We zijn dus “gevallen zielen” die op aarde in een sfeer leven die uiterst moeizaam is, vol lijden en verdriet. Deze sfeer willen we achter ons laten en we herinneren ons vaag dat er eens een tijd was die vol beloften was.

Hoe is dit gekomen?Eerder schreef ik al dat de satan de wereld in zijn greep heeft.

Er zijn meer sferen en uit een van de sferen is de gevallen “engel” naar de wereld afgedaald en met hem nog vele anderen. Wat God kon, konden zij ook, vonden ze. En zij wilden de eer en glorie die God ten deel viel. Deze gevallen entiteiten worden in de bijbel beschreven. Het joodse volk dat ons de bijbel heeft nagelaten, was niet het enige volk dat te maken kreeg met deze goden. In het OT zijn het de elohim, en verder zijn er nog veel andere namen. Overal in de geschiedenis duiken namen op van goden. Archeologie legt beelden bloot enz. In Gen 6 lezen we dat deze goden zich vermengden met de mensen. En dat was een zware overtreding. Er waren seksuele taboes die niet doorbroken mochten worden. Zoals er geen gemeenschap mag zijn tussen mens en dier, zo mocht dat niet tussen goden en mensen maar ze deden het toch. Het zijn geen sprookjes. De geschiedenis van de oudheid wordt bepaald door het gedrag van deze gevallen engelen die wilden zijn als een god en ze wilden hun eigen wereld. Om dat deze entiteiten dus afweken van de bedoelingen van de Schepper, greep God steeds in. Dat zijn de verhalen van de zondvloed, van het ingrijpen bij Abraham enz. De goden daagden God steeds uit en Hij gaf steeds een ultimatum en waarschuwingen. Veel is ook bekend geworden door archeologische opgravingen. Helaas is het zo dat veel kennis wordt achtergehouden. We zijn niet alleen die ziel die snakt naar bevrijding, we zijn ook geest. Zie de geest als een soort antenne. Daar mee kunnen we afstemmen op de andere sferen, op de Geest van God enz. Jezus heeft ons verteld over de Heilige Geest. We kunnen maar moeilijk geloven in God is een drie eenheid. Dat is ook een reden geweest voor veel mensen om af te haken van geloof in God. Die Heilige Geest is de Geest van God die we proberen te zoeken met onze “antenne”. Het probleem is dat de geesten van de “goden” van de “satan” ook “vol in bedrijf zijn”. Voor hen staat er veel op het spel: als zij verliezen zijn ze hun wereld en hun voeding kwijt. Zij spelen dus constant voor stoorzenders. En ze zorgen voor psychologische oorlogsvoering (PSYOP/ op staat voor operation). Daar staat het OT vol mee en dat geeft de schizofrenie weer waar ik eerder over schreef. De mens wordt voortdurend op het verkeerde been gezet. Onze geest zoekt de geest van waarheid maar wordt vaak verleid door de geest van de leugen. We leven nu in een tijd dat we de leugen vandaag de dag tot grote bloei zien komen omdat de tijd van de satan nog erg kort is. Als je er op gaat letten, zie je iedere dag de voorbeelden van de leugens en de psychologische oorlogsvoering.

Waarom is de tijd kort? De gelovige mens weet dat alleen Jezus, de Christus, de verlossing van deze wereld brengt. Dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is. Zij weten ook dat Christus een keer terugkomt voor de finale beslissing. Die tijd is aangebroken. Nee, dat is geen verzinsel. Overal in de bijbel zie je verwijzingen. Je kunt ook lezen welke mensen het meest zullen lijden in deze eindstrijd. Ook wordt er gewaarschuwd voor een tijd dat er eerst een antichrist komt. Daarom schreef ik eerder dat ik haast had. Ik probeer op eenvoudige wijze dingen uit te leggen voor mensen die niet geloven of die geloofd hebben maar dat geloof verloren hebben. De tijd waarin we nu leven is al zwaar maar wordt steeds zwaarder. Als je geen weet hebt waar je steun en verlossing kan vinden, word je kwetsbaar en gevoelig voor de verkeerde keuze die van je gevraagd wordt. Het enige dat je kunt doen is je openstellen voor de godsvonk van je ziel en je antenne openstellen voor Gods geest, de geest van waarheid en je bewust zijn van de geest van de leugen, van de satan die alles op alles zal zetten je te verleiden. Dat verleiden neemt nu groteske vormen aan maar kan ook heel subtiel. De westerse mens is gevoelig voor geld, macht, uiterlijk, succes. God maakt gebruik van gewone mensen, van “simpele”zielen. De satan maakt gebruik van het “sterrendom”, van de ijdelheid van politici enz. Als je goed kijkt, weet je meteen wat ik bedoel. En over sterrendom: kijk eens naar optredens bij de superbowl in de VS. Allerlei satanische elementen zijn er in verweven.