20210111 Over de gebeurtenissen die over elkaar heen tuimelen

Wat we zien in de V.S. is een communistische coup ook al willen velen dat niet zien.

Het is betreurenswaardig dat zovelen (ook journalisten en columnisten die ik hoogachtte) gewoon maar de slogans na praten van de MSM.

En het is afschuwwekkend dat er zo makkelijk wordt geredeneerd over het weren van een democratisch gekozen president van de social media. Je kunt alles van iemand vinden maar dit is censuur.

En als er daarmee begonnen wordt, zijn er altijd anderen die volgen.

Het is afschuwwekkend dat er pogingen zijn om hem alsnog af te zetten. Als je moraal zo hoog is hoef je niets te verbergen en hoef je niemand te vervolgen want dan heb je genoeg aan jouw morele argumenten. Heb je echter iets te verbergen dan ga je grof geschut gebruiken en dat is wat er wereldwijd gebeurt. Wat daar aan de hand is, komt hier en is hier al gaande.

En alles van covid hangt hiermee samen.

Toen de nazi’s de communisten arresteerden is een uitspraak van de predikant Martin Niemöller (1892–1984) over de gelatenheid van de Duitse intellectuelen tijdens de opkomst van de nazi’s en de stapsgewijze eliminatie van groep na groep van geselecteerde doelwitten. De tekst geeft Niemöllers visie weer waarom de nazi’s gaandeweg zoveel macht verwierven (verwoord in een preek of voordracht ten overstaan van vertegenwoordigers van de Belijdende kerk in Frankfurt op 6 januari 1946)

Duitse tekst

Als die Nazi’s die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen;

ich war ja kein Kommunist.

Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen;

ich war ja kein Sozialdemokrat.

Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich nicht protestiert;

ich war ja kein Gewerkschafter.

Als sie die Juden holten, habe ich nicht protestiert;

ich war ja kein Jude.

Als sie mich holten,

gab es keinen mehr, der protestieren konnte.

Nederlandse vertaling

Toen de nazi’s de communisten arresteerden, heb ik gezwegen;

ik was immers geen communist.

Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten, heb ik gezwegen;

ik was immers geen sociaaldemocraat.

Toen ze de vakbondsleden kwamen halen, heb ik niet geprotesteerd;

ik was immers geen vakbondslid.

Toen ze de Joden opsloten, heb ik niet geprotesteerd;

ik was immers geen Jood.

Toen ze mij kwamen halen

was er niemand meer, die nog protesteren kon.

Martin Niemöller (1892–1984)

gevonden op internet

Zwijgen

Toen google censureerde, hield ik me stil

ik had niets te verbergen.

Toen youtube censureerde, hield ik me stil,

ik had niets te verbergen.

Toen twitter mensen weerde, hield ik me stil,

ik had niets te verbergen.

Toen ik gecensureerd werd, was er niemand

meer om mij te verdedigen.

Gevonden op internet

De fascisten komen terug maar noemen zich de antifascisten.

We mogen nog maar één menig hebben: de hunne.

Alleen zij hebben zogenaamd het monoplie op waarheid en ook al zeggen ze dat ze inclusief zijn, dat zijn ze juist niet.

Er wordt al gesproken over een soort “bijltjesdag” en het opsluiten van mensen. Joe Biden is nog geen president maar hij praat al over zuiveringen. Dat is dan hun hoge moraal.

De satanisten draaien alles om. Wat goed is, is slecht en wat mooi is, is lelijk. Oorlog is vrede. Ik heb er al zo vaak over geschreven en al zo vaak artikelen gedeeld. Ik lees nieuws van over de hele wereld en bloggers van over de hele wereld. Overal zijn bloggers bezig waarheid te delen maar ze worden niet of nauwelijks geloofd. Ik snap dat velen hun “wereld in orde” willen houden en geen verontrusting willen, maar die komt er toch wel. Ook al sluit je nu je ogen.

