Over de klimaat-virus dictatuur

Herbloggen van Xander Posted on 31/10/2020 zie link onderaan

Aangenomen spoedwet verandert Nederland in permanente klimaat-virus dictatuur

Vanaf dit moment is de klimaat-virus dictatuur, waarin u – net als in de DDR – zomaar kan worden opgepakt en vastgezet, een voldongen feit.

‘Noord Korea aan de Noordzee een feit: je kunt nu willekeurig worden opgepakt’ en vastgezet – ‘Controle OVER mensen wordt gepresenteerd als zorg VOOR mensen’ – ‘Zelfs Pol Pot, Stalin, Lenin en Hitler droegen niet op wat de volksverraders in Den Haag u met de spoedwet wèl opdragen’

Deze week is de gewraakte spoedwet zoals verwacht door de Eerste Kamer gejaagd. Bijzonder hoe dit grotendeels buiten het zicht van de mainstream media is gehouden. Het onderstreept dat Nederland door deze spoedwet geen vrij en democratisch land meer is, maar met steun van het parlement, dat zichzelf nu buitenspel heeft gezet, permanent in een klimaat-virus(/vaccin) dictatuur is veranderd. Het communistische Sovjet socialisme heeft 31 jaar na de val van de Muur tòch gewonnen van het Westen, en heeft daar zelfs geen schot voor hoeven te lossen. Sterker nog, 80% van het Nederlandse volk is hier zonder morren mee akkoord gegaan, of staat er zelfs voor te applaudiseren.

In het vandaag gepubliceerde 11e Blue Tiger Studio gesprek van Tom Zwitser met Rypke Zeilmaker over de ‘Sustainable Development Goals’ ( onwikkelingsdoeleinden van de VN zie agenda 20/30) van de VN, komt ook een aantal keer de spoedwet ter sprake, die niet los kan worden gezien van het onderwerpen van het Nederlandse volk aan het totalitaire klimaatcommunisme van de VN (en daarmee de corporatieve ‘Big Reset’ en ‘Big Pharma’ elite die alle VN organisaties financieren en aansturen). (Wij halen hier enkel de gedeeltes over de spoedwet aan, anders zou dit artikel veel te lang worden.)

‘Noord Korea aan de Noordzee een feit: je kunt nu willekeurig worden opgepakt’

‘Deze week is er iets heel bijzonders gebeurd: het parlement heeft zichzelf afgeschaft,’ zegt Zeilmaker. ‘We hadden de term ‘Noord Korea aan de Noordzee’ al gebruikt. Dat zijn we nu dus daadwerkelijk geworden. Je kunt nu naar willekeur opgepakt worden door onze leugenachtige, corrupte en terroristische overheid. De staat kan gewoon je huis binnenvallen of je wel genoeg afstand tot jouw dierbaren hebt gehouden.’

Zwitser: ‘Onze klokkenluider Huig Plug was op het Binnenhof toen de spoedwet door de Eerste Kamer werd gesleurd. Hij en zijn cameraman vroegen of ze bij de stemming aanwezig mochten zijn. Eerst werden ze van deurtje naar deurtje gestuurd. Toen bleek dat de stemming al voorbij was, en werden ze ineens opgepakt. Om niks! Opgepakt, 2 uur vastgezet, en 140 euro boete. Die coronawet was nog maar net een half uur oud, en mensen kunnen al zonder vorm van proces worden opgepakt en een boete krijgen. Terwijl ze niets hebben gedaan.’

‘De ultieme volksverrader: Pieter Omtzigt’

‘Ik wil in dit verband ook nog even de ultieme volksverrader noemen,’ vervolgt Zeilmaker later. ‘Hij wekte het vertrouwen dat hij in de Tweede Kamer nog een volksvertegenwoordigende rol vervulde: Pieter Omtzigt. Die heeft zelf meegewerkt aan de afschaffing van het parlement.’ Omtzigt heeft vóór de spoedwet gestemd, net als destijds voor de Klimaatwet, ‘wat niets anders is dan een communistische dictatuur. Omtzigt is gewoon moreel failliet. Dan gaat ie ook nog klagen dat ie ‘bedreigd’ werd.’

‘Als het erop aan komt is het dus gewoon een partijdier, dat helemaal niets heeft met het dualisme van parlement versus regering. Hij gaat gewoon mee met zijn partij. Zijn carrière is hem belangrijker dan integriteit en waarheid… Pieter, je bent een laffe volksverrader, en eigenlijk vind ik dat je gewoon uit de Kamer moet. Ach, dat hele parlement heeft toch al geen zin meer, want het functioneert niet meer. Het heeft zichzelf al afgeschaft. Pieter Omtzigt verdient de Gouden Pinocchio van 2020.’

Zwitser: ‘Maar er zijn er toch ook die nog veel en veel erger zijn? Is hij niet iemand die binnen de bandbreedte van zijn partij nog het maximale probeert te doen?’

