20210118 Over feiten

Bij The Unz Review las ik een artikel over “de aanval” op het Capitool en de fraude bij de verkiezingen in de V.S. .Let op de MSM ook hier in Nederland. Ze praten elkaar na en zeggen wat ze moeten zeggen maar onderzoeken niet. Dat gebeurt alleen in de alternatieve media. Wat daar gebeurt, zal ook hier gebeuren.

Er was geen “gewelddadige aanval op het Capitool” en er is overvloedig bewijs van verkiezingsfraude

door PAUL CRAIG ROBERTS. Volg The Unz zo lang het kan en volg P.C. Roberts zo lang het kan.

Uit het artikel:

…In deze belangrijke column geef ik u het bewijs dat er geen aanval op het Capitool heeft plaatsgevonden, en ik geef u zoveel bewijs dat er massale verkiezingsfraude is geweest dat u het hele weekend nodig heeft om het bewijs door te nemen.

Denk intelligent. De bijeenkomst voor Trump op 6 januari was enorm, en daarom lieten de presstituees het je niet zien. Geen enkele andere politicus waar dan ook in de westerse wereld zou zo’n opkomst van steun kunnen produceren . Voor de rest van de politici in het Westen zou een dergelijke opkomst in de oppositie zijn, zoals het langlevende “gele hesje” -protest in Frankrijk en de massale protesten in Duitsland tegen de Covid-beperkingen.

…Hier was de situatie op 6 januari 2021. Leden hebben regels toegepast die vereisen dat het Huis en de Senaat luisteren naar de bewijzen van verkiezingsfraude. Zoals Lew Rockwell opmerkt, betekent dit dat het publiek het bewijs ook voor het eerst zou horen.

Het bewijsmateriaal zal enorme fraude aantonen in de swingstaten waar de verkiezingen werden gestolen. Ongeacht het bewijs, iedereen vermoedt dat Biden de winnaar zal worden gevonden, want dat is wat het establishment eist en de middelen heeft om af te dwingen met de media, Antifa en BLM als bedreigingen die moeten worden ontketend en campagnebijdragen moeten worden afgesneden. Een grote meerderheid van beide partijen ziet het bewijs liever niet dan dat ze tegen het bewijs moeten stemmen.

…De situatie is vol glorie voor Trump. Het Congres zet hem uit zijn ambt in het licht van een massale demonstratie van 50 staten ter ondersteuning van Trump.

Het establishment kan dit onmogelijk toestaan. De massale steun stelt Trump en zijn aanhangers in staat als krachten voor democratie tegen een corrupte en egoïstische instelling, wat het laatste is dat het establishment wil en kan tolereren. Trump moet in diskrediet komen en zwart worden, en zijn aanhangers moeten worden gedemoniseerd als “MAGA-terroristen” en “vijanden van de democratie”.

Dit was gemakkelijk te bereiken. Zo’n grote en ongeorganiseerde bijeenkomst is gemakkelijk te infiltreren en te leiden tot een geënsceneerde ‘gewelddadige aanval op het Capitool’.

Wat er gebeurde, is dat, zoals ik in vorige columns heb uitgelegd en wat kan worden geverifieerd door talloze beschikbare video’s totdat ze worden gecensureerd en verwijderd, provocateurs op de achterste trappen van het Capitool verschenen en de menigte uitlokten om de trappen naar de barrières op te gaan waardoor de politie traangas afschiet. De foto’s en video’s van mensen die barrières opzij duwden te midden van kolkende traangas, werden door de presstituees gebruikt om de indruk te wekken van een aanval op het Capitool.

…Voor zover ik uit mijn onderzoek kan concluderen, kwam niemand het Capitool van achteren binnen. Alle binnenkomst was vooraan, en binnenkomst gebeurde omdat de Capitol-politie de deur opendeed en de aanwezigen binnen liet. De video’s laten zien dat de “indringers” kalm naar binnen liepen, in een ordelijke rij bleven en binnen de touwgrenzen bleven die door bezoekers van het Capitool werden waargenomen. De beschikbare video’s laten geen ‘gewelddadige aanval op het Capitool’ zien.

