Over “waarover ik het liever niet wilde hebben” 2

In ons nu nog vrije westen konden we alles onderzoeken. (Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet. 1 Tessalonicenzen 5:21) Ga bij alle dingen na of het klopt en bewaar dat wat goed was. Doe niets wat ook maar een béétje verkeerd is. We konden kennis vergaren, wetenschap bedrijven en ondervinden wat werkte of wat niet werkte. Dit model komt steeds meer onder druk te staan. Onderwijs (te beginnen bij de basisschool) is geïndoctrineerd en bij gebrek aan (feiten) kennis wordt op de man gespeeld. Als dat niet werkt, wordt er gescholden en gedemoniseerd. De geest van haat en waanzin heeft alle lagen van de maatschappij bereikt. Nu wordt er steeds meer zelfcensuur toegepast. Dat zal betekenen dat onze samenleving verschraalt en niet meer kan floreren. Het schelden wordt actief ingezet met roepen met verwijzingen naar de tweede wereldoorlog of met verwijzingen naar (rassen) discriminatie of bv. naar antisemitisme. En anders wordt iets “foob” genoemd: homofoob, islamofoob enz. Mensen die wat te verbergen hebben, bedienen zich hiervan en ze gebruiken “nuttige idioten” om hun agenda uit te rollen. De nuttige idioten hebben vaak zelf niet door dat ze gebruikt worden, dat ze poppen aan een touwtje zijn. Maar zo kan het kwaad wel steeds sneller en giftiger om zich heen grijpen. Het enige wat nodig is voor de triomf van het kwaad is dat goede mensen niets doen. (Burke). En nu sluit ik aan bij deel 1: je kunt alles wat met bestudering van de protocollen of met de bestudering van de Khazaren enz. af doen met antisemitisme of met mythen, je kunt ook proberen alles te weerleggen en het debat aan gaan.

Probleem is dat we geen goede leraren meer hebben en veel leraren ons ook nog eens misleid hebben. We gaan dus zelf op zoek en zijn wantrouwig geworden. We weten dat we onze leiders niet meer kunnen vertrouwen, dat ze er niet zijn voor ons maar voor zichzelf en andere machten. We vinden dat er zoiets als deep state bestaat en dat dat overal is. Dat elk land dat heeft. We hebben geleerd dat er dominees zijn die beweren dat God niet bestaat en dat we bij dit soort mensen ook niet meer terecht kunnen. En laat ik het niet hebben over de manipulaties van het vaticaan. We hebben geleerd dat er binnen het christendom veel stromingen bestaan waar veel onzin wordt beweerd. Of stromingen waarin men politiek (links) activistisch is. Terwijl je juist daar verwacht dat men je helpt op je bijbelse zoektocht. Dat je juist daar verwacht dat ze met het zieleheil van de mensen bezig zijn. Kortom: we zijn aan onszelf overgelaten. Bij alle religieuze stromingen moet je goed kijken naar het Goede, het Schone, het Ware. Zodra het goede met het kwade verbonden wordt, moeten er alarmbellen gaan rinkelen. Zodra mensen zich in bochten wringen idem dito. Zodra iets een verdienmodel is geworden idem dito. Kijk steeds naar de Weg, de Waarheid en het Leven. Alles wat dit bedreigt, alles wat het goede en het schone en het ware bedreigt, is af! Wees voorzichtig bij allerlei christelijke stromingen. Er zijn veel valse profeten, veel valse leraren. Zij, die beweren dat zij in contact staan met hogere machten, stemmen door krijgen enz. staan vaak in contact met de verkeerden. Wees op je hoede. De geest van lucifer/de satan is overal. Hij weet dat zijn tijd er bijna op zit en slaat steeds wilder om zich heen. Zijn geest van haat en waanzin stroomt steeds meer over de wereld.

