Over de dwaling in het Christendom

Het probleem in het christendom is dat het voor menig “cultuurchristen” niet duidelijk is dat er onderscheid gemaakt moet worden in de bijbel tussen de “scheppende god”van deze wereld: de demiurg/satan/jahwe/ en de Schepper Vader van het al. De demiurg die we onder verschillende namen kennen is een gevallen “engel” /entiteit die met andere gevallen entiteiten deze aarde schiep zoals we die nu ongeveer 6000 jaar kennen. Deze satan wilde mensen als slaven en deed zich naar hen voor als de enige ware god. Hij noemde zich jahwe. Maar we kennen ook andere namen. Deze god heeft geen zoon. Net zoals andere goden geen zoon hebben. De ware God en Vader heeft een zoon Jezus. Het was de bedoeling dat Jezus de mensheid leerde wat er werkelijk speelde zodat de mens kon kiezen om uit web/de matrix van de demiurg te ontsnappen. Heb je Jezus werkelijk aanvaard en je eigen gemaakt dat Hij de weg, de waarheid en het leven is, dan snap je dat je zelf actie moet ondernemen. Dan weet je dat je niet van de wereld moet zijn. Dan ben je je bewust dat je eigen gezindheid er toe doet. Ik schreef eerder: je bent je eigen kerk en je hebt je eigen altaar. Op dat altaar offer je jezelf: wat moet jij offeren om te doen wat de Geest van je vraagt. Je weet dan dat je met Jezus moet zijn want: wie niet met Mij is, is tegen Mij. En je beseft dan dat de tegenpartij wel probeert je te verleiden maar steeds minder vat op je krijgt. De tegenpartij: de god van de waan van alle dag heeft er baat bij dat zoveel mogelijk mensen weg blijven bij de waarheid. De waan van de dag creëert het web waarin de mens in verstrikt raakt. Het is je levensdoel uit dit web te ontsnappen en te proberen God te dienen en andere mensen te helpen bewust dit worden van dit web en de manier om zich te bevrijden. Als je je verbonden weet met Jezus, weet je je verbonden met God.

Je moet dus beseffen dat satan (een (gevallen) engel, die er was om te dienen) zich heeft verheven boven zijn God. Vanuit deze hoogmoed is hij uit de hemel gevallen en op aarde terecht gekomen. Hij heeft hier beperkte tijd en hij weet dat. Hij probeert uit alle macht de waarheid te versluieren en het evangelie ontoegankelijk te maken. Christus is het beeld van God maar hij wil niet dat we dat weten. We zijn in verwarring door het beeld uit het oude testament: de wrekende en jaloerse god. Dat is de demiurg. Veel christenen denken dat iedereen die een god aanbidt, dezelfde god aanbidt. God is toch god? Nee dus. De kerk heeft hier een verkeerde rol gespeeld. Het vaticaan een zeer kwalijke. We werden de weg op gestuurd van de demiurg en dat bracht onze “dood”. We moeten levend worden door Jezus die de Weg toont. Ook als je het goed bedoelt, kun je “dood” zijn als je niet begrijpt welke god je nu werkelijk eert. Ik ken de stille wanhoop als je dit gaat beseffen. Maar ik ken ook de opluchting van het wakker worden. Het is het waard.

Veel mensen denken dat je de bijbelse verhalen als een allegorie moet lezen maar dat is niet zo. Tenzij Jezus uitdrukkelijk iets uitlegt in een verhaal, moet je alles letterlijk nemen. Ook de verhalen moet je tenzij uitdrukkelijk vermeld als letterlijk aanvaarden. Het heeft mij veel moeite gekost dat te kunnen doen.

Wie niet met Mij is, is tegen Mij (Mt 12, 30/Lc 11, 23)