Over overpeinzingen tijdens de stille dagen

Gen.3, 4-5:

4 Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. 5 Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend.

Satan maakte Eva wijs dat ze door te eten van de boom die in het midden van de Hof stond net zo wijs zou worden als God, kennende goed en kwaad. Ze zou dus net als God worden.

Het liep anders en Eva geeft de slang de schuld en Adam geeft Eva de schuld maar ze waren uiteindelijk misleid door de slang. Ze hebben zich laten misleiden door de satan, door de duivel, door lucifer, terwijl God in alle liefde ze veel gegeven had maar ze één ding had gevraagd: niet te eten van die specifieke boom.

De mens is gevallen, net als lucifer met zijn engelen.

Is de duivel geworden wie hij is doordat hij nooit liefde heeft gekend? Nee, het was de zonde in hem, zijn rebellie tegen God. God had lucifer juist op een hoge positie geplaatst. Tot op de dag van vandaag gaat de rebellie tegen God door maar lucifer loopt op zijn laatste benen. In zijn val wil hij zoveel mogelijk zielen oogsten.

Met de mens was het net zo: allles ontvangen van God maar van één ding toch niet kunnen afblijven en door misleiding geloven dat je God kunt evenaren of zelfs voorbij kunt streven.

Nu moet de mens Jezus aannemen als zijn verlosser want zonder dat kan hij niet naar God terugkeren. Jezus moest de breuk tussen God en mens goedmaken. En iedere dag weer krijgt de mens zijn kans om ook de gebrokenheid te herstellen.

In het leven gaat het maar om een paar dingen: liefde ontdekken en ontwikkelen en bovenal God leren kennen en Hem dienen.

Marcus 12, 30-31: En gij zult den Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk, is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Er is geen ander gebod, groter dan deze.

En juist hierin wordt de mens voortdurend ondermijnd. De valse leugens over liefde en gezin maken de pijler van de maatschappij kapot. Nog nooit is het zo makkelijk geweest om te scheiden ( flitsscheiding) en nog nooit in de geschiedenis is pornografie zo makkelijk onder handbereik gemaakt voor de massa. ( het meest bezocht op internet: pornosites) En er komen steeds meer genderkeuzes bij zodat de aanval op de mens nu zijn hoogtepunt bereikt. De mens moet kapot, zijn geluk in een relatie moet onmogelijk worden gemaakt en zijn vruchtbaarheid aan banden gelegd. Dat geldt niet voor de elite.

De elite misleidt de massa en onderwerpt ze aan steeds strengere regels en iedereen die vraagtekens plaatst wordt een ontkenner genoemd. Er wordt nooit op feiten ingegaan maar er wordt op emoties ingespeeld: bezwaar tegen vaccins omdat je niet weet wat er in zit? Joh, je eet toch ook een frikandel waarvan je niet weet wat er in zit! ( H. de Jonge)

Schuld wordt gegeven aan anderen ( van Dissel: dat er zoveel doden vielen in tehuizen lag niet aan beleid maar aan slecht opgeleid personeel)

Mensen die denken dat ze er snel zullen zijn als de maatregelen maar worden opgevolgd, zien niet dat de elite al de volgende stap voorbereidt.

Als je niet wilt zien, zie het ook niet. Als je niet wilt horen, zul je het ook niet horen. Precies wat Jezus ook steeds weer zei: wie oren heeft die hore. Probeer het te begrijpen zei Jezus. Maar als IK je de Waarheid vertel en het komt je niet uit dan blijven je oren doof.

Op alternatieve sites doen bloggers en journalisten hun best om misleidingen aan het daglicht bloot te stellen. Ze spreken vaak tegen dovemansoren en toch gaan ze stug door. Ze kunnen veelal niet anders: ze hebben de rode pil geslikt en zijn daardoor gaan zien en gaan horen en hebben daarmee ook een verantwoordelijkheid gekregen.

Op frontnieuws las ik een artikel met de kop: Pfizer’s Covid-19 vaccine is in een paar uur tijd ontwikkeld

Mensen vertrouwen op de “wetenschap” maar kunnen niet geloven dat daar het grote geld ook al een rol speelt en niet de gezondheid van mensen. Ze zijn in de modus: “dat doen ze niet” maar ik geef dat al regelmatig aan: “de bovenonsgestelden” zijn er niet voor ons. Voor velen is dat een ondraaglijke gedachte. Zij doen wel wat wij niet zouden doen.