Zeilmaker: ‘Nee, dat is juist het verraderlijke, want zulke mensen wekken nog vertrouwen. Je denkt dat je aan hen nog iets hebt, maar als het erop aan komt zijn ze het juist helemaal niet.’

Zwitser: ‘Wat ik echt heel erg vond van hem was wat hij in een interview zei over de demonstrerende boeren: hij sympathiseerde met de boeren die niet demonstreerden. Dat vond ik een heel erg antwoord.’

‘Dat geeft alleen maar aan wie hij in wezen is,’ antwoordt Zeilmaker. ‘Hij probeert alleen maar het Communistisch Demagogisch Appel (CDA) van krediet te voorzien. Maar uiteindelijk is het gewoon een laffe volksverrader.’ Zwitser reageert dat hij niet snapt dat er nog steeds boeren zijn die CDA stemmen. ‘Hoe dom kun je als boer zijn om op die partij, of op de ChristenUnie, te stemmen?’

‘Zeilmaker: ‘Niet alleen dat, maar ook dat je als christen op de ChristenUnie zou stemmen. Moet je nagaan: de CU zit in het kabinet dat de christelijke eredienst verboden verklaart. Je mag niet meer bij elkaar God aanbidden en tot God zingen. De ChristenUnie! Wat een bijzondere tijd. Die kun je bijna alleen nog maar in theologisch (eindtijd – X.) perspectief duiden.’

‘De Nederlander is meelzak waar je op kunt blijven slaan zonder dat hij opstaat’

‘De Nederlander is een meelzak: je kunt er op blijven slaan, hij zal niet opstaan. Zonder slag of stoot geven Nederlanders hun nationale democratie op. ‘Spoedwet? Ach, zal wel weer goedkomen.’ Dan zie je ze als zombies met van die mondkapjes door de supermarkt heenlopen. Ik was gisteren in AH, ik dacht in een aflevering van The Body Snatchers terecht te zijn gekomen.’

Als de overheid zegt dat je iets moet doen, zoals die mondkapjes, waarvan ze zelf (bij monde van o.a. Hugo de Jonge en Jaap van Dissel) meerdere malen hebben toegegeven dat ze niet werken en nutteloos zijn, dan doet toch 80% van de Nederlander zo’n ding op. ‘Je kunt deze bevolking alles maken; je kunt ze eindeloos blijven afpersen, ze pikken alles,’ vervolgt Zeilmaker. ‘En mocht je dat niet doen, kom je gewoon in de gevangenis. Want (met de spoedwet) is het zo dat de overheid je zo kan oppakken en een week kan vastzetten. Om niks.’

‘Controle OVER mensen wordt gepresenteerd als zorg VOOR mensen’

‘Ze presenteren de wens tot controle over mensen steeds als de zorg voor mensen. Wie twijfelt daar nog aan? Ze hebben het hele parlement afgeschaft! Denk je nu werkelijk dat dit om onze gezondheid is?… Als je verplicht zo’n mondkapje draagt, zo’n mondluier, kun je niet meer fatsoenlijk ademen, gaat het dan om de gezondheid, of dat… jij bereid bent om al die handelingen te ondergaan, terwijl je wel weet dat het eigenlijk nergens op slaat.’

‘Lockdown! ‘Je moet je bek houden’ in dit Noord Korea aan de Noordzee… We krijgen gewoon George Orwell in de polder. Er komen klimaat-lockdowns, let maar op. (VN Agenda) 2030 is ons eigen ‘1984’.

‘We hebben geen esoterische verhalen nodig om te verklaren wat hier (met de VN Agenda 21/30) aan de hand is: het is gewoon basale menselijke slechtheid. De mensen die met de ‘duurzame’ en CO2 zwendel meedoen zijn zonder uitzondering allemaal oplichters, leugenaars, niets ontziende profiteurs en parasieten.’

‘Nederlandse leugenmedia creëren hun eigen neomarxistische feiten’

‘Wij werken mee aan (het nieuwe magazine) Gezond Verstand, het degelijke journalistieke alternatief voor de leugens die de oude (mainstream) media, die allemaal in handen zijn van slechts twee rijke Belgen, verspreiden. Deze week had je zo’n AD ‘journalist’ die schreef dat dit ‘Complotblad wordt verkocht door Bruna’. Andermaal zie je weer dat ze zelf de ophef creëren, en dan een rondje langs hun vriendjes van D66 en PvdA maken, die dan ‘oeh, schande!’ zeggen. Dan hebben ze een neomarxistische feitenconstructie gemaakt, en daar hangen ze dan rest van hun bericht op… Ze schrijven alleen maar over wat de overheid voorschrijft.’

