20210115 Over gaslighting

“Gaslighting” is een mind-control techniek die door individuen en overheden wordt gebruikt om controle te krijgen of te behouden door slachtoffers hun eigen gezond verstand te laten betwijfelen en zich daarbij te onderwerpen aan autoritaire heerschappij. Het is een veel voorkomende tactiek van misbruikers, dictators, narcisten en cultleiders. Als het langzaam gebeurt, realiseren slachtoffers zich niet hoeveel hun cognitieve vermogens aangetast zijn. Slachtoffers zijn weerloos, wat verklaart waarom de resultaten verwoestend kunnen zijn.

Een meer psychologische definitie van “gaslicht” is “een toenemende frequentie van het systematisch achterhouden van feitelijke informatie aan en / of het verstrekken van valse informatie aan het slachtoffer – met het geleidelijke effect dat ze angstig, verward en minder in staat zijn om hun eigen geheugen en perceptie te vertrouwen . Iets doen om iemand van streek te maken, wachten tot hij reageert en dan doen alsof hij onwetend is en zegt “wat?” wat heb ik gedaan?”

Voorbeelden:

9-11. Het is duidelijk dat geen enkel vliegtuig WTC 7 of het Pentagon raakte. Waarschijnlijk heeft geen enkel vliegtuig het WTC geraakt. Het publiek wordt gedwongen duidelijke leugens te accepteren. Hetzelfde geldt voor de moorden op JFK en Robert Kennedy.

Cognitieve dissonantie is de onaangename spanning die iemand ervaart bij tegenstrijdige overtuigingen, ideeën of opvattingen of bij handelen in strijd met de eigen overtuiging. In zijn boek A Theory of Cognitive Dissonance uit 1957 stelde Leon Festinger dat mensen streven naar het verkleinen van dissonantie en daarvoor hun opvattingen of gedrag aanpassen.

Een groot deel van de wereld zou zich nu in deze spagaat moeten bevinden.

Wat ons verteld wordt, komt niet overeen met wat we zien. Een voorbeeld nu is de “zelfmoord” van Epstein. Maar dagelijks worden we geconfronteerd met dit soort voorbeelden. Als we alleen naar de MSM zouden kijken en alleen naar hen zouden luisteren en alleen de MSM kranten zouden lezen, zouden we moeten gaan vrezen voor onze geestelijke gezondheid.

Als we niet gaan begrijpen wat de “Elite” ons aandoet, lopen we het risico dat ons wantrouwen geen uitweg meer vindt en we geestelijk ziek worden. Het is niet voor niets dat zoveel mensen ziek, overbelast, overspannen zijn. Wat van de gewone mens gevraagd wordt, gaat zijn draagkracht vaak ver te boven. Het begint vaak met de gedachte: “ik ben toch niet gek”.

We zien onze wijken, ons land verloederen. We zien dat huizen niet beschikbaar zijn, dat onze gezondheidszorg onbetaalbaar wordt maar we moeten nog steeds geloven dat we in een “gaaf’” land wonen. Zo groeit een wantrouwen in de politiek, in de overheid. Zou dit opzettelijk kunnen zijn?

Ik schrijf over de satanische wereld waarin we leven. Over de strijd tussen goed en kwaad. Dit is een kosmische strijd, een spirituele strijd. Ontwaken komt als je je bewust bent van deze dissonantie in je waarneming. Wat we zien is onverenigbaar met wat we horen en moeten geloven.

De aanval op geslacht. De mensenrechten van 98% van de bevolking worden voortdurend aangevallen, maar de ‘rechten’ van afwijkende minderheden zijn de enige die ertoe doen. Het is duidelijk dat ze worden gebruikt als voorwendsel om de heteroseksuele meerderheid aan te vallen en te ondermijnen. Andere voorbeelden van gendergaslighting zijn gemengde wc’s.

De aanval op blanke meerderheden.

“White supremacism” – Er is geen Chinees supremacisme in China; Japans supremacisme in Japan of joods supremacisme of wat dan

Citaten:

Soms houden mensen een kernovertuiging in stand die erg sterk is. Wanneer hen bewijsmateriaal wordt aangeboden dat tegen dat geloof ingaat, kan het nieuwe bewijsmateriaal niet worden aanvaard. Het zou een gevoel creëren dat buitengewoon ongemakkelijk is, cognitieve dissonantie genoemd. En omdat het zo belangrijk is om het kerngeloof te beschermen, zullen ze alles rationaliseren, negeren en zelfs ontkennen dat niet binnen het kerngeloof past. Frantz Fanon

(Frantz Fanon was een Frans-Martinikaanse psychiater, schrijver, Pan-Afrikaans filosoof)

Soms willen de mensen de waarheid niet horen, omdat ze bang zijn dat hun illusies vernietigd worden… Friedrich Nietzsche.

