Over waarom ik schrijf en stukken van (buitenlandse) bloggers deel

In het kort: om de wereld van de leugens te helpen blootleggen.

In eerste instantie wilde ik schrijven over het “doorslikken” van de “rode pil” en over wat dat teweeg bracht. Vooral ook voor de manier van kijken naar wat nu “waarheid” is.

Het heeft veel gegeven want ik ben steeds “rijker” geworden.

Dat klinkt misschien gek want ik heb ook veel illusies verloren en ik moet oppassen niet cynisch te worden. Als je ontwaakt, zie je dat je leeft in een misselijkmakende wereld. Dan kun je je hoofd in het zand steken want dan “hoef je niks”. Maar na kennis maken met wat geloof en christendom nu werkelijk is en wat het betekent in deze wereld, kun je niet meer terug.

Je kunt blijven steken in “het leven is een tranendal”. Maar je kunt ook verder gaan: waarom dan?

Regelmatig heb ik geschreven over “hen”, over “zij die zich joden noemen en het niet zijn”.

Dat is niet om iemand te beschuldigingen of een groep mensen weg te zetten. Het is om het blootleggen van het systeem. Mensen onderaan de piramide weten vaak niet wat zich boven hun hoofden afspeelt. De geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars en dat zijn de mensen met macht en geld. Deze mensen zitten aan de top van de piramide en bepalen het leven op aarde. Of we dat nu willen weten of niet. Zij hebben marionetten nodig die hun spel spelen om hun wereld voor henzelf te veroveren en in te inrichten op hun manier.

We denken na twee wereldoorlogen dat we het snappen en we denken in goed en kwaad. We lezen in boeken wie de oorlog is begonnen ( de slechterik) en wie hem heeft gewonnen ( de goede). Dat “zij” aan beide kanten aan de touwtjes trokken en hun marionetten het spel lieten spelen, kan er bij ons niet in. De boeken en de geschiedenislessen vertellen toch het goede verhaal?

We horen het verhaal, dat zij willen dat wij geloven. Zij hersenspoelen de massa om de massa onder controle te houden en vooral ook om niet teveel zelfstandige denkers op het wereldtoneel te krijgen. En die het toch wagen zaken aan de orde te stellen, worden gedemoniseerd, geframed of ver (zelf) moord. Kennis wordt “gekocht”. Journalisten worden gekocht. De MSM is in “hun” handen dus “zij” bepalen wat we zien op het journaal en lezen in de krant.

En dat is met alles zo. Of het nu over politiek gaat of over oorlog of over economie of over geloof.

Zo kun je christenen vervolgen zonder dat het wereldnieuws is, maar zeg iets over islam of jodendom dan is de wereld te klein. Christenen kun je bespotten maar doe dat niet met ook maar iets van islam of jodendom. Hoe kan dat?

Hoe kan het dan wereldwijd regeringen ( bijna) hetzelfde reageren met maatregelen tegen “corona”?

Ik blog om dingen bloot te leggen en iedereen mag zelf conclusies trekken en ermee doen wat ie wil. Je hoeft niet wakker te worden maar het is een uitnodiging dat wel te doen.

Vaak heb ik het aangehaald in stukken: mensen denken: dat doen ze niet. Dat doen wij niet maar “zij” wel.

Je denkt: als ik op A stem van partij B dan wordt het beter. Dat wordt het niet. Alle kanten hebben hun poppen aan het touw. Het is niet een strijd tussen “links” of “rechts”. Het is een strijd om wereldheerschappij tussen wat genoemd wordt: “zionisme” en communisme. Maar uiteindelijk moet het wereldcommunisme worden voor de onderlaag, de slaven: wij. Een kleine bovenlaag profiteert.