…”De gewelddadige aanval op het Capitool” is weer een succes van nepnieuws. Dit Establishment Tale is over de hele wereld verspreid. Voor de mensen in de media geldt: hoe bizar het “nieuws” is, hoe meer ze het hype, want dat trekt de aandacht, brengt lezers, winsten en prijzen. Het is verontrustend dat nepnieuws opnieuw de overhand heeft gekregen in de mate dat Republikeinen worden afgesneden van politieke donaties. Zoals journaliste Ekaterina Blinova zich al vroeg realiseerde, zijn de Democraten van plan om één partijregering door democraten te bewerkstelligen.

…Er is geen reden voor afzetting in de toespraak van Trump tot de menigte. Maar de presstituees spreken met één stem en hebben geen bewijs nodig voor hun beweringen. De presstituees creëren bewijs met herhaling: “Een gewelddadige aanval op het Capitool” aangemoedigd door een “opstandeling”.

…Aangezien de presstituees het bewijs van verkiezingsfraude onmiddellijk diep verzonken door met één luide, onophoudelijke stem te verklaren dat de beweringen van verkiezingsfraude de echte fraude waren, waren de enige mensen die het bewijs van de massale georganiseerde verkiezingsfraude zagen de leden van de wetgevende macht in de swingstaten die het bewijs hadden laten zien en de leden van het publiek die de presentatie van het bewijs bijwoonden of het live op internet bekeken. 99% van de Amerikaanse bevolking weet niet dat deskundige getuigen uitgebreide bewijzen van verkiezingsfraude hebben overgelegd aan leden van de wetgevende macht in de swing states. Het establishment wilde niet dat mensen dit wisten, en de presstituees vertelden het hun niet.

…Wat de hele wereld moet begrijpen, is dat het bewijs van verkiezingsfraude – een gestolen Amerikaanse presidentsverkiezingen – nooit is gepresenteerd, behalve aan een paar wetgevers in de swing states. De media hebben het bewijs niet aan het publiek gepresenteerd, hebben geen evaluaties van het bewijs door alternatieve experts verstrekt. In plaats daarvan hebben de media herhaaldelijk met één stem verklaard: “Er is geen bewijs.”

…Geen enkele rechtbank heeft naar het bewijs gekeken. De rechtbanken vermeden het onderzoek van het bewijs door de zaken te weigeren op onjuiste gronden, zoals het ontbreken van de bevoegdheid om een ​​zaak aanhangig te maken. Toch melden nieuwsbronnen wereldwijd dat de rechtbanken het bewijs hebben afgewezen. Deze valse melding wordt gebruikt als bewijs dat er geen bewijs is.

Geen enkele verkiezingsfunctionaris in de swing-states waar de verkiezingen werden gestolen, hebben naar het bewijsmateriaal gekeken, en dat zullen ze ook niet doen, omdat het bewijs laat zien hoe de verkiezingen zijn gestolen. Bovendien weten degenen die de verkiezingen hebben gestolen al dat ze de verkiezingen hebben gestolen. Ze zien hun succes in Biden’s “overwinning”. Voor hen heiligt het doel de middelen.

…We hebben dus bewijs van een gestolen verkiezing dat is weerlegd door te weigeren naar het bewijs te kijken en in plaats daarvan eindeloos te beweren dat er geen bewijs is.

…De macht van het establishment om verklaringen te controleren lijkt de totale controle te naderen. De instelling kan bewijs aan het zicht onttrekken. Het establishment kan alle waarheidsvertellers sluiten. Parler zou de “gemeenschapsnormen” overtreden, wat betekent dat Parler de gecontroleerde verklaringen van het establishment schendt.

Annuleer cultuur heeft geen respect voor de vrijheid van meningsuiting, objectief bewijs en democratie, grondslagen van een vrije samenleving. Als gevolg daarvan ontaardt Amerika in totalitarisme.

