Over demonen die samenspannen

Graag wil ik het artikel van Leo Hohmann delen over het kwaad dat we vaak niet goed kunnen benoemen maar van we nu kunnen weten dat het de werking van demonen is. Omdat ik vaker over deze onderwerpen schreef, deel ik dit interessante artikel met de kop: Als demonen samenspannen om een natie over te nemen … is er maar één optie

Uit het artikel: Sommigen noemden het de Bethlehem-ster , een perfecte uitlijning van planeten die slechts om de 800 jaar voorkomt. Het drong door tot in de duisternis van 2020 in een tijd dat we allemaal een teken nodig hadden dat de hemel onze kreten hoort. Wie voelt niet het gewicht van deze donkere winter, die ons wordt gebracht door die prinsen van de duisternis: Soros, Gates, Bloomberg, Biden, Clinton, Obama, Trudeau, Fauci en hun broeders in de CCP? ( NB CCP is de Communistische partij van China)

…Deze onderdrukkers beloven ons dat ze hun COVID-misleiding in 2021 niet zullen laten ophouden. Nee, ze zijn van plan om te verdubbelen totdat alles is vernietigd. Dit moet gebeuren zodat ze kunnen lanceren wat ze de Grote Reset noemen , een groots plan om het ‘beter terug te bouwen’, zoals ze zeggen. Dit is een moment van de Toren van Babel, groot geschreven.

…De bouwers stellen zich een volledige herschikking van de samenleving voor – het economische systeem en de hele sociale orde – die elk facet van je leven, je werk, de opleiding van je kind, het amusement, hoe je van het ene punt naar het andere reist, en zelfs hoe je jeuw religieuze geloof mag uitoefenen. U zult niets te zeggen hebben over dit grootse herontwerp van de wereldorde. Nee, er kan niet gestemd worden.

…Het is lachwekkend dat de mensen van de New York Times de Great Reset een ‘ complottheorie ‘ noemden . Ze beschouwen ons als dwazen.

De krachten van de duisternis noemen alles wat ze voor de massa verborgen willen houden een complottheorie. Waarom? Omdat het gewoon vaag genoeg is om onmogelijk te ontkennen. Hoe bewijst iemand dat hij of zij geen complottheoreticus is?

Het is gewoon weer een slimme leugen.

Je zou het argument kunnen aanvoeren dat de onderdrukking die we nu voelen ons zo sterk treft omdat het moeilijk is om in een samenleving te leven waar zoveel leugens door zo velen als waarheid worden aanvaard.

Links debatteert nooit meer over de feiten, ze bestempelen je gewoon als een complottheoreticus. Zwijg gewoon en “doe wat je wordt opgedragen”, zegt Dr. Fauci (NB.: Fauci is onze van Dissel) , die voortdurend de spot drijft met Amerikanen die blijven geloven dat ze individuele rechten hebben onder de Amerikaanse grondwet.

…Deze mondiale reseters hebben een duidelijk omschreven agenda, een samenzwering. Aan de ene kant scheppen ze op over hun plannen voor ons, zonder ons een keer te raadplegen, aan de andere kant kleineren ze degenen die hen uitschelden vanwege hun bedrieglijke suikerlaagje over wat neerkomt op een wereldwijde machtsgreep. We zijn niet zozeer “complottheoretici”, maar we zijn wel klokkenluiders die op hun samenzwering fluiten. ( NB.: wij zouden zeggen die hun plannen openbaren) …Webster’s New Collegiate Dictionary herleidt het woord ‘samenzweren’ tot de Latijnse term com spirare of ‘ademen, meer in de geest’. Dus je ziet dat er iets spiritueels in de kern van elke samenzwering zit, dat Webster als volgt definieert:

“Verhaal. Bedenken; zich aansluiten bij een geheime overeenkomst om een onwettige of onrechtmatige handeling te verrichten of dergelijke middelen te gebruiken om een wettig doel te bereiken. Schema. Om in harmonie te handelen. “

…Luciferiaanse samenzweringen. Om het kwaad echt te begrijpen, moet je de aard van samenzweringen begrijpen, want slechte mensen vertellen hun beoogde slachtoffers nooit de waarheid over hun complotten. Ze zullen gedeeltelijke waarheden uitlekken, maar ze houden altijd de grote waarheid achter, die, indien bekend, de mislukking van het complot zou verzekeren.

Nu, als God de Waarheid is en wil dat Zijn volk ” in de waarheid wandelt “, dan is satan het tegenovergestelde. Hij wil dat zoveel mogelijk mensen voor de waarheid worden afgeschermd en in onwaarheid wandelen.

Satan werd vanaf het begin beschreven als “de meest sluwe” van de beesten. Hij gebruikte slimme leugens om de eerste mensen te verleiden iets te doen waarvan hij wist dat het hen zou schaden. Toen zijn slachtoffers de leugen geloofden, trok satan ’s werelds eerste succesvolle samenzwering uit. ( wij zouden zeggen: speelde klaar)

Van nature zijn samenzweringen luciferiaans, omdat de echte agenda in duisternis gehuld is.

…Elke communistische revolutie door de geschiedenis heen was samenzweerderig en daarom luciferiaans. Ze gebruiken bedrog om macht te winnen. Eenmaal aan de macht worden hun leugens ontmaskerd, maar het is te laat. Ze gebruiken hun macht om hun vijanden brutaal te onderdrukken.

…Dit is wat er nu gaande is in de wereld, met de Grote Reset in de coulissen. Ze gebruiken het COVID-virus om bedrijven en banen van mensen te sluiten en ze in armoede te drijven.

We hebben een luciferiaanse kliek die deze crisis, een virus dat op de wereld is losgelaten door hun kameraden in het communistische China, probeert te gebruiken om de wereld op de knieën te krijgen. Als we voldoende worden neergeslagen, zullen ze een nieuw economisch systeem lanceren dat de overgrote meerderheid van de mensen op aarde tot slaaf maakt.

…Of deze samenzwering – het is op dit moment geen theorie meer – succesvol is of niet, kan heel goed worden bepaald door de vraag of de Verenigde Staten meedoen. Als Donald Trump in functie blijft, is dat een non-starter. Trump hield vorig jaar twee toespraken, één voor de Verenigde Naties en de andere voor het World Economic Forum, waarin hij alle onduidelijkheid over waar hij staat opzij zette. Hij zei tegen de globalisten dat ze in feite naar de hel moesten gaan. “De toekomst is niet van globalisten. Het is van patriotten, ‘zei hij. Zijn eerste Amerika-filosofie is de antipathie van de globalistische Great Reset.

Net als Barak Obama voor hem, is Joe Biden helemaal aan boord met de Great Reset. Hij spreekt zijn taal en heeft kabinetsleden aangesteld die 100 procent aansluiten bij de doelstellingen van de Davos-menigte op het World Economic Forum.

De epische strijd waarmee we ons bezighouden heeft niets te maken met Trump en Biden, maar alles met de twee toekomstvisies die deze mannen vertegenwoordigen.

Dus als de strijdkrachten van goed en kwaad in deze twee mannen belichaamd zijn, zouden we moeten weten wat we de komende dagen, weken en maanden kunnen verwachten.

Tenzij een partij toegeeft, gaan we een botsing van wereldbeelden tegemoet.

Tijd voor een exorcisme?

Zelfs als Trumps visie op Amerika eerst, God en het land zegeviert, zal het niet gemakkelijk zijn. Het zal met veel pijn gebeuren, bijna als een exorcisme van demonen uit een bezeten menselijk lichaam. Waarom? Omdat dit een spirituele strijd is. Demonen vertrekken niet zonder slag of stoot.

In feite is een katholieke priester, Fr. Chad Ripperger, die gespecialiseerd is in spirituele oorlogsvoering en exorcismen, maakte enkele interessante vergelijkingen in een recente videopresentatie ( zie de link) Het is interessant de video te bekijken of verder te lezen bij de link.

Verder: “Die demoralisatie is precies wat je ziet als demonen mensen aanvallen. Een van de dingen die we moeten doen als mensen bezeten zijn, is hun focus constant weer op God te richten. Laat de demonen je focus niet meeslepen in de dingen waar je aan lijdt en de dingen waar je mee te maken hebt, houd je focus, want dan beginnen de dingen bergafwaarts te gaan. Het is ook een van die dingen waarvan de verschuiving in de focus is wat de demonen ons altijd proberen te laten doen, en om gedemoraliseerd te worden. “

En: ..Dus blijf bidden, verlies de hoop niet, blijf gefocust op de hoop der hoop, Jezus Christus. Wijze mannen werden 2000 jaar geleden door die Bethlehem-ster naar Hem geleid, dezelfde ster die deze week opnieuw verscheen. Precies wanneer we het nodig hadden