Over de duivelse krachten

De mensheid is in de greep van een duivelse kracht die er voortdurend naar streeft zichzelf tot waar en legitiem en aanvaardbaar te maken door middel van misleiding. We kunnen deze demon niet alleen overwinnen. Maar alleen met hulp van God. Maar we hebben nog steeds controle over ons persoonlijke leven. Uiteindelijk gaat de strijd om de ziel van de mensheid. Waarom begin je niet met het verdedigen van je eigen ziel?

Dit betekent dat er een muur moet worden gebouwd tussen de ziel en de wereld, en een evenwicht moet worden gevonden tussen het heilige en het wereldse. Je moet de wereld (de niet-ingewijden, de mammonaanhangers) voor een bepaalde tijd buitensluiten en je concentreren op wat je inspireert. Dat betekent dat je de tv, internet en media in het algemeen vaker moet uitschakelen.

Je kunt zonder tv en radio en het zal je gelukkiger maken. Ik kan zelf niet begrijpen dat mensen bij het opstaan al de radio of tv aanzetten. Ik kan al dat lawaai niet verdragen. Bovendien word je de hele dag “geïnjecteerd” met gif. Het gif van de reclames en van de indoctrinatie van de propaganda. De hele dag het woord corona / covid horen kan je angstig maken en dat is wat ze willen. Die duivelse kracht van lucifer manifesteert zich overal want overal zijn zijn handlangers te vinden omdat de mammon door velen wordt aanbeden.

Net zoals je je lichaam voedt met voedsel, voed je je ziel met gedachten, beelden en geluiden. Je ziel reikt naar schoonheid, gratie, harmonie, waarheid en goedheid. ( het verlangen naar God en schoonheid brengt mij naar de natuur en daarom deel ik ook troostfoto’s) Je wordt waar je aan denkt. Wat verheft je geest? Het kan een lange wandeling zijn, natuur, hobby, sport of mooie klassieke muziek. Het is misschien een mooie tijd met familie of vrienden. Het kan lezen in de Bijbel zijn, of van andere religieuze geschriften of bidden wat niets anders is dan praten met God..

Het geluk zit binnenin je. Het omvat het bezit van je ziel en niets anders willen. Door buiten jezelf te kijken, verplaats je je ziel en raak je verslaafd aan wat je wilt in de wereld. Dit is de bron van ongeluk, want je ziel , jij, bent niet van deze wereld. Jezus zei: “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld”

De ( occulte) elite beheerst de wereld door seks en geld en vaak met geweld. Ze hebben de macht over de media en de entertainmentindustrie en zij bepalen wat we lezen in de krant, horen op radio en tv en wat zien op film in de bioscoop of bij Netflix.

De duivelse machten zijn er al heel lang. Ik heb er vaker over geschreven, We wisten het niet ook al hadden we het kunnen weten als de “bovenonsgestelden”, onze leraren en onze politici die wisten, het ons hadden geleerd. Maar de juiste kennis werd niet doorgegeven. Alleen de wakkeren en dapperen die zelf op onderzoek uitgingen, zijn ons voor gegaan. Maar we hadden na de komst van Jezus op aarde kunnen weten. We hebben ons echter laten hersenspoelen. Maar langzaamaan hebben we de duivelse krachten toch leren kennen en hoe ze te werk zijn gegaan. Veel ogen zijn geopend na 9 / 11 Ze hebben hun eindspel op 11 september 2001 aangegeven en nu met corona willen ze het afmaken: ze willen wereldheerschappij. En alles wat ze daarbij gebruiken kunnen, zetten ze in: ze zetten mensen tegen elkaar op, maken de wereldwijde economie kapot en sturen aan op een derde wereldoorlog om daarna uit de chaos hun orde te herstellen (ordo ab chao)

Laat ze je niet in de war maken of vernederen door geobsedeerd te zijn met hun ongerechtigheid. Herstel de balans door jezelf af te stemmen op God. Dit alles is voorspeld: lucifer strijdt zijn eindstrijd en dit weten we uit het boek openbaringen. God laat ogenschijnlijk dingen gebeuren maar uiteindelijk bepaalt Hij. De mens is niet de maat der dingen zoals Protagoras beweerde maar God is de maat der dingen zoals Plato zei. Alleen hebben de mensen naar Protagoras geluisterd en geleefd en niet naar Plato geluisterd. Laat staan dat ze boodschap van Jezus tot zich genomen hebben.

