20210122 Over vrijmetselarij

Al diverse keren heb ik over vrijmetselarij geschreven en ik kom er nu op terug omdat ik een interessant interview las met iemand die is uitgetreden uit een loge. Ook zijn er steeds artikelen geweest over Trump als vrijmetselaar en ook nu verschijnt daar weer het e.e.a. over. Om de wereld om ons heen te begrijpen moeten we weten wie ons regeren en wie beslissen wat wij moeten doen. En wat wij niet meer mogen. De vrijmetselarij is tot in de haarvaten van alle samenlevingen doorgedrongen. Denk niet dat het niet zo is en alleen in de V.S. Hoewel het daar misschien extreem is, is het hier ook overal. Misschien niet zo zichtbaar, maar het is er. Op alle niveaus is het aanwezig. Van hulp aan elkaar, tot banen verdelen, tot in de politieke wereld.

Ik deel hier het interview zodat de lezer een beeld krijgt van de stap tot er naar toe gaan, tot de consequenties van het verlaten van de “ club”.

Er is regelmatig wel ergens een oproep te lezen van loges die open dagen houden, die leden werven enz. Het ziet er misschien aanlokkelijk uit maar de eerste stap die makkelijk is, wordt gevolgd door steeds meer stappen naar het verkopen van je ziel. Want voor wat, hoort wat.

Bekentenissen van een voormalig vrijmetselaarsofficier, bekeerd tot het katholicisme

Uit het artikel:

…Serge Abad Gallardo, een voormalige hoge ambtenaar van de Franse regering en eerbiedwaardige meester van de vrijmetselaars, onthult de antichristelijke spirituele en ideologische wortels van de vrijmetselarij en de impact ervan op het democratische politieke leven.

…In zijn jeugd sloot Serge Abad Gallardo zich aan bij de Vrijmetselarij met de overtuiging dat hij zou kunnen bijdragen aan een betere wereld. Hij wendde zich 24 jaar later tot Christus, ervan overtuigd dat hij de verkeerde zaak had gediend en vooral de verkeerde Meester.

Als architect en voormalig hoge Franse territoriale regeringsfunctionaris, is Gallardo een eerbiedwaardige meester en lid van de hoge rangen van de wereldwijde maçonnieke orde Le Droit Humain , die hij in 2012 verliet na een plotselinge bekering.

…Sindsdien wijdt Gallardo zijn tijd aan het delen van zijn lange ervaring binnen de vrijmetselarij en het informeren van mensen over de mechanismen en mogelijke gevaren van een dergelijke instelling via regelmatige conferenties in heel Frankrijk.

Om zijn boodschap over de vrijmetselarij te helpen verspreiden, die het Wetboek van Canoniek Recht (1374) verbiedt, heeft hij ook een aantal boeken geschreven, waaronder Je servais Lucifer sans le savoir (‘I Was Serving Lucifer Without Knowing It’, Pierre Téqui , 2016) en La Franc-maçonnerie démasquée (“Exposing Freemasonry”, Good News, 2017).

Zijn laatste werk, Secret maçonnique ou verité catholique (“Masonic Secret of Catholic Truth,” Artege, 2019), werpt licht op de problematische dimensie van geheimhouding in de vrijmetselarij, in het bijzonder de gevolgen ervan voor samenlevingen en democratie.

…De eerste stap van mijn bekering vond plaats vóór een standbeeld van St. Thérèse van Lisieux in de kathedraal van Narbonne . Mijn zoon zat in de problemen, en ik maakte een moeilijke tijd door. Op een dag besloot ik om naar de kathedraal naast mijn kantoor te gaan om te bidden.

