Over het coronabeleid 3

Herbloggen van Xander, Posted on 29/10/2020, zie link hieronder

Belgisch Hof van Beroep erkent bezwaren Viruswaanzin en stelt overheidsbeleid ter discussie

Angst wordt een gewoonte, en gewoonte een depressie… De maatregelen doden.

‘Als politici blijven capituleren voor de virologen wordt onze democratie een virocratie, waarin elk plezier is geofferd in de strijd tegen een virus’ – ‘Het leven wordt gemarginaliseerd, en het hart wordt weggesneden uit ons sociaal weefsel’

De Belgische variant van Viruswaanzin (in Nederland al enige tijd Viruswaarheid) heeft een belangrijke overwinning geboekt in de rechtbank. Het Hof van Beroep in Brussel heeft bepaald zich niet te kunnen inlaten met de adviezen van de virologen, en de door de regering genomen maatregelen. Die moet deze eerst beter onderbouwen en er een wettelijk kader voor creëren. De stelling van de burgers dat het controleren van Covid-19 een illusie is, en dat er moet worden gefocust op de risicopatiënten, de meest kwetsbaren, noemt het hof ‘plausibel’. De Belgische regeren moet nu onderbouwen waarom niet voor deze (enige logische) koers gekozen wordt.

Heel belangrijk is dat het Hof van Beroep erkent dat er een ‘battle of experts’ is, en de tegenstanders van het regeringsbeleid dus valide argumenten hebben. Net als in Nederland worden tegenstanders in de Belgische media steeds belachelijk gemaakt of verketterd.

Het Belgische Hof stelt nu dat de regering met een betere onderbouwing moet komen voor het lockdown / social distancing beleid, omdat wetenschappelijk bewijs dat dit beleid werkt, ontbreekt. ‘Het gevolg is dat de afdwinging van maatregelen in het gedrang komt’, stelt Viruswaanzin.be.

Strengere maatregelen dan in Nederland, maar geen enkel effect

In België draagt iedereen al maanden een mondkapje, en zijn er geen grote demonstraties en geen evenementen. Het heeft allemaal echter geen enkel effect op de veronderstelde verspreiding van het virus.

Sterker nog: opnieuw is bevestigd dat de landen met de strengste lockdowns en social distancing maatregelen het in de statistieken veel slechter doen. Een land als Zweden, dat geen lockdowns kende, geen mondkapjesplicht invoerde, en horeca, bedrijven en scholen open hield, heeft de epidemie achter de rug, en telt verhoudingsgewijs veel minder doden (zelfs onder ouderen een lager sterftepercentage dan het 5 jarige gemiddelde).

Overigens wordt dat ook in België gemeten met de valse PCR testmethode, waardoor de ‘besmettings’cijfers helemaal niets zeggen. Gekeken naar het aantal patiënten in ziekenhuizen en het aantal doden, blijkt er net als in Nederland feitelijk niets bijzonders aan de hand, en is sprake van een normale toeloop van mensen met griepklachten.

‘Onze democratie wordt een virocratie, waarin elk plezier is opgeofferd’

‘Het is nu officieel bevestigd door de rechtbank: Als politici blijven capituleren voor de virologen, wordt onze democratie een virocratie,’ stelt Viruswaanzin.be. ‘Elk plezier wordt geofferd in de strijd tegen het virus, en elke feest- en cultuurzaal wordt drooggelegd en herschapen in een mortuarium van doffe ellende. Sluitingsuur, uitgaansverbod en nachtklok, de verbodsideologie is besmettelijk.’

‘De mondkapjesplicht heeft absurde dogmatische vormen aangenomen, die ons economisch en sociaal ten gronde richten. De economische giganten worden met megasprongen groter en rijker, terwijl onze kleine winkeliers en zelfstandigen gedecimeerd worden. Iedereen wordt opgehokt in sociaal isolement, elk voor zich in zijn eigen bubbel.’

‘Het leven wordt gemarginaliseerd, angst wordt een gewoonte’

‘Er sterven meer oudjes van eenzaamheid dan in het ziektebed. Angst wordt een gewoonte, en gewoonte een depressie. Het leven wordt gemarginaliseerd en het hart wordt weggesneden uit ons sociaal weefsel. De “collaterale” schade wordt steeds groter. De maatregelen doden.’

‘De conclusies van Viruswaanzin zijn bijzonder sterk en wetenschappelijk gedocumenteerd. Wat niet kan gezegd worden van de onderbouwing van de meeste maatregelen (bvb. lockdown, mondmaskers en de avondklok) – dat bewijzen nu ook de recentste data. Steun viruswaanzin.be in haar strijd tegen de disproportionele en niet wetenschappelijk onderbouwde vrijheidsbeperkingen en van-de-pot-gerukte-verplichtingen.’

Hoe lang blijven wij nog gewillig meewerken aan onze ondergang?

Desondanks ziet het ernaar uit dat ook de regering Rutte weer een nieuwe knieval doet voor deze wereldwijde klimaat-vaccin staatsgreep tegen ons complete bestaan, en nog strengere maatregelen gaat nemen.

Hoe lang blijven we nog gewillig meewerken aan deze opzettelijke vernietiging van onze samenleving, economie, vrijheid en toekomst, en dat voor een virus die in alle aantallen en statistieken vergelijkbaar is met een normale seizoensgriep?

Xander

https://www.viruswaanzin.be/post/nieuws-rechter-legt-de-regering-voorwaarden-op?postId=5f9a8446ea2c7f0017f026ac