Waarom is er nu zoveel over slavernij te doen? Om de aandacht af te leiden. Om niet aan het licht te laten komen dat “zij” meestal al de hand hadden in allerlei soorten slavernij. En nu er vooral de aandacht is voor de Atlantische slavernij, is dat een middel om de blanke westerse wereld aan te pakken en aan te vallen. De blanke westerse wereld (man) is een te groot gevaar. Te christelijk, te zelf bewust. Dus die wordt nu gekleineerd tot op het bot. De poppenspelers op het lagere niveau kennen niet eens de ins and outs van de werkelijkheid en worden afgedankt na hun werk.

Ik heb veel geschreven over zij en hen en in de wereld is steeds geschreven over het joodse probleem of de joodse macht. Het is niet direct joods zoals ik al vaker geschreven heb: het zijn de khazaren. Het is de khazarenmaffia die zich verschuilt onder de naam: jood. Ze zijn samenwerking aangegaan met wat we nu noemen: joden. Maar dat zijn de vanouds farizeeën. Zij die de babylonische talmoed (b.t.) volgen. Daarover heb ik ook al veel geblogd. Als je dat weet, weet je dus ook dat de volgers van de talmoed rustig mogen liegen en bedriegen. De khazaren hebben zich niet voor niks “bekeerd” tot de leer van de volgelingen van de b.t..

De volgelingen van de leer van b.t. zijn eigenlijk luciferianen. Jezus stelde hun leer en hun gedrag steeds aan de kaak. Zij wilden Hem niet voor niets dood.

Diegenen die werkelijk de God van Israël volgden waren de judaïeten en zij werden over het algemeen christenen en na de dood van Christus werden ze zwaar vervolgd. Na de val van Jeruzalem in 70 na Chr. bleef er niet veel over. Israëlieten waren de “kinderen van Jacob” en die waren al in andere volken opgegaan en geassimileerd of in Judea terechtgekomen ( Jacob is: hij die vocht met God) en daarna gevlucht en verspreid naar de Kaukasus, naar Oost en West Europa.

Zij, die Christus volgden en Zijn boodschap over de wereld hebben verspreid, worden gehaat. Daarom moet deze wereld kapot. Dat is voornamelijk de blanke wereld die het Christendom over de hele wereld heeft verspreid. Het Christendom is van binnenuit gecorrumpeerd en het is moeilijk om nog denominaties te vinden die “zuiver” zijn en die helpen de “waarheid” te vinden. Het vaticaan is overgenomen door luciferianen. Of we dat nu willen weten of niet.

Alle instituties zijn overgenomen door “hen”. De bovenonsgestelden hebben het niet goed met ons voor. Ook al is dat een bittere pil, we moeten hem slikken. In wezen zijn we al slaven. Al lang kunnen we niet meer volledig de vruchten plukken van onze arbeid want we betalen veel meer dan alleen noodzakelijke belastingen. Met het geld dat “zij” van ons stelen, voeren zij “hun” projecten uit. Ook al willen wij dat niet. We hebben geen instrumenten meer om iets tegen te houden.

En ze stelen verder: denk maar aan onze rijkgevulde pensioenpotten. En ze stelen onze arbeid. En ze maken nu onze economie kapot. Veel mensen zullen afhankelijk worden en daarmee kun je doen wat je wilt. Ze pompen “gecreëerd geld” in de economie en willen daar echt geld met rente en echte arbeid voor terug. Gratis geld bestaat niet. Jezus kwam al in opstand in de tempel bij de geldwisselaars en woekeraars. Deze tactiek passen ze nog steeds toe. Ze kochten er koningen en dictators mee en financierden oorlogen. Daarvan werden ze rijk. Mensenlevens tellen nooit. Leven is voor hen niet heilig en God dagen ze uit. Ik heb dat ook geblogd in het artikel over de b.t.

De wetten van God, de natuurwetten gelden niet voor hen. Zo ook niet de 10 geboden. De zionistische christenen zijn volkomen op een dwaalspoor gezet. Zij denken dat het jodendom stoelt op het geloof van de Judeeërs met het ene verschil dat zij de Messias hebben afgewezen. Er zullen ongetwijfeld ook binnen de gewone aanhangers mensen zijn die dit denken maar de orthodoxie is luciferiaans. En binnen die orthodoxie is een strijd of je wel of niet zionistisch moet zijn.