Uit het artikel:

Volgens de medeoprichter van BioNTech, Dr. Ugur Sahin, is het door hem ontworpen Covid-19-vaccin voor Pfizer op 25 januari 2020 in slechts enkele uren op één dag ontwikkeld.

Geen enkel ander vaccin in de geschiedenis is zo snel ontwikkeld en geproduceerd. Het snelste vaccin dat ooit is ontwikkeld, heeft meer dan vier jaar geduurd.

Bij xandernieuws kun je lezen dat ze allang werken aan “opvolgers” van Covid-19: de SPARS pandemie van 2025 tot 2028

Uit het stuk: Gesterkt door de slaafse lockdown-, social distancing- en mondkapjes volgzaamheid van de bevolking is de Westerse elite inmiddels zo brutaal en zeker van zichzelf, dat niet eens meer wordt verborgen dat de Covid-19 pandemie een gepland project is, dat volgens de Wereldbank tot 2025 zal gaan duren. De opvolger van Covid werd al in oktober 2017 – net als in 2019 met corona het geval was – in een ‘simulatie’ van de Johns Hopkins University aangekondigd: SPARS, dat ‘gepland’ staat voor de periode van 2025 tot 2028. Het lijkt de bedoeling te zijn om in de loop van enkele jaren alle vormen van weerstand tegen de communistische ‘Great Reset’, de VN klimaatagenda 2030 en het gedwongen vaccineren van de hele wereldbevolking te slopen.

Ook bij Xandernieuws een stuk over het Hoofd wetenschap WHO die erkent dat er geen bewijs is dat Covid vaccins besmettingen voorkomen

Uit het stuk: Dit bevestigt andermaal dat al deze maatregelen helemaal niets te maken hebben met de volksgezondheid, maar onderdeel uitmaken van één groot gedragscontrole experiment. Nu blijkt dat 95% van de mensen willoos, slaafs en onbenullig de meest onzinnige en diametrale maatregelen slikken, weten de regeringen dat ze de komende jaren feitelijk kunnen doen wat ze willen.

Bij niburu ook wat lezenswaardige artikelen die tot denken stemmen. Ik ben niet zo’n fan van niburu omdat ik de schrijftoon vaak onvolwassen vind. Het is voor mij dan moeilijk om alles serieus te nemen. Bij Xandernieuws vind ik die volwassen toon wel.

Maar ze hebben echter regelmatig goede artikelen en dus wil ik ze toch delen. Al eerder las ik over het belang van slikken van vitamine D en dat dit niet groot in de MSM komt.

De titel van het artikel vind ik ook wat populair aandoen, een beetje scholierentaal waar ik me dan doorheen moet worstelen. Nederlandse overheid weigert mensen te redden van de “corona dood”

Enfin lees zelf maar. Het is gewoon nodig dat ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen extra vitaminen moeten slikken en daar is geen beleid voor.

Alles is bekend maar wordt de doorsnee mens onthouden.

Het moet allemaal gaan zoals gepland want er moet nu eenmaal een grote reset plaatsvinden. Mensen die daarvoor waarschuwen en die kritiek hebben op beleid worden wappies genoemd. Als je kritiek levert word je ontkenner genoemd ( of foob) maar een criticus is iemand die kritiek heeft en vragen stelt en is geen ontkenner van iets. Maar zelf goede journalisten doen geen onderzoek meer. Ze brengen hun tijd door op bijvoorbeeld twitter en weten het allemaal beter zonder feiten onderzoek.

Lees je hierover uitgebreid in de Nederlandse MSM? Over alle reacties op het vaccin tot de dood aan toe?

Wat doe je? Op wie vertrouw je?

