20210105 Over samenzweringen 4

Zacharia 8, 16: Dit zijn de dingen, die gij doen zult: spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; oordeelt de waarheid en een oordeel des vredes in uw poorten.

Niet omdat het fijn is om te doen maar omdat het je plicht kan zijn de waarheid te verkondigen. Artsen die opstaan tegen tirannie en dat doen tegen de gevestigde orde in kunnen alles verliezen maar hun morele oordeel is nog in tact en dat plaatsen zij boven alles. Ook als dat hun baan en alles er om heen kan kosten. Historici die de geschiedenis blootleggen en er achter komen dat die anders is verlopen dan ons is onderwezen doen dat niet omdat zij zo graag op deze manier hun tijd willen “zoetbrengen” maar zij doen dit omdat zij niet anders kunnen. Hun morele oordeel is nog in tact en zij kunnen niet anders dan de waarheid proberen te achterhalen.

Onderzoekers die een samenzwering ontdekken willen de waarheid kennen omdat alleen de waarheid vrij kan maken. Het is dus niet goed om een oordeel over deze mensen uit te spreken alsof zij complotkraaiers zijn. Natuurlijk wordt er regelmatig zomaar wat geroepen maar integere mensen roepen nooit zo maar wat. Zij hebben de feiten al op orde voordat zij naar buiten treden. Dat er hele trollenlegers mee aan de haal gaan maakt het moeilijk maar de waarheid blijft nu wel achterhaalbaar. Niemand kan straks meer zeggen: “ik wist het niet” want de waarheidszoekers werken hard en brengen via alternatieve media veel naar buiten. Hoezeer zij ook tegengewerkt worden door de MSM en de trollenlegers.

John Kaminski is een schrijver die de waarheid wilde achterhalen en die was niet mooi. Net als anderen die de geschiedenis heroverwegen ( revisionistische geschiedenis) ondervond hij veel tegenwerking. Hij woont aan de Golfkust van Florida probeert te achterhalen waarom we onszelf vernietigen, en hij wijst een corrupt geloofssysteem aan als de motor van onze ondergang. En dat is niet mooi. De waarheid is niet mooi. Maar daarom moet je de boodschappers van het slechte nieuws niet “onthoofden”. Ik lees hem graag maar kan niet overal in mee gaan. Soms lijkt hij bitter. In ieder geval kan hij niet in God geloven zoals het ernaar uitziet. Hij ziet dat “zij” onze wereld vernietigen en als dat geloofssysteem dat kan, dan kan een ander systeem dat ook. Voor hem heeft God afgedaan. Ik lees tenminste weinig goeds daarover. Maar hij legt heel veel bloot en schrijft er goed over. We moeten de realiteit onder ogen zien. Hij ziet en schrijft erover. Ik heb er vaker overgeschreven dat “zij “alles in ons gezicht doen want ze willen je medeschuldig/ medeplichtig maken.

Ze willen dat je geen geweten hebt, zoals Christus leerde, zodat je onderscheid maakt tussen goed en kwaad. Als je wakker wordt en je laat je morele geweten spreken dan is daar moed voor nodig want zij zullen je in alles tegenwerken. Er desnoods voor zorgen dat je je baan verliest, je carrière kapot gaat enz. Als je dat nl. doet, doorzie je de perversie. Dat willen ze niet. Ze willen je eraan verslaafd maken. Ze willen je verslaafd maken aan hun verdorven muziek en films. Aan hun netflix, aan hun wereld. Ze willen je afhankelijk maken en ze willen je uiteindelijk als slaaf. En diegenen die geen geweten hebben, kunnen ze gebruiken als hun “politie”. Ze willen de ziel van de goyim en ze willen ze als slaaf. Ze laten ze hun oorlogen voeren.

Kaminski kan niet anders en hij schrijft. Dat is zijn taak. God zorgt ervoor dat het werk gedaan wordt en zal iedereen gebruiken om de Waarheid te onthullen. Daarom lees ik hem en ik oordeel niet over de man. Wie weet hoe God over hem waakt. Het is niet aan mij te oordelen. Het is ook niet aan mij iets af te doen als “allemaal complotgekraai” want dan blijf ik onwetend en doe ik mee aan wat lucifer wil: zijn daden mee helpen te verspreiden. Want “zij” zijn niet anders dan luciferianen, of we dat nu willen weten of niet. Ik begrijp dat het voor veel christenen moeilijk los te koppelen is: we zijn geen joods-christelijke religie. We zijn in het christendom een christelijke religie en we moeten als christenen de waarheid onder ogen zien wat Jezus ons al vertelde in Johannes 8, 43-45 Waarom kent gij Mijn spraak niet? Het is, omdat gij Mijn woord niet kunt horen. Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen. Maar Mij, omdat Ik u de waarheid zeg, gelooft gij niet.