De top interesseert dat niet. Dat is de wereldse khazarenmaffia die het gaat om macht en geld.

Zij gebruiken de groepen die ze als marionet kunnen inzetten. Waarom kijk je naar een ontluisterende presidentenstrijd van twee oude mannen in de V.S.? Omdat er geen betere kandidaten waren? Nee, omdat ze alleen marionetten willen. Aan beide kanten. En vergis je niet: dat is nu inmiddels overal zo. Als je je verzet ( Wit Rusland, Rusland, Irak, Iran, Brazilië, Hongarije enz.) dan maken ze je kapot en zorgen ze ervoor dat er een marionet “op de troon” komt. En die vinden ze altijd. Er zijn altijd mensen te vinden die chantabel zijn of omkoopbaar.

Ondertussen maken ze kapot wat “heilig” is: het gezin, de familie, de seksualiteit, het geloof in het heilige, het geloof in God, de economie.

En daarom schrijf ik. En daarom volg ik alternatieve bloggers over de hele wereld. Ik weet dat de meeste mensen daar geen tijd voor hebben. Misschien kan ik ze met een kort artikel hier of daarover bedienen en ze een verdere zoektocht geven.

Ik schrijf omdat ik me druk maak maar ik had me mijn pensioen anders voorgesteld maar ik kan niet anders. En ik doe het nu graag hoewel het heel veel werk is. En ik maak me zorgen om de toekomst van kinderen. Zij verliezen te snel hun onschuld en komen in een overgeseksualiseerde wereld die ongezond is.

Ik heb geen mogelijkheid tot reageren omdat ik daar de tijd en de energie niet voor heb. Bovendien ben ik dan een makkelijke prooi voor trollen en daar heb ik geen zin. Ik ben natuurlijk helemaal een makkelijke prooi, zoals de gewone westerse mens dat is ( zeker die op leeftijd maar ook “onnozele kinderen”). Die pak je makkelijker, die bekeur je makkelijke die geef je makkelijker een grote bek.

Dus geen mogelijkheid tot reageren. Het is een zoek – of ontwakingsmoment dat ik bied. En soms misschien wat houvast. Zoek de Waarheid, alleen de waarheid maakt je vrij.

De bijbel was voor een deel geschreven voor “Israël” ( Jacobs kinderen) en voor een deel aan de “heidenen” maar wij zijn beide. Het is voor ons bedoeld en voor ons een richtingaanwijzer.

Vergis je niet in de aanwijzing van de bijbel. Jezus vocht de totalitaire controle aan van de farizeeën en van de priesterklasse. De farizeeën die de kleine man toen al kleineerde. Hij hekelde de hypocrisie, de hebzucht en de dubbele maatstaven en zei waar het op stond: zij waren de synagoge van de satan. De geldwisselaars, de elite van die tijd, eisten Zijn dood. Zij wilden liever de misdadiger Barabas sparen en kozen zo voor kwaad en corruptie en dat is wat we nog steeds zien. Dat is het verhaal van het nieuwe testament. Zij willen zich nu een “minderheid” noemen die vecht voor een “meerderheid” in een eigen land. In feite voeren zij een joodse) supremacistische agenda uit. Zij hebben een pathologische drang tot controle en streven naar een totalitair wereldbestuur. Jezus predikte het tegenovergestelde en daarom wordt het Christendom aangevallen. Daarom wordt het blank supremacisme genoemd omdat dat van “hen” niet zal opvallen.

We leven in de wereld van de leugen, in de wereld van de synagoge van de satan. Daarom wordt de blanke wereld aangevallen. Zij liegen makkelijk. Wij niet. Het Christendom staat haaks op hun wereld en we mogen dat niet doorzien. Zij beheersen de MSM en willen censuur op internet. Wat hen niet bevalt, verdwijnt steeds meer. We moeten waakzaam zijn en zoveel mogelijk delen. Hun leugens en verraad blootleggen en hun perversie, waarmee ze ons en onze kinderen willen vergiftigen, blootleggen.