Wie dat wel doet, kun je lezen bij activpost in een artikel met de kop: The Great Reset, Part II Door Michael Rectenwald

Uit het artikel:

Desalniettemin is het niet de bedoeling van het WEF om elk aspect van de productie te plannen en dus alle individuele activiteiten te sturen. Het doel is veeleer om de mogelijkheden voor individuele activiteit, inclusief de activiteit van consumenten, te beperken – door industrieën en producenten binnen bedrijfstakken uit de economie te persen. “Elk land, van de Verenigde Staten tot China, moet deelnemen, en elke industrie, van olie en gas tot technologie, moet worden getransformeerd.”

Evenzo beoogt de Grote Reset niet zozeer een strikt collectivistische planning van de economie, maar beveelt en eist neofeudalistische beperkingen aan die verder gaan dan wat dan ook sinds de Middeleeuwen – anders dan onder het staatssocialisme zelf.

…Ik noem dit neofeudalisme ‘bedrijfssocialisme’ – niet alleen omdat de retoriek om aanhangers te winnen voortkomt uit socialistische ideologie (‘eerlijkheid’, ‘economische gelijkheid’, ‘collectief goed’, ‘gedeeld lot’, enz.) Maar ook omdat daarna volgt de feitelijke monopolistische controle over de productie via de eliminatie van niet-conforme producenten – d.w.z. een tendens tot monopolie over de productie die kenmerkend is voor het socialisme. Deze interventies zouden niet alleen bijdragen aan de reeds bestaande “interventionistische chaos”, maar de markten verder verstoren in een mate die ongekend is buiten de gecentraliseerde socialistische planning op zich . De elites konden a priori proberen te bepalende behoeften en wensen van de consument door de productie te beperken tot aanvaardbare goederen en diensten. Ze zouden ook de productie beperken tot de soorten die vatbaar zijn voor de regeringen en producenten die zich bij het programma aansluiten. De toegevoegde regelgeving zou middelgrote en kleine producenten failliet doen gaan of naar zwarte markten drijven,

…Dit beleid en deze politiek destabiliseren niet alleen de natiestaat, maar helpen ook kleine bedrijven te vernietigen en zo concurrenten uit te schakelen.

…Terwijl kleine bedrijven zijn verpletterd door de combinatie van draconische lockdowns en losbandige waanzin, hebben bedrijfsreuzen zoals Amazon het als nooit tevoren gedaan. Zoals BBC opmerkte, hebben ten minste drie van de technische giganten – Amazon, Apple en Facebook – enorme winsten geboekt tijdens de lockdowns,

…De enige redelijke reactie op het Great Reset-project is om het te trotseren, meer concurrentie te introduceren en te promoten en de volledige heropening van de economie te eisen, ongeacht het gevaar. Als dit betekent dat kleinschalige producenten en distributeurs zich moeten verenigen om staatsverordeningen te trotseren, dan is dat maar zo. Er moeten nieuwe bedrijfsverenigingen worden gevormd, met als doel de Grote Reset te verijdelen, voordat het te laat is.

Het is natuurlijk “makkelijk” te constateren dat mensen deze machten moeten trotseren maar een mens kan dat niet alleen en hij heeft hulp nodig van leiders die de machten durven uitdagen.

Jon Rappoport Jon Rappoport’s blog vraagt zich in zijn blog af waar de religieuze leiders zijn. : waar zijn de moedige religieuze leiders?

Uit zijn artikel:“De mensen geven hun vrijheden nooit op, maar wel door een waanvoorstelling.” Edmund Burke, 1784

Wanneer gaan religieuze leiders eisen stellen aan hun leden? Eist om eerst een plicht jegens God tot uitdrukking te brengen; boven en buiten de beperkingen van de staat.

Deze leiders geloven beslist dat God mensen heeft geschapen met de kwaliteit van vrijheid. De Bijbel zegt het onherroepelijk. Onder de dekmantel van COVID kan de staat die vrijheid dus niet opheffen.

De religieuze leiders moeten hun kudden bevelen om in opstand te komen.

Niet alleen om kerkdiensten bij te wonen; maar om zonder angst te leven, buiten in de open lucht, zonder zich achter maskers te verschuilen, zonder afstand te houden, zonder opsluitingen, zonder hun recht om de kost te verdienen op te offeren.

Verschillende katholieke prelaten hebben verklaard dat de COVID-fraude wordt gebruikt als een reden voor het creëren van een anti-spirituele nieuwe wereldorde.