God is nu uit het openbare leven verbannen. Dat hebben “zij” vakkundig gedaan. De duivelse god is wel aanwezig maar de Allerhoogste hebben zij verwijderd.

Dit gaat nu spiritueel / geestelijk te overleven in een krankzinnige wereld.

We hebben de neiging om ons hulpeloos te voelen, niet in staat om de gebeurtenissen te beïnvloeden. Soms denken we dat dat kan door maar op die of die te stemmen en dan worden we weer teleurgesteld. In feite staan we in een soort frontlinie. De machten van de nieuwe wereldorde willen onze geest en ziel. We kunnen terugvechten door onszelf aan God toe te wijden en niet toe te geven aan hun verleidingen: we kunnen kennis vergaren en het pad van liefde en mededogen bewandelen. We kunnen onze zin in seks ( die door hen wordt aangewakkerd door alles wat met “Hollywood” te maken heeft maar niks met liefde) sturen door deze te beperken tot een monogame relatie. We kunnen aan de gelddwang ontsnappen door binnen onze mogelijkheden te leven en onszelf te disciplineren zodat geld een ondergeschikte zorg is.

Waarom moeten we God gehoorzamen? God is echt het principe van onze eigen ontwikkeling en het pad naar ons geluk en onze vervulling. We dienen onszelf als we God dienen.

God is synoniem met spirituele idealen: liefde, waarheid, gerechtigheid, schoonheid.

Denk je dat het leven geen betekenis heeft? Het leven heeft een intrinsieke betekenis als we Gods doel vervullen. We moeten ons afvragen: “Wat wil God van mij? Waar ben ik voor geboren?” Al vaker schreef ik hierover: als het je taak is vader te zijn, probeer dan een goede te zijn, is het je taak leraar te zijn, wees dan een goede enz..

God spreekt tot ons door onze geest en geweten. We horen Hem niet omdat onze geest als een spiegel is die naar de wereld kijkt. We moeten de spiegel omdraaien zodat hij naar de ziel van binnen kijkt en zijn rug naar de wereld toont.

( Bij mijn inleidende foto staat een uitspraak van Boeddha over wakker zijn en je aan de wet houden. Ook Jezus heeft dat herhaaldelijk gezegd: hou je aan de wet. Dat wil zeggen: de natuurwet zoals God die heeft ingesteld en die we kunnen kennen door de moraal. We weten dat we niet moeten stelen, moorden enz. )

In plaats van de wereld uit te wissen, wat ons vermoeid en ziek maakt, moeten we ons concentreren op dingen die ons verlangen naar zuiverheid, hoop, schoonheid en goedheid weerspiegelen.

In plaats van de wereld te laten bepalen wat we denken (en dus voelen), creëren we onze eigen wereld op basis van hoe we ons willen voelen. Dat is waar het bij het geloof om draait, de spirituele realiteit voorop stellen. We kunnen de Bijbel lezen en leren waar het werkelijk omdraait. Maar we kunnen ons ook binnen onze eigen kleine kring leren waar het om draait: het geven van liefde en aandacht. Er is onbetwistbare vermogen van de mens om zijn leven te verheffen door een bewuste inspanning. Keer je bewust af van het gif en verrijk je zelf met de leer van het christendom. Zoek het goede, hoe moeilijk misschien ook omdat we leven in een corrupte wereld. Dus we worden geconfronteerd met corrupte bijbeluitvoeringen, met corrupt christendom en corrupte politici die niet het beste met ons voor hebben. Maar als je zoekt, vind je. Als je klopt, gaat de deur open. Misschien niet op de door jou gewenste tijd maar op de tijd die God goed acht. Want je bent hier om jouw lessen te leren. Ik schreef er vaker over: elk mens heeft een taak in zijn leven en elk mens heeft talenten en kan tot in de details ervan zijn leven waardig te maken voor zijn opdracht: God leren kennen en de redding door Zijn Zoon Jezus die de Christus was. We kunnen dit door onze gedachten in overeenstemming te brengen met onze ziel, in plaats van met de wereld.

