20210121 Over het verdwijnen van een rijk

Als ik kijk naar wereldgebeurtenissen word ik soms droevig gestemd. Echter: er is altijd steun. Ik lees iedere dag in de bijbel, in mijn bijbeldagboek en ik vind op internet bij “alternatieve media”, bij bloggers weredlwijd de prachtigste teksten waar ik weer mee verder kan. Ik wanhoop niet want iedere dag dient zich wel iets aan. Ik beschouw dat als een gecshenk van God en ben vaak blij verrast Ik kan dan uit de grond van mijn hart “Dank U” zeggen.

Ik werd getroffen door een artikel van lepantoin: Verdwijnende soevereiniteit als het koninkrijk komt door CARLOS CASO-ROSENDI op 20210119 dus voor de inauguratie.

Het taalgebruik is prachtig, de aangehaalde bijbelverzen geweldig. Jammer dat ik google translate moet gebruiken.

Uit het artikel:

… Sommigen negeren het enige voordeel dat president Trump de wedstrijd verliest: Mike Pence zal nooit meer een hartslag verwijderd zijn van zijn presidentschap. De Iskarioten ( verwijzing naar Judas Isakriot, verrader van Jezus) vermenigvuldigden zich sneller dan Fibonacci-konijnen ( verwijzen naar De rij (ook wel reeks van Fibonacci genoemd) begint met 0 en 1 en vervolgens is elk volgende element van de rij steeds de som van de twee voorgaande elementen. De eerste elementen van de rij zijn dan als volgt:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946) …tijdens het paarseizoen voor Donald Trump. Een verrader en tien lafaards waren voldoende om de Mensenzoon te veroordelen, er waren er nog veel meer voor nodig om de politieke benen van de huidige president te doorbreken. Maar laat uw hart niet verontrust zijn, dit moest gebeuren. Allereerst omdat niemand boven Jezus staat. Er is een Mexicaans gezegde dat min of meer als volgt luidt: “El que se mete a redentor, acaba crucificado” (“Hij die de verlosser speelt, wordt uiteindelijk gekruisigd.”)

…Welnu, president Trump heeft op een zeer nobele maar tragische manier zijn leven als miljardair genereus onderbroken, de jaren van zijn leven opgeofferd en een aanzienlijke schat om te doen wat hij dacht dat gedaan moest worden. Ik zal het verhaal hier niet herhalen omdat u het heel goed kent. Hij heeft veel bereikt, maar zijn kruistocht om de Verenigde Staten te verlossen, voldeed niet aan zijn doelstellingen. De meerderheid van de politieke klasse verzette zich tegen hem of stond gewoon door de man aan zijn lot over te laten. Meer dan de helft van het land juichte hem toe en 70 miljoen van hen spraken hun goedkeuring uit door op hem te stemmen. Diezelfde menigte staat nu met hun mond open als de ware aard van het Amerikaanse politieke systeem aan hun verbaasde ogen wordt onthuld. Op de heuvel schijnt geen stad meer. We denken na over de smeulende ruïnes van iets waar de hele wereld naar opkeek. Ik herinner me Kipling’sRecessiegedicht , die de woorden van de Britse profeet zou kunnen vergeten:

Zie, al onze pracht van gisteren

is één met Nineve en Tyrus!

Aan het einde van dit voorzitterschap is het vrij duidelijk dat de hele wereld verdeeld is in twee klassen: de partij van de Soevereine Mens en de Heloten (NB.: lijfeigenen, slaven) van de Elite , een menigte waar niemand – absoluut niemand – een burger is.

…Kunnen we iemand in deze wereld een soeverein man noemen? Als gewone mannen soeverein (autonoom, niet afhankelijk van hoger gezag, eigen baas) zijn, waar komt hun soevereiniteit dan vandaan? Als u een christen bent, weet u dat de mens soeverein werd gemaakt door God. Dat is een thema dat keer op keer wordt herhaald van Genesis tot Openbaring.

