20210119 Over de vaccinatie-industrie en de Great Reset

Er is veel te schrijven over de coronapandemie maar het is moeilijk om een goede afweging te maken. Mensen geloven wat ze zien en geloven wat de MSM als nieuws brengt. Het ongeloof: “dat doen ze toch niet” is groot en het “geloof” on de “wetenschap” is groot. Dat er met gezondheid ook gesjoemeld wordt, is ondenkbaar. Dat gezondheid een verdienmodel is, is zo mogelijk nog meer een ver van mijn bed show. Dat de mens tenslotte gedoemd is tot slavernij kan er bij velen niet in. En als er dan wereldwijde protesten komen tegen coronamaatregelen dat zijn dat: ontkenners. Zoals gewoonlijk. En dat er bij protesten undercover uitgelokt wordt, is natuurlijk niet waar. Ook al bewijzen talloze filmpjes het tegendeel. Maar wat je ziet, is al lang geen eerlijk beeld meer. Het nieuws is al lang geen neutrale informatiebron meer. Het is een propagandakanaal om de mens te misleiden en te verleiden. Op talloze blogs en bij alternatieve media wordt dit blootgelegd maar de kuddedieren willen graag hun wereld op orde houden. Ik begrijp dat maar er komt spoedig een tijd dat de wereld zichtbaar niet meer in orde is. Wat nu nog voor een deel niet zichtbaar is voor de massa, zal spoedig aan de duisternis onttrokken worden.

De wereld is in de greep van een communistische coup om de de Great Reset mogelijk te maken en om tot een wereldregering te komen.

In feite is de EU al een soort sovjet staat in wording waar de nationale soevereiniteit steeds meer wordt uitgehold en de eigen regering steeds minder heeft te zeggen over ons geld. En wij dus over onze afgedragen pensioengelden en belastingcenten.

Dit is allemaal om de grote roof mogelijk te maken. De roof die ze altijd en overal toepasten.

Tot dat ze uitgespeeld raken omdat er eindelijk linksom of rechtsom de hand overspeeld wordt.

Bij Franklin ter Horst een lezenswaardig artikel over de Great Reset dictatuur Nederland

Ik lees hem graag en deel hem regelmatig ook al ben ik het niet met alles eens. Maar dat mag.

Uit het artikel:

…En daar stonden ze weer op dinsdag 12 januari Mark Rutte en zijn handlanger Hugo de Jonge om geheel volgens het plan van Klaus Schwab het Nederlandse volk verder te resetten en te knevelen. Hoe zei die Klaus Schwab het ook al weer: ‘de pandemie biedt een mooie gelegenheid om de wereld te resetten.’ En dat is precies wat Rutte&CO in Nederland aan het doen zijn. Om het volk verder te knevelen gebruiken ze de dreiging van de Britse variant van het coronavirus om de dwangmaatregelen met tenminste drie weken te verlengen. En natuurlijk ligt ook de avondklok weer op tafel als mogelijke maatregel ter beteugeling van het coronavirus. Het kabinet overweegt een verbod in te voeren om na 22 uur ’s avonds de straat op te gaan.

…Het plan is niet nieuw want ook vorig jaar is het al een paar keer ter sprake gekomen. De plannen van de machthebbers moeten immers doorgaan. Mede als onderdeel van het fascistisch experiment The Great Reset, zijn Rutte&CO bezig de hele Nederlandse samenleving aan diggelen te slaan. Niets zal de machthebbers en hun trawanten ervan weerhouden hun satanische plannen uit te voeren en een begin te maken met de grote schoonmaak van de wereldbevolking en zullen daarbij geen tegenstand dulden.

…Nog even en dan is het een jaar geleden dat Mark Rutte het Nederlandse volk in navolging van andere geïndoctrineerde politieke leiders confronteerde met de uitspraak ‘we gaan naar een nieuw normaal’. In het voorjaar van 2020 zijn de machthebbers en hun marionetten begonnen de mensheid gevangen te zetten in een verwoestende cyclus van armoede en dictatuur. Vanaf dat moment doen zich wereldwijd grove mensenrechtenschendingen voor. De in het voorjaar ingevoerde illegale noodverordeningen zijn vervangen door een wettelijke regeling. Daarmee hebben Rutte en trawanten een ‘blanco volmacht’ in handen gekregen om ons verder te knevelen en daarmee onze basisrechten, onze privacy, onze vrijheid en onze mensenrechten grof te schenden. Alle menselijkheid is uit onze samenleving verdwenen.