De volgende stap is hun kerkleden en gelovigen vertellen dat ze moeten rebelleren, om het goede en God te kiezen.

Elk vroeg verhaal over elke religie laat zien hoe de staatsmacht van die tijd moest worden overwonnen. Is het nu tijd om terminaal geheugenverlies te ontwikkelen over deze oorsprong?

Zijn die verhalen begraven omdat ze ongemakkelijk zijn?

Citaat uit een anoniem geschreven artikel, “Ancient Christian Martyrdom: A Short Overview” :

Tegen 200 na Chr. had het christelijk geloof de meeste regio’s van het Romeinse rijk doordrongen, hoewel christenen zich voornamelijk in de grotere stedelijke gebieden bevonden (Gallië, Lyon, Carthago, Rome). In 325 waren er naar schatting 7 miljoen christenen, en maar liefst 2 miljoen gedood voor het geloof. “

Een van de redenen voor deze enorme vervolging: “Christelijke weigering om andere goden te aanbidden of te eren was een bron van grote twist.”

Christenen werden ervan beschuldigd atheïsten te zijn vanwege hun ontkenning van de andere goden en weigering van keizeraanbidding. Daarom werden ze beschuldigd van staatsverraad. “

“Voor veel provinciale gouverneurs werden christenen beschouwd als sociale radicalen, in plaats van alleen te worden vervolgd vanwege hun geloof.”

En nu, in 2020, betreft het belangrijkste religieuze bezwaar tegen COVID-beperkingen het aantal gelovigen dat tijdens diensten in een kerk is toegestaan?

Is dit de evolutie van het geloof, of de vernietiging ervan, door toedoen van de gelovigen zelf?

Is het geweten “achterhaald”?

Is de beschaving nu zo ‘geavanceerd’ dat lijden en zelfs sterven voor het geloof als absurd wordt beschouwd?

Is het onderhandelen met de staat over de vraag of 10 of 50 leden een huis van aanbidding kunnen betreden het snijvlak van rebellie?

Het lijkt mij dat mensen hun religie moeten afzweren als ze niet bereid zijn ervoor naar de muur te gaan.

Geef gewoon toe dat wat echt geloof vereist, te veel is.

Jezus onderging pijn en martelingen en gaf zich over om de mensheid te redden, maar nu kunnen trouwe volgers hun loyaliteit betuigen tijdens online virtuele diensten. Of vanuit hun auto, op een parkeerplaats. Zonder een gewetensbreuk te voelen.

Door de jaren heen heb ik veel beweringen gehoord dat Amerika (en andere westerse landen) zijn gestoeld op basis van christelijke waarden. Tegenargumenten buiten beschouwing gelaten, als dat de bewering is, waar is dan de moed om die te ondersteunen?

Wat hebben deze beweringen voor zin als er in een grote crisis geen massale opstand is, openlijk, tegen de tirannieke staat, namens God?

Nogmaals, massale rebellie betekent de weigering om maskers te dragen, de weigering om afstand te houden, de weigering om lockdowns te gehoorzamen of bedrijven te sluiten. Het betekent vrijheid terugvorderen.

Maar misschien geloven sommige mensen dat God gehoorzaamheid aan de staat wil. Hij wil dat zijn loyale volgers zich onderwerpen aan de lockdowns. Hij wil dat gelovigen zich overgeven aan een allesomvattende seculiere nieuwe wereldorde, waarin burgers zullen functioneren als pionnen in een Brave New World technocratie.

Het zijn natuurlijk verwarrende tijden voor iedereen maar er zijn wel degelijk religieuze leiders die opstaan maar die nauwelijks in de MSM een podium krijgen. Ik verwijs er ook naar.

Lifesitenews heeft goede artikelen en verwijst ook naar dappere leiders bijvoorbeeld in Californische priester behaalt grote overwinning

zie ook hier Zodra je je nek uitsteekt, moet je weer terug in het hok.

Maar Rappoport wil zelf ook behulpzaam zijn en in zijn blog heeft hij een brief naar ondernemers: COVID: Open brief aan ondernemers

Uit dat artikel: Uw reactie op deze oorlog moet krachtig zijn. En in dit geval is er kracht in cijfers.