Zie verder zijn stuk met talrijke links naar bewijsvoering

Niburu wil het ook bij de feiten houden. Het stellen van vragen is geen complot.

Wanneer men in mainstreamland het woord “complotdenker” hoort, dan gaan de luiken automatisch naar beneden en luistert niemand nog naar enig argument.

Indringende maar simpel gestelde vragen kunnen desondanks soms voor veel inzichten zorgen, ook bij hen die moeite hebben de realiteit onder ogen te komen.

Soms worden er artikelen geschreven die zo verhelderend zijn in hun eenvoud, dat je alleen maar kunt knikken en dit met zoveel mogelijk mensen wilt delen.

Een dergelijk artikel is het hierna volgende, geschreven door Sanne Burger.

Laten we het vooral bij de feiten houden.

Uit het artikel:

…Vraag 1: HET CAPITOOL

Hoe is het mogelijk dat één van de meest beveiligde gebouwen in de wereld, het Capitool, tijdens één van de belangrijkste politieke bijeenkomsten in deze tijd, succesvol overvallen kon worden door een klein groepje demonstranten?

Vraag 4: CENSUUR

Hoe is het mogelijk dat Twitter, Facebook en LinkedIn meer macht hebben dan de president van de Verenigde Staten en ze in staat zijn om zijn accounts te blokkeren? De vrijheid van meningsuiting wordt hier grof geschonden, en niet alleen die van Trump, maar ook die van artsen, journalisten en onderzoekers die kritische vragen stellen over het huidige beleid. Waarom leidt dit niet tot wereldwijd protest? De vrijheid van meningsuiting is een groot goed in een vrij land, toch? Alleen in een dictatuur mag je je mening niet uiten!

Vraag 5: DE MEDIA

Hoe kan het dat in de grote kranten van Nederland, Denemarken en Engeland de gehoornde man die het Capitool binnendrong unaniem de ‘Qanon-sjamaan’ genoemd wordt? Hebben die kranten allemaal dezelfde eindredactie, ofzo? En zo ja, wie zijn dat dan?

…Vraag 6: EVENT 201

Hoe toevallig is het dat in oktober 2019, een paar maanden voor de officiële corona-uitbraak, de Bill en Melinda Gates Foundation, in samenwerking met het John Hopkins instituut en het WEF (World Economic Forum), een bijeenkomst organiseerden in New York, waar het scenario van een pandemie stap voor stap doorgesproken werd? Er werd daarbij een wereldwijde uitbraak van het corona-virus nagebootst. Was dit toeval, of een openlijke demonstratie van een vooropgezet plan?

Vraag 7: FAUCI

Waarom kondigde Fauci, omstreden viroloog en leider van het corona-gebeuren, in een toespraak van twee jaar geleden genoegzaam aan dat er binnen een paar jaar zéker een pandemie zou komen? Hoe wist hij dat?

…Vraag 9: HAAST

Waarom zegt de wetenschap dat het normaliter vijf tot tien jaar duurt om een vaccin te ontwikkelen en kan het nu ineens in zes maanden? Hadden ze het toen mis, of hebben ze het nu mis? En als ze het nu mis hebben, welke risico’s brengt dat dan met zich mee en voor wie?

Vraag 10: WHO

Waarom heeft Trump vorig jaar de regeringssteun van de VS aan de WHO stopgezet en zijn wantrouwen uitgesproken wat betreft hun ondoorzichtige praktijken?

…Vraag 12: VRIENDJESPOLITIEK

Waarom heeft Hugo de Jonge vorig jaar al bij AstraZeneca, het bedrijf waar zijn broer werkt, voor miljoenen euro’s belastinggeld vaccins besteld, terwijl die toen naar zeggen nog niet eens gemaakt waren en het op dat moment nog absoluut niet zeker was of ze ooit gemaakt zouden worden?