‘Toen zei God:’ Laten we de mensheid maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis , zodat ze kunnen heersen over de vissen in de zee en de vogels in de lucht, over het vee en alle wilde dieren, en over alle schepselen. die over de grond bewegen. ‘ Dus God schiep de mensheid naar Zijn eigen beeld, naar het beeld van God schiep Hij hen; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij ze. God zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk; vul de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen in de zee en de vogels in de lucht en over elk levend wezen dat op de grond beweegt. ” (Genesis 1: 26-28)

en uit het nieuwe lied uit Openbaring 5: 9-10:

‘U bent waardig om de boekrol te nemen en de zegels ervan te openen,

want u bent geslacht en door uw bloed hebt u ons vrijgekocht voor Gods

heiligen uit elke stam en taal en volk en natie ;

u hebt ons tot een koninkrijk gemaakt en priesters die onze God dienen,

en wij zullen op aarde regeren. ‘

De Verenigde Staten werden opgericht als ‘een natie onder God’ en gaven uiteindelijk uitdrukking aan die nobele gedachte in hun munten: “In God We Trust”, iets heel anders dan de motto’s van andere naties. Een deel van de eer gaat naar de Engelse voorouders van de Founding Fathers, degenen die de Magna Carta schreven en dat volkslied dat in werkelijkheid een gebed is voor het behoud van een soeverein en haar vrije volk:

God behoede onze genadige koningin,

Lang leve onze edele Koningin,

God save the Queen:

. . .

O Heer onze God sta op,

verstrooi haar vijanden,

en laat ze vallen:

breng hun politiek in verwarring,

frustreer hun schurkachtige trucs,

op U vestigen we onze hoop:

God redt ons allemaal.

Beide landen zijn het erover eens geworden dat mannen en vrouwen soeverein zijn en dat de soevereiniteit die ze genieten afkomstig is van de Maker van allemaal. De laatste tijd heeft een groep slinkse ingenieuze mannen geconcludeerd dat de meeste mensen niet soeverein zijn, tenzij ze een bepaald niveau van welvaart hebben bereikt. Deze hebben een soort club gevormd. Meer recentelijk hebben ze, om redenen die alleen zij weten, besloten dat de wereld meer dan genoeg mensen heeft. In feite hebben ze misschien maar één of twee miljard nodig. De rest moet ophouden zich voort te planten of “beëindigd” worden als een lastig ongedierte.

Let op de diametrale tegenstelling tot het doel van God, zoals uitgedrukt in Genesis: we zullen worden bestuurd door degenen wier belangrijkste vermogen is om meer geld te verdienen dan de rest, net als een Croesus, een Fugger of Medici. . . of hun hedendaagse equivalenten, de families Ford, Vanderbilt, Carnegie en anderen van onze tijd. Merk op dat de meeste rijke mannen uit de oudheid hun rijkdom niet aan hun nakomelingen konden doorgeven, velen hadden geen nakomelingen. Al hun dynastieën gingen voorbij als een schaduw.

Toen vertelde hij [Jezus] hun een gelijkenis: ‘Het land van een rijke man bracht overvloedig voort. En hij dacht bij zichzelf: “Wat moet ik doen, want ik heb geen plaats om mijn gewassen op te slaan?” Toen zei hij: ‘Ik zal dit doen: ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen, en daar zal ik al mijn graan en mijn goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen: Ziel, je hebt een overvloed aan goederen voor vele jaren; ontspan, eet, drink, wees vrolijk. ” Maar God zei tegen hem: “Jij dwaas! Vanavond wordt uw leven van u geëist. En de dingen die je hebt voorbereid, van wie zullen ze zijn? ” Zo is het met degenen die schatten voor zichzelf verzamelen, maar niet rijk zijn jegens God. ‘ (Lukas 12: 16-19)

…De Hebreeën in Egypte hebben vier eeuwen lang de slavernij meegemaakt. Tegen het einde van die periode van dienstbaarheid werden ze niet langer als zelfs waardevolle bezittingen beschouwd, zoals slaven altijd waren geweest in die arbeidsintensieve samenlevingen. De Hebreeën begonnen als een gevaar te worden beschouwd vanwege hun groeiend aantal. Zoals u weet, was kindermoord de oplossing die de regering voorstelde – sommige dingen veranderen nooit! – maar God had andere plannen: Farao en zijn troepen namen uiteindelijk een lange duik onder de Rode Zee en de Hebreeën vervolgden hun weg naar het Beloofde Land.