Ik doe dit aanbod. Voor elke nieuwe vereniging van kleine bedrijven, met ten minste 30 echte en eerbare leden / eigenaren die klaar staan ​​en bereid zijn om de lockdowns te bestrijden, zal ik je alle adviezen geven over het verwerven van publiciteit die ik kan opbrengen.

Ik run NoMoreFakeNews.com al 20 jaar. Ik heb wat kennis opgedaan over het verspreiden van de waarheid.

HUN kant beschikt over enorme middelen waardoor ze berichten via de media en de overheid kunnen overspoelen. ONZE kant moet manieren vinden om die kracht tegen te gaan.

Alles is niet verloren. Vrijheid sterft niet in de hoofden en harten van mensen. Het is er voor altijd.

Als het slaapt, moet het opnieuw worden gewekt.

Niemand heeft gezegd dat het makkelijk zou zijn.

Maar degenen die zeggen dat het onmogelijk is, hebben het mis.

Bij Activist Post ( zie boven) nog een artikel dat tot denken aanzet en aansluit bij wat Rappoport ook zegt: verenig je:

2020: het jaar waarin de boom van de vrijheid in brand werd gestoken

Uit het artikel:

‘De mensen weten het niet. Ze zijn niet opgeleid om te beseffen dat ze macht hebben. Het systeem is zo ingesteld dat iedereen gelooft dat de overheid alles gaat oplossen. Wij zijn de regering . ”- John Lennon

Geen twijfel mogelijk: 2020 – een vreselijk, niet goed, heel slecht jaar voor vrijheid – was het hoogtepunt van een vreselijk, niet goed, heel slecht decennium voor vrijheid.

Corruptie, tirannie en misbruik van de overheid in combinatie met een Big Brother-weet-best-mentaliteit en de COVID-19-pandemie dreef ons met grote snelheid naar een volwaardige politiestaat.

…De regering heeft ons leven, onze vrijheid en ons geluk niet beschermd. De roofdieren van de politiestaat hebben grote schade aangericht aan onze vrijheden, onze gemeenschappen en ons leven. De regering luisterde niet naar de burgers, weigerde zich aan de grondwet te houden en behandelde de burgers als een financieringsbron en weinig anders.

…COVID-19 stelde de noodstaat in staat zijn bevoegdheden uit te breiden. Wat begon als een schijnbare poging om te voorkomen dat een nieuw coronavirus de natie (en de wereld) ziek maakte, werd nog een middel waarmee wereldregeringen (inclusief die van ons) hun bevoegdheden konden uitbreiden, hun gezag konden misbruiken en hun kiezers verder konden onderdrukken. Hoewel COVID-19 emotioneel, fysiek en economisch een aanzienlijke tol eiste van het land, stelde het de regering ook in staat om onze rechten te vertrappen in de zogenaamde naam van de nationale veiligheid, met gepraat over massale testen op COVID-19-antilichamen, screening van controleposten , contactopsporing, immuniteitspaspoorten, gedwongen vaccinaties, snitch-tiplijnen en zware lockdowns.

…De vrije meningsuiting werd de ene na de andere knock-outslag uitgedeeld.

…De Deep State nam het over. Het Amerikaanse systeem van representatieve regering is omvergeworpen door de Deep State – ook bekend als de politiestaat oftewel het militaire / zakelijke industriële complex – een winstgedreven, militaristische bedrijfsstaat die streeft naar totale controle en wereldwijde overheersing door het opleggen van de staat van beleg hier thuis en door oorlogen in het buitenland aan te wakkeren. De “regering van het volk, door het volk, voor het volk” is omgekomen. In plaats daarvan is er een schaduwregering, een gecorporatiseerde, gemilitariseerde, diepgewortelde bureaucratie die volledig operationeel is en wordt bemand door niet-gekozen functionarissen die in wezen het land leiden en de baas zijn in Washington DC, ongeacht wie er in het Witte Huis zit.

…Het maakt niet uit wie er in het Witte Huis zit, de politiek zal geen systeem repareren dat onherstelbaar kapot is.

…Profiteer buiten het opgetuigde systeem! Bescherm uzelf tegen tirannie en economische ineenstorting. Leer vrij te leven en verspreid vrede!