…Vraag 20: MONDKAPJES

Alleen niet-werkende mondkapjes zijn toegestaan, zegt de overheid. Dat staat ook op de verpakking: beschermt niet tegen virussen. Mondkapjes zijn meer een gedragsexperiment, zegt de overheid. Mondkapjes werken dus niet. Waarom moeten we ze dan toch dragen, en waarom volgen zoveel mensen slaafs die onwetenschappelijke aanbeveling op?

Vraag 21: AANSPRAKELIJKHEID

De vaccin-industrie is niet aansprakelijk voor schade die ze veroorzaken. Dat wil zeggen: als jij of je kind ziek wordt of doodgaat ten gevolge van een vaccinatie, kun je Pfizer, AstraZeneca of welke producent dan ook, niet aanklagen. Een rechter kan hoogstens de staat aansprakelijk stellen, waardoor een eventuele schadvergoeding in feite door de belastingbetaler zelf betaald wordt. Hoe kan dat en welke gevolgen heeft dat, als een producent niet aansprakelijk is voor de werking van zijn product, behalve dat hij daar heel rijk mee kan worden?

…Vraag 22: VACCINATIES

De effectiviteit van vaccins, niet alleen die van covid-19, maar van alle vaccins, is nooit wetenschappelijk bewezen. Waarom wordt er dan toch zo enorm veel druk uitgeoefend op het huidige vaccinatie-programma en wordt er gedaan alsof dat onze enige redding is?

Vraag 23: PASTEUR

De theorie van de besmettelijke ziektekiem –le grain– is nooit bewezen. Louis Pasteur introduceerde het, maar gaf op zijn sterfbed toe dat Béchamp gelijk had. Béchamp zei dat ziekte afhing van de gezondheidstoestand van het lichaam – le terrain. De foute theorie van Pasteur is later overgenomen door de Rothschilds en tot verdienmodel gemaakt. Waarom wordt deze theorie tot op de dag van vandaag als waarheid verkondigd?

…Vraag 24: BAN ON BILL

The Bill en Melinda Gates Foundation hebben vaccinatieprogramma’s uitgevoerd in zowel India als Afrika, die vreselijk misgegaan zijn. Honderden meisjes zijn onvruchtbaar geworden door het HPV vaccin, duizenden kinderen zijn verlamd geraakt door het poliovaccin, en veel mensen zijn gestorven. Bill Gates kwam een tijd lang India niet meer in, na de ravage die hij daar had aangericht. Waarom heeft niemand het hierover?

…Vraag 25: WIKILEAKS

Wikileaks is spotless wat betreft de zuiverheid van hun vrijgegeven documenten. Er zijn nog nooit onjuistheden aangetoond, ook niet in de documenten die bewezen dat Hillary Clinton in 2016 betrokken was bij pogingen de verkiezingen in de VS te beïnvloeden, door te doen alsof Rusland betrokken was bij het Trump-team. Ook niet in de documenten die de betrokkenheid van zowel de Clintons als de Obama’s bij Pizzagate bewezen. Waarom is Julian Assange dan toch gearresteerd? Omdat hij in Zweden twee vrouwen aangerand zou hebben? Die aanklacht is begin dit jaar ingetrokken. Waarom zit hij dan nog steeds gevangen? Niemand weet het. Trouwens, waarom leest niemand deze documenten? Ze staan gewoon online! En waarom is Julian Assange nog steeds niet vrij?

…Vraag 26: MK-ULTRA

Sceptische toehoorder: ‘Daar gaan we weer. Zeker ook geen complottheorie.’

Ik: ‘Inderdaad. MK-Ultra is een feit. Luister en huiver.’

Waarom zijn zo weinig mensen op de hoogte van MK-Ultra, het vervolg op Operation Paperclip, het nazi-programma van WWII? Er zijn meer dan genoeg getuigenissen. Mind control en cognitieve dissonantie maken onderdeel uit van het MK-Ultra-progrmma en dringen veel dieper door in de samenleving – en in jouw hoofd – dan je zou denken.

