Over wie we zijn 5

Het woord satan is al menig keer gevallen en ik denkdat er mensen zijn die hier niet mee om kunnen gaan. Het gaat om het kunnen aanvaarden van kwaadaardige entiteiten die het niet goed met ons voor hebben. Dat betekent veel bittere pillen slikken en dat gaat ons niet altijd goed af. Het blijft lastig te aanvaarden dat er zoveel en zo groot kwaad bestaat waar we ogenschijnlijk niets aan kunnen doen. Maar bedenk dat de satan (deze entiteit uit een andere dimensie) zijn werk niet alleen kan doen. Naast de kwaadaardige entiteiten uit andere dimensies zijn er de marionetten in onze wereld. Ja zij lijken onoverwinnelijk maar dat zijn ze niet. Deze satansdienaren moeten steeds meer poppen aan een touwtje houden en daar gaan we steeds meer van zien. De leugen is nu alom om ons heen. Het kwaad is voor ons bijna niet te bevatten en dat doet een enorm beroep op ons doorzettingsvermogen. Om te beginnen moeten we durven zien en durven aanvaarden en we moeten een grote onzekerheid aanvaarden. We moeten durven bewust worden. En we moeten aanvaarden dat niet iedereen dat durft. De waarheid kan te groots en te schokkend zijn. We lopen er liever voor weg. De complexiteit is te groot en te beangstigend. Je kunt beginnen te onderzoeken wat er waar zou kunnen zijn van complexe zaken waar al veel over gezegd en geschreven is en die niet zomaar meer afgedaan kunnen worden met: “geloof toch al die complotdenkers niet”. Ja er wordt veel gesuggereerd en er zijn altijd fantasten die van alles verzinnen. Maar als je kijkt naar de ramp van 9/11 en als je ziet dat veel technici heel gedegen officiële verklaringen weerleggen, kan dit een begin voor je zijn dat er schellen van ogen vallen en dat je toch gaat twijfelen aan die mensen die ons zouden moeten besturen. Dan heb je een horde genomen.Dan ga je beseffen dat als er hier misleiding is, dat ergens anders dus ook kan. En dan word je misschien steeds meer wakker. Maar het kan ook gebeuren dat je door onheuse behandeling in eigen land ineens ziet dat zaken niet kloppen. Je kunt er voor weg rennen, je hoofd in het zand steken of toch maar op onderzoek uit gaan. Nu kun jij wakker worden en andere mensen met hun geconditioneerde brein nog niet. Je zult het niet makkelijk krijgen. Ga niet bekeren, ga niet overtuigen. Mar als je kunt delen, doe dat. Hoe groter een bewustwording van het kwaad, hoe groter de dorst naar kennis.Wij moeten de wolk van niet weten vullen met onze wil om te weten.

Als je gaat weten hoe de satan werkt, ga je onderzoeken hoe God werkt. Je ziet de misleidingen van de satan tegenover het ingrijpen van God en het zenden van Zijn Zoon. Ik schreef: jij bent je eigen kerk en je eigen altaar. Jezus, de Messias, is de grote verzoener. Hij bracht Zijn Kruisoffer. Dat stelde Hij tegenover de offers die de satan constant vraagt. Jouw offer op jouw altaar is het offer van de verzoening te aanvaarden en de weg te gaan die daar bij hoort. Het gaat niet om opgelegde normen en wetten die onmenselijk zijn en die satan eist (of het nu de 5 x bidden per dag is of de eisen van nieuwe klimaatreligie waar geen mens aan kan voldoen, er zullen altijd meer en meer onmenselijke eisen komen) (Gal 2, 19-21). Door de Zoon kom je nu bij de Vader. En dat is de bedoeling: het verlangen van de Vader is dat wij aanbidders zijn in geest en waarheid(Joh 4:23). Geen aanbidding van de satan maar God eren en terugverlangen naar waar we toe geroepen zijn. Jouw offer is dat jij minder wordt en de Zoon meer. Je kunt dit iedere dag bij je dragen. Je hoeft niet gedwongen te worden een x aantal keren te bidden per dag. Het wordt vanzelf een doorlopend gebeuren in je eigen binnenkamer. (Ef 1:3-6)