Ik begrijp dat het voor de meeste mensen gemakkelijk is om in een staat van ontkenning te leven, maar ik weet ook dat de waarheid zich vaak, onverwachts voor ons onthult. In de echte wereld zijn wij het niet, de mensen, die de waarheid zoeken, maar juist de waarheid die ons achtervolgt waar we ook zijn en tegen alle verwachtingen in. Gilad Atzmon

Uit dagblad Trouw 4 juli 2009:

Bij ’gevaarlijke’ argumenten gaan onze oren potdicht

Mensen kiezen twee keer zo vaak voor informatie die hun houding of mening rechtvaardigt als voor feiten die juist aan hun standpunten knagen.

NB. “gevaarlijk” betekent: die argumenten die er voor zorgen dat we onze standpunten en ideeën moeten herzien. Dat vinden we meestal niet fijn.

en:

Als iemand een mening aanhangt die hem gedurende zijn jeugd is onderwezen of waartoe hij later is overgehaald,

elke twijfel die in zijn hoofd opkomt onderdrukt en wegduwt,

doelbewust vermijdt boeken te lezen en mensen te spreken die die mening in twijfel trekken of ter discussie stellen,

en vragen die niet gesteld kunnen worden zonder die mening te verstoren als ongepast beschouwt,

dan is dat leven van die mens één grote zonde tegen de mensheid. (zie ook dagblad Trouw: Bij gevaarlijke argumenten gaan onze oren dicht)

William Kingdon Clifford, 1879

“Laten wij daarom met tederheid en zachtheid de middelen koesteren waarmee wij kennis vergaren. Laten wij durven te lezen, denken, spreken en schrijven.” — John Adams

Joseph Goebbels zei ooit dat een leugen die vaak genoeg werd herhaald, als waarheid zou worden geaccepteerd. Misschien dan, als de waarheid continu wordt herhaald, zal deze ook worden geaccepteerd zoals ze is. Soms zit de waarheid niet goed in de hoofden van mensen. Het dwingt ons om ongemak onder ogen te zien en realiteiten te accepteren die we anders zouden negeren om ons eigen realiteitszin te bevredigen. Door de leugen te leven, kunnen we onze persoonlijke verantwoordelijkheden jegens de wereld om ons heen negeren en ons tegelijkertijd een vals gevoel van veiligheid geven dat de neiging heeft af te nemen wanneer we worden geconfronteerd met het besef dat we misleid zijn. Niets kan dit idee beter aantonen dan het politieke circus dat onze regering is.

Links en rechts in de politiek maakt niet meer uit. Een rechtse premier voert een linkse agenda uit.

Er wordt de indruk gewekt dat partijen elkaar nog bevechten met ideeën maar wisseling van de wacht betekent alleen nog maar dat je je tijdelijk “ van boeven” kunt ontdoen.

Bij Makow (henrymakow.com) vandaag een artikel Over gaslighting door “Anoniem”.

Uit het artikel: (google translate gebruikt.

…Er is ons verteld dat de verkiezingen niet zijn gestolen, ondanks een berg bewijs dat dat wel zo was. Dit is gaslighting. Leid ons af met “rellen” en “beschuldigingen” terwijl de vrijheid wordt uitgewist in het laatste bastion van vrijheid. En we nemen uw baan weg als u erop staat uw waarneming en gezond verstand te gebruiken.

“Tegenwoordig leven we in een voortdurende staat van gaslighting. De realiteit dat wat ons door de media wordt verteld, volledig in strijd is met wat we met onze eigen twee ogen zien. En als we de valse realiteit in twijfel trekken … we worden belasterd als racistisch of dwepers of gewoon gek. Je bent niet racistisch. Je bent niet gek. Je wordt belachelijk gemaakt. ‘

Anonymous legt de oorsprong van de term “gaslighting” uit en somt enkele van de manieren op.

Dit werd geschreven vóór de grootste demonstratie van gaslighting – de COVID-hoax.

Wij vernietigen uw sociale leven en levensonderhoud voor uw eigen bestwil!

