Als ik wil duidelijk maken dat de geest van de satan overal zijn invloed laat gelden kan ik niet om deepstate heen. Andere woorden zijn Cabal, Illuminatie, illumini, Elite, Khazaren.

God is geen concept. De goden, engelen zijn geen concepten. De verhalen in de bijbel zijn geen concepten. Via de verhalen in het OT raken we bekend met de strijd van de goden met God. Met de wens van de satan te zijn als God. We raken bekend met offers van eerstgeborenen enz. Deze verhalen en de ingrepen van God willen ons iets vertellen. Veel verhalen wijzen ook vooruit naar de komst van de Zoon van God naar de aarde ( Js 9, 6).We worden bekend gemaakt met afgoderij (Js 40, 19) en de eisen van Baäl (satan) Re 2, 11. We zien ook dat het joodse volk voortdurend op het verkeerde been wordt gezet omdat de satan zich steeds als hun god voordoet en zijn eisen stelt. Zij worden voortdurend op de proef gesteld. Tot op de dag van vandaag. Evenals alle mensen op aarde.

Het grote verschil is nu dat God inderdaad zijn Zoon zond om de strijd met de satan openlijker te maken en te laten zien wat de mensheid kon verwachten. Hij onderwijst dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is en dat er eigenlijk maar 2 geboden waren: De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het op één na belangrijkste is dit: Heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. Het belangrijkste is dus het tweevoudig liefdesgebod: God liefhebben met alles wat in je vermogen ligt; en je naaste liefhebben als jezelf. God zegt hier: vereer Mij, vereer geen andere goden, maak geen afgod(sbeelden). Dits is een duidelijke verwijzing naar de vurige wens van de satan om aanbeden te worden en vereerd te worden waartoe je je niet moet laten verleiden. Dit gaat voor de 10 geboden die duidelijk aan geven niet te moorden, geen diefstal te plegen enz. Dat doet satan voortdurend wel. En nu kom ik bij de cabal.

Sinds de jaren ’60 komt er steeds meer kennis over deep state, invloed van de “Elite” enz. maar steeds werd en wordt veel afgedaan met: “je moet niet in die samenzweringen geloven, geloof toch die complottheorieën niet”. Klokkenluiders kwamen om het leven, verloren banen maar de kracht van het internet is groot en steeds meer wordt bekend. We weten nu dat er een wereldwijde elite is die een schaduw regering vormt en die streeft naar één wereldregering met één wereldreligie. Deze groep is een satanische groep die superrijk is en zeer veel macht heeft. Als je je er in gaat verdiepen kun je niet geloven dat dit zo bestaat. Ben je echter inmiddels vertrouwd met de satan en de macht dan kijk je er niet meer van op. Als je erover gaat lezen, moet je vaak door veel narigheid heen lezen bovendien moet je altijd blijven lezen met de vraag: wie heeft/wie hebben hier belang bij. En altijd je Ware Schepper voor ogen houden. Voor die Elite zijn we gewoon “vee” om uitgemolken te worden of “shit”. Ze gaan gemakkelijk met leven en dood om want ze beschouwen zichzelf als superieur. Als we begrijpen hoe de wereld van de satan werkt en als we begrijpen hoe God werkt, hebben we ogen om anders naar de wereld te kijken. We kunnen ook onze “antenne” steeds beter afstellen op de Geest, bewust als we zijn van alle storingen die uitgezonden worden.

Zijn we er dan als Christen? Wat is een Christen? Christen ben je als je je openstelt voor Zijn Woord, voor Zijn Boodschap. Als je weet dat Hij terugkomt en dat je daar je vertrouwen opstelt.

Maar er zijn veel soorten christenen, zoals veel soorten joden enz. Je bent er niet als je denkt: “ik ben Christen dus het komt wel goed”. Je kunt er volkomen naast zitten door misleiding. Denk aan Christenen die geloven dat moslims en christenen in dezelfde god geloven en veel gemeenschappelijks hebben in hun boek. Dat is misleiding. Ook als je denkt dat als we alles delen met het joodse volk en het gemeenschappelijke beginboek. Het joodse volk wordt zwaar misleid door de Khazaren. En dientengevolge veel christenen ook. Dat was voor mij persoonlijk een enorme pil om te slikken. Dat deze wereld zo kon bestaan, dat was voor mij een geestelijke krachtmeting. Als je wilt, kun je van alles vinden op internet. Ik deel hier geen links over om dat er teveel kaf onder het koren is. En ik heb tijd om alles te lezen. Dat heeft niet iedereen. Als je wilt weten waar de jodenhaat vandaan komt dan kun je wel het e.e.a. vinden over de Khazaren. Bedenk dan dat dit “kunstmatige” joden zijn die niets met het spirituele jodendom te maken hebben. Namen hoef ik niet te noemen die vind je vanzelf.