Over vaccinaties om de wereldbevolking te verminderen

Herbloggen van Bron, zie link onderaan.

Vaccinaties om de wereldbevolking te verminderen, Geplaatst op 25 oktober 2020door E.J. Bron,

Door: Herman Boon

Over hoeveel bewoners de aarde zou moeten tellen, zijn de meningen verdeeld. Vaak wordt een aantal genoemd dat veel lager ligt dan het huidige van ruim 7 miljard. Zo streeft Agenda 2030 van de Verenigde Naties naar 2 miljard aardbewoners. https://www.xandernieuws.net/algemeen/agenda-2030-vn-en-globalisten-willen-6-miljard-mensen-verwijderen-om-klimaat-te-redden/ Daarvoor moet de bevolkingsgroei worden omgezet in een bevolkingskrimp.

Een van de voorvechters van bevolkingsreductie is Bill Gates, oprichter van Microsoft en een van de rijkste mensen ter wereld. In 2008 stopte hij met zijn werkzaamheden bij Microsoft. Hij bleef nog aan als voorzitter en adviseur, maar ging meer tijd besteden aan de Bill & Melinda Gates Foundation. In maart 2020 maakte hij bekend dat hij ook uit de Raad van Bestuur van Microsoft zou stappen.

In zijn TED-talk in 2010 ( https://www.youtube.com/watch?v=LmzeYYWntxw) , maar ook bij andere gelegenheden heeft Gates zich uitgesproken voor bevolkingsreductie en gezegd dat hij zich daarvoor wil inzetten. Hij verklaarde dat hij ten opzichte van de verwachte stijging van de wereldbevolking naar 9 miljard mensen een vermindering van 10 à 15% denkt te kunnen bereiken. Daarvoor wil hij gebruik maken van gezondheidszorg, vaccinaties en geboortebeperking, een uitspraak die hem op kritiek kwam te staan. Hij sprak niet lang geleden de hoop uit dat er een einde aan de beschuldigingen aan zijn adres zal komen wanneer de mensen de feiten zullen kennen en hoopte dat de vaccinatiebereidheid er niet onder zal lijden, maar de videofilm van de TED-talk, waarop te horen en te zien is dat hij het zegt, is op internet te vinden. ( https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/bill-gates-laat-zich-uit-over-complottheorieen-ik-hoop-dat-er-een-einde-aan-zal-komen-als-de-mensen-eenmaal-de-feiten-kennen~bf2a207c/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F)

Gates´ stelling vraagt om een nadere verklaring, want door gezondheidszorg en vaccinaties leven mensen langer, waardoor de bevolking toeneemt. Zijn idee was: als ouders zien dat door goede gezondheidszorg en vaccinaties meer van hun kinderen de kindertijd overleven, zullen zij beseffen dat het niet langer nodig is veel kinderen te krijgen om zich van een oudedagsvoorziening te verzekeren. Dit besef leidt tot minder geboorten, waardoor de bevolking zou verminderen.

Deze redenering gaat niet op. De generatie van deze ouders heeft al grote gezinnen door de lagere kindersterfte en veroorzaakt juist een sterke groei van de bevolking. Pas de volgende generatie trekt hieruit lering en verwekt minder kinderen. En ook dan daalt de bevolkingsomvang nog niet; dit gebeurt pas als het gemiddeld aantal kinderen per vrouw lange tijd lager blijft dan 2. In bijna alle landen is het bewijs te vinden dat betere gezondheidszorg en hygiëne de bevolking sterk hebben vermeerderd. De verklaring van Gates is dus een drogreden.

Gates in vaccins

De werkelijke reden ligt in de omstandigheid dat Gates zich na zijn uittreding uit de directie van Microsoft heeft geworpen op het financieren van onderzoek en productie van vaccins via de Bill & Melinda Gates Foundation. Deze is, nu de Verenigde Staten zich hebben teruggetrokken, de grootste donateur van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en steunt een groot aantal belangrijke farmaceutische bedrijven. Met enkele hiervan en met de WHO heeft Gates in veel landen vaccinatiecampagnes tegen verschillende ziekten gevoerd, die hem miljarden dollars hebben opgeleverd, maar ook talloze verlamden, chronisch zieken en doden hebben veroorzaakt. Een vaccinatiecampagne tegen polio leverde meer poliogevallen op dan er werden voorkomen. 9 https://nationandstate.com/2020/04/12/robert-f-kennedy-jr-exposes-bill-gates-vaccine-agenda-in-scathing-report/) De slachtoffers werden aan hun lot overgelaten. En zo waren er meer rampzalig verlopen vaccinatiecampagnes onder leiding van Gates, de WHO en farmaceutische bedrijven. Zelfs werden meisjes in Kenia, Tanzania, Nicaragua, Mexico en de Filippijnen, die in 2014 zogenaamd tetanusinjecties kregen, in werkelijkheid gesteriliseerd. ( https://www.frontnieuws.com/is-bill-gates-een-massamoordenaar-ernstige-beschuldigingen-van-robert-f-kennedy/)