…De macht om dingen ten goede te veranderen berust bij ons, niet bij de politici.

Zolang we hardvochtigheid, wreedheid, gemeenheid, immoraliteit, onwetendheid, haat, onverdraagzaamheid, racisme, militarisme, materialisme, gemeenheid en onrechtvaardigheid blijven toelaten – versterkt door een echokamer van vervelende tweets en door de overheid gesanctioneerde wreedheid – om gerechtigheid, eerlijkheid te overtroeven en gelijkheid, er kan geen hoop zijn om de politiestaat te overwinnen.

Zoals ik duidelijk maak in mijn boek Battlefield America: The War on the American People , marcheert de politiestaat naar voren, machtiger dan ooit.

Als er enige hoop is op vrijheid in 2021, dan is dat bij ‘wij de mensen’.

De mensen zullen oordelen en hun gevolgtrekkingen zullen niet mals zijn. Doch het oordeel kunnen we beter aan God overlaten. Maar we moeten wel zien wat er gebeurt en kijken hoe we ons leven op de situatie afstemmen.

Franklin ter Horst schrijft over het oordeel over de machthebbers en hun trawanten

Uit zijn artikel:

Zoals in de zeven voorgaande nieuwsbrieven over het Covid-19 stappenplan duidelijk is geworden zijn de machthebbers en hun trawanten druk bezig de wereldwijde samenleving volledig te ontwrichten. Waarheid, rechtvaardigheid, veiligheid en vrijheid horen tot het verleden. De mensheid wordt beheerst door leugen, onrecht, geweld en dictatuur. Ze hebben de wereldbevolking hun kostbaarste vrijheden en persoonlijke grondrechten ontnomen, onder voorwendsel van een killer virus.

…De mainstream media zal de grenzeloze eigendunk, hoogmoed en zelfgenoegzaamheid van de machthebbers nooit ter sprake brengen. Ze hebben hun geloofwaardigheid volledig verloren.

Tv-verslaggevers confronteren ons avond aan avond met zwaar gecensureerde en gemanipuleerde informatie en indien dat zo uitkomt, met regelrecht nepnieuws. Wat volgens de machthebbers achter de schermen bekend moet worden, wordt breed uitgemeten, terwijl zaken die men wil verzwijgen niet aan de orde komen. Goedgelovige lezers en kijkers hebben geen idee dat zij belazerd worden.Mensen en (alternatieve) media die tegen deze gangbare politieke correctheid opstaan, worden al gauw uitgemaakt voor complotdenkers, fascisten of rechts-extremisten. De manier waarop de macht gemanipuleerd wordt en hoe de ware toedracht verdoezeld wordt, is verbazingwekkend.

De macht die in werkelijkheid de aarde regeert, voert het huidige wereldbestel meedogenloos naar het einde. Alle spirituele bolwerken in de wereld worden geactiveerd om mensen af te leiden van wat ze achter de schermen bekokstoven. De hersenspoeling is zo gigantisch en effectief dat veel mensen zelfs het idee hebben dat er niets aan de hand is. Ze zijn bezig ons maatschappelijk leven te vernietigen en ons een werelddictatuur op te dringen.

… Het lijkt er op dat onze wereld met rasse schreden op weg is naar de eindfase van ons huidige wereldbestel. We zien hoe de macht van de duisternis steeds driester en brutaler wordt. Miljoenen hebben hun keuze op Babylon laten vallen zoals omschreven in het boek Openbaring. Het wereldse systeem waarin de zonden zich opstapelen en de godslastering steeds indringender wordt.

De machthebbers die op het wereldtoneel acteren zijn verslaafd aan verdorvenheden net zoals dat in het oude Babylon gebruikelijk was. Zij hebben de kant van het Kwaad gekozen. God waarschuwt ons voor de Macht der Duisternis:

Johannes 8:44 “Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.”

