Over een georkestreerde eindstrijd

Het gepeupel in de straten van de steden in de V.S. is niet spontaan ontstaan na de dood van George Floyd. De demonstraties van BLM en Antifa zijn ook niet het product van een spontane reactie op een collectieve perceptie van onrecht. Hun aanwezigheid, waar ze ook aanwezig zijn ( niet alleen in de V.S. maar ook in Europa), is een georkestreerde gebeurtenis. Het wordt zwaar gefinancierd (door Soros c.s.) en het is het geesteskind van satanisten / illuministen / vrijmetselaars, wier doel chaos en wanorde is, van waaruit ze een nationaal concentratiekamp per natie willen vormen, onder auspiciën van een nieuwe communistische wereldorde (ordo ab chao).

Zij zijn de voetsoldaten van de machthebbers op de achtergrond en zullen na “bewezen diensten” afgedankt worden. Net zoals de meelopers en de verraders die denken dat ze heel wat zijn maar het eerst aan de beurt zijn wanneer “zij” dat willen. “Zij” gebruiken mensen altijd, dat is in iedere strijd en in elke oorlog die ze voeren zo.

Efeziërs 6:12: want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. En die boze geesten hebben hier op aarde hun handlangers en bewonderaars: de luciferianen die geloven dat zij bij de heersers over de planeet horen en gaan horen.

Vanaf het gouden kalf uit het verhaal van de bijbel en de stromingen, begonnen bij de levieten en de farizeeën hebben deze luciferaanbidders er nooit voor teruggedeinsd eigen mensen (op) te offeren en dat te doen tot op de dag van vandaag. En het opofferen van goiym is al helemaal geen probleem.

Deze vorstendommen en machten zijn mentale krachten uit de lagere regionen en zij “bewonen” die geesten die zich toegankelijk hebben gemaakt voor deze boze geesten / engelen uit de contreien van lucifer. ( lucifer nam 1/3 van de engelen mee in zijn val en zij behoren tot de hemelse machten uit de lagere regionen die beperkt tijd hebben gekregen van God)

De mensen die via hun geesten toegang geven tot het boze doen dit vanwege de atmosfeer die is opgewekt door de verering van wat we kennen als het dienen van de mammon. Alles vindt plaats in de geest. Het is een sfeer van nihilisme, zinloosheid, verslaving aan sensatie en zinloze ondernemingen. Deugden die voorheen werden gewaardeerd, worden nu gezien als belemmeringen voor iemands vrijheid om “hun eigen waarheid te leven”, wat natuurlijk helemaal geen waarheid is.

“Zij” , voor wie hun religie de verering van de satan is maar waarvan de gewone volgelingen dat vaak niet weten, hebben die geestessfeer van zinloosheid en sensatie ontworpen en gevoed. Ze hebben daartoe de hele entertainmentindustrie tot hun beschikking en ook de msm want zij hebben bijna alles in handen. Ook alternatieve media, die afhankelijk zijn van adverteerders. Zodra er iemand het “waagt” om andere geluiden te laten horen, zorgen “zij” voor georkestreerde aanvallen tot oproep van advertentieboycot. Dan kom je aan iemands brood.

Wat de “demonen”, die werken aan de vernietiging van iemands goede natuur, doen, is de negatieve eigenschappen van een vatbaar persoon versterken. Als je haat, jaloezie, angst en nog veel meer tekortkomingen hebt, bekrachtigt de demon het meer dan het was. En vergis je niet daar hebben we allemaal last van. We kennen de hebzucht, de jaloezie enz. allemaal. Maar we moeten ons leven er niet door laten beheersen. Doe je het wel dan wordt je vatbaar voor demonen, Dit verklaart waarom mensen zich veel extremer gedragen dan ze oorspronkelijk hadden bedoeld. Het is een letterlijke uitdrukking van: “De duivel dwong me het te doen.”

Demonen bestaan echt. Deze gevallen engelen zoeken hun “prooi” uit. Daarom heb ik er vaker over geschreven: luister niet naar zgn. “stemmen van de ander kant” het zijn duistere stemmen. Ze kunnen veel geven maar ze gaan op een gegeven moment eisen. Bescherm jezelf met gebed zodat het kwade niet tot je hart kan doordringen. Eens in je hart, zoekt het er zich een woning.