We zien het boek openbaringen voor onze voltrekken en nog willen mensen niet geloven wat er gaande is.

“Zij” willen hun oorlog. “Zij” willen de planeet bezitten. Koste wat kost. Het zijn rovers en parasieten die nooit genoeg hebben. Alles vreten ze als sprinkhanen kaal en wat in de weg komt, vernietigen ze.

GERRIT KOMRIJ

De zittende politicus

Hij heeft nog nooit gedanst. Hij kent zijn doel.

Nog nooit is op zijn vale klerkensmoel

Zomaar een lach verschenen, maar die nacht,

Nadat de gek de nar had omgebracht,

Kroop hij zijn bed uit, glimmend van de pret,

En maakte hij onbespied een pirouette.

Dank, dank, riep hij, het monster is geveld.

Hij oefende het woord ‘geschokt’ voor morgen

En sliep als twintig ossen kunnen slapen.

Straks is hij, voor de camera, vol zorgen.

Natuurlijk is hij zwaar tegen geweld.

Daar klinkt verdomd weer zijn belegen lied.

Hij loopt op straat, ondragelijk rechtschapen,

En ziet nog steeds het echte monster niet.

© Gerrit Komrij, 8 mei 2002

Naar aanleiding van de moord op Pim Fortuijn

Denk niet dat het jouw tijd zal duren. Zovelen hebben dat gedacht.

Wat eraan komt, is zwaar en zal de ogen van nog meer mensen openen en anderen worden wakker als het te laat is.

Mensen beseffen niet hoe groot hun kracht is. De kracht van het getal is al voldoende om dingen te veranderen maar de inertie houdt mensen gevangen. Dan maar liever geloven wat de MSM zeggen en niet zien dat het een valse vlag was bij het capitool. Dan maar liever niet zien dat het covidverhaal theater is. ( Let op: er worden mensen ziek, maar door de draconische bezuinigingen is ons gezondheidssysteem allang ingestort en omdat er mensen ziek worden, sluit je geen economie af. Dat is om veel failliet te laten gaan en dan veel goedkoop terug te kopen en mensen tot slaaf te maken. Iedere blogger die de waarheid zoekt roept het uit: kijk dan! Het gebeurt voor je ogen!)

Bid. Bid voor jezelf en je naasten, je land en voor de V.S. want als het daar tot burgeroorlog komt, wordt het een communistische republiek en worden wij snel wakker in de communistische republiek van Europa en vergeet dan maar de vrije samenlevingen, vergeet dan maar het belijden van het christelijke geloof. Het zal hard worden.

Gebed tot de Aartsengel Michaël:

Heilige Engel, mijn raadgever, inspireer mij;

Heilige Engel, mijn verdediger, bescherm mij;

Heilige Engel, mijn trouwe vriend, bidt voor mij;

Heilige Engel, mijn trooster, sterk mij;

Heilige Engel, mijn broeder, verdedig mij;

Heilige Engel, mijn onderwijzer, onderricht mij;

Heilige Engel, getuige van al mijn daden, reinig mij;

Heilige Engel, mijn helper, steun mij;

Heilige Engel, mijn voorspreker, spreek voor mij ten beste;

Heilige Engel, mijn gids, leidt mij;

Heilige Engel, mijn licht, verlicht mij;

Heilige Engel, door God aan mij gegeven om mij te leiden, regeer mij.

Amen.

Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem Zijn macht doet gevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.

Lieve God en Aartsengel Michael (en ieder ander tot wie je je gebed richt, bijvoorbeeld Jezus), ik vraag om jullie goddelijk ingrijpen (beschrijf de situatie). Ik verwelkom jullie hulp en ik vertrouw en volg jullie advies in dankbaarheid en genade. Ik heb een wonder nodig en ik vraag of jullie mij er een kunnen sturen om deze situatie op te helderen. Dankjewel, amen.