Het gaat erom te leren te onthechten en als je de onthechting onder de knie hebt, zul je nooit depressief zijn, nooit gek worden in deze corrupte wereld om de simpele reden dat je niet meer in deze wereld samen kunt vallen mèt die wereld om dat je weet dat dit niet is waar het om gaat.

Je kunt je afvragen: “Wat zou Christus doen? Wat zou Christus denken?” Het christendom is in een notendop de navolging van Christus. Het christendom is aanvaarden dat Jezus de redder is en niets en niemand anders. Gebed is je kompas om je richting, moed en vertrouwen te geven. Bidden kan altijd en overal in je eigen woorden. Bidden is praten met God of met Zijn Zoon. Wat er ook op aarde gebeurt, God is de enige werkelijkheid. Kijk verder dan de mens en concentreer je op spirituele realiteit: schoonheid, goedheid, gerechtigheid en liefde. God is vreugde en God is veel groter dan de mens. Door ons periodiek terug te trekken uit de wereld, zorgen we ervoor dat we niet de enige sfeer verliezen waar wij nog de macht hebben en die “zij” willen aanvallen. Het stelt ons in staat een gezonde bijdrage te leveren aan de samenleving. Een gelukkige dag, een mooie dag, een liefdevolle dag kan je wijzer maken dan alle kennis van tv enz.

Satanisten hebben onze geest geprogrammeerd en ze proberen die af te sluiten voor het horen noemen van “God”, onze liefdevolle Schepper en onze Weldoener. Voor satanisten is God de concurrentie. Satanisten zijn luciferaanhangers en lucifer heeft God uitgedaagd. Het is nu voor hem er op of er onder. Maar dat script ligt vast: hij zal tenonder gaan. Hij weet dat maar in zijn ondergang wil hij zoveel mogelijk zielen meesleuren in het verderf.

Ons verlangen naar God, onze spirituele aspiraties naar schoonheid, waarheid, goedheid, liefde en gerechtigheid definiëren ons als mens waarin God de Godsvonk heeft geplant. “Zij” willen dat teniet doen. Ik heb het vaker aangehaald: Markus 12, 30-3: En gij zult den Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk, is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Er is geen ander gebod, groter dan deze. ( Want in die Ander zie je God.)

Er is een voortdurend conflict is tussen het oude en het Nieuwe Testament. De “god” Jahwe van het oude testament is satan, die eigenlijk de ware “god” is van traditionele babylonische talmoed Joden, die de bijbel hebben gecorrumpeerd en zich hebben uitgeroepen tot zijn “uitverkoren volk”, terwijl de “God” van het Nieuwe Testament de ware God is van liefde, waarheid, perfectie, harmonie en schoonheid, de ware God van de hele schepping en van alle mensen. ( ik heb er regelmatig over geschreven. Gewone joden, gewone christenen weten dit vaak niet. Het christendom is ook gecorrumpeerd door het zionistische christendom)

Hoe kun je anders een god uitleggen zoals gezien in het oude testament die mensenoffers, oorlogen, moord, verminking, marteling, terrorisme, moord, genocide, vadermoord, broedermoord, kindoffers, incest, overspel, leugens, bedrog eist en vergoelijkt, diefstal terwijl zogenaamd dezelfde God volledig tegengestelde waarden uitdrukt zoals die in het Nieuwe Testament worden aangetroffen? In het oude testament gaat het vaak over baäl en baäl en God worden door elkaar gebruikt. Dit is een grote misleiding. Jezus heeft de farizeeën kinderen van de satan genoemd. Hij gaf ons een nieuw verbond, een nieuw testament. Daarom wordt dat nieuw testament zo vaak aangevallen en staat het steeds onder druk van verkeerde vertalingen.

Als je zoekt, zul je vinden. Als je goede bijbelteksten zoekt, vind je ook. Ga voor zekere bijbelvertalingen naar de statenvertalingen. Kijk bij christelijke sites altijd hoe ze met het zionistische christendom omgaan. Pas op voor christenen die wel het kwaad van “Rome” zien en niet van “Jeruzalem” (of mekka) Let er op dat er vaak kwaad met goed wordt verbonden en omgekeerd. Je leert als je kijkt en leest.

Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Matteüs 7:7

https://chuckbaldwinlive.com/

https://www.realjewnews.com/

http://user1252122.sites.myregisteredsite.com/index.html

https://www.bollyn.com/

https://threeworldwars.com/