…De grote vraag is hoelang God de mensonterende dwangmaatregelen van de machthebbers en hun trawanten nog zal toestaan. Hoe lang ze nog hun gang mogen gaan met de totale reset van Gods Schepping. Wij weten vanuit de Bijbel dat hun tijd op het wereldtoneel gelimiteerd is. God zal hen toestaan een bepaalde tijd te acteren. Maar dan is het plotseling afgelopen met hun macht en allen die de wereldbevolking ongestraft hebben geterroriseerd. Hun plannen zullen worden verijdeld omdat God het optreden van deze Babylonische afgodendienst op een gegeven moment niet langer zal toestaan.

…Het boek Openbaring maakt duidelijk dat Johannes aanwezig mag zijn bij het hemelse openingsceremonieel van het Boek met Zeven Zegels, waarin Gods grote eindafrekening met onze wereld is beschreven. God zal handelend gaan optreden. Johannes ziet wat er vanuit Gods perspectief staat te gebeuren.

…Openbaring 14 spreekt over heiligen. Deze heiligen zijn zij die ‘de geboden van God en het geloof in Jezus/Yeshua bewaren.’Door de prediking van het evangelie van het koninkrijk hebben ze leren geloven in Jezus/Yeshua als de komende Messias en ze gehoorzamen Gods geboden in afwachting van Zijn komst om hen te bevrijden. Het vers is een aansporing tot deze getrouwen om te volharden in de strijd tegen het beest en zijn volgelingen opdat zij niet met de dienaren van het beest geoordeeld worden. Er is geen tussenweg,

…Hebreeën 4:14 “Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden.”

Matthéüs 13:39 “…het onkruid zijn de kinderen van de boze; de vijand, die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding der wereld; de maaiers zijn de engelen.”

Lucas 17:29-30 “Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt.”

…Wie de wil Gods doet vergaat niet met Babylon maar blijft in eeuwigheid. Met Babylon hoereren, betekent met Babylon te gronde gaan.

Ik deel bovenstaande omdat ik eerder over het boek Openbaringen schreef en dit een mooie aanvulling is. We zien gebeuren wat in de bijbel staat en nog zijn de meeste mensen het liefst ver weg bij deze ontwikkelingen. Daarom moeten anderen waakzaam ( 1 Kor. 16: 13-14 : 13 Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk. 14 Laat alles bij u in liefde gebeuren.) zijn en wijzen op de weg naar de Waarheid en het Leven dat anders is dan een leven vol willekeur en zinloosheid.

Het is een oorlog tegen God maar als er geen God is, wie weet dan wat goed is en wat kwaad? Het is Uw Wil geschiede. Maar dat willen luciferianen niet.

Kritisch denken, zelfstandig denken lijkt steeds meer te verdwijnen en hoe meer kritisch denken verdwijnt des te meer krijgt propaganda voet aan de grond en gaat door de MSM een geloofwaardig alternatief worden.

Jezus wilde geen lauwe kerk maar een leven van passie, ook voor Hem.

Mattheüs 7, 12-20 (SV): 12 Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo; want dat is de wet en de profeten.

13 Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan;

14 Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden.

15 Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven.

16 Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen, of vijgen van distelen?

17 Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten.

18 Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen.

19 Een ieder boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.

20 Zo zult gij dan dezelve aan hun vruchten kennen.

Christus heeft geleerd dat wij als individu belangrijk zijn voor God en dat wij van Hem onze natuurlijke rechten hebben gekregen. “Zij” vechten tegen God en de natuurlijke rechten en willen God afschaffen en een soort “wereldreligie met een wereldreligiegod” teruggeven die zorgt voor “mensenrechten” en dat zijn dan rechten die “zij” bepalen.

Ayn Rand zei: de kleinste minderheid op aarde is het individu. Degenen die individuele rechten ontkennen, kunnen niet claimen verdedigers van minderheden te zijn.

We moeten niet wankel zijn en met liefde en mededogen naar de wereld kijken. Als je ogen een duistere wereld zien, kan het hart nog altijd het Licht zien. Met geduld en liefde en met kracht kun je langzaam een wereld winnen

1 Korinthiërs 13,13: En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde.

Ja, wees moedig en sterk! Ban angst en twijfel uit uw hart. Onthoud dat de HERE, uw God, u overal zal helpen.’ Jozua 1:9

Bewapen u met alle wapens die God ons geeft. Dan zal de duivel met zijn slinkse streken u geen kwaad kunnen doen. Efeziërs 6:11