…Kort daarna vertelde ik mijn vrouw dat het fijn zou zijn om naar Lourdes te gaan om een ​​beetje voor mij en mijn zoon te bidden. Ik had op dat moment niet het geloof dat ik nu heb, maar er kwam al een klein straaltje in mij op toen ik besloot naar Lourdes te gaan. Daar ging ik naar de grot en bad voor het eerst een hele rozenkrans. Aan het einde van het gebed, toen ik opstond, bezweken mijn benen onder mij en voelde ik me verlamd. Ik zag een sterk licht uit het beeld van de Maagd Maria komen. Sommige mensen in de buurt probeerden me overeind te helpen, maar mijn benen bleven minutenlang verlamd.

Ik had een ongelooflijke ervaring meegemaakt. Ik vertelde het in eerste instantie niet aan mijn vrouw omdat ik eerst een paar medische analyses wilde doen. Het bleek dat er niets mis was met mij. Ik zag een psychiater om er zeker van te zijn dat ik geen soort mystiek delirium had, en hij merkte dat ik gezond was.

…Ik begreep niet meteen wat er met me gebeurde, maar ik had het gevoel dat God in mijn leven was gekomen en dat alles in mij op het punt stond voor altijd te veranderen. Kort daarna trok ik me terug, en alles klopte. Dit is hoe mijn echte geloofsleven begon.

Ik hoorde een priester zeggen dat God soms Satan laat handelen, zodat satanische verleidingen en acties kunnen bijdragen aan de redding van de man – met de wil van de mens natuurlijk. Ik geloof dat het een antwoord is op de vraag van het kwaad.

…Heb je de vrijmetselarij meteen verlaten?

Niet onmiddellijk. Toen ik na dit alles terugkwam in mijn loge, kreeg ik het gevoel dat deze activiteit niet in overeenstemming was met mijn geloof. Ik stopte geleidelijk met het bijwonen van maçonnieke bijeenkomsten en ik sprak met enkele priesters die de onverenigbaarheid tussen mijn geloof en maçonnieke activiteit bevestigden. Ik stopte officieel ongeveer een jaar na mijn terugkeer naar het geloof.

…Heeft u vergeldingsmaatregelen genomen sinds u in het openbaar over uw ervaringen begon te rapporteren?

Als ik mijn voormalige metgezellen van de vrijmetselaar op straat ontmoet, keren de meesten me gewoon de rug toe en zeggen ze niet eens gedag. Slechts enkelen van hen begrepen mijn aanpak en respecteerden die, maar ze zijn op de vingers van één hand te tellen.

Als je een vrijmetselaar bent, kunnen administratieve problemen heel gemakkelijk worden opgelost, aangezien vrijmetselaars in alle openbare besturen aanwezig zijn. Je hebt altijd een uitweg, maar als je eenmaal de vrijmetselarij verlaat, verlies je alles, en ze kunnen alles zelfs moeilijker voor je maken.

…Wat doe je nu? Heeft deze beslissing om de vrijmetselarij te verlaten geen invloed gehad op uw professionele leven?

In 2013 stopte ik met de vrijmetselarij en in 2017 werd ik ontslagen bij het openbaar bestuur. Inmiddels was er een dossier tegen mij opgebouwd. Ik ben een van de weinige hoge ambtenaren die zijn ontslagen wegens “onbevredigende prestaties”. En het gebeurde na 35 jaar lovende evaluaties van mijn supervisors. Ik heb alle documenten bewaard als mogelijk bewijs. Ik ging van een zeer bekwame overheidsfunctionaris naar een onderpresteerder. Dus ik ben vandaag werkloos en ik hoop dat ik binnenkort met pensioen kan.

Maar ik accepteer deze situatie heel goed. Ik schrijf en geef conferenties voor de glorie van de Heer, om mensen, vooral de christenen, te helpen de val van de vrijmetselarij te vermijden.

…Hoe ben je in de eerste plaats bij de vrijmetselarij gekomen?

Ik was op zoek naar antwoorden over spiritualiteit, over de zin van het leven, en ik dacht dat ik ze in een vrijmetselaarsloge kon vinden. Ik was begin dertig en had een hoge sociale status, waardoor ik de perfecte kandidaat was.

