Over de Globalistische Agenda

Om deze apocalyptische eindtijd te begrijpen moeten we allereerst begrijpen wat de agenda van “hen” boven ons is.

De globalistische beweging is een alliantie gebaseerd op het eigenbelang van de particuliere internationale financiers en de koninklijke, dynastieke en erfelijke landbezittende families van Groot-Brittannië, Europa en Amerika die in de loop der jaren onderling zijn getrouwd om een zichzelf herstellende machtsstructuur te creëren die probeert via leugens en misleiding alles en iedereen op aarde te beheersen.

Er is een al eeuwen lang verhuld plan om een wereldwijd wereldbeeld te bedenken die een duivelse elite beheersing geeft over de miljarden mensen, die de enorme hordes van goddelijk geschapen leven op deze planeet vormen. Dit is in de meeste gevallen een taboe-onderwerp in veel culturen. cu Het hele systeem van sociaal gefabriceerde perceptie is een complot om mensen op één lijn en volgzaam te houden. Massale maatschappelijke druk wordt uitgeoefend op iedereen die het aandurft om dingen te onderzoeken en zaken te begrijpen. Het geheimhouden van het geheime / occulte programma om een wrede en dodelijke suprematie over de mensheid uit te breiden, kan niet langer geheim worden gehouden.

Kijk naar de in het oog springende elementen waaruit de krankzinnige denkwijze van deze demonische demonenheersers die toegewijd zijn aan hun satanische meester.

Hun waarden systeem ( waarin zij geloven:

Sociaal darwinisme / elitarisme (Elitarisme is de opvatting dat een elite binnen een groep de meeste inspraak moet hebben in die zaken waarin zij het meest serieus wordt genomen en dat alleen deze elite geschikt is om te regeren.)

Eugenetica / selectief fokken

Psychopathie onder elites

De doelen heiligen de middelen

Mysterieuze religies / occult collectivisme als sociale controle

Overbevolking

Planning voor meerdere generaties

Openbaring van de methode ( het alles in je geizcht doen om je “medeplichtig te maken)

Hun eindspel:

Utopia van de elite

Bevolkingsvermindering tot minder dan 1 miljard mensen

Post-industrieel feodalisme

Implanteerbare microchips

Doelgerichte mensen

Onsterfelijkheid

Transhumanisme ( kruising tussen mens en robot)

Einde van het tijdperk

Dit lijkt soms niet wereldschokkend maar het vergt moed om alles en alle gevolgen onder ogen te zien en uit je comfortzone te komen.

De echte geschiedenis onderogen zien vergt moed, oprechtheid en eerlijkheid.

Ik vond een artikel van Prof. Dr. MUJAHID KAMRAN die een goed gedocumenteerd verslag geeft van Wie controleert de wereld echt?

“De rijkste families op aarde zijn verantwoordelijk voor elke grote omwenteling die ze veroorzaken. Hun werkterrein strekt zich uit over de hele aardbol, en zelfs daarbuiten kent hun ambitie en hebzucht naar rijkdom en macht geen grenzen, en voor hen is het grootste deel van de mensheid afval – ‘menselijk afval’. Het is ook hun doel om de wereld te ontvolken en een veel lagere bevolking te behouden in vergelijking met wat we nu hebben. “

Toen “The Communist Takeover of America” 45 Declared Goals from ” The Naked Communist ” door Cleon Skousen werd gepubliceerd/ , dachten de meeste mensen dat een marxistische ideologie de belangrijkste vijand was tijdens de koude oorlog. Overgelaten aan opmerkzamen en scherpzinnigen, begrijpen de best geïnformeerden dat het totalitaire credo van het collectivisme is ontstaan en geïmplementeerd door Joden.

Het is de heilige canon van de geprivilegieerde globalistische elites om de westerse instellingen en het westerse erfgoed te vernietigen, wat de machtsstructuur van de Nieuwe Wereldorde zal vergemakkelijken en verspreiden.

Een serieuze onderzoeker kan dit historische feit niet negeren of omzeilen. Academische censuur zou ervoor zorgen dat de schuchtere dit detail uit de buurt zou blijven om te voorkomen dat hij zou worden belasterd als criticus van de “zogenaamde” uitverkoren stam. Degenen die deze onvoorwaardelijke voorwaarde aanvaarden, namelijk het toppunt van chutzpah (gotspe, brutaliteit, schaamteloosheid) zouden doodsbang zijn om de gevoelens te herzien van wat wereldberoemde mannen over de Joden zeiden.”

Nu is niet elke slechte globalist exclusief joods. Het aandeel van de Judaïsche rasidentiteit en Talmoed-voorstanders binnen de globalistische cirkel van zwarte magie is echter overweldigend onevenredig aan hun bevolkingsaantallen.