Dit is inderdaad een duister ons voor de VS en de wereld. De mensen van deze lijdende planeet verdelen zich in twee groepen. Aangezien we van tevoren weten dat God de vernedering maximaliseert bij het verslaan van Zijn vijanden, kunnen we verwachten dat deze overwinning een totale nederlaag zal zijn. Het zal komen. Het is onvermijdelijk. De krachten van het kwaad zijn verdeeld. Ondanks hun geweldige prestaties kunnen ze niet veel langer verenigd blijven. Allereerst negeren ze dat hun demonische meesters hen net zo haten als de rest van de mensheid. Ten tweede belemmert hun materialistische geloofsbelijdenis hen om de realiteit van God te zien. Als ze Hem eindelijk zien, is het te laat.

Wees niet te hard tegen Donald Trump. Hij deed zijn best en nog een beetje meer. Hij heeft de harten van velen afgekeerd van het kwaad (ik heb zelf een paar gevallen gezien) maar hij is niet de Verlosser van de natie, Christus is dat wel. Christus ‘koninkrijk komt eraan. Niemand kan het stoppen, maar ook niemand kan de komst ervan versnellen. We hebben genoeg tekenen als we in Hem geloven: de vijand controleert de Roomse Kerk en nu de machtigste natie op aarde. Zeker, de gruwel staat waar het niet hoort: pal in het midden van een zee die veel breder is dan de Rode Zee van Farao.

Onze bevrijding is nabij. Draag je feestkleren, we zijn hier op weg om Jezus onze Koning te volgen.

Fanfare voor de gewone mens:

Ik heb het ingekort maar lees het helemaal.

John Kaminski, Amerikaanse schrijver en criticus,

lees ik ook graag. Ook hij had op 20210119 een mooi artikel:

Hoelang denk je dat we nog hebben?

EEN ENKELE VALSE DIAGNOSE GAAT NU als EEN MORDANT PALLOR ( een bijtende bleekheid) OVER DE GEHELE PLANEET.

‘Een opgewonden patiënt verliest alle beoordelingsvermogen.’

Als het fundament vals is, valt het gebouw.

Als de reden een leugen is, zullen veel mensen sterven.

Uit het artikel:

…Weet je, ik ben er niet per se tegen dat de top van de wereldcontrolerende Illuminati een functioneel script opstelt dat we kunnen volgen om een ​​ordelijk georganiseerde samenleving te creëren. Wie een dergelijk curriculum mag ontwerpen, bepaalt het succes of falen van de missie. Als het geen dichter of kosmoloog is die de leiding heeft, zal het project mislukken, zoals het nu mislukt.

Fundamentele menselijke kwetsbaarheid kan fataal zijn zonder de inspiratie die het nodig heeft om te overleven. Een enkele valse diagnose werpt nu een bijtende bleekheid over de hele planeet. De uitstraling en de dreiging van de dood zijn overal.

…Zoals het er nu uitziet, zullen de wiskundigen en kaarthaaien die nu onze economie besturen – het aloude proces van eeuwigdurende diefstal – niet genoeg weten om te stoppen met stelen als de wereld geen geld meer heeft. Alleen onnodige chaos kan daarop volgen, en dat is wat ze willen, om hun misdaden uit het verleden te verbergen door een nieuw systeem te creëren waarin de schulden – samen met de misdaden en de lichamen – eenvoudigweg verdwijnen.

…Deze eeuwigdurende diefstal is eigenlijk een vorm van ritueel kannibalisme dat de samenleving heeft geteisterd sinds het voor het eerst samenkwam.

Maar het is het meester / slaaf-raadsel dat moet worden onderzocht. Het meesterschap van de een is te vaak de ellende van een ander.

…Vergeet Rusland en China. De echte vijand van alle echte Amerikanen is de Amerikaanse regering, gevestigd in Washington, DC, wiens wortels primair verbonden zijn met Londen en Israël.

Dit is de oorzaak van de vernietiging van onze en vele andere naties vanwege de connecties met internationale bankiers die de voornaamste oorzaak zijn van alle ellende in de wereld.

…Het is onmogelijk om de ongrijpbare middenweg te vinden als elke kant zo volkomen overtuigd en klaar is om de andere te vernietigen.

Zoals altijd zijn het de poppenspelers die het deuntje noemen.

En door zijn weerzinwekkende schaduw over alle levens te werpen, woont de sinistere kracht die misschien niet in het openbaar wordt besproken.

