Over “waarover ik het liever niet wilde hebben”

Ik schreef eerder dat ik wakker was geworden en dat ik heel wat pillen en hete aardappelen heb moeten slikken. Het was een wanhopig en stil proces. In de spiegel durven kijken en bekennen naar jezelf toe dat je het spoor bijster was. Het goede nieuws is dat ik dankbaar ben dat ik mocht ontwaken. Ik heb veel geleerd en onder ogen durven zien. Dat brengt echter met zich mee dat ik mijn kennis wil delen maar dat het lastig is daarvoor een formule te vinden. Ik heb daarom besloten om dit blog te maken. Dat had ik niet gekund zonder de hulp van mijn partner. Ik maak me zelf niet met naam en toenaam kenbaar. Het gaat niet om mij maar om de boodschap. Ik bied geen contact aan omdat ik daar de mogelijkheid niet toe heb. Echter als je zoekt, zul je vinden. Ben je het met dingen niet eens, word dan niet boos maar zoek verder. Ik voel me gered en ben iedere dag dankbaar maar ik ben me ook bewust van het feit dat de strijd iedere dag geleverd moet worden.

Mijn belangrijkste boodschap is: word wakker. Kijk waar het kwaad vandaan komt en red je ziel.

Ik moet het hebben over de Protocollen van de wijzen van Sion. Dat geschrift is afgedaan als antisemitisch, geschreven door mensen die het jodendom wilden belasteren en die het doen voorkomen alsof er een geheime bijeenkomst was van mensen die dit geschrift hebben opgesteld. Welnu, ik heb de hete aardappel toch maar door geslikt. Het is geen fictie, de bijeenkomst was niet fictief en het is geen antisemitisch geschrift. Het is het verhaal over de route naar de wereldheerschappij zorgvuldig gepland en uitgestippeld en dat zich nu onder onze ogen aan het afspelen is. Je kunt het lezen als een routeplanner. We worden wijsgemaakt dat het niet klopt omdat er te veel kennis in de wereld komt. Sinds de jaren zestig wordt er steeds weer gezegd dat mensen dat allemaal niet moeten geloven en dat iedereen die overal complotten ontwaart het niet goed ziet. Er moet een sluier over de kennis blijven hangen. Vandaar dat er steeds meer roep komt van de wereldheersers om de kennisverspreiding op internet te beteugelen. Onder het mom van bestrijding van nepnieuws. Maar de hele route is zich onder onze ogen aan het afspelen.

Zoek wie Adam Weishaupt (oprichter illumini) is , lees de protocollen, kijk naar de geschiedenis van de familie Rothschild en lees de geschiedenis van de pseudo joden: de Khazaren/Chazaren

http://www.bijbelinfo.nl/Leesvoer/israel_en_juda/De%20Khazaren.doc/index.html

We begrijpen nu ook waarom steeds meer rabbi’s in Israël bezig zijn met de vraag wie nu eigenlijk joods is. Dat is heel lastig omdat er al gauw geroepen wordt dat er rassendiscriminatie is.

Het is niet antisemitisch als je je afvraagt wie wat is en wat vertegenwoordigt. We hebben het over volken en hun geschiedenis en hun invloed op de geschiedenis. We hebben het niet over het spirituele jodendom. Maar ik begrijp heel goed dat dit een hete aardappel is.

Eerder schreef ik al dat de cabal (de illumini) de macht op aarde vormt. Zij zijn in dienst van de satan. Zij hangen een satanische godsdienst aan en hebben de wereld in hun greep. Van de hoogste regeringsleiders tot op lokaal niveau. Zij vormen overal de deep state en zijn uit op wereldheerschappij met één wereldreligie. Zij dienen de satan die wij kennen als de demiurg, de vorst van de wereld, jahwe,allah,lucifer, de morgenster enz. Deze god die een wrekende en jaloerse god is, heeft ons geloof verkeerd beïnvloed. Deze god waar het OT vol van staat heeft er voor gezorgd dat veel mensen zich van de Ware God hebben afgekeerd. De joden zijn door hem misleid, de christen en de moslims. De joden wisten heel goed dat er meer goden waren (Elohim) en streden tegen satanische praktijken. De Ware God hielp daar bij, greep soms in en beloofde Zijn Zoon te sturen. Tot dan toe waren oorlog, slavernij, kinderen offeren en seksorgies gewoon. Dat wordt een volgende hete aardappel waarover ik zal schrijven. Veel wordt afgedaan als verzinsels/mythen/ zomaar verhalen. Het is de waarheid. De satan is een bestaande entiteit en het satanisme belooft veel waardoor mensen verleid worden.

De Zoon is gekomen maar velen hebben Hem niet (h)erkend. Er was ook de belofte van terugkomen. En in die tijd van terugkomen leven we nu.