.. “Er zijn twee verschillende ideologische globalistische kampen, beide geleid door Joden – elk kamp concurreert met het andere voor wereldwijde controle: 1) HET LIBERALE KAMP 2) HET NEOCON KAMP”

..Het onderzoek naar de invloed van Joodse gezichten in de regering kan verschillende boeken vullen. Toch is de neiging om dit onderwerp te behandelen zo sterk dat alleen dappere zielen zich wagen in de ketel van de verbanning van de populaire cultuur.

Als je de moed hebt om te wagen waar de meesten niet durven, kijk dan eens goed naar de lijsten op THE GLOBALISTS- site. De leidende lijst presenteert: “De wereldwijde elite marcheert in vier essentiële kolommen handel, wetenschap, politiek en georganiseerde religie.

Om het wereldbeeld te beperken en een rigide vasthouden aan een occulte babylonische religie op te leggen, stelt The Globalist Agenda :

“Tegenwoordig probeert de elite de oude religieuze geloofssystemen te vernietigen en ze te vervangen door een” new age “religie gebaseerd op een vorm van aanbidding op aarde. Hiermee worden meerdere doelen bereikt – mensen ertoe brengen een lagere levensstandaard te accepteren; vrijwillige sterilisatie te aanvaarden om moeder aarde te redden en zo de planeet te helpen ontvolken; en om beperkingen op rechten en vrijheden te accepteren in naam van het redden van het milieu. “

Het globalistische plan om de hele wereld neer te halen door Preston James, Ph.D stelt:

“ Zet een allesomvattende geheime luciferiaanse matrix op meerdere niveaus op die wordt gebruikt om geselecteerde individuen te stimuleren en te promoten die bereid zijn om anti-menselijke vernederende daden te doen in ruil voor extreme beloningen van roem, geld en macht in ruil voor hun bereidheid om hun ziel op te geven. Dit levert een groep zeer toegewijde, uitverkochte topcontrollers op die later kunnen worden weggegooid wanneer ze niet langer nodig zijn. Met diepe geheimhouding wordt hun hele systeem blootgesteld en brokkelt het af. “

Dit klinkt zeker vergelijkbaar met de manier waarop de plutocratische joodse duivelse elite werkt. Voor een evaluatie van hoe The Dark Agenda Behind Globalism And Open Borders werkt, klinkt bij Zero Hedge een bekend thema.

“ De mensen achter de poging om globalisme af te dwingen zijn met elkaar verbonden door een bepaalde ideologie, misschien zelfs een sekte-achtige religie , waarin ze zich een wereldorde voorstellen zoals beschreven in Plato’s Republic. Ze geloven dat ze ofwel door het lot, of de genetica zijn ‘gekozen’ om als filosoof-koningen over de rest van ons te regeren. Ze geloven dat ze de wijste en meest bekwame zijn die de mensheid te bieden heeft , en dat ze door middel van evolutionaire middelen chaos en orde uit het niets kunnen creëren en de samenleving naar believen kunnen kneden. “

Welke groep zelfverklaarde superelites beschrijft dit nu het meest nauwgezet?

Het globalistische plan voor menselijke dienstbaarheid en uiteindelijke liquidatie is een direct gevolg van de overmoed van deze gestoorde almachtige bedriegers. Alleen door een oprecht en toegewijd onderzoek naar de werking van de “ Khazariaanse maffia ” , een term die beschreven is door Dr. James, kan men de aard van het pandemie-ethos beginnen te begrijpen dat de kern vormt van de globalistische sekte.

Wie kan er beter een ontleding van het Globalist Plan for Human Control afronden dan de leer van Texe Marrs ? Van zijn Exclusive Intelligence Examiner Report is hier de link dat u niet in de gecontroleerde media zult zien.

“Kinderen van de hel, zo noemde Jezus de Joodse religieuze leraren. Dat was bijna 2000 jaar geleden. Nou, wat denk je? De joodse religieuzen zijn nu nog erger, in de 21e eeuw. Ze hebben bijna 2000 jaar meer de tijd gehad om hun slechte religie te beoefenen en te perfectioneren. Tegenwoordig zijn degenen die satanisch cabalisme beoefenen en in de Talmoed geloven, honderd keer de kinderen van de hel. “

De globalisten nemen de praktijken en mores van deze verdraaiing over van het oudtestamentische geloof van Mozes, Isaak, Jacob en de profeten. Hun ontwerp voor een zielloos bestaan en de uiteindelijke massale vernietiging is de essentie van aartsvijandigheid. De New World Order-structuur van wereldwijde onderwerping wil in feite de vrije wil uit de menselijke conditie verwijderen.

Elke denkende en godvrezende persoon moet de autocratie van de verleider voor wereldwijde secularisatie weerstaan en zich verzetten. Naarmate meer individuen assimileren in een verworpen cultuur die het geloof in het goddelijke woord van God ontbeert, is het einde van de samenleving en alle fatsoen onvermijdelijk.

Bewerkt artikel van

http://batr.org/forbidden/110816.html

Gebruikt omdat hierin samenkomt wat ik al in veel artikelen beschreven heb. Wil je meer lezen en kennis krijgen over verboden geschiedenis kijk bij http://batr.org/forbidden/index.html