…Het woord van een man was zijn band, vreemden waren altijd welkom, mensen geloofden echt dat op die dag dat je je maker ontmoet, hij niet onder de indruk zal zijn van al het geld dat je hebt verdiend of de vakanties die je hebt gemaakt, of wat voor slagje op de aandelenmarkt hebt gemaakt . Hij is geneigd om al het geld dat je gratis hebt gekregen op te merken door gewoon de andere kant op te kijken tijdens de ene of de andere zwendel.

Als je hebt geholpen deze laatste verkiezing op te lossen, weet ik zeker dat je binnenkort al je swill-brained kindermoordenaars zoals Bill in Hell zult zien. We zullen allemaal helpen om je daar zo snel mogelijk te krijgen.

Dit was een uittreksel, lees het helemaal

SOTN heeft talloze artikelen over het stelen van de verkiezingen en de roep om afscheiding. Maar het mooiste vond ik het aanhalen van een artikel uit 2010 van Texe Marrs ( helaas niet zo lang geleden overleden), die ik graag lees.

De echte as van het kwaad steekt zijn lelijke kop op

Geplaatst op 20 januari 2021 door State of the Nation

Uit het artikel:

…Ik ben net klaar met maanden van slopende maar opwindende onderzoek naar de schimmige maar enorm belangrijke spirituele en tijdelijke (materiële) verbinding tussen drie wereldmachten, China, de Verenigde Staten en Israël. Zonder dat de gemiddelde man op straat weet, organiseren Satans menselijke agenten die de Illuminati-elite vormen actief de hulpbronnen van de aarde om een laatste aanval op de vrijheid en onafhankelijkheid van de mens te bewerkstelligen. Deze drie naties staan centraal in het Illuminati Plan.

Ik ontdekte dat China in minder dan vier decennia is omgevormd tot een kolos van het kwaad, ongeëvenaard in de annalen van de mensheid. Chinese banken – HSBC, Bank of China en anderen, in samenwerking met Rothschild’s JP Morgan Chase Bank, beheersen de edelmetaalmarkten – goud, zilver, platina, enz. Haar petroleumconcerns zijn in een korte periode van tien jaar gegroeid en gewelfd over westerse oliemaatschappijen zoals Chevron, Shell en BP die al meer dan een eeuw actief zijn op de wereldmarkten.

…De naam Rothschild is legendarisch in alle drie deze Illuministische landen, China, de VS en Israël. De Rothschild-dynastie werd in de achttiende eeuw gesticht door patriarch Mayer Amschel Bauer in Duitsland. Bauer veranderde zijn familienaam in “Rothschild” (Red Shield NB.: het rode schild / bord boven hun deur ) en zo ontdekken we opnieuw een aanwijzing voor de verbanden tussen menselijke agenten en het kwaad gepleegd door de Grote Rode Draak, de Vrouw die paars en scharlaken (rood) draagt, en het Beest wiens kleur scharlaken (rood) is.

…De kleur rood heeft altijd hoererij uitgebeeld – in veel steden is de “rosse buurt” waar bordelen te vinden zijn. Het communisme prijst de symbolische “rode” kleur. Lenin, die Rusland en de gevangengenomen republieken van de USSR in een moorddadige chaos stortte, bedacht de term “Rode Terreur”. Bloedige rode stromen van dood overspoelden de steden, dorpen en landbouwgebieden van de USSR

…De westerse media, al lange tijd eigendom van en gecontroleerd door Joodse miljardairs die verbonden zijn met de Rothschild Trust, hebben de historische waarheid verdoezeld dat de Khazaarse Europese en Russische Joden die Palestina binnenvielen in 1948 veel van de Palestijnse inwoners afslachtten en hun land, bedrijven, huizen en boerderijen innamen.. De meeste joodse indringers waren wrede communistische terroristen. Hun militaire wapens waren van communistische oorsprong, en een van deze terroristen, de krankzinnige eerste premier van Israël, David Ben-Gurion, was een fervent bewonderaar van Lenin en Trotski. (U kunt lezen over de “Red Terror” van Ben Gurion, Menachem Begin, Yitzak Rabin, Ariel Sharon en andere Israëlische “pionier” -monsters in het onthullende boek, The Ethnic Cleansing of Palestine, door de moedige Joodse historicus Ilan Pappé, verkrijgbaar bij Power of Prophecy)

Deze Khazar Joodse jakhalzen die een land van vreedzame burgers binnenvielen en hun eigendommen en geboorterecht stalen, vonden het gepast te doen alsof ze een “democratie” in Palestina aan het vestigen waren, een mythe die tot op de dag van vandaag bestaat.

