Het zit in de mens dat hij zich vroeger of later gaat bezig houden met het hoe en waarom van zijn bestaan. En onze Oerbron, onze Vader zoals Jezus, de Christus, die noemde, heeft er voor gezorgd dat we constant wegwijzers op ons pad tegen komen. Het is aan ons wat we er mee doen. Ik schreef dat het voor mij een bittere pil was te ontdekken dat de god van het OT zo verschillend benoemd werd zodat mijn conclusie was: jahwe is niet de God. Verwerp ik daarmee alles uit het OT? Verwerp ik daarmee het joodse volk? Nee, we krijgen juist les in de werkelijkheid, in de bedoelingen van God. We hebben ontzettend veel te danken aan het joodse volk. Dat volk dat als slaven werd weggevoerd, dat stateloos was, dat altijd overal de schuld van krijgt. Dat volk waar God heeft ingegrepen, laat ons zien wat in vrijheid zoeken is en wat zij geloven. Binnen dat joodse geloof zijn er veel verschillen net als bij het christelijk geloof. Zij studeren en discussiëren. Alles is in principe bespreekbaar. Dat is niet bij elk geloofssysteem zo. Daar is het: dit boek is heilig. Dit zijn de dogma’s, hier heb je je aan te houden. Iets ter discussie stellen kan al gevaarlijk zijn. De westerse geloofssystemen kunnen variëren van zeer orthodox tot zeer atheïstisch.

Helaas is het zo dat in het westen geloven steeds meer wordt opgevat als ouderwets. Voor een deel is dat in de hand gewerkt door de georganiseerde systemen die geen antwoorden hadden op de vragen van de mens van vandaag. De hedendaagse mens moest zelf op zoek en verdween uit de bekende kerkgemeenschappen/geloofssystemen. In het westen zijn de samenlevingen vrij zodat de vrije mens zelf kan denken en onderzoeken. Dat maakte deze samenlevingen tot dusver succesvol. Nu deze samenlevingen op hun grondvesten schudden, worden de inwoners gedwongen zelf op zoek te gaan naar de oorzaken van de teloorgang van de landen waar ze wonen. Het beeld dat zij steeds meer kregen was verontrustend. Kennis is nog steeds vrijelijk te vinden maar het zou kunnen dat daar een einde aan komt. Ik heb een schets gegeven van wat er gaande is. De kennis die steeds meer openbaar wordt, was er altijd al maar de machtige krachten hebben kennis steeds verborgen weten te houden. De deepstate waar ik al over schreef, de invloed van de demiurg, is overal. Niet alleen in de VS. Maar ook in ons land, ook in het vaticaan, en ja ook in Israël.

Het joodse volk (en nu de staat Israël) heeft een zware rol. Zowel in het OT als in het NT zien we dat terug. En zo lang ze leven krijgen zij overal de schuld van. Maar als er kwaad is in een land, geldt dat niet voor het totale land. De VS is in de greep van de deepstate, daar wonen ontzettend slechte mensen. Maar daarom is niet het hele land slecht. De demiurg heeft overal zijn tentakels en het joodse volk krijgt het extra zwaar op z’n bordje. Geen volk dat zo op de proef wordt gesteld. Daarom houd ik van dit volk en voel ik iedere dag mededogen.