Over het verval van Forum voor Democratie 3

Over de machtsstrijd bij Forum wordt veel geschreven en het houdt mij bezig omdat er zich m.i. menselijke drama’s aan het voltrekken zijn. Ik denk niet dat het alleen een unieke machtsstrijd is maar ik las wel een mooi stuk van Syp Wynia met de kop: Hoe uniek is deze machtsstrijd? Via Van Veren Of LoodNieuws

De kern van het verhaal: De strijd binnen het FvD lijkt beslecht. Syp Wynia kijkt terug op een strijd tot de politieke dood en laat het weinig unieke karakter zien.

Ik wijs op dit stuk omdat ik denk dat het allemaal nog niet over is,

Je hoeft niet van de complottheorieën te zijn om toch achterdochtig te worden net als bij de LPF destijds.

Over complottehorieën lees je ook bij niburu

bij opiniez.com zag ik een artikel met de kop: Mijn ervaringen met Thierry Baudet en Forum: Afscheid van de zonnekoning op 29 november 2020 van Rutger van den Noort

Hij schrijft: “Na deze surrealistische week in politiek Nederland voel ik de noodzaak om wat meer achtergrondinformatie te geven over waar ik nu sta. Het zal veel lezers niet ontgaan zijn dat ik FvD-lid ben (vooralsnog). Sterker nog: de politieke lijn van Forum en de onderliggende conservatieve ideologie steun ik, en ik heb Baudet voortdurend sinds mijn ontmoeting met hem eind 2016 verdedigd en support gegeven, online en offline.”

Hij beschrijft zijn loop door de partij en vraagt zich af waar hij nu staat. Dat lijkt me logisch en dat zullen veel mensen doen. Hij doet niet mee aan moddergooien en beraamt zich op zijn positie. Maar ook hij ontkomt er niet aan dat er emotie argumenten mee doen en dat vind ik jammer. Maar het geeft weer waar we volgens mij als land voor staan.

Hij schrijft: “Sinds ik op een mistige dag in november 2009 Auschwitz-Birkenau heb bezocht, heb ik mijzelf voorgenomen om holocaustontkenners en antisemieten niet te accepteren. Hoewel ik niet wil zeggen dat Baudet zich hieraan schuldig maakt, vind ik dat het gebrek aan ingrijpen binnen JFvD op dit punt volledig aan hem te wijten is (samen met Freek Jansen). Leiderschap houdt ook in dat je normen stelt en acteert. Voor mijzelf heb ik toen een streep in het zand gezet, noem het een gele kaart, maar omdat ik op afstand stond en niet alle details kende heb ik er toen geen consequenties aan verbonden. Achteraf vind ik mezelf hierin dingen te verwijten.”

Dat kan natuurlijk meespelen maar ik vraag me af of dit een eerlijk argument is. Ik ken de tweets niet waarover zoveel te doen is. Het speelt ook bij de “jeugd” van de VVD en van de SP. Het kan “brallerig” studentikoos zijn. Of uitlokking al dan niet bewust van derden. Maar als je vragen stelt bij de holocaust ben je geen holocaustontkenner net zoals je geen klimaatontkenner bent als je vragen stelt over het klimaatbeleid, net zoals je geen islamofoob bent als je vragen stelt bij de islam.

Vragen stellen en iets ter discussie stellen is bijna onmogelijk aan het worden en om niet op feiten in te hoeven ingaan, word je dus een “ontkenner”, een “foob” of een complotgekkie enz. En mensen willen daarmee niet geassocieerd worden. Mensen willen blijven leven in het mainstreamverhaal. En dus worden er beslissingen genomen die niet rationeel zijn maar emotioneel. En de emotie is een slechte raadgever. We zijn met z’n allen op het oude “schoolplein” beland van klikspanen en aangevers: “oh, dat mag je niet zeggen”. En dan wordt er geklikt. De volgende stap is: dat mag je niet denken en een volgende stap is : censuur en boekverbranding. Mensen weten niet hoe gehersenspoeld ze zijn. Het enige dat ik wil is: onderzoek alles en behoud het goede. Ik wil doen aan waarheidsvinding. Waarheid maakt vrij. Mensen zijn bang voor de waarheid. Dan moet je er niet gek van op kijken dat je op een morgen wakker wordt in een dictatuur. Dat is de reden waarom ik blog en herblog.

In het aangehaalde stuk staat ook:

Nog steeds vind ik het een enorme prestatie wat Thierry Baudet met het Forum voor elkaar heeft gekregen. Natuurlijk heeft hij dit niet alleen gedaan, maar door zijn persoonlijkheid, creativiteit en denkkracht, samen met het technisch vernuft van Freek Jansen en vele anderen heeft hij de partij enorm groot weten te maken. Het is dan ook des te treuriger dat hijzelf door zijn provocatieve gedrag, ongecontroleerde visievorming en door middel van angstcultuur verlammende leiderschap de partij de afgrond heeft ingejaagd.”

En:

De echte verliezer is Nederland. Het is vrijwel zeker dat Rutte een nog linkser kabinet dan het huidige gaat vormen na de verkiezingen in maart. Alle hoofdproblemen (klimaat, immigratie, EU, soevereiniteit, kleine overheid, directe democratie) zullen opnieuw worden doorgeschoven naar de toekomst, waardoor onze welvaart en maatschappelijke samenhang verder afgebroken zullen worden.”

En dat vind ik ook: er is voor de kiezer straks niks in de plaats voor Rutte. Dat is de reden dat ik dit aanhaal en zoveel andere stukken over de val van FvD. De kiezer staat met lege handen en wat gaat die doen en wat zijn de consequenties?

Rutger van den Noort is bedrijfskundige, publicist, ondernemer.