Het joodse volk is gekozen (uitverkoren) en heeft een zware taak gekregen. Met dit volk kun je alleen maar mededogen voelen. Zij kenden goden (Elohim) en de wrekende god (jahwe) en werden steeds geconfronteerd met God. (G-D). Het was een zwaar proces dat op de dag van vandaag voortduurt. Abraham kreeg 2 zonen die elk een groot nageslacht zouden krijgen: Ismaël (islam) en Izaak (jodendom) en via andere zonen andere geslachten. De christenen zijn gèèn vervangend volk voor het joodse volk zoals veel christenen willen beweren. Maar via andere weg kinderen van God.(Hnd 3:25 U bent de zonen van de profeten en van het verbond dat God met uw vaderen heeft gemaakt, toen Hij tot Abraham zei: ‘En in uw nageslacht zullen alle families van de aarde gezegend worden’.) Alles is te vinden als je maar zoekt. En je hoeft niets naar eigen goeddunken te interpreteren. Als je dat wel doet, loop je gevaar beïnvloed te worden door de verkeerde geest. De Geest van God zoekt jou, maar die van lucifer doet dat ook. Hij verleidt met macht, geld, aanzien enz.

Terwijl ik dit schrijf, verneem ik dat in de EU wetten aangenomen zijn om de vrijheid op internet te beperken. Bij alles wat je onderzoekt, moet je je afvragen wie er belang bij hebben dat je iets aan de weet komt of juist niet. De deep state wordt bang, heel bang. We weten al te veel.

Eerder schreef ik dat de tijd kort was. Ik weet nog niet goed wat ik van de eindtijd moet denken. Ik ben nog niet helemaal thuis in het boek openbaringen. Veel is gezegd en geschreven over die tijd. Veel zinnigs en heel veel onzin. Ik snap het dat mensen zoeken en zich vastklampen. Maar je kunt niet alles weten omdat wij niet in staat zijn alles te doorgronden. We hebben echter één zekerheid waar we ons aan over kunnen geven. De aanvaarding van de Zoon en de aanvaarding van het Kruisoffer. Ik weet nog niet zoveel van de eindtijd maar ik zie wel heel veel om me heen om me zorgen te maken. Er komen moeilijke tijden op ons af. Precies zoals voorzegd. En steeds meer mensen zien dat. Ze zien dat het niet normaal is wat er gebeurt maar kunnen het nog niet duiden. Ik hoop dat mijn schrijfsels door die mensen gevonden worden en dat ze er wat mee kunnen. Er zitten veel meer mensen achter hun toetsenbord om mensen te helpen wakker te worden. Om bewust te worden. Als je zoekt, vind je.

We moeten durven zien waar het kwaad vandaan komt. We moeten leren zien wie op aarde in de macht is van het kwaad en dat verspreidt en wie daaraan allemaal mee doen. We moeten durven zien waarom steeds meer politici steeds meer chantabel zijn. We moeten durven zien waarom er zoveel misbruik is van kinderen. We moeten durven zien waarom kinderen, meisjes, jongens zomaar verdwijnen. We moeten durven zien waarom Trump zo wanhopig probeert de grens in het zuiden te sluiten (Een belangrijke reden is kinderhandel).We moeten durven zien waarom er overal steeds weer rellen uitbreken. (Overal worden mensen tegen elkaar opgezet. Overal wordt chaos gecreëerd) We moeten durven zien dat er groepen tegen elkaar uitgespeeld worden. We moeten durven zien dat er een paar elites de macht op aarde bezitten. Dat er een rijke familie is die meer dan 50 % van de aarde in bezit heeft (geld, goud, aandelen, grond, grondstoffen, grond, industrie). We moeten aanvaarden dat we dingen onder ogen moet zien. We moeten durven aanvaarden dat we het werkelijke kwaad in de ogen moeten kijken. Ook al worden we keer op keer bij de waarheid weggehouden, genoeg mensen worden wakker. Wakker mogen worden en zien is een genade en gift van God.