Ik heb geschreven over goden en de invloed van de satan.

Maar wie zijn we dan en waarom is er die beïnvloeding? En hoe kan dat dan?

Onze voorouders waren meer vertrouwd met engelen en demonen en geesten maar wij zijn er niet echt meer mee opgegroeid. In het OT komen engelen veel voor: 1 Kr 21,16/ Tob 5,5

Wij zijn meer en meer losgezongen van God en de hemel omdat de kerk en de kerkgenootschappen steeds meer invloed verloren en ook omdat er veel kennis verloren is gegaan. De kerk bepaalde de leer en dat was niet altijd tot verheffing voor de mens. Het ging om de macht. Het is veelal terecht dat de kerk invloed verloor want de kerk heeft een slechte rol gespeeld in zaken als misleiding, misbruik enz.

Maar we kennen allemaal nog wel uitdrukkingen als: “in de zevende hemel zijn”. Die is niet voor niets verbonden met gelukzaligheid. We hebben er nog vage weet van.

Omdat wij in een 3 dimensionale wereld leven, wil dat niet zeggen dat er geen andere dimensies zijn. En omdat wij alleen onze levenssfeer kennen, wil dat niet zeggen dat die andere sferen er niet zijn. Alleen zijn wij te rationeel geworden en willen alleen geloven als we zien of als iets wetenschappelijk bewezen is. Maar geloven verlangt anders denken. Als je anders kunt denken, ga je ook de bijbel anders lezen. En daar staat werkelijk alles in.

Er zijn meerdere sferen, die in de oosterse religie van het hindoeïsme wel bekender zijn. Er zijn meerdere verschijningsvormen van schepselen maar wij kunnen niet alles zien. Net zoals wij ook niet alles van onszelf kunnen zien. Wie of wat zijn wij? Wij zijn ons lichaam niet. Dat is een kledingstuk, een jas, dat we af leggen als we dood gaan. Maar dan zijn wij er nog wel. Wij gaan dan over naar een andere dimensie. We zijn ook ziel, ook geest. In onze ziel heeft God onze Godsvonk “ingeblazen”zodat we een (verre en vage) herinnering hebben aan waar we vandaan komen. Het kan ons een onbestemd gevoel van heimwee geven. Onze geest kan nog verbinding maken met de sferen “boven”ons/”buiten”ons.

Hoe gevoeliger we daarvoor worden, hoe “meer we opvangen” en we kennis kunnen op doen.

Er is echter een grote maar. We zijn zogenaamde “gevallen”zielen. Zielen die door de satan zijn aangelokt om hem te dienen en te vereren als god. Ik schreef over de wereld die satan geschapen had omdat hij wilde zijn als god. Met zijn “val” heeft hij andere schepselen, die wij engelen noemen, meegesleurd. Hij heeft zich zo omringd met “helpers”. Zo kennen we waarschijnlijk allemaal wel de naam lucifer. Lucifer is de grote verleider. De zogenaamde “lichtbrenger” die de mens steeds op het verkeerde been zet. Hij zoekt contact vanuit de andere dimensie en verleidt zo menigeen. Dit is een veelvoorkomend verschijnsel in de new age stroming. Men denkt contact te hebben met het “licht” maar het is het valse licht. We kunnen als we al in engelen geloven, niet geloven dat er ook slechte wezens zijn. Engelen kunnen toch niet slecht zijn?

Het is hetzelfde naïeve denken als we denken: alle mensen die in god geloven, geloven toch in dezelfde god. Hij heet alleen anders. Nee, helaas is dat niet zo. Ik ga daar nog over schrijven.

Het is onze bestemming om terug te keren naar de schoot waar we vandaan komen. Onze ziel is eeuwig en die verlangt er naar uit deze wereld van het eeuwige rad van lijden verlost te worden.

Daar ga ik het nog verder over hebben.