Over de woorden van Jezus

Jezus kwam om een belofte te vervullen. De wereld van God zoals we die nu kennen is ongeveer 6000 jaar oud. Daarvoor leefden mensen in duisternis. De gevallen engelen hadden met de satan de wereld in zijn greep. De satanische wereld bepaalt tot op de dag van vandaag wat we mogen weten. Toch zijn er steeds meer mensen die wakker worden. Om de wereld van de satan te beëindigen en mensen perspectief te bieden kwam Jezus. Omdat satan altijd offers eiste (vooral kinderen, zie bij het ingrijpen van God bij Abraham) offerde Jezus zich zelf op. Tot op de dag van vandaag is er de invloed van de gevallen engelen die de machthebbers van deze wereld als poppenspelers het werk laten doen. Die op hun beurt ook weer poppenspelers hebben. We zien het steeds duidelijker om ons heen. De leugen wordt steeds inzichtelijker. De val die de satan zet, zal voor menig poppenspeler na de hoogmoed komen. (lees voor engelen: entiteiten uit werelden/dimensies die we nu nog niet kennen maar die er wel zijn. Het woord engel is ons gegeven in de bijbel)

Mensen die wakker worden en kiezen voor God en zijn Zoon zullen het zwaar krijgen maar Jezus zegt: jullie zijn het licht der wereld. Laat jullie licht stralen. ( Lc 6,22/Lc 11,33). Jezus is niet gekomen om zalvende woorden te spreken en A te zeggen en B te doen zoals we dat vandaag de dag overal om ons heen zien. Het vaticaan bepaalde wat mensen moesten geloven en spant tot op de dag van vandaag samen met de satanische jezuïetenorde die de mens alleen maar wil uitbuiten. Vroeger werden mensen die kennis hadden en dat wilden delen, ketters genoemd. tegenwoordig wordt spottend gezegd dat ze niet in complottheorieën moeten geloven. Jezus heeft dit voorspeld en waarschuwingen afgegeven. Hij vertelde dat mensen moesten veranderen. Dat er een einde zou komen aan hun heerschappij. (Lc. 6, 24) Wee jullie die nu lachen, want je zult treuren en huilen. En verder zegt Jezus dat een ieder die zich tegen zijn broeder keert, zich zal moeten verantwoorden. Het christendom is 2000 jaar verkeerd uitgelegd. Bewust gemanipuleerd. 2000 jaar lang is schuld en boete bij de verkeerde simpele zielen neergelegd ten bate van de uitbuiters. Dat gebeurt tot op de dag van vandaag. De cabal creëert chaos om dan zelf weer “een oplossing” aan te bieden. Aan beide kanten verdienen ze. Ze starten oorlogen, offeren andermans kinderen en creëren hypes. Zo hebben ze ook de “klimaatreligie” ontworpen. De mens is zo niet alleen de mens een wolf, maar zo is de mens, de mens een verdienmodel. 2000 jaar bewuste misleiding door mensen die onze leraren hadden moeten zijn. Er zijn bewust gevoelens van schuld en schaamte gecreëerd door de satan over zaken waar wij part noch deel aan hebben. Wij zouden ons schuldig moeten voelen over het (Europese) verleden. Maar dat verleden is door de satan tot stand gekomen. Door ons schuldgevoel aan te wakkeren maakt hij ons weerloos. Jezus leert ons op te staan tegen deze farizeeën. De paus die de voeten kust van migranten, is niet gek. Hij doet dit heel bewust om dat hij ergens op uit is. De paus die zalvende woorden spreekt over het enorme kindermisbruik binnen de katholieke kerk doet dit bewust. De zalvende woorden sussen maar daadwerkelijk beleid blijft uit. Zijn houding is liefdeloos maar moet wel vol liefde lijken. De paus is onderdeel van de cabal dat ook in het vaticaan zetelt. Hier kloppen duidelijk de boom en de vrucht niet. (Mt 12, 13/ Lc 16,15) Hij sprak tot hen: ‘Bij de mensen doet gij uzelf als rechtvaardigen voor, maar God kent uw hart. Waar de mensen naar opzien, is in Gods ogen een gruwel. Jezus weet maar al te goed dat de gewone mens lijdt onder dit geweld van het addergebroed en Hij belooft de mensen die zijn woorden tot zich nemen en Hem na te volgen dat uiteindelijk voor hen verlossing is weggelegd: “Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk, met macht en grote heerlijkheid. 28Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing komt naderbij.”(Lc 21,28)