Satanisme is de creatie van een omgekeerde realiteit waarin het kwaad goed is en onwaarheden waar zijn. De mensheid wordt gegijzeld door deze psychopaten. ( NB.: pathocratie: tirannie door toedoen van een psychopathische regering, die “handelt in strijd met de belangen van zijn eigen volk, behalve door bepaalde groepen te begunstigen”.)

…’We hebben er al voor gezorgd om de geest van de goy goyimgemeenschappen te bezitten … [ze kijken] door de bril die we schrijlings op hun neus zetten.’ (Protocollen van Zion, 12)

…De term vindt zijn oorsprong in de systematische psychologische manipulatie van een slachtoffer door haar echtgenoot in Patrick Hamilton’s toneelstuk Gas Light uit 1938 , en de verfilmingen die in 1940 en 1944 werden uitgebracht.

In het verhaal probeert de man zijn vrouw en anderen ervan te overtuigen dat ze krankzinnig is door kleine elementen van hun omgeving te manipuleren en erop te staan dat ze zich vergist, dingen verkeerd herinnert of waanvoorstellingen wanneer ze op deze veranderingen wijst.

…De titel van het stuk verwijst naar hoe de gewelddadige echtgenoot langzaam de gaslichten in hun huis dimt, terwijl hij doet alsof er niets is veranderd, in een poging zijn vrouw aan haar eigen waarnemingen te laten twijfelen. De vrouw vraagt haar man herhaaldelijk om haar perceptie van de dimbare lichten te bevestigen, maar ondanks de realiteit blijft hij volhouden dat de lichten hetzelfde zijn en in plaats daarvan is zij het die gek wordt.

Tegenwoordig leven we in een voortdurende staat van gaslighting. De realiteit dat wat ons door de media wordt verteld, volledig in strijd is met wat we met onze eigen twee ogen zien. En als we de valse realiteit in twijfel trekken … worden we beschimpt als racist of dwepers of gewoon gek. Je bent niet racistisch. Je bent niet gek. Je wordt gaslighted.

…rellen zijn goed als minderheden ze doen

We zien mensenmassa’s die winkels plunderen, ramen kapot slaan, auto’s in brand steken en gebouwen platbranden, maar ons wordt verteld dat deze demonstraties vreedzame protesten zijn, en wanneer we deze vernietiging van onze steden rellen noemen, worden we racisten genoemd. Dus we vragen ons af: ben ik gek? Nee, je wordt gaslighted.

…Kapitalistische landen zijn de meest welvarende landen ter wereld. De levensstandaard is de hoogste in kapitalistische landen. We zien meer arme mensen de economische ladder opklimmen naar het midden en zelfs de rijke klasse door hun inspanningen en bekwaamheid in kapitalistische landen dan enig ander economisch systeem ter wereld, maar ons wordt verteld dat het kapitalisme een onderdrukkend systeem is dat is ontworpen om mensen laag te houden. Dus we vragen ons af: ben ik gek? Nee, je wordt gaslighted.

… Als je jezelf ooit afvraagt ​​of je gek bent, ben je dat niet. Gekke mensen zijn niet gezond genoeg om zich af te vragen of ze gek zijn. Dus vertrouw uzelf, geloof wat er in uw hart is. Vertrouw uw ogen over wat u wordt verteld. Luister nooit naar de mensen die je vertellen dat je gek bent, want dat ben je niet, je wordt door gaslight gehaald.

Sophocles zei: “Wat mensen geloven, prevaleert boven de waarheid.” En dat is wat de media proberen te exploiteren.

De waarheid blijft de waarheid ook al wordt ze door niemand geloofd.

De leugen blijft de keugen ook al wordt ze door iedereen geloofd.

Zie ook ook de Nadenkerjes te beginnen bij Nadenkertjes 01

Lees ook: coronabangmakerij van Veren of Lood

en over het ontslag van ons kabinet en dan vooral over onze leugenpremier dit kabinet gaat eindelijk weg

en bij Niburu over Trump als rattenvanger

Gebed

God, wilt U mij helpen om niet geïntimideerd te worden door het samenzwerende kwaad. Het grijnst me alle dagen in mijn gezicht. Wilt U mij helpen standvastig te blijven en de realiteit niet uit het oog te verliezen: dat Uw wil geschiede, dat Uw koninkrijk kome en dat de heersers van deze wereld er heel weinig over te zeggen hebben.

Alle eer komt U toe.