…Als iemand erg betrokken is bij de inwijdingsstap van de Vrijmetselarij, zoals ik echt was, en als hij tegelijkertijd een echt levend en vleselijk geloof heeft, zal er een innerlijk conflict ontstaan. We kunnen aan de ene kant niet denken dat God vleesgemaakt is, dat Christus de Zoon van God is en aan het kruis stierf om ons te redden, en aan de andere kant, zoals de vrijmetselaars geloven, dat God iets abstracts is, een ongedefinieerde kracht genaamd de grote architect van het heelal, die lijkt op een kosmische kracht, op een soort naturalisme. Die twee dingen zijn leerstellig veel te verschillend om compatibel te zijn. Sommige vrijmetselaars geloven in de christelijke God en denken dat het verenigbaar is met hun maçonnieke activiteit, maar het is een diepe theologische fout.

…De tweede fundamentele onverenigbaarheid is dat men de waarheid niet kan zoeken door middel van esoterie, zijn toevlucht nemen tot rituelen en “magische” processen, tot sommige kosmische elementen die niet noodzakelijk goddelijk zijn, en tegelijkertijd toevlucht nemen tot de kracht van God om naar de waarheid te wandelen. Dit zijn twee zeer onverenigbare en tegengestelde paden. Zo’n conflict is waar voor de wereldwijde vrijmetselarij, inclusief die in Amerika of Europa.

…Bij het citeren van uittreksels uit maçonnieke inwijdingsriten, noemt u vaak zinnen die vreemd genoeg lijken op sommige bijbelverzen. Wat is het doel van een dergelijke vervorming?

Er is beslist sprake van verduistering. De Schotse Rite van de Vrijmetselarij , de oudste en meest toegepaste ritus ter wereld, die ook in de VS voorkomt, verwees oorspronkelijk naar de Bijbel in hoogwaardige rituelen om hun activiteiten te maskeren en de koninklijke en kerkelijke autoriteiten gerust te stellen.

En de aanwezigheid van bijbelpassages is ook een van de redenen waarom veel christenen verslaafd zijn, omdat hen wordt verteld dat mensen in de vrijmetselarij op de Bijbel zweren en ze het evangelie van Johannes bestuderen. Maar iedereen kan dat doen, een vrije interpretatie van de Bijbel maken en een gemeente, een sekte, een groep stichten en zeggen dat het verenigbaar is met het katholieke geloof, aangezien hun waarheid in de Bijbel wordt gezocht. Er schuilt een echte misleiding achter het vrijmetselaarsverhaal.

…Waarom dacht je dat je Lucifer diende, zoals de titel van een van je recente boeken suggereert?

Op een dag, toen ik officier was in de loge van Le Droit Humain, hoorde ik een eersteklas ritueel dat ik nog nooit eerder had gehoord en dat een eerbetoon is aan Lucifer. Het maakt ook deel uit van de Ancient and Accepted Scottish Rite. Ik hoorde de eerbiedwaardige meester zeggen: “We moeten Lucifer bedanken voor het brengen van licht aan de mensen”, enz. Ik was behoorlijk verrast.

Dit ritueel, en de vrijmetselarij in het algemeen, zijn van mening dat religies, en het katholicisme in het bijzonder, de waarheid voor gelovigen verdoezelen en voor zichzelf houden, terwijl de vrijmetselarij de mensen sleutels verschaft zodat ze zichzelf volledig kunnen bevrijden.

…Verder citeerde ik in mijn laatste twee boeken uittreksels van een document dat alleen toegankelijk is voor hooggeplaatste leden, zodat de zogenaamde “blauwe loges” [die de nieuwe leden verzamelen] er geen toegang toe hebben. Het is afkomstig uit Paroles Plurielles – een publicatie uitgegeven door mijn maçonnieke orde – waarin de best geschreven teksten zijn samengesteld over maatschappelijke kwesties of maçonnieke rituelen en die in loges te zien zijn. In dit document van drie of vier pagina’s staat een tekst die overtreding prijst, en degene die het toestond – Lucifer. Het is vermeldenswaard dat vrijmetselaars gewoonlijk Lucifer noemen in plaats van Satan.

…U maakt een duidelijk onderscheid tussen de instelling en haar leden, van wie velen zich niet bewust zijn van de ware aard en de werkelijke implicaties van hun inzet.

Absoluut. Het is belangrijk voor mij om te onthouden dat ik niets heb tegen vrijmetselaars als personen. Velen van hen zijn zich niet bewust van het Luciferiaanse aspect, van het soort indoctrinatie en de unieke gedachte rond de maçonnieke doctrine. Sommigen van hen zijn echt goede mensen, ervan overtuigd dat ze werken voor het welzijn van de mensheid en proberen zichzelf te verbeteren met grote intellectuele eerlijkheid. Ik ben echter sterk gekant tegen de aura van geheimhouding en mysterie die de vrijmetselarij omringt. Ik vind dat mensen precies moeten kunnen weten waar ze aan beginnen. Als ze dan volharden in hun wil om betrokken te raken bij de vrijmetselarij, wordt het hun persoonlijke verantwoordelijkheid.

Het is absoluut geen complottheorie om te zeggen dat de vrijmetselarij een sterke politieke macht over de samenleving heeft. Er zijn solide bewijzen. In Frankrijk bijvoorbeeld werd de wet die de anticonceptiepil toestaat (1967) geïnitieerd door Lucien Neuwirth, een vrijmetselaar. Bovendien werd de Franse wet op abortus (1975) gepromoot door Simone Veil . Ik weet niet of ze zelf een vrijmetselaar was, maar ze stond in ieder geval openlijk heel dicht bij de maçonnieke idealen [ze ontving levendige eerbetoon van de grootste Franse maçonnieke loges bij haar dood in 2017]. Bovendien was de eerste politicus die in Frankrijk probeerde de legalisatie van euthanasie in te voeren, de vrijmetselaar en de Franse senator Henri Caillavet , in 1978. Op dezelfde manierwet op het homohuwelijk (2013) werd gepromoot door de Franse politicus Christiane Taubira, die ik ontmoette in Guyana – waar ik een paar jaar werkte – en die een vrijmetselaar is.

In mijn boek geef ik cijfers over de twee Franse vergaderingen – de Senaat en de Nationale Vergadering. De vrijmetselaars vertegenwoordigen ongeveer 0,03% van de Franse bevolking en toch zijn 35% van de Franse afgevaardigden en senatoren vrijmetselaars. Het is 120 keer meer waarschijnlijk om plaatsvervanger of senator te worden voor een vrijmetselaar dan voor iemand die dat niet is.

…Dan is er de zogenaamde ” Fraternelle parlementaire “, een informele organisatie die gekozen functionarissen op het hoogste politieke niveau bijeenbrengt. Ze zijn van alle maçonnieke gehoorzaamheid, inclusief enkele die niet noodzakelijk bondgenoten zijn. De Fraternelle wordt achtereenvolgens voorgezeten door mensen van links en rechts. Het is geen toeval dat Franse burgers niet meer weten op wie ze moeten stemmen.

…De voormalige voorzitter van de vereniging, Bernard Saugey [senator van The Republicans , een centrumrechtse politieke partij en openlijk een vrijmetselaar], zei ooit : “Als ik mijn rol goed speel, zullen parlementariërs van links en rechts samen stemmen over maatschappelijke problemen. ” En nu hebben we daar een nieuw bewijs van, met de wet op medisch geassisteerde voortplanting [onlangs goedgekeurd door de Senaat, hoewel overwegend conservatief].

Een oplossing voor deze ernstige bedreiging voor de democratie zou zijn om de geheimhouding op te heffen en politici te verplichten publiekelijk te zeggen dat ze vrijmetselaars zijn. De burgers zouden tenminste duidelijk weten op wie ze stemmen.

Interview door Solène Tadié, zij is de Europese correspondent van het Register in Rome.

In een artikel van Makow Waar hebben we Trump eerder gezien kijkt hij naar de situatie van nu en hij haalt ook oude artikelen aan om te kijken naar hoe het was toen Trump gekozen werd. Er waren altijd signalen van vrijmetselarij. Maar presidenten in de V.S, zijn nooit meer vrij. Zij zijn van “hen”, linksom of rechtsom. Zij zijn pion voor zo lang dat nodig is. Binnen de marges proberen ze soms iets te bewerkstelligen. Het ziet er naar uit dat Biden en Harris volledig marionet zijn en waarschijnlijk zal Biden binnenkort wel “ziek” worden en dan vervangen worden door Harris. En het zal dan wel weer op een occulte datum zijn. Net zoals 6 januari occult was. ( er moet altijd een 6 in zitten) Bij de “geplande / ongeplande “ “aanval” op het capitool.

Uit het artikel:

…Nu hebben we het antwoord. Trump is een Judasgeit, die de dieren hoedt en naar het slachthuis leidt. Hitler leidde zes miljoen Duitse “antisemieten” naar hun dood. Evenzo was Trump een magneet die alle patriot-ijzervijlsel aantrok. Nu zullen de satanisten hen aanvallen. Luister naar de woorden van John Brennan:

“Ik weet het … de leden van het Biden-team … bewegen zich nu in laserlichtmodus om zoveel mogelijk te ontdekken over wat erg lijkt op opstandsbewegingen die we in het buitenland hebben gezien. Waar ze ontkiemen in verschillende delen van het land en ze winnen aan kracht, en het brengt vaak een onheilige alliantie samen van religieuze extremisten, autoritairen, fascisten, dwepers, racisten, nativisten, zelfs libertariërs … Ik denk echt dat de wetshandhaving, binnenlandse veiligheid, inlichtingendiensten en zelfs de defensieambtenaren doen er alles aan om uit te roeien wat een zeer, zeer ernstige en verraderlijke bedreiging voor onze democratie en onze republiek schijnt te zijn. ‘

…Zelfs als patriotten bereid waren om te rollen, zouden ze nog steeds worden vervolgd. Er zullen valse vlaggen op hen worden geweten om vervolging te rechtvaardigen. Waarom? Ze pleegden een denkmisdaad door Donald Trump te steunen.

Het zijn ‘antisemieten’. Een ‘antisemiet’ is iedereen die bezwaar maakt tegen het suprematie van de NWO-kabbalistische (satanistische) joodse bankiers. Zoals de Amazon-serie “Hunters” heeft aangetoond, zal er geen genade worden betoond.

Patriotten zijn nazi’s. Of in de woorden van John Brennan: ” religieuze extremisten, autoritairen, fascisten, dwepers, racisten, nativisten, zelfs libertariërs …”

…Hoewel hij de juiste woorden uitsprak, slaagde Donald Trump er niet in de electorale integriteit te waarborgen en een communistische staatsgreep te stoppen.

Op 15 december voorspelde ik dat hij zou falen omdat hij een satanist is , inderdaad een Judasbok. In zijn laatste dagen toonde hij zijn ware aard. Hij vergaf Julian Assange of Ed Snowden niet. In plaats daarvan vergaf hij een rapper die een video maakte waarin hij een Trump-supporter wurgde.

Zie verder het artikel van voor het presidentschap

over wakker worden t.a.v. wie de wereld beheersen

zie bij de vigilantcitizen artikelen over order out of chaos

over cryptische symboliek

en deze met de rattenvanger

Zie artikelen van Niburu over dit onderwerp in ons land:

over Rutte

over Ollongren

over de PVDA

over de Nederlandse rechtsstaat

over het kalegriplan

over witte genocide

zie voor boeken

over ordo ab chao

zie op deze blog hier en hier en hier