Zwitser: ‘Ze worden ook gedreven door rancune. Het zal niet zo zijn dat andere media vragen stellen hoe het komt dat het NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) journalisten opnemen in hun dreigingsmonitor. Nee, al die journalisten (van o.a. NRC, RTV Noord) werken nu aan de ‘ontmaskering’ van de Blauwe Tijger. De systeemslaafsheid is daar zo groot.’

Zeilmaker: ‘Mooi woord, het zijn inderdaad SysteemSlaven, afgekort SS, net als SalonSocialisten. Rancuneuze mensen, die zien dat hun medium ten onder gaat, want steeds minder mensen geloven hen. Om zelf overeind te blijven en hun pseudo-geloofwaardigheid te behouden, gaan ze dus liever bij de overheid op schoot zitten om de oppositie van die overheid aan te vallen, dan dat ze serieuze journalistiek gaan doen. Dat is het failliet van de oude media, en daarom gaan ze ons torpederen.’

Situatie in Nederland verschilt sinds deze week ‘niet veel van de Sovjet Unie’

‘We zijn in een hele bijzondere situatie terecht gekomen, die niet veel verschilt van de Sovjet Unie met de ‘Pravda’, de ‘Waarheid’, nog maar één krant. Bij de Nazi’s had je de Volkische Beobachter, en in Nederland hebben we de Volkskrant. Wie had gedacht dat we dit ooit zouden meemaken?’

‘Laten we dan maar vrolijk lachend en met een borreltje het einde van de vrijheid deze week in Nederland vieren,’ gaat hij cynisch verder. ‘En het einde van de nationale democratie, nu het parlement zich heeft afgeschaft en de journalistiek zich gelijk geschakeld heeft met de overheid om de laatste oppositie daartegen uit te roeien… How low can you go? Niet enige waarheidsliefde, niet enige integriteit meer.’

‘Uiteindelijk gaat het niet zozeer om duurzaam of CO2, maar dat er een moderniteitsziekte heerst, een moderne mentaliteit waar ruggengraatsloosheid uit voortkomt, want je hebt geen waarheid meer waar je voor staat. Dus rinkelt iemand ergens met een zak geld, ga je daarheen, de typische VVD’er.’

‘Zo zie je hoe Nederlanders zonder enige slag of stoot voor zogenaamde ‘veiligheid’ met gemak hun rechtstaat en democratie offeren… Maar wij gaan stug verder, want we moeten zelf het voorbeeld geven.’

‘Wie zijn leven zal willen behouden – voor veiligheid -, zal het verliezen’

‘We kunnen deze tijd alleen maar in theologische termen verklaren, toch? We zien het toch letterlijk gebeuren nu?’ Zwitser stemt daar volmondig mee in: ‘Toen christenen nog in de waarheid geloofden, wat in de jaren ’90 al een beetje aan het uitsterven was, hadden ze nog een reëel besef dat deze wereld naar een einde aan het gaan is. En nu lopen de christenen voorop! Het realisme, het geloof in de werkelijkheid, is helemaal weg, net als de waarheid.’

Zeilmaker: ‘Ze durven ook nergens meer voor op te staan. Terwijl Jezus zegt: ‘Wie zijn leven zal willen behouden – voor veiligheid -, zal het verliezen. Je verliest nu alles waar je voor wilt leven. Je mag nu niet eens meer op straat je kind knuffelen. Moet je nagaan hoe je ontmenselijkt wordt! Dit is uniek in de wereldgeschiedenis. Zelfs Pol Pot, Stalin, Lenin en Hitler droegen niet op wat de volksverraders Hugo De Jonge en Mark Rutte jou opdragen onder het mom van die spoedwet, waar die volksverrader Pieter Omtzigt dus mee instemde.’

Jezus zegt ook dat als je bereid bent dat op te geven voor mij, dus voor waarheid, je het dan juist wint. Ik ben ook wel bereid, ik wil niet leven in deze leugen. Ik wil niet in een land leven dat erger wordt dan Noord Korea. Nu denkt de Nederlander ‘nou ik heb mijn maag toch vol, we hebben het toch nog goed?’ Ook dat is zo’n modernistisch standpunt: ‘IK kan het mij niet voorstellen (dat ze dit ons aandoen, dat het zover komt, etc. -X.), DUS dan zal het wel meevallen.’

‘Maar ga nou eens gewoon op onderzoek uit! Wij proberen daar handvaten voor te geven. Ga nu eens kijken hoe het werkelijk zit. Trek daar dan de juiste conclusies uit, en weet wat er op het spel staat.’

Gebaseerd op het 11e Blue Tiger Studio gesprek van Tom Zwitser met Rypke Zeilmaker (65 min.) over de ‘Sunstainable Development Goals’ (= wereldwijd totalitair klimaatcommunisme) van de VN: https://www.youtube.com/watch?v=BFRrstkQrPY&feature=emb_logo

Xander