20210106 Over samenzweringen 6

Walter Lippmann, tweevoudig Pulitzerprijswinnaar en misschien wel de meest invloedrijke journalist van de 20e eeuw zei: “Waar iedereen hetzelfde denkt, denkt niemand veel.”

In de discussie over wat een samenzwering is, worden mensen vaak belachelijk gemaakt: complotgekkie is nog het minste. Je hoeft dan geen feiten aan te dragen in de discussie, je hoeft dan niet op feiten in te gaan. Dat is ook zo bij mensen die vaccins ter discussie stellen dan ben je antivaxxer. Of er wordt gezegd: neem je dan ook geen anesthesie bij een operatie? Dat is toch ook Big Pharma? Hier worden goed en kwaad met elkaar verbonden. Iets wat “goed” ( narcose is nooit echt goed maar noodzakelijk) is en zijn waarde heeft bewezen, afzetten tegen iets wat niet nodig is en wat nog helemaal niet goed is onderzocht. Vaccins die op de markt worden gebracht om winst mee te maken en waarvoor Big Pharma geen verantwoordelijkheid wil dragen. Daar hebben ze zich juridisch voor in gedekt. Als je het één afkeurt omdat er al bewezen geen goede controle was en er al bewezen veel schade is opgetreden en het ander niet omdat dat al bewezen goed onderzocht is dan ben je een kritische denker i.p.v. een meeloper. Meelopers willen niet zelf denken en niet zelf verantwoordelijkheid dragen. Als er iets gebeurt kunnen ze jammeren en met de vinger wijzen. Zelf denken is beter dan goed met kwaad verbinden.

Een complottheorie kan vals blijken, maar dat wil niet zeggen dat waarheidzoekers niet op samenzweringen stuiten. Ook hier wordt weer goed met kwaad verbonden. En ook hier geldt: zelf nadenken en verantwoordelijkheid dragen. Omdat een gerenommeerde journalist iets zegt, is het nog niet waar. Als echter onderzoekers van diverse pluimage, van diverse kanten een zaak belichten en tot de conclusie komen dat er een samenzwering aan de gang is en dat delen, kun je hun feiten zelf controleren en dat gebeurt nu massaal. Dat zal je echter niet op het journaal zien. Alleen afgaan op het journaal is in deze tijd niet verstandig want dat is steeds meer staatspropaganda. Als daardoor nu je gemoedsrust bewaard wordt, zal de klap straks des te groter zijn.

Mensen die op zoek zijn naar de waarheid zijn ook niet paranoïde en niet ziek. Het is dus geen ziekte beeld. Schilder je mensen zo af dan neem je ze niet serieus en ben je ronduit kwaadaardig bezig. Je mag geesteszieke mensen niet op een lijn plaatsen met waarheidszoekers. Waarheidszoekers zijn mensen die al langer merken dat dingen niet kloppen en dan op onderzoek uitgaan. Dat doen ze niet zomaar, dat is hun weg. Dat mag je niet belachelijk maken, dat is kwaadaardig. En het is ook het goede en het slechte vermengen. Zelfs de beste kan zich hieraan bezondigen. Dat is hoe satan werkt.

Een leugen kent veel varianten maar de waarheid niet. Er is één waarheid en daar zijn waarheidszoekers naar op zoek. Daarom zullen leugenaars uiteindelijk ook verstrikt raken in de leugens maar de waarheidszoekers niet omdat er geen varianten zijn.

Leugens kosten geld, veel leugens kosten veel geld, grote leugens kosten groot geld, veel grote leugens kosten veel groot geld. Dat geld raakt eens op ook al wordt de belastingbetaler heel lang steeds meer uitgemolken want daar komt het geld grotendeels vandaan. Eens worden de voetsoldaten niet meer betaald en eens gaat de leugenaar die meedeed maar niet betaald wordt, praten. Eens zien waarheidzoekers gaten vallen in het verhaal.

Er zijn talrijke variaties in het christendom, dat wil niet zeggen dat er allemaal leugenaars zijn en dat er maar één denominatie de waarheid vertelt. Jammer genoeg denken veel mensen dat hun christendom hun een routemap geeft en dat ze dan niet meer hoeven nadenken. We moeten iedere dag opnieuw nadenken en opnieuw contact zoeken met God om te weten wat Zijn plan is met ons.

2 Timotheüs 4, 2-5 Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden. En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen. Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maak, dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij.

Vertaald:

Vertel de mensen het woord. Dring bij ze aan, of het jou nu goed uitkomt of niet. Leg de mensen uit wat ze verkeerd doen. Voed hen met veel geduld op in het geloof. 3 Want er komt een tijd dat de mensen niet meer zullen willen luisteren naar de gezonde waarheid van het geloof. Omdat ze liever andere dingen horen, zullen ze zelf leraren uitzoeken die hen leren wat ze graag willen horen. 4 Ze zullen niet meer willen luisteren naar de waarheid, maar alleen maar naar verzinsels. 5 Maar jij moet helder blijven denken, Timoteüs, wát er ook gebeurt. Verdraag de moeilijkheden. Breng de mensen het goede nieuws en doe alles wat bij je taak hoort.

Dit gaat over het geloof en de kern van het christelijk geloof is in een paar zinnen samen te vatten.

( Mattheüs 22:34-40 Het grote gebod: En den Farizeeën, gehoord hebbende, dat Hij den Sadduceeën den mond gestopt had, zijn te zamen bijeenvergaderd. En een uit hen, zijnde een wetgeleerde, heeft gevraagd, Hem verzoekende, en zeggende: Meester! welk is het grote gebod in de wet?

En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.)

Dat er zoveel denominaties bestaan is verdrietig maar heeft vaak te maken met “muggenziften” over woorden en de waarheid van het woord niet willen zien. Deze verzen gebruiken omwille van het ontkrachten van het bestaan van samenzweringen is weer verbinden van goed met kwaad.

Zelfs in de bijbel staan voorbeelden van listige kwaadaardige plannen. Dat is om dat de bijbel leert dat er steeds weer kwaadaardigheid ontstaat omdat de satan zijn gang nog kan gaan. De bijbel laat de strijd zien tussen goed en kwaad. We moeten ons bewust zijn van het kwaad. Dat je dan samenzweringen bloot legt, is onvermijdelijk. Dan ben je geen complotgekkie.

Psalm 21, 12-14 Want zij hebben kwaad tegen U beraamd; zij hebben een listig plan bedacht,

maar zijn tot niets in staat. Want U zult hen tot een doelwit maken, met Uw boog (Uw boog – Letterlijk: Uw pezen) . zult U op hun gezicht richten. Verhef U, HEERE, in Uw macht; dan zullen wij zingen en Uw macht met psalmen loven.