Over de dwaling in het Christendom 2

In het vorige stuk schreef ik dat we o.a. door het vaticaan de verkeerde weg zijn opgestuurd. Toen het romeinse rijk viel, zagen de eerste zogenaamde kerkvaders de potentie van dat rijk voor zich zelf. Zij hebben in Rome een nieuw macht gesticht. Deze macht is niet de macht die Christus bedoelde. Jezus leerde ons juist dat de bekende wereldlijke macht in dienst stond van de satan (de vorst van de wereld). Hij was ook niet gekomen om een kerk te stichten. Deze man die uit het joods volk geboren werd, kwam om het Gelaat van God aan de mens te laten zien. Hij was het die leerlingen aannam en onderwees om ze erop uit sturen voor als hij er niet meer zou zijn. Deze nieuwe leraren waren er niet alleen voor het joodse volk. Ze werden uitgezonden naar andere volken. Niet om macht te vergaren maar om de boodschap te vertolken. Deze leraren hebben een vervolg gekregen in onze priesters en dominees. Helaas werd de te verkondigen leer in eerste instantie bepaald door de machtige machthebbers in Rome. In feite is Rome in dienst van de satan. Ze konden lang hun macht en invloed verborgen houden maar het is niet zonder betekenis dat nu steeds meer seksuele schandalen worden blootgelegd. Het is niet zonder betekenis dat blijkt dat een groot deel van “de bewoners van het vaticaan” pedofielen zijn en misbruik en gebruik maken van (kind) hoertjes. Het ligt in de aloude lijn van de offers aan Baäl: het offeren van de (eerstgeborenen) kinderen.

De leraren die wij kregen, waren soms vervuld van goede bedoelingen maar vaker zijn we overgeleverd aan priesters en dominees die de boodschap niet begrepen. We werden geconfronteerd met priesters en dominees die twijfelden aan Jezus, aan het bestaan van God. We zijn overgeleverd aan (links) politieke activistische dominees en priesters die niet werken voor ons zieleheil. We zijn overgeleverd aan (links) politieke activistische wetenschappers en journalisten. Weinigen kennen nog de boodschap van de Weg, de Waarheid en het Leven. Ze kennen de literatuur niet meer. Ze noemen het goede het kwade of verbinden het goede en het kwade met elkaar. Ze willen dat we “inclusief” zijn. Daarmee bedoelen ze dat we alles en iedereen moeten omarmen. Ook het kwade. Ze zijn hun functie vergeten: alles te onderzoeken en het goed behouden. Met inclusief willen zijn, schakelen ze hun eigen zelfstandig denken uit. Schakelen ze de geest van Christus uit. Juist in deze tijd waarin de geest van de satan over de wereld in waanzin raast, zouden ze tegenhanger moeten zijn. Velen zijn dat niet meer. Deze paus (Franciscus) is een politiek paus die samenspant met wereldleiders op weg naar één wereldregering met één wereldreligie. Dat kan niet anders betekenen dan dat we op weg zijn naar de tijd die is voorzegd in het boek openbaringen. En ook dat moeten we letterlijk nemen en niet allegorisch lezen zoals ik ook lang heb gedacht.

Dat we geen goede leraren hebben, wil niet zeggen dat ze er niet zijn. Op internet is er genoeg goede kennis te vinden. Het betekent niet dat we er ons achter kunnen verschuilen: we wisten het niet, we hadden geen goede leraren, dominees enz. We moeten zelf op zoek en zijn zelf verantwoordelijk om kennis te verkrijgen. Dat betekent dat we veel zullen moeten slikken maar als je oprecht bent en God om sturing vraagt en om verlichting van de Geest en hulp van Zijn Zoon Jezus, dan ga je vinden. De grootste zonde is de zonde van luiheid, van inertie. Dat we niet onderzoeken, dat we het wel goed vinden en afwachten. Dat kan te laat zijn. De Geest van God moet over de aarde waaien en de geest van de satan, van de waanzin ondermijnen. We zijn onze eigen kerk, onze eigen tempel, onze eigen universiteit. We zijn zelf verantwoordelijk. Voor iedereen is er op elk niveau van alles te vinden. Als je het te moeilijk vindt om al die kennis tot je te nemen kun je volstaan met iedere dag te bidden om Gods hulp, steun en troost. En je kunt Hem bovenal iedere dag eren en danken voor Zijn Zoon. Ook de Zoon kun je ieder dag danken en vragen of Hij je op Zijn Weg houdt. Je mag het moeilijk vinden. Voor ieder mens is er een taak, je vindt de jouwe dan van zelf.

Joh. 14, 25- 31