…Vraag 27: CENSUUR

Waarom worden politici, artsen, specialisten, journalisten, klokkenluiders en zelfs presidenten gecensureerd en verbannen van social media? Sinds wanneer mogen we niet meer zelf kiezen naar wie we willen luisteren en wat we interessant vinden? Waarom laten mensen zich dit welgevallen? Zijn we zo gewend aan het gepamperd worden dat we zelfs bereid zijn ons zelfbeschikkingsrecht uit handen te geven?

Vraag 28: VERKIEZINGSMANIPULATIE

Waarom censureert Facebook de verkiezingsposts van Trump, ten voordele van Biden? Waarom wist Twitter posts van Trump, en nu zelfs zijn hele account? Waarom wordt Parler in zijn geheel verwijderd, waardoor Trump nergens meer publiek kan gaan? Ja, omdat ze willen dat Biden wint natuurlijk, maar is dit niet beinvloeding van de verkiezingen? Is dat niet strafbaar? Was dat niet juist waar ze Rusland en Trump vier jaar geleden van beschuldigden? Waarom doen ze het nu dan zelf? En wie heeft er zo’n enorm belang bij dat Biden wint en niet Trump?

…Vraag 29: VERKIEZINGSFRAUDE

Er lijkt overweldigend veel bewijs te zijn van verkiezingsfraude in de VS. Hoe kan het dan dat de verdeeldheid daarover zo groot is? Hoe kan het dat leden van de senaat, advocaten en het volk zo tegenover elkaar staan? Wat is waar en waarom wordt het ons zo moeilijk gemaakt om de waarheid te kennen?

Vraag 30: ORANGE MAN

Waarom wordt het gezicht van Trump oranje gemaakt in de media? Is dat om het beeld ‘Orange man bad’ zo diep mogelijk in het onbewuste van de mensen te planten? Lijkt me goed gelukt, denk je ook niet? Maar vals is het wel.

Vraag 31: ETYMOLOGIE

Zijn mensen op de hoogte van de oorsprong van het woord ‘complottheorie’? Weet men dat dit begrip in de sixties al gelanceerd werd door de CIA, om alles wat niet in hun straatje paste belachelijk te kunnen maken? Merk je niet hoe het woord ‘complottheorie’, ‘complotdenken’ en ‘complotdenker’ een eind maakt aan ieder gesprek? Dit is een knap staaltje van mind control, net als ‘Orange man bad’ en iets wat vrij gemakkelijk te herkennen is – vooral bij anderen.

…Vraag 34: HYDROXYCHLOROQUINE

Waarom werd vorig jaar ineens het medicijn hydroxychroloquine verboden, terwijl het tot dan toe overal verkrijgbaar was? Waarom werden artsen aangevallen en uit hun ambt ontzet als ze het toch aanbevalen en waarom werd het verbod zes maanden later door Fauci zelf toch weer ingetrokken en gaven ze toe dat het wel degelijk hielp, in combinatie met zink, vitamine C en azitromycine? Wie of wat zat hierachter?

…Vraag 35: DE CIJFERS

Waarom hebben het de WHO en het RIVM het sterftecijfer rondom covid-19 in de loop van het jaar stilletjes aangepast en bleek dit veel lager te zijn dan aanvankelijk beweerd? Waarom werd er geen onderscheid gemaakt tussen sterven MET corona en sterven AAN corona? Is het aanvaardbaar dat dit soort gezondheidsorganisaties zulke blatante vergissingen maken? Of was het expres?

Vraag 36: PANIEK ZAAIEN

Waarom wordt een ziekte met zo’n onzorgvuldig vastgesteld sterftecijfer, dat niet hoger ligt dan dat van wat we de jaarlijkse griepgolf noemen (0,12% wordt nu gezegd, geloof ik), aangegrepen tot het uitroepen van een pandemie en het nemen van groteske maatregelen? Twee jaar geleden was het sterftecijfer zelfs hoger. Waarom dan nu deze paniek?