…De krachten die schuil gaan onder deze duivelse plannen, overtreffen ver alle criminele oorlogen die de wereld tot nu toe gekend heeft. Diverse wetenschappelijke studies laten zien dat de opgelegde maatregelen niet de gezondheid van het volk dienen maar de samenleving en de schepping kapot maken tot verrijking van een groep corrupte Babylonische machthebbers die een schandelijke werelddictatuur aan het invoeren zijn.

…Velen dragen nog steeds oogkleppen waar het gaat om de machten die dagelijks aan het werk zijn om de wereld volledig te overheersen. Vrijdenkers die de waarheid te dicht benaderen worden voor fantast uitgemaakt, belachelijk gemaakt, of in het ergste geval bedreigd. Nieuwe leugens en virussen (Covid-21) worden ontworpen om de volksmassa te hypnotiseren en verder te terroriseren. Ze zullen ons in een vorm van slavernij brengen. Wie niet meedoet wordt beschouwd als een gevaar voor de rest van de samenleving. Ze schenden de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers op een meer dan schandalige manier onder voorwendsel van een epidemie die al jaren van tevoren gepland is. En nu ze onze vrijheid aan banden hebben gelegd is de volgende fase een verplicht vaccin en een vaccinatiepaspoort om ons nog verder te manipuleren.

…De principes van eerbied voor het leven zijn over boord gegooid, waardigheid van de menselijke persoon, het gemeenschappelijk welzijn en geluk van een samenleving leiden door het nieuwe ‘normaal’ en de idiote anderhalve meter maatregel die nooit meer weggaat, tot morele zelfdestructie. De democratische spelregels en grondrechten zijn bij het oud vuil gezet want met de coronawet is definitief afscheid genomen van onze democratische rechtsstaat. Nog nooit werd onze samenleving zo gemanipuleerd. Het zijn machtswellustelingen die dit soort draconische maatregelen aan ons opdringen. Arrogantie van de macht heet dat. Wij hebben te maken met een technocratische tirannie, waar geen rem meer op zit.

…Nooit eerder onderdrukten politieke leiders hun eigen onderdanen zó erg door normaal menselijk contact te verbieden en te criminaliseren. Ook Nederland is onder Rutte&CO in een dictatoriale politiestaat veranderd zoals sinds de Tweede Wereldoorlog onder het juk van de nazi’s niet meer gezien is. En dan heb ik het nog niet over zijn rol in de toeslagenaffaire. Het is zoals Juridisch expert Roger Vleugels het op 13 januari verwoorde: ‘de boevenwagen had moeten voorrijden en hij had geboeid de zaal moeten verlaten. De lockdowns zijn slechts het begin van een wereldwijde tirannie. Uiteindelijk zal de macht van de dictatuur waarin wij nu leven door God worden gebroken of misschien zelfs wel door de wil van het volk. Mensen kunnen veel verdragen maar aan alles komt een eind en zijn mensen niet langer bereid de dwangmaatregelen langer te accepteren.

…Begin november 2020 waarschuwde de Italiaanse aartsbisschop Carlo Maria Vigano in een brief voor de aanstaande ‘Grote Reset’. Achter de Grote Reset plannen schuilt volgens Vigano een wereldelite die de mensheid wil onderwerpen. Hij waarschuwt dat de “Deep Church” (Vaticaan) samenwerkt met de Deep State om van de katholieke kerk onder leiding van paus Franciscus een spirituele arm van een nieuwe wereldorde te maken. In de brief zei hij dat de katholieke kerk als geheel wordt gebruikt om mondiaal neoliberaal autoritarisme te bevorderen.

Volgens Vigano zijn de machthebbers achter de Great Reset van plan middels dwangmaatregelen de vrijheden van hele bevolkingsgroepen drastisch in te perken. De hele wereld wordt bedreigd door een samenzwering tegen de mensheid. Het kwaad wil volgens hem de basis van onze samenleving vernietigen: het gezin, respect voor het menselijk leven, vaderlandsliefde en vrijheid van onderwijs.