John Kaminski schrijft over het patroon van leugens waarnemen die ons bedriegen en tot slaaf maken en dat had zijn consequenties. Toch gaat hij door. Hij heeft een vast inkomen verloren en is afhankelijk van donaties. Dit doe je niet zomaar. Dit doe je omdat je niet anders kan.

Uit het stuk ( google translate gebruikt en niet aangepast): Het Amerika van vandaag is geen democratie – het is een degenererende tirannie, misvormd door zijn militair-industriële overheidskanker. Onze mensen schamen zich steeds meer en schrikken steeds meer van hun regering, en terecht, omdat we er geen controle over hebben, en het is een bedrieglijk monsterlijk gevaar voor ons en voor de gezondheid van de planeet geworden. We zijn niet “het land van de vrijen en het huis van de dapperen.” Integendeel: wij, de mensen, zitten op onze knieën, ineenkrimpend en jankend van ontzetting en verwarring, knielen voor de krachten die ons hebben verraden. – Richard Mynick

…De valse mediaverhalen klinken nu hol. De versie van de regering van het 9/11-verhaal heeft zo’n geur dat niemand het gelooft. Toch blijft het hangen in de ranzige stemmen van plastic ankers en de afgekochte congresleden die doen alsof ze jagen op denkbeeldige Arabische terroristen die zijn gemaakt door CIA-Mossad-strategen die voor Joodse bankiers werken.

…Het is nu vrij duidelijk dat de oorlog in Irak niet om olie ging, die in de grond blijft, maar om Israël, dat nu Iran wil vernietigen. Ja, al deze Amerikanen en Irakezen sterven voor Israël en zijn joodse plan om de wereld te veroveren, wat het al min of meer heeft verwezenlijkt, in ieder geval financieel. Irak en Iran zijn geen bedreigingen voor Amerika, maar wel voor Israël.

…Krijg controle over jezelf. Blijf kalm. Je bent erg laat. De oorlog tegen ieder mens op aarde is honderden, zo niet duizenden jaren oud. Je hebt een serieuze inhaalslag te maken als je enige hoop hebt de komende maanden te overleven.

Vergis je niet in al die proxy oorlogen. Vergis je niet in de macht van het geld.

“Zij” hebben het voorzien op de jonge goyim, vooral op de jonge mannen.

Denk je werkelijk dat hun kinderen zijn zoals je nu in het westen ziet gebeuren met de jonge mensen? De hersenloze rotzooi wordt losgelaten op de jonge westerse goyim maar is er niet voor hun kinderen. Hoewel ze er niet mee zitten soms hun eigen kinderen op te offeren.

Als mensen maar wisten hoe ze met de troep te werk kunnen gaan. Goede websites die dit allemaal blootleggen zijn o.a.: de waakzame burger en culturewars van M. Jones ( overtuigd katholiek die de slechtheid van Rome blootlegt en die alles kwijtraakte omdat hij zich verzette tegen o.a. de meningen over abortus) en Henry Makow ( joods)

Alles wat goed en mooi is moet kapot gemaakt worden omdat “zij” niet kunnen omgaan met wat goed en mooi is in de schepping. Het is een voortdurende “middelvinger” naar God. Zij willen de macht zodat zij hun wereld tegenover de wereld van God kunnen zetten. Als we niet wakker worden en de samenzwering niet blootleggen zijn we in wezen medeschuldig. God wil geen lauwe kerk maar een kerk die voor Hem opkomt en Zijn Woord van Waarheid verspreidt.

Kaminski legt dat nog weer eens uit in: Wat zijn we dwazen om te geloven dat we onze weg naar de hemel kunnen kopen met snuisterijen die onze reis naar de hel garanderen.

Uit het artikel: (google translate gebruikt en niet aangepast)

…Denk er eens over na! Joe Biden werd getroffen door seniele dementie, die de leiding heeft over een wereld die tot totale chaos is teruggebracht vanwege het onbezonnen plan van de wereldwijde financiële elite om ieders financiële gegevens in ieders lichaam op te nemen onder dekking van een neppandemie waarvan de oorzaak nooit echt is bewezen.

…Ze hebben de cijfers van zieke mensen net zo duidelijk misleid als ze de verkiezingen hebben vastgelegd met honderdduizenden fictieve stembiljetten in veel verschillende staten, wat een nauwkeurige indicator blijkt te zijn van de mate van corruptie op staatsniveau. Sluit je hierbij aan bij een federale bureaucratie die zojuist zijn eigen president heeft verraden, en het lijkt erop dat al dit verraad van Biden naar beneden is gefinancierd door China, hoewel het een wereldwijd financieel systeem op Rothschild-niveau is dat de wereld vandaag de dag bestuurt, en dat is wat wordt gereset.

…Moderne Beëlzebubs, kijk hoe Gates en Fauci hun handen wringen op dezelfde heksenachtige manier, rechtstreeks uit de Joodse horrorfilm dat dit alles is. Het maakt niet zoveel uit welke door Israël goedgekeurde presidentiële flunkie deze keer het Witte Huis bezoedelt. Wat onmiskenbaar is, is dat het communisme zo efficiënt aankomt op warpsnelheid dat we geen verkiezingen meer nodig hebben, niet dat ze nu zoveel betekenen.

…Verhalen die lang door het establishment zijn onderdrukt, zijn hoe de Sovjet-Unie in de Tweede Wereldoorlog en China sindsdien in het geheim werden geleid door Yale’s Skull & Bones denktanks en gefinancierd door deze altijd alomtegenwoordige ‘internationale bankiers’ die met name de bolsjewistische revolutie in Rusland financierden. Deze zelfde joodse archonten die achter de schermen ruïne leuren, bezitten nu elke grote politicus in de westerse wereld, behalve misschien een paar die ze nog niet hebben vermoord.

…Deze krankzinnige drecks gaan uit van de stelling dat oorlog meer financiële kansen biedt dan welke andere activiteit dan ook, en dat vrijheid van meningsuiting een belemmering vormt voor het nemen van winst (om nog maar te zwijgen van criminele oplichting). Dit is hun formule voor de toekomst. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt.

…Wee degenen die niet aan hun eigen overtuigingen kunnen ontsnappen om de echte waarheid te horen op die dag dat deze eindelijk arriveert.

…Het belangrijkste menselijke vermogen is om voor jezelf te denken, de waarheid van de leugens te scheiden, niet te geloven wat mensen je vertellen totdat je het zelf hebt geverifieerd. Anders ben je echt gedoemd, zoals velen al zijn.

…Als iedereen zichzelf die vraag zou stellen: is dit mijn schuld of zal ik wachten tot iemand anders het oplost? – we zouden als samenleving op korte termijn geen problemen meer hebben.

…Maar de meeste mensen zullen die vraag nooit stellen, omdat ze denken dat het onbelangrijk is en niet beseffen dat het buitengewoon belangrijk is. Wat zou er volgens u met de wereld gebeuren als u het niet gelooft?

…En gebeurt dat nu met de wereld? Is alle chaos en corruptie die vandaag plaatsvindt, in het bijzonder het verraad van het Amerikaanse volk door zowel zijn politieke leiders als medische experts, allemaal vanwege degenen die gewoon niet geloven? Het lijkt erop dat dit ook daadwerkelijk het geval is.

Als je het te druk hebt om je druk te maken over een of andere abstracte vraag als deze, zouden we je dit moeten stellen:

Wie zou de wereld willen redden voor iemand zoals jij?

Deskundige politieke waarnemers op het internet weten waarschijnlijk dat John Kaminski de afgelopen 15 jaar heeft geprobeerd de wereld te laten begrijpen dat een superrijke Joodse intelligentsia verantwoordelijk is voor al het trauma dat de wereld dagelijks teistert.

9/11? De wereldoorlogen? Gifmedicijn? Giftig voedsel? Corrupte regering? Nepverkiezingen? Sadistische agenten? Laffe predikers? Financiële wurging? De schuld van al deze crises is in alle gevallen dezelfde

Als je niets te verbergen hebt, hoef je niet te vervolgen of iets onder dwang te realiseren. Maar nu blijkt dat veel het daglicht niet mag zien.

Bij SOTN een artikel over samenzwering: Elke medesamenzweerder van bedrijfsmedia moet na de haast worden stilgelegd en / of overgenomen!

Er is niet alleen sprake van een samenzwering t.a.v. de “pandemie” maar die is er ook bij de verkiezingen in de V.S.. En alles heeft met elkaar te maken want het gaat om een wereldwijde communistische coup.

Uit het artikel: (google translate gebruikt en niet aangepast)…Als er een superschurk is in deze POTUS-verkiezingsdiefstal van 2020, en er zijn er eigenlijk veel, dan zijn het de altijd heersende Mainstream Media (MSM).

Het overtuigende harde bewijs dat tijdens deze voortdurende misdaadgolf is verzameld, bewijst duidelijk dat elk groot mediabedrijf de talloze democraat-daders van deze “verkiezingsoverval van het millennium” enorm heeft bijgestaan.

Deze criminelen in de media zijn niet alleen medeplichtig aan de daadwerkelijke verkiezingsdiefstal, ze zijn ook de belangrijkste medewerkers achter de massale, ongeëvenaarde en ongelooflijk brutale doofpot

..Als dit niet het geval was, hadden de stemfraudeurs en verkiezingsdieven eenvoudigweg nooit zo ver kunnen komen met het stelen.

Regelmatig deel ik artikelen van de truthseeker

Dit artikel legt bloot wat Kaminkski ook doet: de wereld te laten begrijpen dat een superrijke Joodse intelligentsia verantwoordelijk is voor al het trauma dat de wereld dagelijks teistert.

Hoewel de schrijfster het j woord niet noemt komt dat bij het commentaar wel naar buiten.

Wie zijn de rijke, blanke mannen die de transgender-ideologie institutionaliseren?

Uit het artikel: (google translate gebruikt en niet aangepast) ...Als milieuactivist die door transactivisten uit een spreekkamer werd verwijderd, ontwikkelde ik in 2013 nieuwsgierigheid naar de kracht van deze groep om deze ontwikkeling af te dwingen. Een jaar later, toen Time Magazine een transgender-omslagpunt op de omslag aankondigde, was ik al begonnen met het onderzoeken van het geld achter het transgenderproject.

…Ik heb gezien hoe veilige ruimtes, universiteiten en sport voor vrouwen hun deuren openden voor elke man die ervoor koos zich als vrouw te identificeren. Terwijl mannen die zich identificeren als transvrouwen in de voorhoede van dit project staan, lijken vrouwen die zich identificeren als transmannen stil en onzichtbaar. Ik was verbaasd dat zo’n enorme culturele verandering als de opening van seksbeschermde ruimtes in zo’n snel tempo plaatsvond en zonder rekening te houden met de veiligheid van vrouwen en meisjes, overleg of openbaar debat.

…Deze elementen, samen met de media-verzadiging van de kwestie, zorgden ervoor dat ik me afvroeg: is dit echt een kwestie van burgerrechten voor een klein deel van de bevolking met lichaamsdysforie, of is er een grotere agenda met geldbelangen die we niet zien? Dit artikel kan alleen maar de oppervlakte van deze vraag beginnen te besmeuren, maar aangezien het transgenderisme in wezen is geëxplodeerd in het midden van het kapitalisme, dat berucht is om het onderbrengen van bewegingen voor sociale rechtvaardigheid, is het waardevol om met dit onderzoek te beginnen.

…Wie financiert de transgenderbeweging?

Ik ontdekte dat buitengewoon rijke, blanke mannen met een enorme culturele invloed de transgenderlobby en verschillende transgenderorganisaties financieren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot Jennifer Pritzker (een man die zich identificeert als transgender); George Soros ; Martine Rothblatt (een man die zich identificeert als transgender en transhumanist); Tim Gill (een homoseksuele man); Drummond Pike ; Warren en Peter Buffett; Jon Stryker (een homoseksuele man); Mark Bonham (een homoseksuele man); en Ric Weiland(een overleden homoseksuele man wiens filantropie nog steeds LGBT-georiënteerd is). De meeste van deze miljardairs financieren de transgenderlobby en -organisaties via hun eigen organisaties, waaronder bedrijven.

…Deze mannen en anderen, waaronder farmaceutische bedrijven en de Amerikaanse regering, sturen miljoenen dollars naar LGBT-doelen. De totale gerapporteerde wereldwijde uitgaven voor LGBT worden nu geschat op $ 424 miljoen . Van 2003-2013 is de gerapporteerde financiering voor transgenderkwesties meer dan achtvoudig toegenomen, met een verdrievoudiging van de toename van de LGBTQ-financiering in het algemeen, die verviervoudigde van 2003 tot 2012. Deze enorme piek in financiering vond plaats op hetzelfde moment dat het transgenderisme zijn intrede deed in de Amerikaanse cultuur.

…$ 424 miljoen is veel geld. Is het voldoende om wetten te veranderen, taal te ontwortelen en nieuwe toespraken aan het publiek te forceren, te censureren, om een sfeer van dreiging te creëren voor degenen die zich niet aan de genderidentiteitsideologie houden?

Transgenderisme: een nieuwe medische en leefstijlmarkt

Het lijkt nu voor de hand te liggen om naar het geld achter transgenderisme te kijken. Hierdoor zijn veel nieuwe markten geopend. De eerste genderkliniek voor kinderen werd in 2007 geopend in Boston. In de afgelopen tien jaar zijn er alleen al in de Verenigde Staten meer dan 30 klinieken voor kinderen met vermeende genderdysforie ontstaan , waarvan de grootste 725 patiënten heeft.

…Nu de medische infrastructuur wordt gebouwd, artsen worden opgeleid voor verschillende operaties, klinieken die zich razendsnel openen en de media die dit vieren, is transgenderisme klaar voor groei. De holebi, een eens zo kleine groep mensen die openlijk van mensen van hetzelfde geslacht probeert te houden en binnen de samenleving gelijk wordt behandeld, is waarschijnlijk al ondergebracht bij het kapitalisme en is nu via transgenderisme geïnfiltreerd in het medisch-industriële complex.

…Soros en Gill zijn twee andere belangrijke financiers van de transgenderbeweging die miljoenen dollars hebben gegenereerd om Obama verkozen te krijgen, en Stryker was een van de vijf belangrijkste bijdragers aan Obama’s campagne. Onder Obama en president George W. Bush financierde de federale regering ook de Tides Foundation $ 82,7 miljoen , die op zijn beurt $ 47,2 miljoen schonk aan LGBTQ-kwesties in de afgelopen twee decennia.

…Lichamelijke diversiteit lijkt het kernprobleem te zijn, niet genderdysforie; dat en het ontkoppelen van mensen van hun biologie via taalverstoringen, om de veranderende menselijke biologie te normaliseren. Het institutionaliseren van de transgender-ideologie doet precies dit. Deze ideologie wordt gepromoot als een burgerrechtenkwestie door rijke, blanke mannen met enorme invloed die persoonlijk baat hebben bij hun politieke activiteiten.

…Het betaamt ons allemaal om te kijken naar wat de echte investering is door prioriteit te geven aan een leven lang medische behandelingen tegen het lichaam voor een minuscuul deel van de bevolking, een infrastructuur voor hen op te bouwen en de manier waarop we onszelf als mens zien, te institutionaliseren voordat we mens zijn wordt een vreemd concept van het verleden.

Bij de commentaren valt men erover dat ze het heeft over blanke mannen maar het j woord niet noemt. Want dat is het wel.

Maar het is een verhelderend artikel van een betrokken burger. En veel betrokken burgers en schrijvers en journalisten en historici zoeken dingen uit. Niet omdat ze tijd over hebben of een “complotwappie” willen zijn maar omdat ze patronen zien en de waarheid willen horen en lezen.

Tot slot deel ik een link van een preek op een video op youtube van een Amerikaanse priester van vlak voor Kerst met de vraag: wat betekent Kerstmis eigenlijk in deze tijd waarin we (onterecht) worden opgesloten en dingen niet meer mogen wat door de “bovenonsgestelden” zomaar beslist wordt. Of je ook moe bent van de leugens. Wat je misschien ook mag denken van het katholicisme of denkt over Maria enz. het is bemoedigend om zo’n preek te horen.

Het is hoopvol dat er ook priesters zijn die de situatie goed inschatten en iets kunnen betekenen en fel in hun preek durven zijn. We moeten het in deze tijd hebben van moedige mensen en dat is niet om sensatie en niet om complotten te zien waar ze niet zijn. Maar als ze er zijn, ze bloot te leggen. Het is om geen lauwe kerk te zijn. Het is om leed te verzachten en lijden bloot te leggen en te durven benoemen hoe satan werkt.

De priester vraagt Kerstmis te vieren als de verjaardag van Jezus en bij een verjaardag horen cadeaus. En hij doet voorstellen zoals iets te doen voor de minste in je omgeving want wat je voor de minste hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan. ( Mattheüs 25, 45)

Verder vraagt hij te bidden voor de herders. Veel mensen zijn moedig en sommigen moeten voor hun leven vrezen. Er zijn er die dat op social media bekend maken met what if. Dat is niet om sensatie en het is omdat er veel op het spel staat.

Bid voor leiders en bid voor elkaar. Wees geen lauwe kerk. Ik heb voorbeelden gegeven van ieder terrein waarop de duivel zijn pionnen aan het werk heeft. Iedere dag weer zou dat kunnen want het is overal.