Over geoctrooieerde slavernij

Herbloggen van: www.wimjongman.nl

Geoctrooieerde slavernij

Door: Herman Boon op 22 juli 2020, gepubliceerd op E.J. Bron

Op 21 september 2018 diende Microsoft een octrooiaanvraag in bij de World Intellectual Property Organization WIPO, waarvan het hoofdkwartier in Genève zetelt. Zoals voorgeschreven, werd deze achttien maanden later, op 26 maart 2020 gepubliceerd. De titel van het aangevraagde octrooi is opmerkelijk: Cryptocurrency system using body activity data. Er wordt een systeem geschetst waarbij een persoon een toestel op of in zich heeft, dat metingen doet in zijn of haar lichaam. De resultaten van die metingen worden draadloos naar een server gezonden. Die toetst ze aan opgestelde criteria. Als de meetresultaten daaraan voldoen, wordt aan de persoon een bepaald bedrag aan cryptogeld toegekend, waarmee hij of zij bepaalde zaken kan kopen. Dit is vooral van belang als cryptogeld de enige geldvorm is. Contant geld wordt al steeds minder gebruikt en zal vermoedelijk verdwijnen, maar ook giraal betalen met een bankpas heeft nadelen vergeleken met een op of onder de huid aangebrachte chip met identificatie en geldsaldo. Het gemak hiervan zal de doorslag geven.

De octrooiaanvraag doet denken aan het Bijbelboek Openbaring (13:16-17) waar wordt geschreven over een merkteken van de Antichrist, dat iedereen op zijn hand of voorhoofd zal moeten hebben om iets te kunnen kopen of verkopen. Omdat de octrooiaanvraag nu geopenbaard is, kan iedereen lezen over welke meetgegevens het gaat: door het lichaam uitgezonden straling, stroming van lichaamsvloeistof, een hersengolf, de polsslag en straling van lichaamswarmte. Hiertoe hoeven de metingen niet beperkt te blijven: het is een kleine stap naar het bepalen of iemand bepaalde vaccinaties heeft gehad en het lezen van gedachten.

Het is duidelijk dat de persoon zijn vrijheid heeft verloren en feitelijk een slaaf is van degene die het externe station, de server, bedient. In het vroegere Nederlandse octrooirecht zou deze aanvraag zondermeer als onzedelijk zijn afgewezen. In het tegenwoordige internationale octrooisysteem tellen ethische bezwaren echter niet en wordt ze uitsluitend op haar technische merites beoordeeld. De verwachting is dan ook dat de octrooiverleningprocedure, die in elk land of groep van landen afzonderlijk moet geschieden, in veel landen tot toekenning van het octrooi zal leiden. Overigens kan van een uitvinding ook vóór de verlening al gebruik gemaakt worden; de verlening geeft slechts aan de uitvinder het intellectuele eigendom en daarmee het exclusieve recht op toepassing van de uitvinding. Te verwachten is dat Microsoft overal ongestoord mensen in een afhankelijke positie kan houden, die des te meer zal schrijnen naarmate contant en giraal geld worden uitgebannen.

Hoe kunnen mensen in deze vorm van slavernij gebracht worden? Een chip of ander toestelletje dat zich in of onder de huid nestelt, kan gemakkelijk bij een vaccinatie worden ingebracht. Bill Gates houdt zich na zijn vertrek bij Microsoft, waar hij ongetwijfeld nog een dikke vinger in de pap heeft, meer bezig met de Bill & Melinda Gates Foundation, die in allerlei landen vaccinatiecampagnes organiseert in samenwerking met de VN-gezondheidsorganisatie WHO, waarvan Gates de grootste donateur is. In veel van die campagnes met vaccins tegen diverse ziekten zijn heel wat dodelijke slachtoffers gevallen, vooral kinderen, en raakten anderen verlamd of kregen andere bijwerkingen.

Miljoenen vrouwen zijn bewust chemisch gesteriliseerd, zonder dat zij het wisten. India en andere landen hebben Gates laten weten dat hij niet meer welkom is. Overigens noemen al de Protocollen van de wijzen van Sion, die in werkelijkheid een programma van illuminati/hoge vrijmetselaars zijn, dat zij ziekten zullen veroorzaken door inenting met bacillen (Protocol 10, alinea 25).

De rol van Bill Gates komt in een schril licht te staan als bedacht wordt dat hij meermalen verklaard heeft dat hij de wereldbevolking wil reduceren en tijdens zijn TED-talk in februari 2010 zei hij dat met nieuwe vaccins te kunnen realiseren. Van zo´n gewetenloos iemand een vaccin nemen, is vragen om problemen. Octrooi EP3172319A1 van het ook door Gates gesteunde Pirbright Institute (VK) beschrijft het vervangen van delen van het DNA van het coronavirus als methode om het virus onschadelijk te maken. Maar wie garandeert dat aan het vaccin niet iets wordt toegevoegd wat in plaats van het virus-DNA het menselijke RNA en DNA aangrijpt? Hiermee zijn menselijke eigenschappen te manipuleren. Dit kan ver gaan. En dan komt de vraag op wanneer een mens ophoudt mens te zijn? Want ook elementen die een mens tot mens maken, zouden kunnen worden verwijderd. Dit heeft grote consequenties op ethisch gebied.

Even opmerkelijk als de titel van de octrooiaanvraag van Microsoft is het nummer dat ze heeft gekregen: WO2020-060606. Dat doet denken aan het getal 666, het merkteken van de Antichrist, dat genoemd wordt in Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 13, vers 18. Octrooiaanvragen kunnen voor wereldwijde dekking worden ingediend in de landen waar de WIPO kantoren heeft. Alle aanvragen van een week worden achttien maanden later op één dag gepubliceerd. Op 26 maart 2020 waren dat er 5163, die de nummers kregen van 056436 tot en met 061598. De aanvragen in Oostenrijk (AT) kregen de laagste nummers, daarna volgden die van Australië (AU), enzovoort. De aanvraag van Microsoft was ingediend in de Verenigde Staten (US). Het nummer 060606 had dus evengoed in een pakket van een ander land dan de VS kunnen vallen. In dat geval had de aanvraag van Microsoft dit nummer niet kunnen krijgen. Dat die nu precies nummer 060606 heeft toegewezen gekregen, geeft te denken.

Daarbij komt dat op 1 mei 2020 een wetsvoorstel met de titel “COVID-19 Testing, Reaching, And Contacting Everyone (TRACE) Act” is ingediend in het House of Representatives van de VS, dat het nummer HR6666 heeft gekregen. Ook daar wordt opvolgend genummerd. Iemand lijkt met het cijfer 6 iets te willen zeggen. Voor de hand ligt dat het een waarschuwing is die verwijst naar het getal 666 van de Antichrist en die mensen wil alarmeren. Het is te zien als een oproep om weerstand te bieden aan een wereldomvattende dreiging. Dat die dreiging werkelijk bestaat, blijkt uit het karakter en de uitspraken van Bill Gates, tevens een van de machtigste mensen op aarde, die samenwerkt met andere zeer rijken en machtigen. Laat ieder tot zich doordringen wat de consequenties van de technische mogelijkheden zijn, zoals het uitroeien van het grootste deel van de wereldbevolking en omvormen van de rest tot willoze lichamen, die slaafs opdrachten vervullen.

Door:

Herman Boon

Bron: Geoctrooieerde slavernij | E.J. Bron

https://www.wimjongman.nl/nieuws/2020/geoctrooieerde-slavernij.html