). Daarom voor hem en de anderen leg ik de kern uit van de ernstige fouten die bij deze grafiek van Kuipers zijn gemaakt. Hoewel ik weinig hoop heb dat dit enig effect bij hen zal hebben. Maar misschien wel bij degenen, die wellicht de reacties van een professor lezen en denken dat hij wel gelijk zal hebben.

…Fouten met hele grote impact

Nu zou je kunnen zeggen “een fout kan altijd gemaakt worden” en dat is natuurlijk zo. Maar wat keer op keer bij deze crisis gebeurt bij data-verzameling en presentatie door RIVM, OMT-leden en de andere experts, dat zij de data gebruiken/misbruiken om bepaalde doelen te realiseren. En vervolgens, doordat ze zo een groot platform krijgen in de media, voeden ze daarmee de bevolking en direct en indirect ook de besluitvorming van de regering en de politiek. Dan mag je niet alleen een grotere zorgvuldigheid veronderstellen. Maar ook mag je hopen dat bij Prof. Kuipers, die weet dat er op dit moment rond de 675 Corona-patiënten op de IC’s liggen, een belletje zou moeten gaan rinkelen als hij een prognose ziet van 1700 Corona IC-patiënten over minder dan 2 maanden.

…Bij het nemen van beslissingen met grote consequenties in deze grootste crisis van na de Tweede Wereldoorlog is het van eminent belang dat de data en informatie goed en betrouwbaar zijn. Dan kan je beter onderbouwde beslissingen nemen. Je zou hopen dat iedereen ervan doordrongen is, maar dat zou je inmiddels hopen op een wonder kunnen noemen.

In een ander artikel van hem:

Zo komen we (hopelijk) uit de Coronacrisis!

Uit het artikel

…Samenvatting van het artikel

Dankzij mijn gesprek met Prof. Desmet begrijp ik waardoor we allemaal gevangen zitten in de huidige situatie. Maar ook hoe en wanneer we daar weer uit kunnen komen.

Lees volledig artikel

Leestijd: 5 minuten

Waarom toch?

Van de week kreeg ik op Facebook het volgend persoonlijk bericht:

Beste Maurice, dank je wel dat je ons dagelijks laat zien dat er niets klopt van wat de overheid en de zogenaamde kenners op de televisie verkondigen. Maar vraag jij je nooit af hoe dat allemaal komt?”

Het is niet de eerste keer dat ik zo’n vraag kreeg. Integendeel. In veel van de reacties op mijn publicaties – en het zijn er vele honderden per week, ondoenlijk om erop te reageren – zit een soortgelijke vraag verankerd. En mijn antwoord op die vraag is simpel: Ik vraag me dat al vanaf maart/april af.

…Met elk stuk dat ik schrijf, met alles dat ik signaleer en bereken, verbaas ik me meer en meer over wat er in Nederland en buiten Nederland gebeurt. Waarom zien we nog steeds vrijwel overal disinfecterende middelen staan, terwijl allang bewezen is dat overdracht vrijwel niet plaats vindt via oppervlaktes? Waarom wordt er niets met aangedragen alternatieven gedaan zoals een volledig geoutilleerd hospitaalschip? Waarom wordt er door het RIVM veel aan gedaan om de (bewezen) belangrijke rol van aerosolen en ventilatie onder tafel te vegen? Waarom is de datavoorziening zo slecht en worden er bij prognoses soms rekenfouten gemaakt, die een scholier nog niet zou maken? Waarom krijgen we een avondklok als alle cijfers op groen staan? Waarom worden de verwoestende neveneffecten van deze crisis nauwelijks benoemd door de overheid? En misschien wel de belangrijkste vraag van allemaal: waarom vindt een groot deel van de bevolking de maatregelen nog niet streng genoeg?

Pas sinds korte tijd denk ik het antwoord te weten op al die vragen. En ook, hoe we deze situatie kunnen beëindigen.

…Een paar keer in mijn leven heb ik het gehad dat er iemand met een boek of een verhaal kwam waardoor ik belangrijke verbanden zag tussen door mij waargenomen belangrijke afzonderlijke verschijnselen en daardoor een echt eureka moment kreeg. Toen ik in augustus vorig jaar het verhaal van de Belgische professor Desmet, klinisch psycholoog verbonden aan de universiteit van Gent, in het tijdschrift Knack las, vond ik dat al uiterst interessant. Met als kop ‘In de coronacrisis is de publieke opinie in de greep van absurde oordelen’ legde hij uit waarom een groot deel van de bevolking tijdens de crisis opvallend gemakkelijk maatregelen aanvaardt die diep in hun plezier, welvaart en ‘vrijheid’snijden’. Ik schreef hier al begin september een blog over.

Nadat we met “Bij De Hond in De Pot” begonnen stond hij dan ook hoog op mijn lijstje om te worden geïnterviewd. En dat gesprek heeft onlangs plaatsgevonden. ( zie de link)

…1. Massavorming en “Expert-blindness”

Op basis van een heftige (doods-)angst is bij een groot deel van de massa een vorm van bewustzijnsvernauwing ontstaan. Volledig gefocused op de bedreiging (besmet worden door het virus en op een gruwelijke wijze dood gaan). En weinig oog hebben voor de grote schade die ontstaat via maatregelen om die bedreiging van besmetting tegen te gaan. Logica en ratio spelen amper een rol meer, maar alleen emotie. Men maakt zich afhankelijk van experts/deskundigen, die kennis zeggen te hebben over het gevaar en die de mogelijke uitweg aangeven. Dat heet massavorming en is vaker in de wereldgescheidenis voorgekomen.

Deze toestand lijkt sterk op hypnose. Maar terwijl bij hypnose er sprake is van een “master” die je onder hypnose brengt en je er weer uit kan halen, is er bij massavorming sprake van experts/deskundigen die ook last hebben van bewustzijnsvernauwing. Vanuit hun deskundigheid zijn ze volledig gericht op alleen dat specifieke gevaar en negeren daarbij compleet de nevenschade. Maar ook krijgen die experts een dominante rol in de samenleving, die ze voorheen niet hebben gehad. Zowel de bevolking als de politieke leiders luisteren naar hen en doen wat zij zeggen.

…Elke keer als de experts het gevaar benadrukken, blijft de angst onder de bevolking bestaan en is er geen sprake van een “ontwaken”. Ook zullen die experts hun dominante rol, die zij hebben ingenomen bij de start van massavorming, slechts kunnen handhaven, zolang er sprake blijft van die angst en die zullen zij dan -al dan niet terecht- blijven aanwakkeren.

DeSmet beschrijft dit als een vicieuze cirkel, die in zijn uiterste consequentie kan leiden tot een vorm van een totalitaire technocratie.

…2. The way out

Zolang de angst overheerst is er geen ruimte voor ratio en het onderkennen van de grote schade, die we opgelopen hebben en oplopen, door de maatregelen ter bestrijding van het virus. En door nieuwe cijfers over besmettingen, ziekenhuisopnames, overlijdensgevallen, schrijnende situaties in binnen- of buitenland, plus de opkomst van nieuwe varianten, die op een potentieel nieuwe gevaar wijzen, zal de angst er gemakkelijk in blijven. En dat is dus precies wat er is gebeurd en nog steeds gebeurt.

Hoezeer je het anders zou willen, lijkt het er niet op dat op kort termijn deze toestand van massavorming echt wordt doorbroken. Daarvoor is de greep van die experts op het bestuur van het land en op de meningsvorming van de bevolking te groot. Er is eigenlijk maar één window of opportunity waarbij er nog wel een kans is om deze situatie te doorbreken, namelijk wanneer de angst onder de bevolking het minst is. Dan is er ruimte om te zien wat de grote nevenschade is, die is aangebracht, en dan kan de heimwee naar het leven dat we hadden de overhand krijgen.

Zie verder alle drie de artikelen