Over leven en geboden 3

Waarom komt er nu veel kennis vrij en waarom is die kennis zo lang verborgen?

Waarom hebben we ons zo lang laten ringeloren door veeleisende wetten en geboden? Waarom hebben wij ons laten gebruiken en worden we misbruikt? Waarom komt er nu zoveel kennis over misbruik binnen de kerk?

Er is altijd kennis geweest maar die werd verborgen gehouden door machthebbers in de greep van de satan. Hij was er immers van afhankelijk dat de mens onwetendheid zou blijven en zou blijven lijden. Hij leeft van dat lijden. Bovendien wilde hij als god vereerd worden dus moest de mens constant misleid worden. Dat doet hij met de leugen. Een goede leugenaar liegt niet constant maar af en toe. Hij gebruikt waarheid en verdraait die of past die aan. Of hij gebruikt de waarheid en vult die verkeerd aan. Zo worden mensen voortdurend in verwarring gebracht. Dat zien we tot op de dag van vandaag. Steeds weer denk je met een waar verhaal van doen te hebben tot dat je door een draai merkt dat het niet klopt. Hoe meer je er op let, hoe meer het gaat opvallen.

Kennis (Gnosis) was er altijd maar diegenen die kennis verkondigden, liepen gevaar. Ze waren zogenaamde ketters en moesten vervolgd worden.

Toen het Romeinse Rijk instortte in de 5de eeuw sprong de kerk in het gat. Rome/het vaticaan verwierf de macht en probeerde de greep op de gelovigen te verstevigen. Als je de macht hebt, kun je mensen klein houden en uitbuiten. Dat is precies wat er gebeurd is. Aanvankelijk waren de mensen die er op uittrokken om het evangelie ( is blijde boodschap) te verkondigen van goede wil. Ze hadden ook iets groots te vertellen. Maar later bepaalden de “kerkvaders” wat wel en niet van het evangelie verkondigd mocht worden. Zo houdt de satan via het vaticaan greep op de mens. Zo kon het vaticaan later ook onderdeel worden van de deepstate. Wat ik onder deepstate versta is: de alom kwaadaardige beïnvloeding van de satan in allerlei instituties. Alles over de satan en zijn mede demonen en engelen is overal in de bijbel te vinden. Neem de beschrijving van de gevallen engelen die god wilden zijn: Jes 14: 12–14/Mt 12: 24 enz. Het is allemaal te vinden maar ons er weinig of niets over geleerd. Niet de ware betekenis. Ook niet de ware betekenis van het boek openbaringen. Nu internet veel kennis kan verbreiden en de tijd begint te dringen, komt de ware bedoeling van de satan uit. Hij probeert dit uit alle macht te voorkomen. Je ziet steeds meer wie of wat in de greep van de satan is, wat hun rol is en hoe er paniek begint te heersen. Ik kom daar op terug.

Het leven van de mensen is een voortdurend falen geweest. Omdat de mens zijn lot niet kende en omdat aan hem gestelde eisen door de bouwer van deze wereld onmogelijk waren. Nu gaan we zien dat de satan gaat falen. Alleen moet de mensheid eerst nog door een diep dal. Daarom wordt er nu zoveel kennis geopenbaard door mensen die steeds meer wakker worden. Dat is de werking van de heilige Geest. En God gebruikt daar gewone (onaanzienlijke) mensen voor. In tegenstelling tot de satan die vol inzet op bekende mensen zoals politici, zogenaamde “sterren”, journalisten, bankiers, Ngo’s, CEO’s enz. Dat maakt de wereld nu een steeds onbetrouwbaarder oord.

Als houvast moet nu de bekendheid van de bijbelverhalen vergroot worden zodat de mens weet dat er verlossing is en dat dit het einde niet wordt.