Ieder van ons wordt beïnvloed door intelligenties op het onzichtbare vlak. Of je het nu leuk vindt of niet. Dit is de strijd van het goede en het kwade. Daarom is er de oproep om wedergeboren te worden: dat is de doop van de Geest, het herstel door Jezus die de Christus was. Daarom zijn “zij” zo bang voor het christendom en daarom moet dat christendom uitgeroeid worden. Net zoals het blanke ras. Dit is waar het boek openbaringen overgaat. Als God “de dagen niet zal inkorten” zal de ramp niet te dragen zijn. ( Zie Mt. 24 en Mc. 13, 20. En voor wat het waard is over het inkorten van de dagen: https://www.wimjongman.nl/nieuws/2015/360-dagenjaar.html )

Jezus zegt over dit tijdperk:

Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen.

En als die tijd niet verkort zou worden, dan zou geen enkel mens worden gered; maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort (Matteüs 24, 21-22)) .

We moeten ons ervan bewust zijn dat de kwaadaardige krachten ons manipuleren en dat zij constant bezig zijn met hersenspoelen. Je moet jezelf onder geestelijke en hemelse bescherming stellen want zij zijn uit op je geestesleven, op je ziel. Deugdzaam leven wil niet zeggen dat je zorgeloos leven kunt. Veel mensen laten zich mee voeren “op de stroom van het leven” maar kunnen daardoor meegevoerd worden in het verkeerde stroomproces. Deze wereld is een wereld van strijd en dat werd en wordt ons zo niet geleerd. Gedachteloos meegaan in de stroom betekent dat je je overlevert aan verkeerde krachten en dat willen “zij”. Daarom worden mensen verslaafd gemaakt aan eten, drinken, drugs, amusement, sport enz. We worden volgestopt met slechte dingen. Als we echter gaan beseffen dat “zij” dat willen, kunnen we die krachten leren afwenden.

De krachten van de duisternis weten dat de Heer van het Licht ( Jezus die de Christus is) komt en ze zijn nu in een razernij om de invloed ervan tegen te gaan. Je ziet hier op aarde dat “zij” steeds driester worden en steeds lelijker gedrag vertonen. Ze zijn pervers. Dit gedrag waarbij ze alles omkeren is ook een gedrag waarbij zij God uitdagen. Alles wat mooi en goed is, maken zij slecht en lelijk. Of dat nu in de verhouding man, vrouw is of in gezinsverhoudingen of in de creatieve uitingen van mensen: alles keren ze om en alles maken ze lelijk. Dit is wat ze bijvoorbeeld ook willen:

Toenemende weergave van transgenderpersonages op tv zorgt voor ‘stijging’ van het aantal kinderen dat op zoek is naar geslachtsverandering, zegt expert

En in onze maatschappij wordt het gewone seksuele leven overal aangevallen:

https://www.henrymakow.com/2020/03/ten-signs-western-society.html

https://www.henrymakow.com/2020/06/why-satanists-have-sexualized.html

https://www.henrymakow.com/liberals_are_shills_for_commun.html

Over de geplande coronaviruspandemie:

De coronaviruspandemie: gepland in de VS, geactiveerd in het VK

Door Nick Kollerstrom op 9 augustus 2020 JamesFetzer.org 8 augustus 2020

Laten we eerst eens kijken naar de sterfgevallen tot nu toe, die officieel worden toegeschreven aan COVID-19. Ik gebruik de Worldometer-website als bron, het geeft dagelijkse doden. Als we de VS vergelijken met het VK, Frankrijk, Italië en Zweden, drukken we ze uit als sterfgevallen per miljoen, of, wat sommigen misschien prefereren, als percentages. Het VK komt – vreemd genoeg – als beste uit de bus:

VK 825 doden / miljoen => 0,08% van de bevolking

Italië 582 “=> 0,06% van de bevolking

Zweden 558 “=> 0,06% van de bevolking

VS 482 “=> 0,05% van de bevolking

Frankrijk 452. “=> 0,05% van de bevolking

Dus alle stuiptrekkingen van de VS, die praktisch het weefsel van hun beschaving vernietigden, waren voor de dood van slechts 0,05% van de bevolking – gedurende een periode van zes maanden! De gemiddelde leeftijd van deze ‘COVID-sterfgevallen’ ligt over het algemeen rond de tachtig.