De joodse oorsprong van het communistische regime van Mao in China

Een andere openbaring dat het Amerikaanse en westerse journalisten en historici verboden is te schrijven over de Joodse oorsprong van Mao Tse Tung’s Rode Chinese revolutie. In feite was Mao een domme en onbekwame Chinese boer die geschoold was door Skull and Bonesmen en door socialistische joden uit de Verenigde Staten ingewijd was in de internationalistische vrijmetselaarsloge. Dit werd gedaan met de stilzwijgende toestemming van president Franklin D. Roosevelt, een 32ste graads vrijmetselaar en, later, president Harry S. Truman, een 33ste graads vrijmetselaar.

…Mao is altijd al een nauw gecontroleerde marionet van Joodse revolutionairen geweest – mannen als Israel Epstein en Sidney Shapiro, die in China woonden en de teugels hadden over twee belangrijke gebieden van de communistische regering van Peking – de schatkist (geld) en de media ( propaganda). Interessant is dat zionistische joden tegenwoordig in de Verenigde Staten de scepter zwaaien over dezelfde twee essentiële regeringsinstrumenten.

Joodse spionnen geven militaire geheimen van de VS aan communistisch China

De geheime joodse controle van Mao en de Chinese Communistische Partij (CCP) verklaart waarom de veroordeelde joodse spion Jonathan Pollard, die schuldig werd bevonden aan het stelen van duizenden geheime documenten van het ministerie van Defensie waar hij werkte, dit materiaal aan zijn meesters, de Israëlische Mossad die in de VS De Israëli’s hebben op hun beurt deze waardevolle militaire geheimen rechtstreeks overgedragen aan de Rode Chinese dictators in Peking.

…Red China is gekozen als poster-kind en rolmodel voor de Illuminati’s Hegeliaanse synthese van communisme en kapitalisme. De Verenigde Staten worden ondertussen met opzet neergeslagen en onderdrukt. Buitenaardse filosofieën en een golf van immoraliteit worden gebruikt om de hoofden van mensen te vernietigen, terwijl Wall Street-operators doorgaan met het manipuleren van hun Ponzi-plan. De Federal Reserve, onder leiding van de Joodse bankier Ben Bernanke, stuurt regelmatig bootladingen elektronisch geld naar buitenlandse banken in China. Dankzij deze infusie van dollars, samen met de biljoenen dollars die zijn binnengehaald door het gestolen gebruik en de verkoop van olie in Irak, galoppeert de Chinese economie vooruit, met een jaarlijkse winst van 10%. Maar de kreupele Amerikaanse economie blijft in de vergetelheid raken, en de elite kan elk moment een definitieve economische crash veroorzaken.

…De verbazingwekkende economische en militaire groei van de Illuminati’s Triad of Evil betekent dat we de laatste stadia van de profetische geschiedenis mogen naderen. Laten we dan allemaal ons oog gericht houden op de profetieën van de Bijbel en ons hart en onze geest richten op het enige dat er echt toe doet: onze relatie met Jezus Christus.

Bron

Bij The Unz Review een artikel van de Saker die ook altijd graag lees. Een verhelderende uitleg, ook al is niet iedereen het met hem eens als je reacties bekijkt. Maar dat geeft niet. Het legt een andere wereld bloot en het is nuttig daarover te lezen.

DE SAKER: Zone B bestaat, dus er is hoop, dat beloof ik je!

Het is lang en ik kort het in.

Uit het artikel:

…Tegenwoordig blijkt dat de triomf van onze tegenstanders totaal is. Ik wil deze column posten en zeggen dat ik geen seconde geloof dat dit waar is. Het enige dat ik vandaag wil doen, is uitleggen waarom. Dus om duidelijk te maken aan degenen die alternatief hoogbegaafd zijn: dit is geen alomvattende analyse en ik zal veel dingen weglaten.