Vraag 37: DE SPOEDWET

Waarom is in Nederland een spoedwet aangenomen, voor het eerst sinds vlak voor WWII, dus 80 jaar later? Wat is de achterliggende reden? Waarom is het nodig om een nieuwe minister, die niet eens door het volk is gekozen, maar pas aan het begin van de pandemie Minister van Volksgezondheid werd, alle macht te geven?

…Vraag 40: ONWETENSCHAPPELIJK

Waarom worden onomwonden wetenschappelijk bewezen feiten van tafel geveegd? Bijvoorbeeld het feit dat de PCR-test niet werkt, of dat het bestaan van een covid-19 virus nooit bewezen is, maar ook het feit dat er een onmiskenbare correlatie is tussen het alarmerend stijgende aantal autistische kinderen, kinderen met ADHD, de zogeheten wiegedood en het steeds groeiende aantal vaccinaties dat een kind op steeds jongere leeftijd krijgt?

Vraag 41: PLOTKIN

Waarom reageert niemand op de nekhaarrijzende getuigenis in de rechtbank van vaccinatie-specialist Stanley Plotkin, die onder ede verklaarde dat er giftige stoffen zoals aluminium, kwik en andere chemicaliën in vaccins zitten, alsmede foetaal materiaal, dat wil zeggen: cellen van geaborteerde babies?

…Vraag 42: RNA MANIPULATIE

Waarom zet niemand vraagtekens bij het feit dat de vaccins tegen covid-19 compleet nieuw zijn, mRNA bevatten (messenger-RNA), alsmede andere bestanddelen, die permanente veranderingen kunnen aanbrengen in het menselijk genoom? Is het bekend dat dit nog nooit op mensen is getest en niemand weet wat de lange termijneffecten zijn?

Vraag 43: BILL GATES

Waarom houdt iedereen halsstarrig vast aan het idee dat miljardair Bill Gates een filantroop is, terwijl hij openlijk spreekt over het terugbrengen van de wereldbevolking door middel van vaccinatieprogramma’s? Bovendien is er sprake van dat hij net toestemming gekregen heeft om de zon te verduisteren, als poging om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Ziet niemand dat deze man voor God wil spelen? Oh sorry, dat was geen feit, inderdaad. Dat was een aanname. Mijn excuses.

…Vraag 46: HOOP

Waarom worden mensen boos van de suggestie dat het virus misschien helemaal niet zo gevaarlijk is? Waarom reageren ze zo verontwaardigd als mensen suggereren dat de maatregelen wellicht niet nodig zijn, omdat er niet zo heel veel is om bang voor te zijn? Is dat niet juist heel goed nieuws? Is dat niet juist iets om op te duiken en erachter te komen of het waar is, zeker als een arts, een specialist of een dierbare dat zegt? Waarom worden mensen niet blij van de mogelijkheid dat de extreme maatregelen helemaal niet nodig zijn? Zou er een andere reden zijn om de maatregelen te handhaven?

Vraag 47: SOROS

Waarom heeft Soros, de beruchte Hongaars-Amerikaanse miljardair die met zijn bemoeienissen, schenkingen en investeringen dicht bij de topfiguren van het wereldomspannend heersende beleid staat, het bedrijf ‘Van Dijk Boeken’ opgekocht? Van Dijk ja, bij wie jij de boeken koopt voor je middelbare school-kind. Zou Soros daarmee inspraak hebben gekregen op de selectie en inhoud van de schoolboeken die jouw kind gebruikt op de middelbare school?

…Vraag 49: OLIE EN BIG PHARMA

Weten mensen dat de Rothschilds en de Rockefellers rijk geworden zijn door de olie-industrie, maar ook Big Pharma en de media in bezit hebben? En zien mensen de samenhang tussen de woekerwinsten van zowel Big Oil als Big Pharma, waarbij de restproducten uit de olie-industrie verwerkt worden in de ‘medicijnen’ van de medische industrie? Het feit dat de meeste allopathische medicijnen bestanddelen uit aardolie bevatten, heeft niet als reden dat dat goed is voor je gezondheid. Ja, olijfolie wel, kokosolie ook, maar niet aardolie. Nee, dit maakt onderdeel uit van het verdienmodel van de Rothschilds. Feit is bovendien dat de Rockefeller-familie ook nog zeggenschap heeft over de media. Zou dat een geniale strategie kunnen zijn om de wereldbevolking te manipuleren, zonder dat ze het door hebben?