Ze maken kapot wat heel is, ziek wat gezond is en lelijk wat mooi is. En bijna niemand durft op de rem te trappen. Maar gelukkig worden wel steeds meer mensen wakker. Steeds meer bloggers maken de verborgen agenda’s beter bekend:

Franklin ter Horst : Agenda 2030 van de Verenigde Naties streeft naar depopulatie (deel 5 en andere delen)

https://www.franklinterhorst.nl/Uit%20het%20nieuws%2010-08-2020.htm

https://www.franklinterhorst.nl/Uit%20het%20nieuws%2003-08-2020.htm

https://www.franklinterhorst.nl/Uit%20het%20nieuws%2027-07-2020.htm

https://www.franklinterhorst.nl/Uit%20het%20nieuws%2020-07-2020.htm

https://www.franklinterhorst.nl/Uit%20het%20nieuws%2013-07-2020.htm

Over aantallen mensen die zullen / moeten sterven

http://www.deagel.com/country/

over de WHO en zijn directeur:

Tedros Adhanom is een Ethiopische bioloog, onderzoeker op het gebied van de volksgezondheid en ambtenaar die sinds 2017 werkzaam is als directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie. Een niet-arts die betrokken is bij genocide; hij is gewoon de persoon die toezicht houdt op de vernietiging van de beschaving: (velen zijn ergens mee te chanteren)

https://www.henrymakow.com/2020/08/tedros-gay-red-terrorist.html

Over het blootleggen van de agenda van Gates:

https://www.fort-russ.com/2020/04/robert-f-kennedy-jr-exposes-bill-gates-vaccine-dictatorship-plan-cites-gates-twisted-messiah-complex/

“HET IS EEN VOLLEDIG COMMUNISTISCH PLOT ” :

http://stateofthenation.co/?p=22122#more-22122

https://www.henrymakow.com/2020/05/Ten-Ways-We-Are-Enslaved.html

Over de opbouw van een imperium, over het verkrijgen van veel geld:

Over misleiding:

https://www.henrymakow.com/000312.html

Over satanisme:

https://www.henrymakow.com/2020/02/hoffman-Cabala-Judaism-is-Satanism.html

Andy Ngo, hoofdredacteur bij The Post Millennial , onthulde dinsdag de gruwelijke tactieken van Antifa tijdens een hoorzitting in de Senaat. Hij waarschuwde dat Antifa rellen in Portland in “een kunstvorm” heeft veranderd en dat de extreem-linkse agitators zich waarschijnlijk naar steden in heel Amerika zullen verspreiden:

https://www.henrymakow.com/2020/08/Antifa-Terror-Threatens-the-Republic.html

Over het nieuwe “normaal”:

https://www.unz.com/chopkins/invasion-of-the-new-normals/

Wie veel schrijft over het uitstappen uit de matrix is Jon Rappoport:

Exit From The Matrix: Free Individual vs. Deep State by Jon Rappoport

The people who run society are engaged in bringing systems and structures into interlocking alignment, in order to create larger and larger machines of control.

I keep returning to this territory, because the whole thrust of modern civilization is making the individual extinct.

Powerless, badly educated, adrift in technology, viewed as a unit tied to a massive collective—this is the picture of the individual.

Let’s go back to square one. The individual is fundamentally at odds with the State. The State wants control. The State wants loyalists, adherents, joiners, conformists. The individual wants freedom, if he has any inkling of his own power.

The basic makeup of the State is promoted as a We. We want this. We need this. We deserve this. We all agree on this. The ubiquitous We is floated on purpose. The aim is to eradicate the I. The individual.

The State wants all arguments to center on what We should get. Should We be given this or that? Should We have A or B? What is best for We?

