Over leven en geboden 2

Ik schreef in het eerste deel van Over leven en geboden over de boeddha en of hij de weg was.

Je zult wel begrepen hebben, dat ik dat niet vind. Ik ben Christen en beschouw Jezus als de enige weg en waarheid en de bijbel als een boek waarin alles staat wat we nodig hebben.

Ik ken de oosterse godsdiensten en waarheden, heb aan yoga gedaan en ik heb zelfs de opleiding voor yogalerares gedaan. Voor raja yoga. Raja yoga is het pad dat de mens volgt in zijn streven om vrijheid en verlichting te vinden. Om door inspanning de waarheid te vinden en verlichting te bereiken. Dit is een pad uit het Hindoeïsme, zoals er meerdere paden zijn. Het kent de ziel en het Al en de wens van de ziel (atman) om weer terug te keren naar het Al (Brahman). En ik ben er op terug gekomen. Het sluit aan bij deel 1: het eist het onmogelijke van mensen en ze zullen altijd falen. Wat iedereen ook beweert. Ik ben blijven zoeken en heb zoveel kennis gevonden en gekregen dat ik het wil delen. Daarom zet ik deze blog op. Mede omdat de tijd dringt. Ik kom daar op terug.

Ik schreef eerder ook dat je erg voorzichtig moet zijn wie je gelooft en bij wie je je aansluit. Als iets te mooi is om waar te zijn dan is het dat ook. Als er geld gevraagd wordt, moet je al argwanend worden. God geeft om niet en steeds meer mensen geven om niet door.

Je bent je eigen kerk, je eigen tempel. En echt geloven is jezelf offeren op je eigen altaar in je eigen tempel: d.w.z.: jezelf verloochenen. Vertrouwen op het werk van èn het kruisoffer van Jezus die de Christus is. Dat is verlossing. In de bijbel vind je alles over je ervaringen van alledag, van de mensheid door de eeuwen heen. En als je begrijpt hoe de demiurg de wereld bouwde en als je dan de bijbel terugleest, vallen de schellen van je ogen.

Jammer is dat veel mensen het Christendom hebben verlaten omdat ze niet met de god van het oude testament konden omgaan. Maar als je goed leest, is er steeds onderscheid tussen God en jahwe. En het nieuwe testament is niet een vervolg op het oude. Het is een heel nieuw boek met een heel andere insteek. En als je het oude goed leest, zie je hoe het joodse volk lijdt en waarom. Je ziet de schizofrenie van dat volk. God grijpt in en jahwe (de demiurg) gaat het weer dwarsbomen. De mens wordt verleid en volgt weer het verkeerde spoor. Dat zie je het hele oude testament door. God legt uit: jullie zijn gevallen zielen, zijn verleid, kom terug. De mens denkt dat hij het snapt en komt toch weer onder invloed van jahwe. Het is het verhaal van het volgen van 2 goden en steeds weer falen. God grijpt in bij Abraham: hij mag zijn zoon niet offeren en Hij en Abraham sluiten een verbond. Eerst is het jahwe en dan is het God. Jahwe zegt: ik ben God Almachtig. Later: en God sprak tot hem: “dit is mijn verbond”. Uiteindelijk krijgt Abraham 2 zonen: Isaak (joodse volk) en Ismaël (islam) en met deze belofte wordt de kiem gelegd voor de tweedracht met de gevolgen waar we nu mee zitten (Gn 17). Bij Mozes gebeurt hetzelfde: jahwe is een jaloerse god (Ex 20) Als je doet wat jahwe wil, heb je het goed. Als je je niet aan al die geboden en wetten houdt (Mozes krijgt er meer dan 600) wordt gestraft. Hier wordt de kiem gelegd voor het falen en hier zie de demiurg aan het werk. Als Mozes over God vertelt, geloven zijn mensen hem maar als hij uit het zicht is, dansen ze om het gouden kalf. Dit is het werk van de demiurg. En keer op keer grijpt God in en geeft de mensen een kans. Verwacht het joodse volk de verlossing via de wettische Mozes, de Christen vertrouwt via het verbond met Abraham die uitkomt bij de kruisdood van Jezus op de verlossing van Jezus. Dit is de grote tragiek uit de bijbel. In de bijbel wordt steeds gesproken over zonden. Iets wat ik vaak niet begreep. Nu begrijp ik dit als de zondeval van de ziel. De ziel die gevallen is voor het rijk van de demiurg. Dat zijn alle mensen op aarde. Dat is onze erfzonde. En die wordt bestendigd door onze inertie om niet te willen weten. Deze luiheid is onze zonde. Het joodse volk stelt zich onder de wet (Rom 3). Dat is de wet van Mozes, is de wet van de demiurg. Zoals veel Christenen denken: als ik maar goed doe, dan komt het wel goed. maar daarmee ben je er niet. (Rom 5). Hoe je je ook je best zult doen met geboden en wetten: je zult falen. De hele geschiedenis is een verhaal van falen.