Hier gaan we:

Merk eerst op hoe volkomen paranoïde onze tegenstanders zijn! Afhankelijk van hoe je telt en aan wie je het vraagt, hadden ze 25.000 tot 65.000 mensen in de armen die hen “verdedigden”. Het primaire doel van deze onzin is natuurlijk om het te laten lijken alsof er een vreselijke binnenlandse terroristische macht is, klaar om DC over te nemen en goelags voor minderheden te openen. Dit zal het op zijn beurt gemakkelijker maken om massaal hardhandig optreden tegen burgerlijke vrijheden te verkopen onder het mom van “bescherming” van de (vermeende maar in werkelijkheid reeds ter ziele gegane) “democratie”. Maar het feit dat ze een heksenjacht moesten aangaan, zelfs om elke nationale garde (en waarschijnlijk zelfs meer mensen) zorgvuldig te onderzoeken, toont aan dat ze echt bang zijn. Ik denk dat ze het bij het verkeerde eind hebben, want er is geen geloofwaardige binnenlandse terroristische dreiging in de VS, behalve natuurlijk de regering zelf. Maar wat hier telt is niet wat ik denk.

…Ten tweede, hoewel ik niet geloof in het bestaan van binnenlandse terroristen in de VS, geloof ik wel dat miljoenen Amerikaanse burgers ervan overtuigd zijn dat de stem is gestolen. Deze mensen zijn begrijpelijkerwijs walgelijk en boos. Velen zijn misschien wanhopig of zelfs moedeloos. Laten we ze de “deplorables” noemen en het als een ereteken beschouwen. Welnu, deze deporables zullen DC niet met geweld overnemen, maar ze zullen nooit meer een Dem- of GOP-politicus vertrouwen, en evenmin zullen ze ooit de bedrijfsmedia vertrouwen. Een van de vermomde zegeningen van deze gestolen verkiezing is dat de GOP en Fox News hun ware gezichten hebben laten zien, en hun gezichten zijn boosaardig, stom en lelijk. 4 jaar geleden stemden miljoenen Amerikaanse burgers niet zozeer op Trump als wel tegen Hillary, die ze (terecht) zagen als een symbool en metafoor voor de hele “diepe staat”, of “moeras” of “ZOG” (Zionistisch Occupied Goverment) of welke andere uitdrukking je ook verkiest. Deze betreurenswaardige personen vertrouwden eerst op de Obama (“verandering waarin we kunnen geloven”) en later op Trump (MAGA). Nu weten ze dat beide kanten even slecht en vals zijn.

In het verleden hadden beide facties van de Big Money Party veiligheidskleppen (Tea Party, Occupy Wall Street, Rand Paul, Tulsi Gabbard, Bernie Sanders, enz.). Ik denk dat de twee partijen nu letterlijk naakt staan en dat is een lelijke aanblik!

Ten derde, en dit punt richt ik me voornamelijk tot mijn lezers in de VS en dat zal me dwingen een zijbalk te maken die primair op hen is gericht:

[Zijbalk: de planeet kan worden onderverdeeld in 2 ruwe delen: ZONE A volledig bestuurd door het AngloZionist Empire en ZONE B, die alle anderen omvat. De overgrote meerderheid van de Amerikanen kent Zone A pas echt. Waarom? Voor de volgende redenen:

lees voor de opsomming het artikel maar enkelen zijn:

…De meeste Amerikanen hebben nog nooit buiten Zone A gereisd.

De Amerikanen die buiten Zone A zijn gereisd, deden dat meestal zonder de lokale taal te spreken, waardoor ze zichzelf afsloten van de lokale bevolking en de lokale media.

De meeste Amerikanen krijgen hun nieuws van in de VS gevestigde verkooppunten, vaak gecombineerd met een paar van elders in de Anglosphere (VK, AUS).

Amerikaanse media liegen zelfs meer over wat er in Zone B gebeurt dan over Zone A.

Amerikaanse scholen zijn vrijwel gestopt met het onderwijzen van geschiedenis, en wanneer ze dat doen, is het allemaal propaganda over de “stad op de heuvel” en al de rest van de imperialistische claptrap over hoe uitzonderlijk de VS zijn. Als gevolg hiervan zijn de meeste Amerikanen die worden blootgesteld aan feiten over Zone B, niet toegerust om hun betekenis of belang te begrijpen.