This is where all the trouble starts.

The State is not going to solve that trouble because it is creating it.

On the other hand, the individual who is free knows what he wants. Or can discover it. Sooner or later, he realizes that most of the people around him aren’t free. Those people have embedded themselves so deeply in We that they can’t see outside it. The very idea of being free is meaningless to them.

So be it.

Ultimately, when all the bets are in, when all the chips are laid down on the table, the State’s game is all about We. That’s how the game is rigged.

The individual is ruled out.

The roulette wheel spins, but it doesn’t matter which slot the ball falls into. No slot is labeled “individual.”

And I’m not just talking about the State. Any large organization works in the same way.

So the free individual has to take his future in his own hands.

First, he has to conceive that he does have a future apart from We.

Then he has to imagine what that future could look like. He has to invent the future he wants.

What’s called “the spiritual” is not independent from what I’m talking about here. How the free individual imagines his future and then goes after inventing it is very much a spiritual exploration. Why? Because the individual is more than a bio-machine. Knowing that, he conceives of a future which is more than lowest-common-denominator physical needs.

In my collection, Exit From The Matrix, I include dozens of imagination exercises and techniques I developed, based on a study of ancient Tibet, and my work with hypnotherapist Jack True. The whole purpose of those exercises is: the individual returns to himself and his power.

Not the We. The I.

The entire planet is turning into a cult, which I call: “What Already Exists.” As opposed to the individual inventing what he most profoundly wants to exist.

What Already Exists is mostly structures and systems. To the degree a person feels his life should be lived inside a structure, he is going to refrain from imagining the future he truly wants.

In fact, the whole notion of “truly wants” is going to shrink and vanish from his mind.

But that notion is the key.

The key to his freedom and creative power.

google translate:

Exit From The Matrix: Free Individual vs. Deep State Aug 8 door Jon Rappoport

De mensen die de samenleving leiden, zijn bezig systemen en structuren in elkaar grijpende afstemming te brengen om steeds grotere controlemachines te creëren.

Ik blijf terugkeren naar dit territorium, omdat de hele kracht van de moderne beschaving het individu doet uitsterven.

Machteloos, slecht opgeleid, stuurloos in technologie, gezien als een eenheid die verbonden is met een enorm collectief – dit is het beeld van het individu.

Laten we teruggaan naar af. Het individu is fundamenteel in strijd met de staat. De staat wil controle. De staat wil loyalisten, aanhangers, schrijnwerkers, conformisten. Het individu wil vrijheid, als hij enig idee heeft van zijn eigen macht.

De fundamentele samenstelling van de staat wordt gepromoot als een wij. We willen dit. We hebben dit nodig. We verdienen dit. Daar zijn we het allemaal over eens. De alomtegenwoordige We worden met opzet rondgedreven. Het doel is om de ik uit te roeien. Het individu.

De staat wil dat alle argumenten gericht zijn op wat we zouden moeten krijgen. Moeten we dit of dat krijgen? Moeten we A of B hebben? Wat is het beste voor ons?

Dit is waar alle problemen beginnen.

De staat zal dat probleem niet oplossen omdat het het creëert.

Aan de andere kant weet de persoon die vrij is, wat hij wil. Of kan het ontdekken. Vroeg of laat realiseert hij zich dat de meeste mensen om hem heen niet vrij zijn. Die mensen hebben zich zo diep in Wij ingebed dat ze er niet buiten kunnen kijken. Het hele idee van vrij zijn is voor hen zinloos.

Zo zal het zijn.

Uiteindelijk, als alle inzetten zijn gedaan, als alle fiches op tafel zijn gelegd, gaat het spel van de staat helemaal over Wij. Dat is hoe het spel is opgetuigd.

Het individu is uitgesloten.

Het roulettewiel draait, maar het maakt niet uit in welke gleuf het balletje valt. Geen enkele ruimte heeft het label ‘individueel’.

En ik heb het niet alleen over de staat. Elke grote organisatie werkt op dezelfde manier.

Het vrije individu moet dus zijn toekomst in eigen handen nemen.

Ten eerste moet hij inzien dat hij een toekomst heeft los van Wij.