De WHO heeft later toegegeven, dat ze al meer dan tien jaar werkt aan geheime sterilisaties met vaccins. ( https://www.xandernieuws.net/algemeen/vn-erkent-dat-grote-polio-uitbraak-afrika-wordt-veroorzaakt-door-vaccin-bill-gates/) Gates kan wel vinden dat hij goed bezig is om het doel van bevolkingsvermindering dichterbij te brengen, maar het zal duidelijk zijn dat niet iedereen er zo over denkt, zeker niet de slachtoffers. India ontzegde hem de toegang, waarna het aantal nieuwe verlammingen snel daalde.

Gezien zijn reputatie lijkt het niet verstandig om vaccins te laten injecteren die ontwikkeld of geproduceerd zijn met financiële steun van Gates. Er wordt alles aan gedaan om binnen afzienbare tijd zo veel mogelijk mensen en liefst de hele wereldbevolking te vaccineren tegen Covid-19. Werkzame medicijnen worden daartoe ten onrechte in diskrediet gebracht, zodat een vaccin als enige uitweg overblijft.

Octrooi

Naast financieel gewin lonkt voor Gates en zijn kornuiten ook het perspectief van machtsuitoefening over mensen. Dat blijkt uit een wereldwijde octrooiaanvraag, die Microsoft in november 2018 heeft ingediend en die bij de openbaarmaking op 26 maart 2020 het gemakkelijk te onthouden nummer WO2020-060606 heeft gekregen. (https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606&tab=PCTCLAIMS ) Volgens de uitvinding worden van een persoon lichaamsactiviteitgegevens, zoals hartslag, warmtestraling of hersengolven, gemeten door een chip in de huid en overgezonden naar een basisstation. Aan de hand van de meetresultaten wordt beslist of aan de persoon cryptogeld wordt toegekend om zaken te kunnen kopen. Degenen die niet aan bepaalde criteria voldoen en degenen die de chip geweigerd hebben, krijgen geen cryptogeldbedrag. Het is te voorzien dat cryptogeld en identificatiechip vanwege het betaalgemak het contante geld en bankpasjes volledig zullen vervangen. https://ejbron.wordpress.com/2020/07/22/geoctrooieerde-slavernij/ Dat betekent dat mensen zonder cryptogeldsaldo niet meer in staat zullen zijn om in hun levensonderhoud te voorzien.

Chips inbrengen

Dergelijke chips kunnen worden ingebracht met vaccinaties. Overigens hoeft volgens Bill Gates vaccinatie helemaal niet verplicht te worden. Wie niet ingeënt is, heeft geen chip, wat met een scan kan worden vastgesteld. Zo iemand wordt beschouwd als een gevaar voor de volksgezondheid en komt nergens meer binnen. Dus de meeste mensen zullen er wel voor kiezen het vaccin te nemen met daarin ook de meet- en afleeschip.

Zal iemand die niet terugschrikt voor heimelijke sterilisatie met behulp van injecties dit wel doen voor het heimelijk inbrengen van een chip? Het is aanlokkelijk dat iedereen die een dergelijke chip in zijn lichaam heeft in de macht is van de persoon of organisatie die het basisstation bedient. Feitelijk bevindt die zich in een toestand van slavernij. Emeritus-hoogleraar Pierre Capel heeft duidelijk gemaakt dat het in werkelijkheid niet om een vaccinatie gaat, maar om genetische manipulatie door middel van een injectie. ( https://www.xandernieuws.net/algemeen/hoogleraar-capel-vaccin-is-genetische-modificatie-en-brengt-sars-cov-2-eiwit-permanent-in-uw-lichaam/) Dit leidt tot een permanente verandering van menselijke eigenschappen in een richting die de ingespotene niet wil.

In het genoemde octrooinummer is het getal 666 te lezen, in het Bijbelboek Openbaring (13: 16-18) het teken van de Antichrist, dat alle mensen op hun rechterhand of voorhoofd moeten hebben om te kunnen kopen en verkopen. Over al deze aanbidders van de Antichrist zal Gods toorn losbarsten (14: 9-11). Daarentegen zal er voor degenen die het merkteken niet hebben een goede afloop zijn (20: 4). Het lijkt erop dat de visioenen van de apostel Johannes, die het boek Openbaring beschrijft, betrekking hebben op onze tijd.

Door:

Herman Boon

(voor www.ejbron.wordpress.com)

https://ejbron.wordpress.com/2020/10/25/vaccinaties-om-de-wereldbevolking-te-verminderen/