De meeste Amerikanen gaan er gewoon van uit dat mensen in zone B erg lijken op die in zone A.

…Als direct gevolg van deze factoren leven de meeste Amerikanen in een “mentale ruimte” waar Zone B eenvoudigweg niet bestaat, en wanneer het wordt genoemd, is het onveranderlijk in de modus “dezelfde oude clichés”.

Tot slot, gezien al het bovenstaande, is het echt een wonder dat de betreurenswaardige mensen een enorme hersenspoelingcampagne ( erger dan alles wat de Commies of de nazi’s ooit bedachten!) tegen “Trump de nieuwe Hitler” volledig negeerden en toch op hem stemden. Twee keer, zowel in 2016 als in 2020! Het bewijst echt dat de meeste Amerikanen stilletjes maar hartstochtelijk een hekel hebben aan het regime in DC en dat ze elke gelegenheid aangrijpen die ze krijgen om op zijn minst te proberen hun land en hun leven te veranderen door middel van stemmen.

…Nu is hier het goede nieuws: Zone B bestaat! In feite is het enorm, rijk, echt divers en het is er al lang achter dat zowel het AngloZionistische rijk als zelfs de VS zoals we ze kenden in feite zijn gestorven, het enige dat er nog van over is, is een resterend momentum en veel slechte gewoonten door onwetende, arrogante en waanvoorstellingen van Amerikaanse politici.

Waarom is dat zo belangrijk?

Want als we de Grote Satan (eigenlijk een heel goede en exacte uitdrukking, ik denk dat het perfect past bij het nieuwe regime, ik zal het vaker gebruiken) ons toestaan om ons ervan te overtuigen dat de realiteit zich allemaal in Zone A bevindt, zouden we echt in wanhoopmoeten zijn. Ja, de VS is verpest, en dat geldt ook voor de hele EU.

Lees hier verder het artikel dat spreekt over de macht en de dreiging van de V.S.die in de wereld niet meer veel voorstelt en de onmogelijkheden nog een oorlog te winnen, tenzij…

…De “macht” van een natie (of een coalitie van naties) kan worden gemeten met behulp van zeer veel verschillende soorten statistieken, maar de drie meest voorkomende zijn waarschijnlijk: economische macht, militaire macht en politieke macht. Als we die drie gebruiken om Zone A met Zone B te vergelijken, zou het redelijk zijn om het volgende te stellen:

Economische kracht: min of meer gelijk, waarbij Zone A snel daalt en Zone B snel stijgt. Zone A heeft nog VEEL comprador-regimes die bereid zijn het te verdedigen, niet alleen bij de VN, maar ook in de meeste internationale organen (inclusief niet-gouvernementele organisaties zoals het IOC of WADA).

Militaire kracht: Zone A veel zwakker dan Zone B (denk maar aan RU + CN + IN om te beginnen!)

Politieke macht: Zone A nog sterker, maar ook dat verandert snel. Je kunt zeggen dat de meeste wereldheersers nog steeds lijfeigenen zijn voor Zone A, maar de meeste mensen over de hele wereld hebben hun steun al lang overgeschakeld naar Zone B-landen. De recente overwinning van de bevolking van Bolivia op hun onderdrukkers is een duidelijk teken van deze trend.

En hier is de belangrijkste factor om in gedachten te houden: er is niets, absoluut niets dat de Biden / Harris-beheerder kan doen om deze trends te veranderen. Het is gewoon te laat en wanneer het begin van de interne ineenstorting van de VS, zullen deze trends alleen maar versnellen .

…Ja, de slechteriken wonnen wel, maar alleen van Trump en zijn clueless pseudo-bondgenoten (verraden ze hem sneller dan hij hen verraadde, of was het andersom?), Maar ze wonnen er maar één een gevecht tegen de betreurenswaardige en ze hebben precies niets gewonnen van Zone B.

De Dems zijn nu bezig met wraak in al zijn vormen. Ze genieten ook van het vernederen van Trump en degenen die hem durfden te steunen. Dit is het politieke equivalent van het martelen van mensen in kelders, niet het winnen van glorieuze veldslagen. Maar dat beseffen ze niet, ze zijn te ijdel, te ideologisch hatelijk en te laf om dat te begrijpen.