Dan moet hij zich voorstellen hoe die toekomst eruit zou kunnen zien. Hij moet de toekomst bedenken die hij wil.

Wat “het spirituele” wordt genoemd, staat niet los van waar ik het hier over heb. Hoe het vrije individu zich zijn toekomst voorstelt en die vervolgens uitvindt, is in hoge mate een spirituele verkenning. Waarom? Omdat het individu meer is dan een bio-machine. Met dat wetende stelt hij zich een toekomst voor die meer is dan fysieke behoeften met de kleinste gemene deler.

In mijn collectie, Exit From The Matrix , neem ik tientallen verbeeldingsoefeningen en technieken op die ik heb ontwikkeld, gebaseerd op een studie van het oude Tibet, en mijn werk met hypnotherapeut Jack True. Het hele doel van die oefeningen is: het individu keert terug naar zichzelf en zijn kracht.

Niet de wij. De I.

De hele planeet verandert in een sekte, die ik noem: “Wat al bestaat.” In tegenstelling tot het individu dat uitvindt wat hij het meest wil bestaan.

Wat al bestaat, zijn meestal structuren en systemen. Voor zover iemand vindt dat zijn leven in een structuur moet worden geleefd, zal hij zich onthouden van het voorstellen van de toekomst die hij echt wil.

In feite zal het hele idee van ‘werkelijk willen’ krimpen en uit zijn geest verdwijnen.

Maar dat idee is de sleutel.

De sleutel tot zijn vrijheid en creatieve kracht.

Dit is waarom ze zo bang zijn voor het christendom. Jezus predikte de vrijheid van de unieke mens, van het individu. Jezus predikte dat het individu in vrijheid voor God kan kiezen en dat willen “zij”niet. Daarom ook willen zij een door hen gecreëerde wereldreligie. Niet God nodigt je uit om voor Hem te kiezen en mee te doen in Zijn Creatie, nee, zij bepalen dat zij creëren en jij bent als gojim werkvee en je hebt dan geen vrije rechten meer, geen vrije creatie meer. Jouw leven telt niet, alleen als werkpaard tot je afgedankt kan worden.

En je vijand zit overal:

En de femakampen zijn al klaar:

https://www.franklinterhorst.nl/FEMA%20kampen.htm

https://www.wimjongman.nl/nieuws/2017/antifa/fema-kampen.html :

Het is lachwekkend dat in de onafhankelijke media sommigen nog steeds het bestaan en de ware aard ontkennen van de concentratiekampen in Amerika, die bekend staan als FEMA-kampen. Het bewijs is overweldigend en van bepaalde documenten kunnen wij nagaan hoe “gevangenen” zullen worden gevangen genomen en vervoerd naar deze beruchte FEMA-kampen.

Een van de doeleinden van dit artikel is om aan te tonen, vanuit de eigen documenten van de regering, wat ze vertellen ons over wat voor soort hel-op-aarde er het Amerikaanse volk wacht van de Verenigde Naties.

Overzicht van de overname van de Verenigde Staten door vooraf geplaatste VN-troepen

In deel 1-3 van deze serie werd vastgesteld dat de globalisten een plan hebben georganiseerd voor de omverwerping van de Amerikaanse regering en het Amerikaanse volk.

Hun eerste doel is om een hel naar de Verenigde Staten te brengen. Antifa (d.w.z. MS-13 en ISIS), samen met steun van de CIA, Deep State en hun middelen en het gebruik van de FBI-elementen is het centrum van een zodanige chaos op Amerikaans grondgebied dat VN-interventie noodzakelijk zal worden geacht op basis van eerder gesloten overeenkomsten tussen de Amerikaanse regering en de Verenigde Naties.

Ook in Nederland? :

Over een georkestreerde 3 de wereldoorlog:

https://www.threeworldwars.com/world-war-3/ww3.htm

zie voor Openbaringen ook:

http://www.franklinterhorst.nl/De%20Openbaring%20van%20Jezus%20Christus.htm

http://www.franklinterhorst.nl/De%20brief%20aan%20de%20gemeente%20te%20Efeze.htm