…In navolging van Vigano heeft ook één van de machtigste katholieken in de Verenigde Staten de aanval geopend op de elite. Kardinaal Raymond Burke haalde op 13 december 2020 tijdens zijn preek uit naar ‘seculiere krachten’ die ons ‘slaven van hun goddeloze en moorddadige agenda’ willen maken. De voormalige voorzitter van de hoogste Vaticaanse rechtbank zei over de coronacrisis: “Dan is er nog het mysterieuze Wuhan-virus waarover de massamedia ons dagelijks tegenstrijdige informatie geven. Wel is duidelijk dat het door bepaalde krachten is gebruikt – ten koste van gezinnen en de vrijheid van naties – om hun kwaadaardige agenda te bevorderen. Deze krachten vertellen ons dat wij nu onderdanen zijn van de zogenaamde ‘Grote Reset’, het ‘nieuwe normaal’, dat ons wordt opgelegd door burgers en naties te manipuleren met behulp van onwetendheid en angst.”

…Topepidemioloog Knut Wittkowski heeft gezegd dat de scherpe daling van het aantal griepgevallen kan worden toegeschreven aan het feit dat ze onterecht worden geteld als coronagevallen. Wittkowski, voorheen verbonden aan de Rockefeller-universiteit, waarschuwde dat ‘griep grotendeels is omgedoopt tot Covid-19’.In de categorie mensen die corona-achtige klachten hebben – die gemakkelijk zijn te verwarren met griepsymptomen – bevindt zich mogelijk een groot aantal griepgevallen, zei de epidemioloog tegen Just the News. Die patiënten hebben mogelijk ‘ook wat Sars-RNA in hun neus terwijl ze besmet raken met griep’. In zo’n geval wordt dit griepgeval geteld als Covid-19, voegde hij toe. Wittkowski zei dat mondkapjes en afstandsregels niet hebben geleid tot een daling van het aantal griepgevallen. Hij benadrukte dat griep en coronavirussen ‘meer overeenkomsten hebben dan mensen denken’.

…De Nederlandse arts Elke de Klerk vindt de huidige pandemie, die ‘heel erg vanuit de WHO werd gepropageerd’, verdacht. “Hoe meer ik zoek, hoe meer bewijs ik vind dat er een enorme medische fraude plaatsvindt. Voor mij staat dat als een paal boven water en daarom heb ik Artsen voor Waarheid opgericht.”Over de coronacijfers zegt ze dat er van alles wordt gedaan met statistieken en tabellen waardoor het lijkt alsof er opgaande lijnen zijn. “Er wordt mee gerommeld en de cijfers worden opgeklopt.”

…Hugo de Jonge heeft 3.1 miljoen vaccins bij Moderna besteld. Maar deze vaccins hebben niets te maken met medicijnen maar zijn een complete cellulaire manipulatie waarbij vreemde biologische moleculen worden gebruikt om de fysiologische instructies bij mensen te coderen, decoderen, reguleren, wijzigen en veranderen. Alles is lang geleden in het geheim gepland, maar wordt nu voltooid en voor iedereen zichtbaar maar hele drommen mensen hebben nog steeds niets in de gaten.

Ook The Balkans Chronicles wijdt weer een artikel aan Big Pharma: De vaccinatie-industrie heeft een tegengesteld doel,uw gezondheid en hun portemonnee.

Uit het artikel:

…Overheid en media maken mensen onnodig bang met Covid-19.Van de besmette mensen overlijdt slechts een heel klein percentage.Covid-19 leidt helemaal niet tot buitensporig veel slachtoffers(hoofdzakelijk ouderen mensen met veel overgewicht en patiënten die meer onder de leden hebben, en de dood hoort nu eenmaal bij het leven).Natuurlijk is ieder slachtoffer een drama, maar geen groter drama dan de slachtoffers die nog jaren gaan vallen als gevolg van de lockdown.Inmiddels is duidelijk dat door het sluiten van de verpleeghuizen er veel mensen van eenzaamheid zijn gestorven.En dat veel andere medische zorg die niet met corona van doen had, is uitgesteld en dat er daarom ook duizenden mensen eerder dood gaan.Volgens artsen,de maatregelen hebben geleid tot meer ziekte en sterfte onder hartpatiënten.GEEN van de maatregelen werken voor beheersing van ‘het virus’.Als we nu terugkijken kun je op basis van de cijfers stellen dat de lockdownmaatregelen weinig effect hadden, omdat al op 16 maart 2020 het reproductiegetal onder de 1 zakte.Helemaal nergens ter wereld is een positief gevolg gebleken van de draconische maatregel van het stopzetten van iedere vorm van sociaal leven.Het opsluiten van mensen in hun eigen huis en het dichtgooien van restaurants en scholen is alleen maar goed voor het verwoesten van de samenleving en de economie.Maar,zolang het kuddevee in de leugenverhaaltjes van de TV en krant blijft geloven, blijven we in de huidige communistische dictatuur zitten…

…“Vaccinatie is niets minder dan een poging tot moord,”zei ooit George Bernard Shaw (1856-1950).Je wordt niet gevaccineerd TEGEN een ziekte.Je wordt geïnjecteerd MET een ziekte.Ziekten en gifstoffen die we via drinken of eten binnenkrijgen zullen via maag of darmstelsel(hier worden alle bacteriën gedood) een weg moeten banen naar onze bloedbaan.Een vaccinatie met diverse gifstoffen omzeilt al deze natuurlijke beschermingslagen, het levende virus (plus al dat andere gif) komt vrijwel direct in onze bloedbaan terecht.

…Onder de bezweringsformule dat “vaccinaties veilig en effectief” zijn, worden al meer dan een halve eeuw babies, kleuters, tieners, volwassenen, zwangere vrouwen en zieken standaard volgespoten met vaccins, met daarin gevaarlijke en giftige chemicaliën en metaalverbindingen, en met de restanten van de gebruikte kweekbodems: cellen en weefsels van andere levenssoorten, inclusief hun vreemde eiwitten, vreemd DNA en RNA,naast de daarin onbekende hoeveelheden van onbekende microbiële besmettingen…

…De WHO lijkt geen enkele voeling te hebben met wereldwijde samenlevingen. Zij wordt gecontroleerd door de belangen van het bedrijfsleven en de Wereldbank.“De farmaceutische industrie alleen uit is op winst en niet op de genezing van mensen.En voor miljardenwinst als hoogste waarde moet alles wijken en gaan farmaceutische bazen over lijken.Veel bazen van Big Pharma zijn te vergelijken met massamoordenaars.We slikken zoveel medicijnen omdat de fabrikanten ons voorliegen, met een dodelijke afloop tot gevolg.Medicijnen na kanker en hart-en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak zijn,” zegt de Deense hoogleraar Peter Gøtzsche,die zelf jarenlang werkzaam was in de farmaceutische industrie.

…Het is niet in het belang van de farmaceutische industrie om medicijnen te ontwikkelen die mensen genezen, want dat verkleint hun markt. Het is in hun belang om medicijnen te ontwikkelen de symptomen bestrijden en die mensen hun hele leven moeten gebruiken.Oorlogen en zieke mensen zijn de twee grootste geldmakers, op dit moment. Zodra de wereldbevolking de ware betekenis hiervan en de gevolgen hiervan begint in te zien, zal dat het moment zijn dat wij de wereld kunnen verbeteren. De wereld moet zo snel mogelijk deze farmaceutische moordmachine STOPPEN!..

De wetenschap die bewijst dat vaccins veilig en effectief zijn wordt voor het grootste gedeelte uitgevoerd door dezelfde farmaceutische bedrijven die miljarden dollars en euro’s winst maken op de verkoop ervan. De wielrenner die zijn eigen dopingtest uitvoert of de slager die zijn eigen vlees keurt.

Xandernieuws heeft veel artikelen over corona en vaccins.

Veel twijfel over de inhoud van het vaccin en de gevolgen en over de maatregelen.

Lees de artikel daar.

Over de bezorgdheid

Over onderzoek naar de maatregelen

Bij in this together (Engelse blogger) ook veel goede artikelen over de coronapandemie.