…Toch is hersenspoeling, net als marteling (inclusief mentale marteling!), Echt. In dit geval is dit een strijd om de geest van de betreurenswaardige mensen die nu neergeslagen moeten worden in een catatonische staat van totale onderwerping en volgzaamheid. De Dems gebruiken leugens, hun favoriete wapen, maar hun aanval is niettemin reëel. En dit is de strijd die wij, degenen die tegen het imperialisme zijn, moeten voeren – de strijd om de geest van de mensen in Zone A: we moeten hen laten zien dat de pseudo-realiteit van Zone A niet echt bestaat buiten de Idiot Box en de vage retoriek van Amerikaanse besluitvormers.

…De ironie is natuurlijk dat de komende heksenjacht (het zal veel erger zijn dan Salem of McCarthy) zal worden gevoerd in naam van diversiteit en ogenschijnlijk tegen “haat”. In werkelijkheid wil het regime natuurlijk de echte diversiteit verpletteren, omdat de leiders van de Amerikaanse Nomenklatura absoluut alles haten behalve zichzelf. Zoals alle ideologen willen deze mensen 1) totale macht en 2) totale uniformiteit. Al degenen die deze moderne dogma’s verwerpen, zullen worden gebrandmerkt als criminelen, terroristen, ketters, racisten en natuurlijk Russische en Chinese agenten.

En daarom zal ook dit regime mislukken.

…Conclusie: diversiteit ZAL winnen. De ECHTE diversiteit natuurlijk!

Onze planeet is wonderbaarlijk divers, vooral buiten de uniformiteitssector van Zone A. Er IS een Zone B daarbuiten, en de leiders van Zone A zullen worden verslagen door onze echte gemeenschappelijke en gedeelde mensheid (en hun haat voor ons!). Ergens tussen Obama en Trump is de wereld verder gegaan en is het nu erg druk met het aanpakken van de immense uitdagingen en kansen waarmee het in Zone B wordt geconfronteerd. doen dat veel beter dan welke Rus of Chinees ooit zou kunnen . Dus waarom zou je je nog druk maken (en de risico’s niet vergeten!)?

…Maar wat we wel kunnen doen, is met een grote mate van vertrouwen voorspellen dat het nieuwe regime aan de macht in DC het niet beter zal doen dan alle andere regimes die de afgelopen decennia aan de macht zijn gekomen door middel van kleurenrevoluties. Er is geen hoop meer voor het rijk, net als voor de VS, er zal genoeg hoop voor hen zijn, maar alleen na een lang en pijnlijk proces van ineenstorting en wedergeboorte (die nu allebei onvermijdelijk zijn)

Uit: In memoriam W.B. Yeats door WH Auden (1907-1973)

vertaling avdkrogt:

Elke nog bestaande staat

Is gevangen in zijn haat.

Knappe koppen schamen zich,

Schaamte staat op elk gezicht

En de zee van mededogen

Ligt bevroren in hun ogen.

Dichter, volg het juiste spoor

Ga de diepste nachten door;

Met jouw stem die zonder dwingen

Ieders hart weer blij doet zingen.

Zaai je verzen, laat ze groeien

Uit de vloek een wijngaard bloeien;

Overwin het menselijk falen

In vervoerende verhalen.

Laat de bron in de woestijn

Van het hart weer helend zijn;

Laat de vrije mens weer leren

Zijn gebondenheid te eren.

And the living nations wait,

Each sequestered in its hate;

Intellectual disgrace

Stares from every human face,

And the seas of pity lie

Locked and frozen in each eye.

Follow, poet, follow right

To the bottom of the night,

With your unconstraining voice

Still persuade us to rejoice.

With the farming of a verse

Make a vineyard of the curse,

Sing of human unsuccess

In a rapture of distress.

In the deserts of the heart

Let the healing fountains start,

In the prison of his days

Teach the free man how to praise.

In de woestijnen van het hart

Laat de helende fontein beginnen,

In de gevangenis van zijn dagen

Leer de vrije man hoe hij moet prijzen.

Mattheüs 3, 1-2: In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea,

en zei: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

In de woestijn van Judea worden de mensen voorbereid op de komst van de Messias. In de woestijn is alles scherp afgetekend. Het contrast is groot. De leegte is groot.

We leven nu ook in leegte, in de woestijn, maar worden ook voorbereid.