Het is onze keuze. Een keuze die 2000 jaar geleden begonnen is: kies je voor Jezus als Redder? Kies je voor Zijn boodschap over de leugens van de satan en de wereld van God die je Vader mag noemen? Het is een keuze die jaar na jaar, dag na dag bevochten moet worden. Zij hebben hun weg gekozen die vastligt: de wereld van geld en bedrog, van perversie en ontheiliging, van macht en wellust, van de wereld van korte duur. Als je voor God kiest, moet je er wat voor doen. Maar dat hoef je niet alleen te doen. Het begint met aanvaarden.

Het lijkt slecht nieuws maar waarheid helpt. Het helpt te zien waar de macht ligt. Daar waar het geld naar toe vloeit. Het is een wereldwijde macht met overal tentakels omdat alles wat zich “jood” noemt in feite vaak ideologisch meedoet omdat zij in de onderste regionen vaak niet beter weten. Alle zogenaamde (kleuren) revoluties en oorlogen zijn voor “hen”. Voor nog meer geld, corruptie en macht. Zij zijn met hun laatste troeven bezig omdat ze weten dat hun tijd opraakt. Maar daarvoor maken ze wereld tijdelijk zeer onleefbaar. Daarom blog ik. Het grote laatste deel is nu met “corona” begonnen. Ze kijken nu wat ze de mensen zonder opstand kunnen opleggen en wat niet. Tegenstanders worden belachelijk gemaakt, geframed of misbruikt. En de MSM doet mee. En de gewone nieuws volger denkt maar steeds met keurige mensen van doen te hebben die “zoiets” niet doen.

Waarom is het zo moeilijk voor ons om te geloven dat wat ze doen, is om hun eigen macht en rijkdom te vergroten? Zij hebben geen geweten en wij wel. Het zijn uiteindelijk de psychopaten / sociopathen / narcisten / de uitzuigers die hun gastheer leegzuigen en zich nergens voor schamen. En zij hebben hun marionetten die het vuile werk doen. Wees geen marionet. Voer hun oorlog niet, ga niet hun barricaden op. Laat je niet gebruiken. Ze zijn nooit tevreden en zullen je blijven achtervolgen. En jij wilt een gewoon leven, een leven van vreugde en liefde dat zij niet kennen. Laat het je niet afnemen. Zoek naar het waarom en begrijp de boodschap. Ze eisen en eisen steeds meer. Ze beginnen met een beetje vragen en vragen net zo lang door tot je niets meer hebt. Lees nog eens het artikel over de b.t. Het zijn destructieve vernietigers.

Jesaja 44, 23-25 (SV): Zingt met vreugde, gij hemelen! want de HEERE heeft het gedaan; juicht, gij benedenste delen der aarde! gij bergen! maakt een groot gedreun met vreugdegezang, gij bossen, en alle geboomte daarin! Want de HEERE heeft Jakob verlost, en Zich heerlijk gemaakt in Israël. Alzo zegt de HEERE, uw Verlosser, en Die u geformeerd heeft van den buik af: Ik ben de HEERE, Die alles doet, Die den hemel uitbreidt, Ik alleen, en Die de aarde uitspant door Mijzelven; Die de tekenen der leugendichters vernietigt, en de waarzeggers dol maakt; Die de wijzen achterwaarts doet keren, en Die hun wetenschap verdwaast;

Jesaja 60, 1-5 (SV) Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des HEEREN gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken; doch over u zal de HEERE opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot den glans, die u is opgegaan. Hef uw ogen rondom op, en zie, die allen zijn vergaderd, zij komen tot u; uw zonen zullen van verre komen, en uw dochters zullen aan uw zijde gevoedsterd worden. Dan zult gij het zien en samenvloeien, en uw hart zal vervaard zijn en verwijd worden; want de menigte der zee zal tot u gekeerd worden, het heir der heidenen zal tot u komen.

Romeinen 8, 28 (SV) En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.

Zie ook: