20210102 Over de wereld van Licht

Terugkijkend op een jaar van duisternis omdat het kwaad ons in het gezicht grijnsde, kunnen we nu toch vooruit kijken naar het jaar van het Licht. Het was een bijbels jaar, een jaar waarin het boek Openbaringen steeds meer aan kracht won.

Wil dat zeggen dat er geen duisternis meer komt? Jawel, het wordt erger. Erger omdat nog steeds veel mensen niet wakker willen worden. Minder erg omdat het kwaad steeds meer aan het daglicht komt. En minder erg voor die mensen die begrijpen dat zij kunnen vertrouwen op wat geopenbaard is.

Ik verwijs graag naar 2 artikelen bij Wim Jongman

De eerste van Hal Lindsey: Terugblik op 2020.

Uit het artikel: …Het was een van die jaren waarin Bijbelse profetie meer bleek te zijn dan een theoretisch begrip van de woorden van de profeten. Het was echt en diep. Je kon het voelen en proeven. De wereld verschoof naar de heerschappij van de antichrist toe en naar de verschrikkingen van de verdrukking. Maar we konden ook het Licht van de wereld steeds dichterbij zien komen. De tekenen van onze tijd wijzen op een kortstondige heerschappij voor de antichrist en dan een eeuwige heerschappij voor de Heer der Heren en Koning der Koningen.

…Vergeet in deze angstige tijden nooit wat Jezus in Matteüs 28:20 heeft gezegd: “Zie, ik ben altijd bij je, zelfs tot het einde van de tijd.”

…In 2020 zagen we duidelijker dan ooit het einde van de journalistiek en het begin van een nieuw tijdperk van propaganda.

Het was een ruw jaar. Jezus waarschuwde dat de wereld vlak voor Zijn terugkeer zou zijn als een vrouw die geboorteweeën ondergaat. Na een zware samentrekking krijgt de vrouw in de weeën wat uitstel. 2021 kan zo’n rust zijn. Ik weet het niet, maar ik weet wel dat de weeën sterker worden en dichter op elkaar komen – terwijl de rustperiode korter wordt.

Maar wanhoop niet. Kijk omhoog! Zelfs in tijden van verwarring op aarde blijft God soeverein.

Bron: The Hal Lindsey Report

Het andere artikel was van Jonathan Brentner: Niemand is zo blind

Uit het artikel: …Er is een oud gezegde dat dateert uit 1546 toen John Heywood zei: “Er zijn geen mensen die zo blind zijn als zij die niet willen zien. De meest begoochelde mensen zijn degenen die ervoor kiezen om te negeren wat ze al weten.”

…Degenen die Openbaring 6-18 toewijzen aan een vervlogen tijdperk ofwel aan louter symboliek, weigeren de ontelbare tekenen te zien die erop wijzen dat deze hoofdstukken binnenkort werkelijkheid zullen worden in onze wereld. Het bewijs dat we in de laatste dagen leven is overweldigend, maar toch blijven velen blind voor wat ze zien. Ze herhalen de fout van de Farizeeërs en Sadduceeën die de tekenen dat hun Messias voor hun neus stond, niet hebben herkend (Matt. 16:1-3).

…Het goede nieuws is dat we een geweldige en soevereine Heer dienen die de geschiedenis beheerst en op een dag zal heersen over alle naties van de wereld (Psalm 46:10). Hij is niet verbaasd over de waanzinnige stormloop van onze leiders op de één-wereldregering; hij heeft lang geleden onthuld dat dit in de laatste dagen zou gebeuren, precies zoals we dat voor onze ogen zien gebeuren.

…De beste troost die we in deze gevaarlijke tijden hebben is dat Jezus komt om ons naar de plaats te brengen waar Hij ons voorbereidt (Johannes 14:1-3) en alle tekenen wijzen erop dat dit in de zeer nabije toekomst zal gebeuren. De tijden zijn donker, maar we hebben een glorieuze hoop.

Ik wens iedereen een gelukkig nieuw jaar, een jaar van Licht.