Vraag 50: DE BIS

Heb je gehoord van de zwaarbewaakte geheime bank, de BIS-bank, die in Bazel staat? Wist je dat die bank en zijn werknemers, net als het Vaticaan, soevereiniteit genieten en absolute macht hebben over de rest van de banken in de wereld? Wist je dat de beslissingen die die bank neemt alle wetten en regels van regeringen overstijgen? Als je dit weet, snap je dan dat de werkelijke macht in de wereld bij heel andere partijen ligt dan wat men ons laat denken.

…Vraag 51: WE ARE THE 99%

Eén van de meest groteske feiten in de wereld is dat 99% van alle rijkdom in handen is van 13 families, waaronder de Rothschilds en de Rockefellers. Even een vraag bedenken… Is dat niet bizar? Zouden we daar niet enorm verontwaardigd over moeten zijn?

…Vraag 54: DE WETENSCHAP

Waarom beroept iedere voorstander van de maatregelen zich op het vage begrip ‘de wetenschap’, terwijl juist binnen de onafhankelijke wetenschap de mondkapjes, het afstand houden, de angst en de vaccinatiepraatjes ontkracht worden? Dezelfde vraag komt op in verband met chemo-therapie en vele andere procedures die als wetenschappelijk verantwoord naar voren worden gebracht. Zou het kunnen dat mensen misleid worden, onder het mom van ‘de wetenschap’?

…Vraag 58: HET KLIMAAT

Zijn de weersveranderingen die momenteel gaande zijn echt levensbedreigend voor mens en dier, of valt het allemaal wel mee, zoals bijvoorbeeld professor Salomon Kroonenberg beweert, alsmede de experts die in de documentaires van Marijn Poels aan het woord komen? Is Greta Thunberg een actrice, net als haar ouders, een UI (Useful Idiot) of een dapper meisje dat volkomen gelijk heeft als ze roept: ‘How dare you?’ Als CO2 echt zo gevaarlijk is, waarom wordt het dan gebruikt in de groentekassen? Stijgt het CO2 gehalte door toedoen van ons mensen, of zijn dat Cabal leugens? Leveren de wereldwijde Groene Stroom initiatieven nog iets anders op dan winst voor overheden en multinationals? Is het waar dat een windmolen meer energie kost om te bouwen, dan wat het ooit zal opleveren? Als een Tesla op stroom rijdt die uit een batterij komt die opgeladen wordt door kolenenergie, in hoeverre zijn we dan goed bezig? Waarom zeiden ze voorheen ‘global warming’ en is nu de gevleugelde term ‘climate change’? Kunnen ze het woord ‘global warming’ niet langer verantwoorden?

Sanne Burger

Met grote dank aan de scherpe blik en zorgvuldige edit van schrijfster en onderzoekster

Lietje Perizonius

Lees ook van Niburu Het geheim van het covid vaccin ontrafeld

Ze halen Jon Rappoport aan die ik ook vaak deel.

En van SOTN: 55 Amerikanen gedood door COVID-19-vaccin

Uit het artikel:

55 Amerikanen zijn gestorven na COVID-vaccinatie, het sterftecijfer in Noorwegen stijgt tot 29.

…Ondanks de toenemende roep om opschorting van het gebruik van op mRNA gebaseerde COVID-19-vaccins geproduceerd door bedrijven zoals Pfizer, vooral onder ouderen , is de situatie in Noorwegen aanzienlijk geëscaleerd, aangezien het Scandinavische land nu in totaal 29 sterfgevallen heeft geregistreerd onder mensen boven de de leeftijd van 75 jaar die hun eerste vaccinatieschot met COVID-19 hebben gehad.

Bron

Zie verder artikel.