Over vreugde

Is het alleen maar kommer en kwel met zoveel kwaad om ons heen? Nee, we zijn het ons bewust!

We worden wakker dus kunnen we daar ons voordeel mee doen. We weten nu hoe het werkt en dat God ingegrepen heeft en nog steeds ingrijpt tot dat de uiteindelijke finale komt. Tot die tijd weten wij ons onder de hoede van God, de Zoon en de Geest. (Theos, Logos, Sophia) En als we aannemen dat dit zo is en daar naar leven, blijven we op het goede pad. Dat is een reden tot vreugde. Je weet dat je je eigen kerk bent, verbonden met velen die dat ook zijn. Dat kan dankbaar stemmen. En dankbaarheid kun je vergroten zodanig dat het een steeds vreugdevollere bezigheid wordt. Je kunt beginnen met dagelijks Dank te zeggen voor alle kennis die je tot dusver verworven hebt. Voor alle liefde die je tot dusver ervaren hebt enz.. Het kan ook voor dingen als genieten van een vogel, een vlinder, een bloem, een mooie zonsopkomst enz. Als je steeds weer Dank U wel zegt, gaat het groeien. Je weet dat God een prachtig universum schiep. De afspiegeling kunnen we dagelijks waarnemen. wees daar dankbaar voor. Je weet dat je als gevallen ziel, kind van God bleef en dat je gezocht wordt en geroepen bent. Wees daar dankbaar voor. Het feit dan satan met zijn kompanen zich boven God wilde verheffen en daarin de mensheid meesleurde, wil niet zeggen dat hij onbeperkt de tijd krijgt. De eindstrijd is gaande en hij weet dat. Daarom moet je alert zijn en verder kun je proberen wel in de wereld te zijn maar niet van de wereld. Stap uit die matrix die gemaakt werd door de satan. Als je Jezus aanvaardt, zijn Offer aanvaardt, zijn lessen aanvaardt, dan weet je dat zijn prediking vrij was van slaafsheid, van vleierij. Hij was tegen alles wat de mens onvrij maakt, klein maakt, of ondragelijke lasten oplegt. Alles wat zogenaamd heilig is, ten koste van mensen, wees hij af. Hij kwam niet om een gods “dienst” te stichten. Omdat dat niet bevrijdt maar verslaaft. Hij was aan niemand onderhorig: niet aan mensen, niet aan tradities, niet aan godsbeelden. Hij ergert zich daar aan en wil de mens daarvan bevrijden. Bevrijd jezelf daarvan! Hij vraagt alleen om Hem te geloven en na te volgen: wel in de wereld zijn maar er niet van zijn. Wees waakzaam, bid en doe niet mee aan de slavernij van de uiterlijke wereld: van uiterlijk vertoon, van uiterlijke macht. Zie hoe de wereld gedemoniseerd is (kijk bv. naar huidige popartiesten, popmuziek, drank- en drugsmisbruik, seksindustrie, leugenachtige machthebbers, bedrijven die het milieu verpesten) De wereld lijkt bezeten. Doe er niet aan mee. Geniet van wat er wel is: de schoonheid van de natuur, de liefde die er wel is: zie daarin het Gelaat van God. Help mee de wereld te verzachten, verzorg en koester. Als je je zelf bevrijdt hebt, kun je door je verzachting een ander ook bevrijden. Je geeft jezelf steeds meer inzichten en kunt daar door volharden. Dat is reden tot grote vreugde. De naam Jezus betekent: God bevrijdt. Door het zenden van Jezus heeft God aangegeven de mens te willen bevrijden van de slavernij van de satan. Jezus heeft geen godsdienst gesticht, geen wereldse macht willen creëren, Dat die er wel gekomen is in naam van het Christendom is onterecht en ook daarvan moeten we ons bevrijden. Naast deze discutabele zaken zijn er gelukkig altijd mensen gebleven die de ware woorden van Jezus bewaard hebben en doorgegeven. Jezus kwam om een belofte in te lossen en een nieuwe toekomst te geven. Dat had ons beter geleerd moeten worden. Maar het is niet te laat. We leren het nu. Veel mensen zijn door de geschiedenis, door de uitleg van voorgangers afgehaakt maar als ze zich hiervan bevrijden, kunnen ze weer voluit Jezus als de Messias aanvaarden. Ik wens dat iedereen toe.